MPV van Seat in vorm van Alhambra Van Oeveren introduceerde e Concurreren én blijven werken aan de kwaliteit Volvo ontwikkelt auto Opel voor derde jaar best verkochte merk Duitse autotest prijst betrouwbaarheid Toyota met 4 wielaandrijving I Audi A4 uitgeroepen tot Auto 1 van Europa nieuwe Mercedes Sprinter op Westeuropese markt MB werkt aan sterke innovatie Binnen een jaar in produktie De Goese merkendealers e.o.: I fa tei E I 19 DE BEVELANDER Auto Adria; Autobedrijf Akkermans, Autobedrijf Centrum Goes, Auto Dagevos, Eurocar Goes, Autobedrijf van Fraassen, Autobedrijf de Groene, Auto Hendriks Goes, Autobedrijf de Jager, Autobedrijf A.C. de Jonge, Autobedrijf van Oeveren, van Strien Car, Auto v.d. Vliet, PTA Goes, Autobedrijf H.J. Rijk, Garage Sjaak Sonke, Autobedrijf Sorber, Garage van Strien, Autobedrijf Tramper, Garage Gebr. Vermeulen, Autobedrijf Jan Hop, Autobedrijf Zwartepoorte. Ais u de in deze autokrant genoemde autobedrijven in 't oog houdt zit u altijd goed! Donderdag 30 maart 1995 Laadvermogen Omega en Corsa Motoren zeer Wereldwijd Audi een belangrijke plaats in. ment. DE UITSLAG VAN DE AUTO 1- van de personenwagens afkom stige nieuwkomer binnen het Mercedes-Benz bedrijfswagen programma. De "Sprinter" wordt standaard geleverd met een vijf- versnellingsbak, een vier-traps automaat wordt als extra lever baar. kers bij slechts 1,9 procent van de onderzochte Carina's enig gebrek. Een nog nooit eerder vertoonde prestatie. In de cate gorie tot vijf jaar oud wist de Carina vijf maal achtereen de eerste plaats te behalen. Dit jaar eindigde de Carina met een sco re van 3,4 procent als tweede, achter de Toyota Corolla. Ook de derde plaats in deze categorie werd door een Toyota bezet: de Starlet. Het kan echter nog beter: in de categorie tot zeven jaar oud wist Toyota zelfs de eerste vier plaatsen te behalen met achter eenvolgens de Carina, Starlet, Corolla en de Camry. Ook op de langere termijn blijkt de boven gemiddelde kwaliteit van Toyota zich te handhaven. Het is daar om niet verwonderlijk dat ook in de categorie tot negen jaar een Toyota als eerste uit de bus Tijdens een feestelijke presenta tie in Genève heeft AutoEuropa, de grootste autobladengroep in Europa, de winnaar bekend gemaakt van de gerenommeer de Auto 1-prijs: de nieuwe Audi A4. Dr. Herbert Demel, presi- TRACS, gestuurde Bij de foto: De Toyota Carina E. Evenals de TN is de "Sprinter" leverbaar in diverse uitvoerin gen. Er kan gekozen worden uit een kombi voor personenver voer, een gesloten bestelwagen (met enkele of dubbele cabine) en uit bestelwagens met een open laadbak die eveneens naar keuze met een enkele of een dubbele cabine geleverd kunnen worden. Het nuttig laadvermo gen (voor bestuurders in het bezit van een B-rijbewijs) varieert tussen de 860 kg en 1565 kg. De "Sprinter" wordt leverbaar met een wielbasis van 300, 355 of 402 cm, mede afhan kelijk hiervan loopt het laadvolu me uiteen van 7 m3 tot 13,4 m3. Programma- en type-aanduiding zijn analoog aan de TN. ging het mogelijk om het interieur praktisch aan iedere smaak en wens aan te passen. In de Alhambra kan een aantal ver schillende diesel-, en benzine motoren worden geïnstalleerd die hun kracht via een vijf-ver- snellingsbak aan de voorwielen overdragen. De in Geneve getoonde versie is voorzien van de ook van de Seat Toledo bekende 115 pk 2-liter motor. De Alhambra kent Seat's traditio nele hoge niveau van veiligheid, kwaliteit, weggedrag en uitrus ting, zo biedt deze stuurbekrach tiging, elektrische raambedie ning, centrale deurvergrendeling en airconditioning. Het MPV seg ment groeit spectaculair. Terwijl de Europese markt voor deze auto's in 1990 niet meer dan 65.000 eenheden telde, was dit aantal in 1993 reeds verdubbeld tot 132.000 stuks. Voorspeld wordt dat de markt in 1998 tot een half miljoen MPV's zal zijn toegenomen. Beveland-Mobiel De sterke verkoopresultaten in 1994 waren voor een groot deel te danken aan het warme ont haal van de Omega, die vorig voorjaar geïntroduceerd werd. De verkopen van het Opel vlag- geschip stegen met 55% tot een totaal van 112.250 stuks. Verder groeide het volume van de Corsa in 1994 met ruim 30% in West- Europa, waar bijna 465.000 stuks werden verkocht, is de Corsa klasseleider in acht lan den. Wereldwijd werden er vorig jaar maar liefst 525.000 stuks van verkocht. Bovendien over treft de vraag naar de Opel Tigra nu reeds de momenteel beschik bare produktiecapaciteit. Richard M. Donnelly: "De Tigra is duidelijk een marktsegment op zich aan het worden. Door zijn De "Sprinter" heeft evenals de TN achterwielaandrijving. Voor de aandrijving kan gekozen wor den uit drie verschillende moto ren. Op dieselgebied zijn dit de reeds bekende 2,3 liter OM 601 D vier-cilinder (58 kW/79 pk) en de volledig nieuw ontwikkelde 2,9 liter OM 602 DE LA vijf-cilin- der turbo-intercooler met direkte inspuiting, vierkleppentechniek, elektronisch motormanegement en een vermogen van 90 kW/122 pk. Verder is een benzine-motor leverbaar die op termijn kan wor den aangepast voor het rijden op LPG of aardgas. De 2,3 liter M111 vier-cilinder benzine-motor met een vermo gen van 105 kW/143 pk is een aspecten en de onderhoudskos ten, de lezer over design en comfort en de hoofdredacteur over de aandrijving en de prijs/prestatieverhouding. Uitein delijk behaalde de nieuwe Audi A4 de meeste punten. Volgens de jury waren daarbij vooral de prijs een belangrijke erkenning hoge technische kwaliteit en de door de consument van de kwali- zeer opvallende rijprestaties, feiten van de Audi A4. De meer dan 8 miljoen lezers van de Volvo heeft op de Autosalon van Genève een prototype laten zien met permanente vierwielaandrij- ving. De Volvo AWDC (All Wheel Drive Concept), zoals de wagen wordt genoemd, is gebaseerd op de snelle 850 T-5 Estate, uitge rust met 225 pk (166 kW) vijfcilin- der turbomotor. De in Genève getoonde auto is nog een prototype, maar binnen een jaar zal Volvo het vierwiel- aandrijvingssysteem in produktie nemen. Een vierwielaangedre- ven auto past uitstekend in Vol- vo's onlangs aangekondigde modelstrategie, waarin meer plaats zal worden ingeruimd voor niche-modellen, zoals een coupé en een cabriolet. Volgens Volvo is er in de markt voor prestatie gerichte sedans en estates, ruimte voor een auto met perma nente vierwielaandrijving, die borg staat voor meer trekkracht in alle omstandigheden. Om optimale veiligheid te bieden grote aantrekkingskracht op jon ge, trendgevoelige kopers, waar van 50% voorheen in een auto van een ander merk reed, helpt deze compacte coupé ons bovendien aan een bredere klan tenkring. Kenners van de autoin- dustrie gaan in hun analyses nog een stapje verder: volgens hen vormt de Tigra het bewijs, dat Opel sterk vernieuwend bezig is en ingecalculeerde risico's niet uit de weg gaat". innovatief actief. Zo presenteer de het merk op de Internationale Autoshow van Genève een nieuw concept in de vorm van de Maxx (zie foto). Opel zal dit con cept voor een toekomstig stads voertuig - waarvan de basisver sie nog geen drie meter lang is - ontwikkelen in nauwe samen spraak met het publiek. In plaats van conventioneel geperst staal plaatwerk is het koetswerk ver vaardigd van getrokken alumini um zoals dat ook in de luchtvaart industrie wordt gebruikt. Daar dit materiaal vorm wordt gegeven met behulp van een spuitpistool, kunnen verschillende vormen en dimensies zeer eenvoudig wor den gerealiseerd. Bij de Opel Maxx worden deze samengelast tot een geraamte, gedeeltelijk zichtbaar en geïnte greerd in het design van zowel het interieur als het exterieur. De kooi voorziet niet alleen in opti male veiligheid, maar dient ook als basis voor de module con structie die de kern vormt van het concept: een cabriolet, een pick- up, een terreinauto, een bestel wagen of een nieuw soort taxi kunnen allemaal op hetzelfde onderstel worden gebouwd. De klant bepaalt zelf welk type voer tuig er wordt besteld. Hoewel de afmetingen niet naderhand kunnen worden ver anderd, kan de klant de uiterlijke verschijning en de uitvoering van het interieur wijzigen, zelfs nadat de auto is afgeleverd. Met het nodige feestelijke ver toon is kort geleden bij Merce- des-Benz-dealer Van Oeveren te Goes de nieuwe Sprinter gepre senteerd. Het gaat om de veel besproken serie lichte bedrijfs wagens die de succesvolle TN gaat opvolgen. De introductie van de "Sprinter" vormt de start van een komplete vernieuwing van het bedrijfswagenprogram ma van Mercedes-Benz. Alle bedrijfswagens voor de Europse markt krijgen in de komende drie jaar een opvolger. Met de komst van de "Sprinter" introduceert Mercedes-Benz een geheel nieuw model dat door zijn aërodynamische vormgeving een luchtweerstand heeft die tot 22 procent minder is dan die van zijn voorganger. Standaard ABS, schijfremmen rondom, ABD (Automatisch Beremd Differen tieel) en crashzones vóór, opzij en achter, maken de nieuwe Mercedes tot één van de veilig ste in zijn klasse. De "Sprinter" met vijf-cilinder dieselmotor ver bruikt bij 90 km/u tot 15 procent minder brandstof dan de TN en de kosten per kilometer voor Seat komt met een eigen MPV op de markt. Het gaat om de Alhambra, een ruime auto die zeven personen kan vervoeren, die comfortabel is en die in samenwerking met Volkswagen werd ontwikkeld. Dankzij het "single-box" ontwerp van de Seat Alhambra biedt deze bin nen de relatief compacte buiten maten (4.62 lang, 1.80 breed en 1.73 hoog) ruim plaats aan 7 rei zigers. Vier grote deuren en een royale achterklep verschaffen toegang tot het interieur. De Alhambra is een veelzijdige auto, aangezien de achterstoelen een voudig en snel te verwijderen zijn om de bagageruimte sterk te ver groten, zodat ook de meest omvangrijke sport-, en vrijetijds artikelen kunnen worden meege nomen. De voorstoelen zijn daarnaast ook om hun as draai baar, zodat een ware mobiele huiskamer kan worden gecreëerd. In feite maakt het systeem van de zitplaatsbevesti- teel voor veel autorijders vol doende. In dat opzicht is auto rijden beslist niet duur gewor den. Vroeger moest je iedere 5000 kilometer met de auto voor een beurt naar de garage. Dat is voor veel merken nu 15.000 km. Het betekent echter ook dat de controle op kleinere reparaties moeilijker is; zoal het vervangen van remblokjes, kleine defecten en dat soort zaken". Er is nog een reden dat het mijns inziens het beste is om je auto in onderhoud te blijven geven bij de merkendealer. Ook wanneer het om kleiner onderhoud en kleinere repara ties gaat. Er gaat immers niets boven de originele fabriekson- derdelen. Bovendien kun je op het werk een Bovaggarantie geven. En die garantie is beslist geen loze kreet. Soms word je geconfronteerd met heel kleine, maar toch irritante problemen. Bijgeluiden bijvoor beeld. Daar probeer je dan toch een goede oplossing voor te vinden, hoewel 't vaak veel tijd kost, hetgeen je je klant niet in rekening wilt brengen. Al dit soort zaken mis je, wan neer je het contact met je mer kendealer kwijtraakt. Wij van onze kant bellen regelmatig naar een klant om te horen of een klacht of reparatie naar wens is afgehandeld. Boven dien beschikken we over goe de vakmensen, de juiste appa ratuur voor ieder type auto om tot een zo goed mogelijk resul taat te komen. De ervaren automobilist die zijn auto bij de merkendealer koopt én hem daar in onderhoud heeft, zal dat merken. De wegligging zal door een optimale zorg toch nog juist wat beter zijn, de remmen, de afstelling en al dat soort zaken". kwam: de Carina. Dit jaar werd voor het eerst de categorie tot elf jaar onderzocht. Ook hier scoor de Toyota zeer goed. Met de Corolla en Carina werd achter eenvolgens de vierde en vijfde plaats bezet. De nieuwste resul taten van de TÜV bewijzen dat Toyota al lange tijd auto's bouwt van sterke kwaliteit. Toyota geeft daarom met veel vertrouwen op alle modellen een uitgebreide garantie van drie jaar. Het is niet de eerste maal dat Toyota hoog scoort in een kwaliteitsonder zoek. In diverse internationaal hoogaangeschreven onderzoe ken weet Toyota steeds weer in de top te eindigen. Ook in consu mentenonderzoeken eindigt Toyota steevast zeer hoog. Toyota scoort opnieuw hoog in de betrouwbaarheids-statistie- ken van de Duitse keurings- instantie TÜV. In maar liefst vier van de vijf categorieën bezet Toyota de eerste plaats, waaruit blijkt dat Toyota de kwaliteits- voorsprong op de concurrentie nog verder heeft vergroot. Immers, de onderzochte Toyo- ta's vertoonden extreem weinig gebreken. Vooral de Carina valt op door zijn betrouwbaarheid. Toyota's zakensedan bezet zelfs drie eerste plaatsen en één tweede plaats. De Carina zet daarmee de toon in zijn klasse. In 1994 keurde de TÜV meer dan 4,5 miljoen auto’s in vijf cate gorieën: tot drie, vijf, zeven of elf jaar oud. Absolute topper in het onderzoek is de Toyota Carina E. In de categorie tot drie jaar oud constateerden de onderzoe- ondervinden", aldus Kees Groeneveld. "Daarom is het goed dat er van onze kant wat extra's voor de klant wordt gedaan. Voorbeeld daarvan is een aanpassing van de tarie ven voor APK-keuringen door de Goese merkendealers. Die zijn vanaf heden 55 gulden, inclusief afmelden. En dat is zeer concurrerend, kun je wel stellen". Een ander uitvloeisel van de samenwerking tussen de Goe se merkendealers is de half jaarlijkse occasionshow in de Zeelandhallen. Die beurs van goede occasions is intussen uitgegroeid tot de grootste in Zuidwestelijk Nederland. Het aanbod is groot, de keuze voor de bezoeker dus groot, de prij zen zijn scherp en de verkoop cijfers liegen er dan ook niet om. De laatste shows werden er telkens van de circa 250 auto's tussen de 75 en 85 ver kocht. Éénderde dus. En dat mag best uniek genoemd wor den. Maar ook hier is het belangrijkste verkoopargu ment, dat de klant de zekerheid heeft datie niet in de kou komt te staan, wanneer er iets met de auto mocht zijn. Goede after-sales dus. "Ik ben er voorstander van dat het contact tussen merken dealers en klant zo optimaal mogelijk is. Niemand heeft er wat aan wanneer je een auto aan de klant verkoopt en hem daarna nooit meer terugziet. En eerlijk gezegd is het contact mede als gevolg van de techni sche ontwikkelingen gewoon wat minder frequent gewor den", aldus Kees Groeneveld. "Dat komt omdat er geen slech te auto's meer worden gebouwd. De intervallen voor onderhoud zijn steeds groter geworden. Eén keer voor een beurt in de garage is momen- Met de kpmst van bedrijven die zich specialiseren op gebied van uitlaten, banden, accu's en andere accessoires wordt de vraag actueel op welk wijze je de auto het best kunt onder houden. Zonder dat het teveel geld gaat kosten. Kees Groe neveld, voorzitter van de Goe se merkendealers is daar heel duidelijk in. Hij zegt: "De auto rijdende klant heeft er alle belang bij om de relatie met zijn dealer te behouden. Wij van onze kant streven ernaar om dezelfde klant steeds meer aandacht te geven. Niet alleen als we een auto moeten verko pen, maar vooral het after sales gebeuren is in mijn ogen steeds belangrijker geworden. Dat is mede de reden dat we met onze eigen Fordgarage (Auto Adria) kort geleden gestart zijn met Rapid Service. Dat is een nieuwe en snelle dienstverlening voor Ford-rij- ders". De gezamenlijke Merken dealers van Goes en omstre ken gaan zich de komende maanden duidelijker presente ren op gebied van after-sales. "Je kunt zeggen dat deze cam pagne mede is te danken aan het feit dat we als dealerorgani- satie goed samenwerken. Dat is niet alleen voor onszelf ple zierig. Maar ook de automobi list kan daar wijzer van wor den", aldus de heer Groene veld. Want dankzij de samen werking is het bijvoorbeeld mogelijk om een voordeliger prijskaartje te hangen aan bepaalde vormen van dienst verlening. Momenteel is er in de autobranche een zekere concurrentie van met name bedrijven die zich richten op bepaalde kleine reparaties: banden, accu's, uitlaten. "Op langere termijn zouden we daar best hinder van kunnen onderhoud zijn met circa 50 pro cent verminderd. Een belangrijke bijdrage hieraan levert de aan zienlijke verruiming van de onderhoudsinterval tot 45.000' km. Verder is het verversen van olie pas nodig na 15.000 km (bij de vijf-cilinder dieselmotor zelfs pas na 22.500 km). dent-directeur van Audi AG, ont- over het weggedrag, de vakjury ving op 8 maart de bijbehorende over de afwerking, de milieu- trofee uit handen van Theo Öouwman, voorzitter van de VNU-Tijdschriftengroep, die dit jaar de organisatie van dit eve nement in handen had. Auto 1 is vooral een onderscheiding van uit de lezers. Daarmee betekent de toekenning van de Auto 1- maar ook het innoverende karak ter en de perfect lopende vijf- negen tot deze groep behorende kleppen-motor van doorslagge- autobladen, waaronder Auto- vend belang. Niet alleen door de Week uit Nederland en AutoBild overwinning als Auto 1 neemt uit Duitsland, konden deelnemen aan de nationale verkiezing. Hierdoor werden 6 auto's geno- Ook de derde plaats van de Audi mineerd (3 auto's werden in 2 A8, na de Renault Laguna die als landen gekozen) voor de Auto tweede eindigde, is opvallend te A4, Audi A8, Lancia Kappa, Opel noemen. Met zijn innoverende Omega; Renault Laguna en aluminium carrosserie in de Volkswagen Polo. In ons land ASF-techniek is de Audi A8 een werd de nieuwe VW Polo geno- bijzondere auto in het topseg- mineerd voor de Auto 1-prijs. In Zuid-Frankrijk werden deze 6 auto's uitgebreid beproefd. De jury uit de deelnemende landen VERKIEZING: bestond uit een lezer, een vak- 1. Audi A4 1131 punten; 2. specialist, een auto-coureur en Renault Laguna 1122 punten; 3. de hoofdredacteur van het auto- Audi A8 1103 punten; 4. Opel blad, leder jurylid beoordeelde Omega 1083 punten; 5. Volks- de auto's op een aantal criteria, wagen Polo 1074 punten; 6. Lan- Zo oordeelde de auto-coureurs cia Kappa 1054 punten. werd een systeem ontwikkeld dat van de bestuurder geen spe ciale handelingen vereist als de weg- en weersomstandigheden veranderen. De trekkracht wordt altijd vol automatisch geleid naar het wiel (of de wielen) met de meeste grip. De automatische koppel- verdeling tussen vóór- en achter as werd bereikt door een Visco- drive viscokoppeling op te nemen in de aandrijfas naar ach teren. Een juiste verdeling van de trekkracht over de voorwielen geschiedt met behulp van het elektronisch tractiecontrolesys- teem van Volvo, terwijl achter een Volco-Eaton mechanisch sperdifferentieel is gemonteerd. Beide systemen werken alleen bij snelheden onder de 40 kilo meter per uur. Door de variabele trekkrachtverdeling blijft het neu trale stuurkarakter van de Volvo 850 behouden. Op de Westeu ropese auto markt was Opel/Vauxhall in 1994 voor het derde ach tereenvolgen de jaar het meest gekoch te merk. Het marktaandeel bedroeg 12,6% bij een verkoop van 1,5 miljoen nieuwe Opel en Vauxhall per sonenwagens, een stijging van 4,8% ten opzichte van het jaar ervoor. Voor dit jaar wordt voorspeld dat de Westeu ropese personenwagen markt met bijna 3% zal stijgen naar een totaal van ongeveer 12,2 miljoen exemplaren. In 1993 lag dit nog op 11,9 miljoen stuks. Het ver- koopvolume van Opel (en Vaux hall in Engeland) groeide in 14 van de 16 Westeuropese auto markten. Het merk was nummer 1 in vier landen, waaronder Nederland, en nummer 2 in zes andere naties. Verder had Opel tevens een marktaandeel van tenminste 10% in 13 verschillende Westeu ropese landen. Opel maakt momenteel niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd een sterke groei door. Daarbij ligt sterke nadruk op uit breiding van de activiteiten in Zuid-Oost-Azië en Latijns Ameri ka. Zo werden in 1994 ongeveer 195.000 Opeis naar landen bui ten West-Europa getranspor teerd. Dit betekent een groei van 50% in vergelijking met 1993. Hierbij inbegrepen is een ver- koopgroei van ruim 80% alleen al in Zuid-Oost Azië. Er worden nu reeds Opeis gebouwd in tal van landen buiten West-Europa, waaronder Hongarije, Polen, Brazilië, Egypte, Indonesië, Zuid-Afrika, Taiwan en Australië. Bovendien zijn er gevorderde plannen voor produktie in India, Maleisië, de Filippijnen en Thai land. Tevens worden er mogelijkhe den onderzocht in Rusland en China. Overigens blijft Opel ook J és WK I «F 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19