SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borseie VOORLOPIG IS GELD HET ENIGE MEDICIJN TEGEN AIDS. Voor uw glas-, schilder- en behangwerk f® ■w woningstichting borseie II- woningstichting borseie c GARAGE Heinkenszand NIEUWDORP BAARLAND 's-HEERENHOEK HEINKENSZAND BORSSELE OVEZANDE HEINKENSZAND KWADENDAMME LEWEDORP 's-GRAVENPOLDER Goes: Verrijn Stuartweg 41 Telefoon 01100-30145 tel. 01106-2010 fax 01106-2081 SCHILDERSBEDRIJF GOES - ROOSENDAAL - KORTGENE A. VAN DER LINDEN BV Mr. Dr. Meslaan 1 Doorstromer* Mr. Or. Meslaan 1 Heinkenszand tel. 01106-2010 Garage* fax 01106-2081 Gratis ïoetonderzoek 13 DE BEVELANDER Woensdag 15 maart 1995 advertentienummer: 95.089 advertentienummer: 95.099 advertentienummer: 95.094 advertentienummer: 95.090 advertentienummer: 95.095 advertentienummer: 95.100 advertentienummer: 95.096 advertentienummer: 95.091 advertentienummer: 95.101 TOEGEWEZEN WONINGEN UIT VORIGE EDITIE advertentienummer: 95.092 advertentienummer: 95.097 D/S S/D D/S S/D S/D S/D Witte Dam 10, Kwadendamme D/S Slagtweistr. 13, Oudelande S/D advertentienummer: 95.093 advertentienummer: 95.098 GROEP 18 tot 23 jaar tot 1.900,- A 1 persoon B 18 tot 23 jaar vanaf 1.900,- 1 persoon C 2 of meer personen tot 2.600,- 18 tot 23 jaar D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- E 23 tot 65 jaar tot 2.500,- 1 persoon vanaf 2.500,- F 23 tot 65 jaar 1 persoon G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen 2 of meer personen vanaf 3.300,- H 23 tot 65 jaar 65 jaar of ouder 1 persoon J vanaf 2.100,- 65 jaar of ouder 1 persoon K 65 jaar of ouder 2 of meer personen 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- L U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borseie en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borseie geeft u die keus. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. Ganzestraat 59 huurprijs f. 78,91 beschikbaar: 15 maart Pr. Wilhelminastraat 7 huurprijs f. 719,84 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voorgroep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar1 maart Diepeneestraat 6 huurprijs: f 665,76 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 april Prunusstraat 24 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 maart Borszeestraat 64 huurprijs: f 525,39 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor groep B t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 mei Zangvogelstraat 46 huurprijs: f 686,21 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheden: HR combi-ketel - balkon en ligbad. bestemd voor: groep D-F-G-H-J-L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 mei Dortsmanstraat 15 huurprijs: f 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheden: HR-combiketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 april Vinkehof 4 huurprijs: f 729,16 eengezinswoning met 4 slaapka mers bijzonderheid: Hrcombi ketel bestemd voor: groep D-F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 mei mers bijzonderheid: hoekwoning bestemd voor: groep B t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 april Pr. Willem Alexanderstraat 21 huurprijs: f. 679, eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor groep D-F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 mei ja Borszeestraat 53 huurprijs: f 661,07 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR combi ketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 april Sebastiaanstraat 11 huurprijs: f. 676,67 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: luchtverwarming bestemd voor groep: D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 juni AIDS FONDS: GIRO 8957 Nassau Odijkstr. 4, Heinkenszand Oosterguitestr. 29, Heinkenszand Diepeneestraat 8, Borssele Dortsmanstraat 10, Lewedorp Pr. Margrietstr. 38, Nieuwdorp Magnoliastr. 99, 's-Gravenpolder Overgangsregeling Overgangsregeling Woonduur Leeftijd starter Woonduur/soc. binding Overgangsregeling Leeftijd starter Overgangsregeling Burg. v. Horsighstraat 49 Pr. Margrietstraat 61 huurprijs: f471,83 huurprijs: f 519,63 eengezinswoning met 3 slaapka- eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: hoekwoning bestemd voorgroep B t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 april alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolont- stoppings- en gotenfonds en servicefonds. C: ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK Fax 01184-18759 woningstichting borseie II woning reden toewijzing/criterium Telefoon Woonplaats Voorletters Bruto gezinsinkomen/maand* fl Advertentienummer Adres tot 3.300,- tot 2.100,- tot 2.800,- Postadres: Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. tfi'ias bij Gofista/it uit zo-’n /6O /noaeuen doorstro» mer/starter I 1 I i f K I I p nee ja ja O ja HOOT (Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.) O nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer nee nee nee Handtekening: BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I km I i i LO I O o i "r- i l I I I l l l Voorletters Er is nog geen medicijn tegen aids. Maar er wordt naar stig naar gezocht. In een race tegen de klok. En tegen de dood. Een race die we moeten winnen. En waarin geld tijd betekent. Pak uw pen en geef het onder zoek naar aids een --- financiële injectie. HOFLEVERANCIER sinds o- y- \1834/ Cabery deJonge L. KERKSTR. 30 GOES 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service IXISTAIXIT® I I I I I O Starter* I --- I Achternaam I Geb.Datum i Adres Postcode Naam Partner Geb.Datum partner I Totaal aantal personen I - I I I I I I j Zelfstandige woonruimte ja i i Economische binding* Sociale binding* i Urgentieverklaring* Ingeschreven Plaats: I Datum: i Onjuiste of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen, j Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. Opsturen naar: Woningstichting Borseie, Postbus 30, 4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is GOES Wijngaardstraat 24 4461 DC Goes Tel. 01100-51170 VLISSINGEN Bellamypark 20 4381 CK Vlissingen Tel. 01184-10669 II r Zo ja, datum woonachtig sinds Semi- en orthopedisch schoeisel Revalidatieschoeisel Medische hulpmiddelen Prothesön/orthesen Steun- en gemakschoeisel Steunzolen/inlays Alleen op afspraak - WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13