Onbekend en ongekunsteld: schilder Kees de Back |N| jan DEALER AUTO VERKOOP Proefabonnement ■SI Kwik-Fit GROENLEER GOES ONS ^rKLENjli 1' 1 !l i! 8 I i I 8, 200 OCCASIONS 31 maart t/m 8 april 4 STOMIL BANDEN HALEN fe. --*■*» Bezoek de informatiemanifestatie I I ...EEN AVONTUUR VOOR EEN NIEUWE GENERAT E GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland HUIZEN KOPEN, HUREN (VER)BOUWEN EN RENOVEREN O Woensdag 29 maart 1995 - 47e jaargang no. 13 PILAAR LeeuwekoninG 195 207.- 65.- 69.- Extra gezellig OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 I I .11 HU Kruisakkers 12 bij GAMMA Bergen op Zoom MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! .19.00 u. Goes Lange Kerkstraat 44 Ga 's kijken BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 Tel. 01100-12820 C /V//Dnci 7 MOTORMAAIERS va. 550,- ZITMAAIERS va. 2.495,- 225.- 237.- 75.- 79.- 155 R13 S 165/70 R 13 S 175/70 R 13 T De grootste skate-speciaalzaak van Nederland! Loodzwaar Mesthoop FILMPROGRAMMA VANAF 00. 30 MAART T/M WO. 5 APRIL brengt voor dit seizoen extra veel KLEUR Mc'/ een veelheid aan modellen, geïnspireerd door het boeren buitenleven, het Nerre Oosten en extra aandacht voor "gebreid". Liefde voor details, een degelijke afwerking en toch.... UITERST BETAALBAAR. Zoekende Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de PZC voor I4.2S .1 ZEELANDHALLEN - GOES ’““KRONAEDD. MOORE BRANNON BRAGA '“RICK BERMAN DAVID CARSON Aanrader i '-/XW Er ■W A GOES NISSE -- De schilder werd geboren in een oud- Appeloogst. Bovendien vinden de bezoekers 1 AnneMareL Naam: Adres: Postcode: Plaats: Handtekening: k&±5 I ZATERDAG ZONDAG The Walt Disney Company Uitgebracht dooi UiP (Netherlands) Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag ,20.00 u. 19.00 u. .19.00 u. .20.00 u. 20.00 u. Zondag Woensdag Vrijdag Zaterdag Zondag... Een tweede aspect dat in Kees de Back's werk is terug te vin den, is 'Zuid-Beveland'. Vooral boeren en boerinnen (in kleder dracht, met butterpannetjes, met broekstikken en met kappen) figureren vaak op zijn doeken. Die schilderijen heeft hij vooral in de laatste tien tot twintig jaar van zijn leven gemaakt. Terug naar zijn jeugd. Terug naar Nisse, kennelijk.... Maar wie was Kees de Back eigenlijk? En hoe bekend is hij in Zeeuwse kring? En waarin vindt het museum de aanleiding om over hem te exposeren? In enveloppe zonder postzegel zenden naar: PZC, afdeling abonnementen,Antwoordnummer l23,4380VBVIissingen. Bellen gaat sneller! 01184 84216 Hij schijnt in het buitenland in contact te zijn gekomen met schilders als C. Permeke en E. Tijdgat. Hij omschreef hen vaak als 'mijn leermeesters'. Al tijdens zijn omzwervingen op zee begon hij te schilderen. Toen hij aan wal kwam, volgde hij eind jaren '30 de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Uit documenten die van toen bewaard zijn gebleven, wordt duidelijk dat Kees de Back des tijds nog zoekende was naar een eigen stijl, een individuele invals hoek. Zijn werk (stillevens, land schappen, zelfportretten, stads gezichten) wekte de indruk, dat het door een zondagsschilder was gemaakt. Het had composi tiefouten, en veel details waren stuntelig afgewerkt. Maar toch werd dat de stijl, die Kees de Back tot een origineel schilder maakte. Het werk adem de immers ook naïveteit uit, argeloosheid, ongekunsteldheid. En de koppen waren zéér karak teristiek. In Rhenen en omgeving kwam hij uiteindelijk toch het best tot zijn recht. Daar kreeg hij het bekende hotel De Wereld (in Wageningen) tot zijn beschikking voor een grote expositie van zijn werk. Het succes was groot. En nu hangt Kees de Back in het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland. In zijn geboor testreek. Maar de toeloop is hier voorlopig minder dan in De Wereld te Wageningen. Want wie kent Kees de Back? Maar even zovele schilderijen stellen bijbelse taferelen voor: Gesprek over de bergrede, De tuin en de dood uit Isfahan, Zalig zijn de barmhartigen, De aanbie ding. Het laatste schilderij is een allegorie op het paradijsverhaal. Wat in alle schilderijen van De Back opvalt, zijn de zware don kere kleuren, de grote vlakken, de grove koppen, de vrouwen met mannengezichten, de korte beentjes. Verfijning is op de ten toongestelde werken nauwelijks te vinden, behalve dan in de expressie van de gezichten. Naakt? Jawel, het is er wel. De Back heeft ook naakten ge schilderd. Maar de museumdi rectie heeft op deze tentoonstel ling de ingetogenheid beoefend, die De Back in zijn werk ook vaak liet zien: er hangt slechts één schilderij met een naakt stel letje, dat zich zedig verborgen achter het struweel ophoudt. Da's alles. Een leuk grapje vertoont het laat ste schilderij (no. 23) van de expositie. Het schilderij heet 'De werkplaats van de schilder'. Het toont schilder De Back op een moment, dat hij zijn schildersbe- nodigdheden aan de muur heeft gehangen en zich op het beeld houwen (in hout) heeft gestort. Het houten beeld dat op het schilderij te zien is, staat -in het echt- bok vóór het schilderij op de grond. Een zeldzame gim mick in kunstenaarsland. De blikvanger van de affiche: het schilderij 'Gesprek over de bergrede'. Het hangt op de overzichtstentoonstelling van werk van Kees de Back. Het schilderij werd intussen door de weduwe De Back aan het Museum voor Noord- en Zuid-Beve land geschonken. die tot nu toe kwamen, het werk erg authentiek en mooi. Op de openingsdag van de expositie waren enkele Zuidbevelanders zó verrast door De Back's werk, dat ze spontaan enkele werken kochten. En die zijn niet goed koop HOW FAST 14.00 u. 14.00 u. 21.30 u. 21.30 U. 21.30 u. APRIL 11 -18 UUR APRIL 11 -18 UUR Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts H Zaterdag open tot 15.00 uur DE OP ALLE ONDERDELEN BETER teHcetiG DOtBV STERF O VRIJDAG 31 MAART 14-22 UUR PICTURES maat 145 R13 S 4 stuks per stuk j Nieuw j Radiaal gereformeerd gezin. Zijn hele leven zette hij zich af tegen de dwang, die hij in zijn jeugd had ervaren in het zwaarmoedige ouderlijk gezin. Zijn handel en wandel na zijn jeugd waren nauwelijks inge togen te noemen. Inkl. montage en BTW. Exki. balanceren en ventielen. AKKU’S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. In de periode voor zijn overlij den (op 82- jarige leeftijd) werd de schilder gekweld door ang sten en inzinkingen. Angst voor de dood? Angst voor het hiernamaals? Angst voor de 'verrekening' van een niet- christelijke levenswandel? BBUEr RECES ..Jan Bruijns ook op m'n trouwfeest uitnodigen!" allemaal kost. Teveel betalen zullen ze mij nooit zien doen. Daarom is het zo leuk om nu af en toe met Cora te gaan want ja, meiden hadden we vroeger niet. Dat maakt het extra gezellig en... we lachen wat af’. Cora, op haar beurt, blijkt ook al aardig vertrouwd te zijn met prijsbewust boodschappen doen. ”We werken allebei, dus eigenlijk kunnen we nemen wat we willen, maar ja, juni aanstaande hebben we onze bruiloft gepland en dat wordt een kostbare operatie. Dus daarom heb ik me maar voorgenomen om zo goed en zo kwaad als het gaat zuinig te zijn”, legt ze uit. En Jan Bruijns helpt daarbij, vragen we? "Ja. Dat kan je wel stellen. Alle beetjes helpen en hier de boodschappen doen is toch iedere week weer geld besparen. Als er iemand is die ik ook zou moeten uitnodigen op m’n trouwfeest is hij het wel...!” 'De schilder' is Kees de Back, in 1901 geboren in Nisse, in 1983 overleden in Rhenen. In een groot aantal van zijn werken komen bijbelse elementen voor, die ondanks zijn weerstand tegen het loodzware geloof van zijn jeugd liefdevol aan het doek zijn toevertrouwd. Uit niets blijkt kritiek: niet op de bijbel, niet op zijn opvoeding. Een prachtige combinatie van 'Zuid-Beveland' en 'De bijbel' is het doek 'Job op de mest hoop'. Job's ellende wordt ingetogen in beeld gebracht door (slechts) een scheur in zijn broek. Drie Zuidbeveland- se boertjes kijken -letterlijk en figuurlijk- op Job neer, zoals de mensheid meedogenloos kan neerkijken op een mede mens die aan lager wal is Unieke service Honderden skates van topmerken in voorraad Alle onderdelen uit voorraad leverbaar Ook verhuur BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Zondagmiddag geopend Mevrouw De Bruijn ontmoeten we samen met schoondochter Cora (25), die al weer enige tijd samenwoont met een van haar 2 zonen. Voor hen is Jan Bruijns de beste: "Toen we hier naar toe reden zeiden we nog tegen elkaar: het lekkerste brood, de lekkerste worst”, is de eerste reactie van mevrouw De Bruijn. ’’Kijk”, gaat ze verder, ”ik kom hier al jaren. Vroeger toen de jongens nog thuis waren lette ik altijd wel op de kleintjes. Nu heb ik dat veel minder, hoewel... ik kijk nog wel steeds wat het Het antwoord op die vragen blijkt niet uit de schilderijen, die momenteel ten toon hangen in het Museum voor Noord- en Zuid-Beveland te Goes. De wer kelijkheid weet de schilder zelf. Of beter: wist de schilder zelf. Vanuit artistiek oogpunt bezien was Kees de Back niet bepaald een grootheid. In Zeeland was hij vergeten, zodra hij er vertrok. In Rhenen, waar hij langdurig woonde en werkte, werd hij een bekend figuur in de kunstenaars wereld. Engel Cornells de Back werd op 27 februari 1901 geboren als zoon van Dingenis de Back en Jozina Gelok. Op 19-jarige leeftijd verliet hij Zeeland om in Rotterdam een opleiding tot machinist te gaan volgen. Enkele jaren later werd hij varensgezel. Naar eigen zeg gen bezocht hij onder meer havensteden als Marseille en Sjanghai. Hij moet enkele keren in Parijs zijn geweest. ’w (Tot en met 3 juni 1995: expo sitie 'Kees de Back', schilderij en, Museum voor Noord- en Zuid-Beveland, Singelstraat 13, Goes, geopend dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur, zaterdag 13-16 uur). Zelfportret uit 1951, ter gelegenheid van De Back's 50e ver jaardag. (Het schilderij is hier in spiegelschrift afgebeeld). GOES, Klein Frankrijk 27, 01100-20837 En toch is het de moeite waard om eens in de grote expositie zaal van het museum te gaan kij ken. Want Kees de Back's schil derijen zijn niet moeilijk. Voor wie het zien wil, zijn ze juist vaak aandoénlijk. Want de lichamen van zijn hoofdpersonen zijn vaak onbeholpen van vorm en bouw. Hij kon natuurlijk wel beter, maar hij dééd hel gewoon niet. Hij wil de expressionistisch en naïef schilderen. En dat bleef hij tot aan zijn dood toe doen. Veel schilderijen (zoals bijvoor beeld: De blinde boerin, Appel- oogst, Boer hangt over ezel, Afspraak op de kermis, Job op de mesthoop) tonen Zuidbeve- landse elementen. Inlichtingen: Bureau Delooze TERUG NAAR NISSE, KENNELIJK (Van een onzer redacteuren) ■-Paa sptciAi vni iifinsoT rn industriai uchi MAGIC TM 8 C0PYRIGHT©1994 BY PARAMOUNT PICTURES. Een. aanrader? Ja zeker, toch wel. De Back is immers als streekgenoot wat 'dichterbij' gekomen door de expositie in het museum. Van De Back's wedu we kreeg het museumbestuur twee schilderijen gratis aange boden ('Zelfportret' en 'Gesprek over de bergrede'). geraakt. Eén boertje kijkt nietsziend en supervroom, één boertje kijkt verwijtend en streng, één boertje kijkt meele vend: de universele reactie van de mens op verloedering en verval. te 4 .'«tv- Fax 01803-I68I4 -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1