.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. VAN ZEELAND! door Zuid-Beveland e Parel Oriëntal Del IJsseldijk Modes op Spaanse toer Fiets-bloesemtocht Zeelandhallen dag lang domein voor Power Pull Toneel Ons Boerengoed in dialect en klederdracht DE LAAGSTE BENZINE-PRUS Wiskunde - Kangoeroe populair bij brugklassers Goese Lyceum 179 196 121 Kleurplatenactie Den Besten werd feestelijk afgerond Veel belangstelling modeshows Draperije De Draperije zette vorige week vrijdag een goede tra ditie voort. In de week dat de lente begon, werden enkele modeshows in eigen huis van de zaak aan de Weststraat gehouden. De familie Dunsel man, die enke le jaren gele den de mode zaak overnam, mocht tijdens het open huis veel compli menten in ont vangst nemen. En ook de belangstelling was geweldig. De Draperije slaagde er goed in om een beeld te creëren van wat er komende lente en zomer op gebied van mode wordt geboden. De zaak heeft een zeer uitgebreide kol- lektie op gebied van dames- en herenkleding en de afdeling lin gerie mag er zeker zijn met vele bekende merken zoals Playtex, Triumph, Schiesser, Ten Gate en Pastunette. Diner voor Twee-bon voor mevr. M. Bauer i Organisatie ANWB en VVV Van Leger des Heils Kerkdienst vanuit Goes zondag 2 april wereldwijd uitgezonden Radio Nederland Wereldom roep zendt aanstaande zon dag (2 april) een kerkdienst van het Leger des Heils te Goes uit. De opnamen begin nen 's ochtends om 9.00 uur. Belangstellenden zijn van har te welkom in het kerkgebouw aan de Ravelijn de Groene Jager 70-74. Aan de dienst werken een muziekkorps en een zangkoor mee. De bijeen komst staat onder leiding van de kapiteins Van Dalen en Van Triest. Het thema van de dienst is 'Jezus is anders'. In de toespraak gaat kapitein F.P. Van Triest in op een bij belverhaal waarin Jezus iemand geneest van blind heid. "Maar belangrijker nog is dat de blinde genezen werd van een geestelijke blindheid. Hij leerde Jezus, het Licht der wereld kennen", aldus de kapitein. Behalve kerkdien sten houdt het Leger des Heils in Goes ook allerlei andere activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo zijn er doordeweeks diverse activitei ten voor mannen, vrouwen en ouderen. Voor kleuters, kinde ii»ii 9 Donderdag 30 maart 1995 DE BEVELANDER shwAnteuws ffdgttëV&STXlL&fy, sttvseVrnirttuiS DIESEL Kinderbeelden EURO LOODVRIJ GEEN 1.90MAAR WINKELCENTRUM'- DE BUSSEL \GOES-ZUID bP'‘ SUPER GEEN iOTMAAR - T LITER (Fotografie John de Graaf) DE, PAREL, J IJsseldijk Modes aan de Lepelstraat 1 te Verseke houdt er al enkele jaren de goede gewoonte op na om het nieuwe modeseizoen in te lui den met een show in eigen huis. Dat gebeurt niet in de vorm van de geijkte modeshow of het open huis, maar met het kiezen van een the ma, waartegen de nieuwe modecollecties worden gepresenteerd. Deze keer koos IJsseldijk Modes voor het thema Spanje. Een uitste kend decor overigens voor de vrolijke kleuren die deze lente en zomer mede de nieuwe mode bepalen. Verder straalt de collectie veel sportieve allure uit, terwijl de stoffen comfortabel zijn. Nog tot en met zaterdag 1 april kan men bij IJsseldijk Modes een voorproefje nemen op de Spaanse zon en sfeer. De nieuwe collectie wordt in de zaak getoond onder begeleiding van hapjes en Sangria. De eerste dag van deze Spaans getinte show was dinsdag 21 maart, de dag dat in ons land de lente begon. 4.4 ton. Om 19.00 uur wordt het spektakel voortgezet met Vrije Klasse 3.4 ton, Two Weel Drive 2.6 en Vrije Klasse 4.4 ton. Secretaris Ard van Overloop ver- mogelijk door stoomtrein een deel van de route af te leggen. De fietsen gaan dan gratis mee. Vóór of na de fietstocht kan een wandeling gemaakt worden door de historische stad Goes. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij ANWB/VVV Goes-Borsele, Stationsplein 3 in Goes. Geo pend op maandag van 12.00 tot 17.00 uur: dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en zater dag van 09.00 tot 12.00 uur. Op zaterdagmiddag en zondagoch tend is de beschrijving verkrijg baar bij HR Terminus (naast ANWB/VVV). Deelname is voor Toeractiefleden gratis; overige deelnemers betalen f 4,-. wordt in kle- en woont. Het echtpaar is nog nooit in een grote stad geweest en valt van de ene verbazing in de andere. Als Kromme Nelis (een olide dorpsgenoot die al jaren in de grote stad woont) op bezoek komt is de verrassing compleet. Allerhande verwikkelingen zijn het gevolg! De rolverdeling is als leerlingen en docenten reageer den enthousiast. De opgaven, veelal in de vorm van puzzels en raadsels, spra ken de leerlingen aan en boden voldoende uitdaging om naar de goede oplossing te zoeken. Dat is in het kort de gedachte achter deze wedstrijd: Iedereen houdt wel van puzzels en raad sels, ook als die met rekenen of meten te maken hebben. En wat is er dan leuker dan het zelf zoeken en vinden van de oplossing? De wiskunde-docen- ten op "Het Goese Lyceum" zijn er duidelijk in geslaagd om dit gevoel te benutten of over te brengen op hun leerlingen. Zoals gezegd: 163 leerlingen namen de uitdaging aan. Natuurlijk zijn In centrum Namaskara te Bieze- linge wordt maandag 3 april een lezing gehouden met als titel "In de ban van je kinderbeelden". De lezing is een inleiding tot de cur- volgt: Merien (de moeder), Ina Poley, Jewannes (de vader), Adri Dek, Wullem (hun zoon). Vincent Hofman, Kromme Nelis (nachtclubeigenaar), Rinus van 't Anker, Carla (meisjes van lich te zeden), Sigrid de Putter en Marjet Dekker. Souffleuse Mein- tje Dek. Regisseur: Rinus Zan- dee. PER LITER Babelweg 2,4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 werden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit koks en culinaire medewerksters van het Culinair Centrum Kookook. Doel Pieter Kole, Kloetinge, 9 jaar; Jannien de Goffau, Rilland-Bath, 12 jaar; Jolande Heyboer, Kloe tinge, 10 jaar; Dieneke Dekker, Goes, 5 jaar; Manon Deegens, Kapelle, 4 jaar; Silvia Deij, 's- was onder meer middels deze actie extra aandacht te vragen voor actief en creatief bezig zijn met koken, bakken en braden. sus die op 10 april van start gaat. De organisatie is in handen van EOS, de praktijk voor gezond heid van bewustwording van Ire ne Rozenburg. Aanvang van de avond om 19.30 uur. Entree ƒ7,50. Inl. 01100-11377. GEEN 1.32MAAR Een uitgebreid koud en warm buffet met heerlijke Indonesische gerechten staat voor u klaar op zaterdag 1,8,15, 22 en 29 april en op zaterdag 6,13, 20 en 27 mei van 18.00 tot 21.00 uur. Prijs: 39,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar: halve prijs. Combineer dit buffet met een partijtje bowlen en u betaalt slechts 42,50 p.p. U ziet, voor een gezellig avondje uit moet u in 'De Parel' zijn. Reserveer tijdig, restaurant 'De Parelvisser' 01188 - 3230 niseerd wordt, kan van een unie ke gebeurtenis gesproken wor den. Deze wedstrijd belooft een dag te worden vol spanning, kracht en sensatie mede omdat als extra attractie de organisatie Stichting Power Pull Zeeland twee Europese Kampioenen heeft uitgenodigd. De wedstrijd in de Vrije Klasse 5,4 ton gaat om 13.00 uur van start. De ANWB/VVV in Goes organi seert in april een fietstocht tus sen de bloeiende boomgaarden van Zuid-Beveland. Het land- schap van Zuid-Beveland tussen Goes en Borsele is een klein schalig polderlandschap met kronkelige dijken en kreken. Het is ook een gebied met uitgestrek te appel-, pere- en pruimeboom- gaarden, die in april volop in bloei staan. Door dit unieke land- schap voert een fietstocht van zo'n 58 km (met inkortingsmoge- lijkheid). Onderweg fietst men langs het natuurgebied "De Zwaakse Weel", waar ook een wandeling van ca. 5'/z km kan worden gemaakt. Ook is het telt over de wedstrijden: "Daar er nu al grote belangstelling voor kaarten is adviseert de organisa tie om tijdig kaarten te reserve ren om zodoende teleurstelling te voorkomen". Toegangskaarten zijn in de voor verkoop verkrijgbaar bij alle lan delijke VVV-bespreekbureaus en bij de Zeelandhallen te Goes, tel: 01100-21020. Om het evenement financieel te ondersteunen heeft Hans Ver kerk Keukens Sanitair uit Goes zich beschikbaar gesteld als Hoofdsponsor. er ook in deze wedstrijd prijzen te winnen; verder krijgt elke deel nemer een aandenken. De organistoren hebben ervoor gekozen de prijzen zo eerlijk mogelijk te verdelen over de ver schillende categorieën deelne mers. De scores van de deelnemers worden daarom op schoolniveau beoordeeld: hierdoor wordt het mogelijk dat een mavoleerling die op zijn niveau heel hoog heeft gepresteerd hoger kan ein digen dan een leerling uit de havo- of vwo-groep. Coördinator J. den Engelsman hoopt dat hij, wanneer de com- puteruitslagen in mei binnenko men, veel van zijn leerlingen kan verrassen met een mooie prijs. dessin passen de japonnen en pakjes uitstekend in het mode beeld. Bijzonder fraaie pullovers en luxe t-shirts luiden het nieuwe seizoen in. Zoals gezegd, was er voor de modeshows in eigen huis veel belangstelling. Overi gens tekent Tom Dunselman hierbij aan, dat wie niet in de gelegenheid was het open huis te bezoeken, ook bij een bezoek aan de zaak alle mogelijkheid wordt geboden om rustig te zien hoe de uitgebreide collecties zijn samengesteld. Gravenpolder, 9 jaar; Annemarie van Eenenaam, Goes, 7 jaar; Marianne Geluk, Tholen, 8 jaar; Antje Houmes, Goes, 11 jaar en Jeanine de Goffau, 's-Graven- polder, 11 jaar. ren tot 13 jaar en voor tieners zijn er 's zondags vanaf 12.00 uur afzonderlijke activiteiten. Eenmaal in de maand is er een creatieve avond voor vrouwen. Hier worden bijvoor beeld kunstbloemen, knuffel beesten en versieringen gemaakt. De spullen worden verkocht en de opbrengst gaat naar projecten van het Leger des Heils in ontwikkelingslan den. Aan de Leliestraat 24 heeft het Leger des Heils een kleding- en meubelbeurs. Hier zijn tweedehands artikelen te koop tegen een redelijke prijs. De winkel is op dinsdag geo pend van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Op vrijdag is de beurs van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Het Leger des Heils is een christelijke organisatie die actief is in 98 landen. De medewerkers hou den zich zowel bezig met ker kelijk werk, als met bijvoor beeld jeugdhulpverlening, reclassering en ontwikkelings samenwerking. Het Leger is in 1865 opgericht door de Engel se methodistenpredikant Wil liam Booth. I I De Toneel groep van "Ons Boerengoed" uit Kruiningen geeft komende tijd enkele voorstellingen in de regio. Op vrijdag 31 maart wordt gespeeld in het Drenthehuis te Geersdijk en zaterdag 8 april komt men voor het voetlicht in gebouw "Irene" te 's-Heer Abts- kerke. Het spe ciale van beide voorstellingen is dat gespeeld Zeeuwse derdracht dialect. Gebracht wordt een spel in twee bedrijven met als titel "De nachtclub van "Kromme Nelis". De avond wordt opgeluis terd met solozang en sketch door Jan de Vos. Iets over de inhoud van het stuk: Vader en Moeder (een boerenechtpaar) gaan op bezoek bij hun zoon, die sinds korte tijd in de grote stad gisterij Looyen en William's Coif fure. Vier mannequins en een Dressman lieten de klanten op uitbundige wijze de nieuwste mode zien. Voor het voorjaar 1995 is er geraffineerd gebruik gemaakt van kleur en dessin, waardoor de mogelijkheden tot kombineren onuitputtelijk zijn. Een jonge uitstraling in blouses door halsvormen en knoopslui- tingen, in rokken en pantalons draagcomfort van hoog niveau vanwege de elastische band. Door toepassing van kleur en Op donderdag 23 maart begonnen 163 leerlingen van het Goese Lyceum - voor het merendeel brugklassers - vol overgave aan hun "wis- kunde-kangoe- roe". De kan goeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de kangoeroe- wedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n wiskunde- wedstrijd geor ganiseerd. Het gigantisch suc ces inspireerde een aantal Franse wiskundigen ook zoiets te doen en als eerbetoon aan de Australiërs gaven zij hun wed strijd de naam "Kangoeroe". Ook in Frankrijk was het succes over weldigend. In 1991, het eerste jaar waarin dewedstrijd plaatsvond, waren er al 127.000 deelnemers; dit aan tal groeide tot 570.000 deelne mers in 1994. Andere landen volgden: Polen en Roemenië in 1992 en Neder land in 1994. De "Stichting Wiskunde Kangoe roe" -onderdeel van de Techni sche Universiteit Eindhoven - introduceerde de wiskundewed- strijd vorig jaar in ons land. Enke le scholen in de omgeving van Eindhoven kregen de primeur: De Zeelandhal- F' len te Goes zijn zaterdag 7 april a.s. omge bouwd tot een complete "Pul ling Arena". De stichting Power Pull Zeeland organiseert die j datum voor de eerste maal een Indoor Truck en Trac- tor-pullingwed- strijd. Vergelijk baar dus met de trekker-trek- wedstrijden die iedere zomer onder Kapelle worden gehou den, maar nü dus indoor. Van ruim 700 kubieke meter kleigrond wordt een speciale baan geprepa reerd. Vanaf zittribunes kunnen de toeschouwers de wedstrijd duidelijk overzien. Teams vanuit geheel Nederland zullen aan de start verschijnen om in zeven verschillende klas sen te strijden om de titel: "Sterk ste Indoor Puller van Nederland". De (A-divisie) wedstrijd wordt verreden onder auspiciën van de start. Vervolgens Minipullers, Nederlandse Truck Tractorpul- Two Wheel Drive en Vrije Klasse lings Organisatie de N.T.T.O. Omdat het de eerste keer in de geschiedenis is dat er een Indoor wedstrijd in de Zeelandhallen (en in Zuid West Nederland) georga- ft PER ftft PER ■ftpEI CR LITER LITE Met een fees telijke prijsuit reiking in de Kaaswinkel van Den Bes ten aan de Kreukelmarkt te Goes werd dezer dagen de Kleurplaten actie afgeslo ten. Er was grote belang stelling voor deze terugke rende kleurpla tenwedstrijd van de specia liteitenzaak in Goes. De jury had handenvol werk om alle inzendingen (zo'n 225 stuks) onder de loep te nemen. Er waren tal van aantrekkelijke prijzen mee te winnen, zoals kleurboeken, speldozen en Lego. Hieronder de namen van de gelukkigen: Mevrouw M. Bauet uit Kapelle-Bieze- linge is winna res geworden van een Diner voor twee-bon ter waarde van 250 gulden. Ze won deze prijs met haar inzending voor de recepten wedstrijd die voor Fissler Nederland was uitgeschreven. De prijs werd haar uitgereikt bij de firma Den Hertog in de zaak aan de Lange Vorst- straat te Goes, welke dealer is van Fissler. De receptenwed strijd werd afgelopen najaar uit geschreven. Er waren landelijk bijna 2500 inzendingen. Deze Aan de show in eigen huis werd ook meegewerkt door Bloem kwekerij Piet Hermes, D.A. Dro- DEPAREL|SEENHEERU*«jEWUS1-t,‘T"U“ “ET WE“PABA0US' F'TNESS B0WL'N0' ENSOU*SHEWEN. SAUNA. KUURCENTRUM. THEATER. CAFÉ'S EN RESTAURANTS 0OMBURG

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9