Voordeel! Huren /Vtacli,ine- HE-*" PRAXIS GOES HEEFT DE VERHUURAFDELING VERNIEUWD EN VERGROOT NU MEER DAN 100 VERSCHILLENDE GEREEDSCHAPPEN TE HUUR Open Dag in Goes Zeeuwse Koorschool Concert Kamermuziek door jonge musici Tree Funk Concept in De Pompe Goes Buys Ballotcollege wil kauwgom kwijt IR! DOE HET ZELF CENTER HAAL ONZE GRATIS KLEUREN-BROCHURE OP! Grote aanbiedingen voor kleine prijsjes Urker Mannenkoor zingt in N.H. Kerk Kapelle n 4^ D Milieuweek op Goes College Concert Woord en Daad In Concertzaal Muziekschool Goes Spelregels machineverhuur STEEN- EN BETONBEWERKING ELEKTRO STEIGERS EN LADDERS LOODGIETERSAPPARATUUR VERHUIZEN SCHILDERSBENODIGDHEDEN VERWARMING PRAXIS GOES A. JOACHIMIKADE 30 tel. 01 100 - 33220 zelf REINIGEN HOUTBEWERKING BOREN EN BREKEN TUINMACHINES O ui Ynt'uDcL gunstige prijzen! hoogste kwaliteit- reserveren mogelijW 'ij? 17 DE BEVELANDER Woensdag 15 maart 1995 895.- Het kopen van dure machines en gereedschappen is niet altijd zinvol. Met name als het gaat om eenmalige klussen is het verstandiger gereedschap te huren. Niet alleen beschikt u dan altijd over de meest professionele spullen, huren is bovendien erg goedkoop! Het bedrag dat u uitspaart, stopt u in eigen beurs of huis! 4295.- de huurtermijn bepaalt u - - duidelijk® handleiding®11. iT imeis -Alle prijzen zijn inclusief BTW. A w gKRÜÏNINGEN TAPIJT- EN MEUBELCENTRUM DOE DOE HET VOORDELIG!PRAXIS -Vrijwaring van schade, indien schadeloos- stellingstoeslag (10% van huurwaarde) is voldaan; - Gehuurde apparatuur dient schoon terug te komen, eventuele schoonmaakkosten worden in rekening gebracht; - Slijtage aan boren en beitels wordt in rekening gebracht; -Voor elke verhuring wordt een waarborgsom gevraagd; - Bij het afhalen legitimatiebewijs meenemen, (paspoort en/of rijbewijs) - Huurprijs is exclusief toebehoren als schuurpapier, nieten, boren, etc. (officiële verhuurvoorwaarden op achterzijde van huurkontrakt) -Volg de veiligheidswenken in de gebruikershandleidingen op; Kramer. Hij weet nog steeds op onnavolgbare wijze dit koor te inspireren tot een gloedvol optre den. Het koor is opgericht in 1953 en bestond toen uit 23 zan gers. Tegenwoordig is het leden tal ver boven de 100 uitgeste gen. Het koor treedt altijd op in de Urker klederdracht en zingt overwegend psalmen, geestelij ke en vaderlandse liederen. Hun optreden wordt meestal in samenwerking gedaan met de sopraan Femmy van de Weg en de bariton Klaas Bakker. Aan het orgel vinden we deze avond Henk van Putten. kan anders een groot probleem worden op school. Op sommige scholen is kauwgom al verbo den. Ook het personeel wordt uitgedaagd: De school heeft zich opgegeven voor de "500 km"- aktie van het Zeeuws Platform voor Duurzame Ontwikkeling: in een half jaar minimaal 500 km fietsen in het woon-werk-ver- keer. Als climax van de week wordt nog een autovrije lesdag georga niseerd. Het doel is dan dat zoveel mogelijk personeelsleden die dag met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. Mogelijk wordt er voor die dag (vrijdag 17 maart) speci aal vervoer geregeld van het sta tion naar school. Met deze week wordt getracht te bewerkstelligen dat de leerlingen en het personeel bewuster met het milieu omgaan, met name het afval op de juiste manier in bakken doen en elkaar erop dur ven wijzen hoe we beter voor ons milieu kunnen zorgen. De bedoeling is dit projekt jaarlijks te herhalen". Elementenwand. Front van blank beuken met aksentkleur, gekombineerd met verbindende metalen buizen. Afgebeelde opstelling B282 x H228 x D45 cm Uw geld is bij ons tijdelijk méér waard: u hoeft dus niet te treuren wanneer de opruiming aan uw neus voorbij is gegaan. fel. 01130 82626* vrijdag koopavond tot 21.00 u vorming). Een videopresentatie laat het dagelijkse koorschool- werk zien. Omdat een jongens koor een gezelschap is dat van wege de stemwisseling steeds weer opnieuw moet beginnen hoopt de leiding op de open dag veel nieuwe zangertjes te ont moeten. De open dag eindigt om 14.00 uur. Voor meer inlichtin gen: tel. 01100-16169. De Culturele Raad Goes biedt jonge, talentvolle beroepsmusici de kans een uitvoering te verzor gen. In samenwerking met het Brabants Conservatorium te Til burg is daarom enkele jaren geleden een concertserie kamer muziek opgezet. Op zaterdag 18 maart a.s. vindt het vierde concert plaats in deze serie. Dan wordt een uitvoering gege ven door het Yuan-trio, bestaan de uit Floortje Gerritsen, viool, Frans Grapperhaus, cello en Reineke Broekhans, piano. Uit gevoerd worden: Elégie van J. Suk; Dumky-trio Op. 90 van A. Dvorak; en Trio for violin, cello and piano van G. Shapiro. Het Yuan-trio is in 1993 voortge komen uit een kamermuziekpro- ject van het Brabants Conserva torium. Tijdens dit project heeft men lessen gevolgd bij de com ponist G.M. Shapiro. Bij de ver schillende concerten die het Yuan-trio gegeven heeft, zijn zij begeleid door diverse docenten van het Brabants Conservatori um. Floortje Gerritsen is tweede jaars Op zaterdag 18 maart a.s. zet de Zeeuwse Koorschool (Singel- straat 7) haar deuren open. Van af half tien staat een team van medewerkers klaar om alle inlichtingen te geven over "zin gen op de koorschool". Om 10.00 uur laten de kleinste zan gertjes zich horen (5-7 jaar) in een demonstratie Spelender wijs A.M.V. (Algemene muzikale MN W? De stichting "Woord en Daad" organiseert zaterdag 18 maart weer een concert. In de Ned. Hervormde Kerk van Kapelle zingt het befaamde Urker Man nenkoor "Crescendo". Aanvang 19.00 uur. Entree volwassenen tien gulden, kinderen tot en met 12 jaar vijf gulden entree. De opbrengst is wederom bestemd voor het Visserijproject van Woord en Daad in Vadarevu. Over dit project zal tijdens de avond wat worden verteld door Ds. Molenaar uit Woudenberg. Het Urker Mannenkoor staat al 40 jaar o.l.v. dirigent Meindert Donderdagavond 16 maart, mor genavond dus, speelt in café De Pompe aan de Grote Markt te Goes de formatie "Tree Funk Concept". Aanvang 22.00 uur, de entree is vrij. Het concert maakt deel uit van de CD-Tour die de band momenteel door ons Deze week (13 tot 17 maart) houdt het Buys Ballotcollege te Goes een Milieuweek. Onder meer wordt de strijd aangebon den tegen kauwgom dat her en der wordt aangetroffen. Het Goe- se College voerde anderhalf jaar geleden al "de milieumok" in. Om het gebruik ervan onder meer te stimuleren wordt het thema "afval" aan de orde gesteld. In verschillende lessen wordt er aandacht aan besteed. De lei ding van de school vertelt: "In het kader van het Europese Coast- watch-project wordt een deel van de Oosterscheldekust onder zocht op attributen die aanspoe len (o.a. afval), waterkwaliteit wordt onderzocht, enz. Verder is de provinciale tentoonstelling "Afval, duur betaald" op school te zien, waar leerlingen vragen over moeten beantwoorden. Afvalscheiding wordt aan de orde gesteld: papier wordt al apart ingezameld, nu worden er twee GFT-bakken geplaatst door de gemeente en er wordt nadruk gelegd op de noodzaak kaugom in de bak te werpen. Kaugom student van Kati Sebestyén en Annemieke Corstens. Ze speelt in verschillende orkesten, o.a. de Sebestyén Strings en heeft zomercursussen gevolgd in Bel gië en Zwitserland. Frans Grapperhaus heeft in 1993 zijn diploma docerend musicus behaald bij Mirel Lanco- vici en studeert nu voor uitvoe rend musicus. Hij is actief in diverse kamermuziekensembles o.a. de Sebestyén Strings en Tipico Tango. Reineke Broekhans is vierde jaars student van Ton Demmers. Ze heeft masterclasses gevolgd bij Else Krijgsman en Günther Reinhold en wordt regelmatig gevraagd als begeleidster. Het concert vindt plaats in de concertzaal van de Muziek school, v.d. Spiegelstraat 4 te Goes. De aanvang is om 20.00 uur. De toegangsprijs voor het concert bedraagt 6,-. CJP/Pas '65-houders en leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool betalen 4,-. Er is geen voorverkoop. Kaarten zijn uitsluitend vóór aan vang van het concert verkrijg baar aan de zaal. rw ■ix^ JA .1 Zandweg 1b 4416 |Ia “tmc, de sfeermakers VAN HUIS UIT.! - Zitgroep. 2- en 2i/2-zitsbank met armleggers van gevlochten pitriet op metalen frame. Bekleding van ge- jqqt dessineerde stof. Bijpassende kussens p.st. 50.- KOMPLEET Salontafel. Nu met gezandstraald onderblad en bovenblad van helder glas. Afm.: 1 30 x 80 cm. land maakt. Die CD werd begin maart in "De Arena" te A'dam gepresenteerd. De uitgebrachte CD "Out There" staat bol van vernuftige en virtuoze crossover funk. De formatie bestaat uit Twan van Gerwen, Jeroen van Engelen en Marcel v.d. Graaf. L' 1 2795. patiné met massieve paneeldeuren en vak kundig gestoken lijsten. Bovendien een kast die enorm veel bergruimte biedt! Afm.: H203 x BI 38 x D48 cm. Salontafel in grenen antiek patiné. Afm.: 1 10 x 11 0 cm met bovenblad in glas of grenen. 795.- RW: Zitgroep. Grenen antiek patiné vormt een charmante omlijsting voor deze zitmeubelen in romantisch gedessineerde stof. Met gedraaide pootjes en gewelfde plint. X Q CT 2-en 3-zitsbank Buffetkast. Magnifiek meubel in grenen antiek Want we pakken nog even groots uit alvorens de nieuwe collectie binnenkomtl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17