SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele Fusie peuterspeelzalen Reimerswaal is rond woningstichting borsele Jong Dansensemble met Wonderful World in Podium 't Beest Goes Heinkenszand Heinkenszand tel. 01106-2010 adverteren doet verkopen Mr. Dr. Meslaan 1 Mr. Dr. Meslaan 1 tel. 01106-2010 fax 01106-2081 GARAGES BAARLAND 's-HEERENHOEK LEWEDORP 's-HEERENHOEK HEINKENSZAND HOEDEKENSKERKE NISSE BORSSELE KWADENDAMME 's-HEER-ABTSKERKE OVEZANDE NISSE OUDELANDE 's-GRAVENPOLDER WONINGEN VOOR OUDEREN Starter* Doorstromer* fax 01106-2081 z x Garage* Donderdag 30 maart 1995 DE BEVELANDER 27 TOEGEWEZEN WONINGEN UIT VORIGE EDITIE U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. II woningstichting borsele advertentienummer: 95.102 advertentienummer95.108 advertentienummer: 95.114 2 met advertentienummer: 95.103 advertentienummer: 95.118 advertentienummer: 95.109 advertentienummer: 95.115 advertentienummer: 95.104 advertentienummer: 95.119 advertentienummer: 95.110 advertentienummer: 95.116 advertentienummer95.120 advertentienummer: 95.105 advertentienummer95.111 advertentienummer: 95.117 woning reden toewijzing/criterium advertentienummer: 95.106 advertentienummer95.112 Borszeestraat 64 S/D S/D S/D D/S Pr. Margrietstraat 61 S/D advertentienummer: 95.107 advertentienummer: 95.113 GROEP Telefoon A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900 Woonplaats B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- Voorletters C 18 tot 23 jaar 2 of meer personen -tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- Advertentienummer Adres E 23 tot 65 jaar 1 persoon tot 2.500,- F Zo ja, datum woonachtig sinds 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- J 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- K 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- Postadres: L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. die nadat hun peuter de speel zaal verlaat, zelf ook weggaan. Zij nemen dan de kennis mee die nee O ja O ja ja ja doorstro- mer/starter Deken Tomaslaan 41 zie advertentienummer95.108 Ploegstraat 4 huurprijs f. 75,58 beschikbaar1 mei Diaconielaan 2 huurprijs f. 76,61 beschikbaar15 april alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolont- stoppings- en gotenfonds en servicefonds. ben opgedaan. Hun opvolgers moeten dan weer opnieuw dui ken in de problematiek die een organisatie met zich brengt. Denk daarbij aan salarisregelin gen, CAO's e.d. Om de profes sionele inbreng te verhogen is enkele jaren geleden besloten om de mogelijkheden tot een fusie van de zes peuterspeelza len te bestuderen. Deze jaren van overleg resulteren nu in een daadwerkelijke fusie. Pr.Wilhelminastraat 7 huurprijs f. 719,84 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voorgroep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar29 maart Diepeneestraat 6 huurprijs: f 665,76 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 april Borszeestraat 53 huurprijs: f 661,07 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combi ketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 april Prunusstraat 24 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 29 maart Magnoliastraat 61 huurprijs f. 495,41 wooneenheid begane grond met 1 slaapkamer bestemd voorA t/m H STARTER/DOORSTROMER beschikbaar15 april Deken Tomaslaan 41 huurprijs f. 656,55 aanpasbare woning met 3 slaap kamers - badkamer en mogelijkheid voor slaapkamer op begane grond bestemd voor groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 mei Kerkstraat 19 huurprijs f. 594,08 kleine eengezinswoning slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar1 mei Sebastiaanstraat 10 huurprijs: f. 652,72 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep: D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 juni Ridderhofstraat 22 huurprijs f. 652,72 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 mei Witte Dam 24 huurprijs f. 671,66 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 mei Sebastiaanstraat 11 huurprijs: f. 676,67 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep: D t/m L STARTER/DORSTROMER beschikbaar: 15 juni Diaconielaan 43 huurprijs: f 676,67 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: hoekwoning bestemd voor: groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 april Wouwhof 12 huurprijs f. 739,54 seniorenwoning met 1 slaapkamer en douche op begane grond en 2 slaapkamers op 1e verdieping bestemd voor groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 1 mei Kolewiegenhoek 5 huurprijs f. 656,55 aanpasbare woning met 3 slaap kamers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar29 maart Dortsmanstraat 15 huurprijs: f 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheden: HR-combiketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 april Pr. Willem Alexanderstraat 21 huurprijs: f. 679,- eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep D-F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 mei Burg. v. Horsighstraat 49 Zangvogelstraat 46 Vinkehof 4 Leeftijd starter Overgangsregeling Overgangsregeling Overgangsregeling Leeftijd starter O nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer O nee nee nee Handtekening: Donderdag 30 maart wordt op het gemeentehuis van Reimers waal een feestelijke bijeenkomst belegd. Reden is 't feit dat na twee jaar van voorbereiding de fusie tussen de peuterspeelzalen in deze gemeente rond is. Men gaat ervan uit dat de fusie grote voordelen kan bieden, hoewel iedere peuterspeelzaal haar eigen identiteit zal behouden. De eerste peuterspeelzaal in Reimerswaal werd zo'n 25 jaar geleden opgericht. De laatste zo'n 21/2 jaar geleden. De eerste jaren waren het vooral de moe ders die zich bezig hielden met het beheer en de uitvoering van Donderdagavond 30 maart staat Podium 't Beest te Goes weer een opmerkelijke theateravond te wachten. Gepresenteerd wordt de dansproduktie "Won derful World" in choreografie van Truus Bronkhorst en Marien Jon- gewaard. Aanvang 20.30 uur. Het gaat om een co-produktie van Nieuw-West en Stichting van de Toekomst. Een jonge dans groep op initiatief van, en bege leid door één der toonaangeven de Nederlandse dansers: Marien Jongewaard van Nieuw West. Truus Bronkhorst werd in 1989 N II .Voorletters Stationsstraat 5 huurprijs: f. 489,93 kleine eengezinswoning met 2 slaapkamers, waarvan 1 woning en douche op de begane grond bestemd voor groep A t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 mei I I I I I I I I I I Achternaam I Geb.Datum i Adres Postcode Naam Partner Geb.Datum partner Totaal aantal personen I - I I I I I I - Zelfstandige woonruimte ja i i Economische binding* Sociale binding* j Urgentieverklaring* Overgangsregeling* Plaats: Datum: I Onjuist of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen, j Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand L Zie_tqelichting/aankruise_n_wat van toepassing is worden is vaak nieuw en na veel onderhandelen werd ook de sub sidieregeling passend gemaakt. Alle peuterspeelzalen samen hebben ongeveer 350 peuters onder hun hoede. Het Dit vraagt de juiste organisatori- uit sche middelen. Het bestuur onderscheiden met de Gouden Theater Dansprijs van V.S.L.D. In 1993 ontving zij de Sonja Gas- kell-prijs voor haar choreografie 'Bloed'. Bronkhorst verkent extremen en is bereid tot uiter sten te gaan; haar produkties zijn dan ook altijd een echte beleve nis. Marien Jongewaard reist al vijftien jaar met zijn groep Nieuw West met verwarrende en provo cerende voorstellingen langs de theaters. In 1990 kreeg de groep de mime-prijs van de VSCD, als mede de vierjaarlijkse mimeprijs van het Amsterdam Fonds voor de kunst. Jongewaards solo- op het gebied van de Nederland- voorstellingen 'Rinus' en 'A Hard se dans en mime zetten hun Day's Night' werden uitgekozen schouders onder een nieuw voor het jaarlijkse Vlaams- dansensemble met jong talent. Nederlandse Theaterfestival. Twee intrigerende grootheden (Foto Leo van veizen). het peuterspeelzaalwerk. bestuur bestond meestal ouders wier kind op dat moment bestaat tot op heden uit ouders, de speelzaal bezocht. Ervaring verkreeg men al doende. Finan ciële middelen waren er nauwe lijks, waardoor het benodigd ze in hun bestuursloopbaan heb- materiaal vaak bestond uit gekregen spullen die door krea- tieve ouders weer opgeknapt werden. Nu, in 1995, telt de gemeente Reimerswaal zes peuterspeelza len. De lokaties waarin deze gehuisvest zijn voldoen aan de eisen. De leidsters zijn professio nele krachten geworden, het materiaal waarmee gewerkt kan i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i km i io S G> i T~ I có I G> i CM i i i i i i WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 27