WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Wij bestaan 50 jaar Beovision Avant: Recordaantal deel nemers Snuffelmarkt in Zeelandhallen Videorecorder van Fotiek extra dimensie op tv- en recordergebied Aanvullende service van ANWB-Wegenwacht Huisvestingsprobleem RWS riant opgelost Zonnige lentemode bij A 3 Modes Wemeldinge "We hebben bij zonder ge slaagde open- huisdagen ach ter de rug. Ze vielen gelijk met de eerste zon nige dagen van 't jaar en daar door kwamen de getoonde collecties extra goed tot hun recht". Aldus vertelt mevrouw Adrie de Baar van A 3 Modes te Wemeldinge, die drie dagen lang in haar modewinkel aan de Wilhel- minastraat open huis hield. Aan de driedaagse show van mode werd meegewerkt door Bloemsierkunst Jozien Weststra- te die fraaie tuinornamenten, waaronder beelden, liet zien. Deze combinatie zorgde voor een treffende lentesfeer. Overigens voor mevr. Van Sluys Autotaal Glas nu op adres Klein Frankrijk te Goes '4' Woningstichting opende nieuw kantoor ©ptlco Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting 0 korting perzen nepals kelims tot 70% o. I U Woensdag 22 maart 1995 DE BEVELANDER voor 25 en 26 maart 1995 De ANWB nu ook dicht bij u in de buurt! TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: r fit* h BOSSTRAAT 24 BERGEN OP ZOOM 01640-42216 tschap KSfl HUISARTSEN: Je hebt méér aan de ANWB HOMEOPAT EN KRUISWERK De belangrijkste ANWB-zaken kunt u vanaf nu ook dichtbij huis regelen in het ANWB-agentschap bij de VVV. En dat is best gemakkelijk en bespaart u veel tijd. Dat de ANWB veel voor u kan betekenen is wel duidelijk. zijn van Glas mulier opleverde, kon ook een slagzin worden gemaakt, waar de grote prijzen mee te winnen waren. De slagzin van Mevrouw van Sluys was één van de ruim 25.000 inzendingen die door de jury werd uitverkoren en in aan merking kwam voor een prijs. Het totaal bedrag aan prijzen bedroeg maar liefst 350.000,- en bestond uit o.a. Akai-kleuren- kwaliteit en korte jurkjes comple teren het zonnige beeld. Overi gens toonde A 3 Modes tijdens de open huisdagen een collectie waarbij veel combinaties mogelijk zijn: van linnen, zijde en katoen tot kort en lang. bevindt zich door heel Midden- Zeeland, dus Noord- en Zuid- Beveland, alsmede Walcheren. Autotaal Glas is te vinden op de kop van het Kwik Fit-pand en heeft daar een oppervlakte van ruim 175 vierkante meter tot zijn beschikking. Het bedrijf is zes dagen per week geopend en vriendelijke, per soonlijke en snelle service staan hoog in het vaandel. Zaterdag 25 maart tusen 9.00 en 17.00 uur kunnen koopjesjagers weer in De Zeelandhallen te Goes terecht. Daar wordt de maande lijkse snuffelmarkt gehouden. Deze keer met een recordaantal deel nemers, zo meldt de organisatie. Dat houdt ongetwijfeld verband met het naderende voorjaar en de schoonmaakwoede die dan weer in menig huishpuden toeslaat. De entree is 4,50 voor volwassenen, kinderen en 65-plussers met pas betalen drie gulden. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). REGIO ZEELAND: A. van Schaik. Tel. 01184-78969. Bang en Olufsen heeft kort geleden een totaal-videosysteem ontwik keld onder de naam Beovision Avant. Van den Berge Audio en Video te Goes is één der eerste zaken in ons land waar het nieuwe totaal systeem op gebied van televisie en geluid wordt gedemonstreerd. De heer Van den Berge van de zaak aan de Gasthuisstraat vertelt: "De BeoVision Avant is méér dan een televisietoestel. Het is de komst van het totale videosysteem. Het eerste wat opvalt is het brede beeldscherm. Maar de Avant is meer dan een breedbeeld TV. Bang Olufsen introduceert hiermee het volledig geïntegreerde videosys teem, waarin de funkties van een superieur televisietoestel zijn gekombineerd met die van een geavanceerde videorecorder en wor den geperfektoneerd door de geluidsweergave van twee aktieve luid sprekers. Als opties zijn dan nog decoders, satellietontvangst, beeld- in-beeld (PIP) en Dolby Surround Pro Logic beschikbaar. Het sys teem wordt geleverd op een gemotoriseerde draaivoet, die automa tisch de gekozen kijkpositie inneemt. Een elektronisch "doek" gaat op magische wijze open wanneer het toestel wordt aangezet. En ten slotte is er nog een nieuwe afstandsbediening, de Beo4, die alle funk- ties nog beter toegankelijk maakt." KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. A.M. Koster, van Dusseldorpstraat 5, Goes, tel. 01100-14314 Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-21344. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: agentschap Naast het bekende Wegen- wacht-lidmaatschap van de ANWB is het tegenwoordig ook mogelijk gm een abonnement te nemen op de Woonplaats-servi- ce. Wie met autopech in de eigen woonplaats staat, thuis voor de deur, kan door dat lid maatschap snel worden gehol pen. U kunt per jaar vijf keer in eigen woonplaats van deze gratis reparatiehulp van de Wegen wacht gebruik maken. Het Wegenwacht-lidmaatschap kent nog een nadere aanvulling: de Vervang-Auto Service. Indien de storing aan uw auto niet bin nen circa een uur al dan niet pro visorisch kan worden verholpen, dan regelt de Wegenwacht - zon der extra kosten - een vervan gende auto voor u. Voor het heeft A 3 Modes voor komende lente en zomer veel zonnigs te bieden. De nieuwe kleuren in de mode van A 3 zijn vrolijk. We zien veel maïsgeel, lavendelblauw, wijnrood, terwijl ook de naturel- tinten veel in beeld zijn. Stretch transport van uw defecte auto wordt uiteraard gezorgd. Met de Vervang-Auto Service blijft u mobiel. Overigens blijven de voordelen die aan het normale lidmaat schap van de ANWB-Wegen- wacht verbonden zijn, onverkort van kracht. Deze houden onder meer in: Gratis Wegenwacht reparatie hulp, Gratis transport van uw motorvoertuig, Gratis vervoer inzittenden of zonodig een gratis overnachting, Vervangende chauffeur bij ziekte of ongeval tij dens de reis, Gratis hulp ook voor de meegenomen aanhang- wagen/caravan, 24 Uurs servi ce door heel Nederland buiten uw eigen woonplaats, Optimaal bereikbaar via de 2.800 praatpa len en het gratis 06-nummer. 24 uur per dag bereikbaar via tel. ZEEUWS KONSULTATIEBURO - VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui- 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand ten kantooruren op werkd. tot 22.00 (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of kantooruren). 01112-2286. WIJKVERPLEGING DRANKPROBLEMEN? St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano- dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. televisies, Akai-Videorecorders, Hifi-sets, Zonnebanken, etc. etc. Wim Lindenberg van Fotiek toonde zich in zijn toespraak aangenaam verrast dat één van zijn klanten deze prijs mocht win nen. Hij liet de overhandiging van de prijs over aan de heer de Rijke van het Presto-Print Laboratori um waar Fotiek al 18 jaar zaken mee doet. Glas Goes houdt zich bezig met reparaties en vervanging van autoruiten. De reparaties vinden onder meer plaats door middel van harsinjecties. Tevens kan het bedrijf zij- en achterruiten van auto's vervan gen, graveren van het kenteken in de ruiten behoort tot de moge lijkheden en ook kan men er terecht voor nevenprodukten, zoals ruiten-reinigers. Het werk terrein van Autotaal Goes I Ous: maak kennis met de ANWB en loop eens binnen bij de VVV ANWB Goes Stationsplein 3 01100 - 20577 De Regionale Woningstichting Samenwerking voor Goes e.o. heeft een probleem minder. De stichting, die zelf jarenlang kampte met een gebrek aan woonruimte, heeft vorige week met feestelijk ver toon haar nieuwe kantoor in gebruik genomen. Het gaat om een opvallend complex aan het Stations park dat niet alleen in het oog springt door de vorm geving, maar ook door het kleurgebruik. "Een gebouw met een geweldige uitstraling en een gro te aanwinst voor Goes", aldus stelde de heer J. de Pooter, voozitter van de RWS, bij de officiële ope ning vast. De officiële openingshandeling bestond uit de ont hulling van een kunstwerk in de hal van het opval lende gebouw. Het is gemaakt door Wies de Bles uit Heinkenszand. Voor de Woningstichting RWS staan er overigens nog meer veranderingen op sta pel. De stichting zal een zelfstandiger bestaan gaan leiden, los van de gemeenten. Burgemeester Van der Zaag van Goes pleitte er bij de opening voor, om er in ieder geval voor te blijven zorgen dat er betaalbare woonruimte beschikbaar blijft en komt. Voor de vijftig medewerkers onder leiding van directeur J. Franken is met de ingebruikname van het nieuwe kantoor de mogelijkheid ontstaan om een betere sercive te gaan verlenen. De ruimte van de stichting in de Naereboutstraat werd de laatste jaren steeds nijpender. Afgelopen week was het weder om feest bij Fotiek. Was het vori ge keer een gelukkig bruidspaar, nu is het een vaste klant die regelmatig foto's bij Fotiek laat ontwikkelen en afdrukken. Mevrouw Van Sluys uit Hein kenszand was één van de vele winnaars in de Presto print Kras Win Aktie. Behalve een gratis vergroting of kleurenfilm die het wedstrijdfor- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1, 's-Gravenpolder, 01103-3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Leger des Hells ZONDAG 26 MAART: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur o.l.v. de korpsofficieren. Verlossings- samenkomst om 18.30 uur o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tèl. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Autotaal Glas te Goes is met ingang van zaterdag 11 maart jongstle den verhuisd van De Poel (nabij Zeeland hallen) naar het nieuwe com plex aan Klein Frankrijk, waar Kwik Fit nieuw heeft gebouwd. De heer Jos van Mechelen, die twee jaar geleden vestiging Autotaal in Goes open de, is blij met de nieuwe loka- tie. "Want het betekent dat we .nu op een punt zitten waar de automobilist voor meerdere vor men van dienstverlening terecht kan. Landelijk zie je ook vaak dat Autotaal Glas zich vestigt op het punt waar Kwik Fit opent of is gevestigd", aldus de heer Van Mechelen. Autotaal Glas heeft momenteel 36 vestigingen in den lande. Overigens is ieder bedrijf zelf standig, aangezien er op franchi se-basis wordt gewerkt. Autotaal nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke" (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij- crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ”DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925- Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- .Telefoon 21576,'s morgens van 9.00 27311 KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. Tintag»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9