Jan de Ruiter ontrafelde het geheim van de verdwenen kerktoren van Hoedekenskerke: MERÏL STREEP-KEVIN BACON-DAVID STRATHAIRN I De Bank met uitzicht. 935 - Proefabonnement STEÜTEL 0 - A1ONTEL 1 UUR FOTOSERVICE •ft Hè* axel Geslaagde Familie- Personeelsfeesten «Recepties en diners «Koude- en warme buffetten «Indoor barbecues Ob /’«dl/ en /’('('slmiliiiiii S(HELI)EOORI) A weekblad voor zuid- en noord beveland 25 1 GRAND THEATER GOES 01100-15165 DE LEEUWEK0NING Deze week: Woensdag 15 maart 1995 - 47e jaargang no. 11 3 S’ ...Gemakkelijk en goedkoop... Auteur Jan de Fluiter. (Van een onzer redacteuren) FOTO VERSCHOORE Hét adres voor DE NIEUWE THRILLER VAN DE REGISSEUR VAN “THE HAND THAT ROCKS THE CRADLE" bell 1)11M221) hi J A Ute r mannen het is tijd voor... (let ook op onze advertentie volgende week) Toegang gratis! treft u in deze ruimte weer een kort overzicht aan van wat u in dit nummer van De Bevelander kunt lezen. Op kleu rige wijze presenteren we een modebijlage met nieuws van adverteerders en grotere modemakers uit binnen- en buitenland. Veel ondernemers hebben afgelopen tijd gewerkt aan vernieuwing van hun zaak. Ook over hen treft u in dit nummer informatie aan, evenals uiteraard actuele informatie van clubs, verenigingen en theater. 24 26 MAART Nieuwsgierig Een beeld uit 1873: de jeugd op de dijk bij de steiger. De volwassen man met baard en pijp is hoofdonderwijzer J. de Reij. FILMPROGRAMMA VANAF 16 T/M 22 MAART 14.00 14.00 brengt voor dit seizoen extra j veel KLEUR Me/ een veelheid I aan modellen, geïnspireerd door I het hoeren buitenleven, het Nerre Oosten en extra aandacht voor "gebreid". Eiefde voor details, een degelijke afwerking en toch.... UITERST BETAALBAAR. ft» 9*7 Rara? MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! HOEDEKENSKERKE - Met een uitermate tevreden gevoel startte de automobilist zijn auto. Hij stuurde zijn voertuig richting Goes. Een tevreden glimlach speelde om zijn mond. Opgelost Vrijgesteld De kerk van Hoedekenskerke. Het huidige gebouw is slechts een restant. Links moet er een schip (met zijbeuken) en een toren aan vast gestaan hebben. OPRIL GROTE MARKT 11, GOES 1 I Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de PZC voor 14,25 LM\ERSAL PICTLRESfms JLRMAN-FOSTER COMPWÏmm kCLRTIS KANSONfilm MERYL STREEP KEVIN B.OS DAVID STRATHAIRN "THE RIVER WILD’ JOSEPH M.AZZELLO JOHN C REI ELY1 MAL RICE J.ARRE JOE HLTSHING BIEL KEN®4ROBERT E1SIÏÏ ILOM HERZBERG »M> RAY HfflKI <'DENIS ONEILL DAVID FOSTER LAURENCE TLM\CL RTIS HAVSQS 1 UNIVERSAL PICTURE Populair De Bank van Nederland .V# TÉ* 1 Een kerk als een aangesneden brood t! tendeels óók instortte. De toren was geheel kassie- AnneMnreL 4 Jan de Ruiter is woonachtig in ft. TEL. 01100-31479 Naam: Plaats: Postcode: Handtekening: bijlag® gevraagd, dan was ik binnen het kwartier klaar geweest. Maar nee, ik moest zoeken tussen de jaren 1753 en 1788. En dus vond ik pas na drie middagen wat ik zocht, in de stukken van het jaar 1782. Dat heb ik nou altijd. Ik sluit bij file op een autosnelweg ook altijd aan in de rij die het langzaamst opschiet. En in de supermarkt kom ik óók altijd voor de verkeerde, de langzaamste kassa te staan". Op het uitgangspunt van niet- doorlopende geschiedschrijving wordt slechts één uitzondering gemaakt. Het jaar 1873 wordt als voorbeeld genomen van het rei len en zeilen in een klein dorp. Er zijn leuke gegevens over boven water gehaald door de auteur. Als Jan de Ruiter terugziet op de totstandkoming van het 'Hoede- kenskerkse’ boek, komt hij tot de slotsom dat hij die vroegere kerk toren wel eens in het echt zou willen zien. Oudelande en Nisse. Het zou mooi zijn, nog eens te zien hoe die zware toren het silhouet van het dorp bepaalde. Die hoge toren boven die kleine huisjes". "Maar ja, dat is allemaal niet realistisch. Het was in 1782 al Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag niet meer haalbaar om de toren volledig te herbouwen. Er is alleen gerepareerd en er is een dakruiter (met een klok erin) geplaatst. Dan is het tegenwoor dig zéker niet meer financieel mogelijk om de toren te herbou wen. Maar het blijft jammer". Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping 20.00 u. ...19.00-21.30 u. ...19.00-21.30 u. ...19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Zondag Woensdag In enveloppe zonder postzegel zenden naar: PZC, afdeling abonnementen. Antwoordnummer 123.4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller! 01 184 84216 lift "Tegelijkertijd zou ik dan ook de kastelen van Vinninge en Oos tende (van het geslacht De Vrie- se van Oostende) wel eens teruggebouwd willen zien. Daar stond óók een aantal torentjes op. Ze waren in die tijd vaak een richtpunt voor landmeters". In het boek staan, verspreid, enkele kadertjes met gege vens die men gewoonlijk niet in zo'n populair-historisch werk tegenkomt. Zo worden alle molenaars beschreven die Hoedekenskerke ooit gekend heeft. Er is ook een overzicht (uit 1813) van alle ambachts lieden en neringdoenden in een bepaald jaar. En er is een lijst van alle auto- en motor- kentekens die tussen 1901 en 1937 werden uitgegeven aan pot Zijn diepe interesse in geschie denis heeft ertoe geleid, dat hij nu door het gemeentebestuur voor een aantal uren per week is vrijgesteld om (als hoofd van het nieuwe Bureau Promotie en Public Relations) de boekjes te schrijven en het onderzoek ervoor te doen. De boeken moe ten verschijnen in een tempo van twee per jaar. Het onderwerp van de zoektocht was schat, géén lang verloren gewaande familieleden. Nee, Jan de Ruiter had in het Rijksar- chief van Middelburg een ant woord gezocht op de vraag, of de kerk van het dorp Hoede kenskerke ooit wel een toren had gehad. De nieuwsgierigheid naar de toren van Hoedekenskerke werd bij Jan de Ruiter gewekt door 'gaten' in de historieschrijving. Hij vertelt, dat er een tekst (uit 1753) bekend is van ene heer Tirion, die duidelijk spreekt over een 'bekwaame lugtige kerk met een tamelijk hoogen toren'. Maar er is ook een ets bekend van Jan Bulthuis (uit 1790), waarop de Hoedekenskerkse kerktoren ver dwenen is. Rara? De toren moet dus in de tussentijd verloren zijn gegaan. Maar wanneer en hoe? Deze fraaie bank nodigt u uit languit plaats te nemen. Voel het komfort, beleef de vorm en geniet van het uitzicht op het zeer bescheiden prijskaartje... 2-zits v.a. S 2 1/2+2-zits v.a. 1995,- Het grata Bankboekje van Montèl, boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen ligt voor u klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. De dag kon niet meer kapot voor Jan de Ruiter (54) uit Goes. Dagen lang had hij gezocht en eindelijk had hij gevonden! En zijn vondst mocht best opzienba rend worden genoemd. Toen Jan de Ruiter vanuit Mid- "Ik had een goed gevoel tijdens delburg naar huis reed, was het het naar huis rijden. Ik was héél tevreden. Er hebben in het verle den zo veel mensen onderzoek raadsel opgelost. In de notulen van provinciale staten (welke notulen zijn opgeslagen in het gedaan naar dit vraagstuk. Maar Rijksarchief) vond hij een ver- ze hebben het antwoord nooit gevonden". zoekschrift van de ambachtshe ren van Hoedekenskerke, waarin ze toestemming vragen om een aanvullende belasting te heffen overigens géén gouden aan hun burgers. Met dat geld géén lang verloren zou de reparatie van de kerk kunnen worden betaald. De speurtocht van de heer De Ruiter door het Rijksarchief hing nauw samen met de samenstel ling van een boek over de geschiedenis van het dorp Hoe dekenskerke. Het boek (dat onlangs verscheen bij uitgeverij De Koperen Tuin te Goes) is het eerste van een serie van 15 of 16 delen, waarin de historie van alle dorpen van de huidige gemeente Borsele wordt behandeld. De gemeente Borsele zorgt voor de voorfinanciering. Voor het overi ge moeten de kosten uit de ver kopen worden gedekt. Elk deel krijgt naar verwachting een opla ge van zo'n 1000 exemplaren. De gemeente Borsele koopt daarvan steeds de helft. Frits Koopmans: alles is onder één en hetzelfde dak te vinden!" ducten met elkaar te vergelijken en de dingen daar te halen waar ze het goedkoopst zijn. Wat dat betreft heeft Jan Bruijns zijn zaakjes uitstekend voor elkaar. Een groot assortiment, veel leuke aanbiedingen bij de ingang en niet te vergeten: alles is onder één en hetzelfde dak te vinden. Dat is pas ide aal winkelen, want zeg nu eerlijk... waarom zouden we moeilijk en duur doen als het gemakkelijk en goedkoop kan?" Frits Koopmans is in het verleden ondernemer geweest. Hij kent het klappen van de zweep en neemt z'n petje af voor de wijze waarop Jan Bruijns de zaakjes runt. "Wil je de klant het meeste voordeel bieden dan moet die klant direct voordeel hebben bij hetgeen hij koopt. Als ik iets doorzichtig vind dan zijn dat die zegeltjes die je krijgt of kunt kopen. Ik wil altijd graag weten waar ik aan toe ben. Op een arti kel moet een prijs staan en is dat de laagste prijs dan zijn ze bij mij aan het juiste adres. Hier is alles bovendien lekker overzichtelijk, netjes en het assortiment is enorm. Ik neém het liefst merkartikelen. Die zijn hier het voor deligst. Ik durf te wedden dat er geen andere supermarkt is waar de merkartikelen zo goed koop zijn als hier. Sedert anderhalf jaar doe ik de boodschappen - daarvoor ging ik overigens niet zo prijsbewust door het leven - en weet U wat? Ik vind het een sport om artikelen en pro- inwoners van Hoedekensker ke. alvast noteren...volgende week zaterdag 25 nirt OPEN HUIS met live muziek anderen "In de loop der jaren heb ik tij dens historisch onderzoek wel in de gaten gekregen, dat als er ergens iets was met de kerk, dat al gauw werd gemeld bij provin ciale staten: óf om toestemming te vragen voor afbraak of her bouw óf om aanvullende belas tingen te mogen heffen ter be taling van de reparatie. Dat was de reden, dat ik eens in de notu len van provinciale staten ben gaan neuzen". Hij werd daarbij overigens het slachtoffer van het feit, dat als er honderd mogelijkheden zijn, altijd de 99e raak is en nooit de 2e. "Had ik nou maar direct om de notulen van het jaar 1782 L«-)S Adres: "Hoewel de bouwtekeningen van de kerktoren van Hoedekensker ke verloren zijn gegaan, geloof ik dat het dorp een kerk heeft gehad, die veel leek op de ker ken van 's-Heer Abtskerke, Een van de hoofdstukken is gewijd aan het meest geweldda dige misdrijf dat het dorp ooit beleefde: de moord op twee bejaarden (broer en zus Balten en Johanna Zuidwegt) in 1840. Als verdachte werd een man uit Ellewoutsdijk opgepakt. Hij bekende, dat hij de mensjes had vermoord, omdat ze hadden geweigerd hem geld te lenen. Hij werd door de rechtbank ter dood veroordeeld. Hoewel de dader vader van 6 kinderen was, werd hij een jaar later in het openbaar in Middelburg opgehangen. Het was overigens de laatste dood straf die in Zeeland werd voltrok ken. Goes, maar hij is al sinds jaar en dag bij de gemeente Borsele werkzaam, laatstelijk als chef van het kabinet van de burge meester. Hij oogstte in het verle den altijd veel waardering met zijn historische/heemkundige artikelen in het gemeentelijk voorlichtingsblad De Westender. B A A 1< I. A IX I) |j> SOUNDTRACK AVAILABLE ON BMG/ARIOLA Hulst Kleurenfoto's die uw herinneringen V mooier maken! l Klaar terwijl u winkelt 7 Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Temeuw Noordstraató (25 m. naast HEMA) De bevindingen van de geschiedvorser/auteur staan te lezen in het boek 'Hoede kenskerke, dorp tussen zee dijk en zaaldijk'. Maar daarin staan ook andere dingen dan het kerktorenverhaal. In het boek trekt Jan de Ruiter de lijn door uit De Westender van toen: hij combineert populair i leesvoer met historische ver- i antwoordheid. Het ontstaan van het dorp komt aan de orde, maar de aandacht is vooral gericht op het leven en werken van de dorpelingen door de eeuwen heen. De geschied schrijving is niet doorlopend en uitputtend. Integendeel, er is gekozen voor een pakkende dwarsdoorsnede in 26 korte hoofdstukken: een impressie van wat de Hoedekenskerkenaren door de tijden heen bezighield. kwart de boterhammen zijn afge sneden. Dat gebouw moet toch veel groter zijn geweest In het verzoekschrift stond klip en klaar vermeld, wat tot op heden niemand wist, namelijk dat de zware toren van Hoede kenskerke op 29 maart 1782 met donderend geraas volkomen Veel historici en dorpelingen onverwacht instortte en volledig hadden dat altijd zwaar betwij- op het kerkgebouw viel, dat gro- feld. Niemand had ooit een toren gezien. In de verhalen van oude mensen (die weer mensen uit de vorige eeuw hebben gekend) wijlen. Van het schip en de zij- werd nooit een toren genoemd. En ook in oude archiefstukken van kerk of gemeente was daar over niks terug te vinden. Maar tochde kerk oogt zo onaf. Het kerkgebouw heeft een mooie vorm, maar aan de ingangzijde lijkt hij 'afgekapt' als een brood waarvan voor drie- beuken van de kerk bleven alleen de muren overeind staan. Die moesten later wor den afgebroken. Het onbe schadigde gedeelte dat over bleef, was het koor van de kerk. Het gapende gat aan de voorkant werd met spoed dichtgemetseld. En hedenten dage staat de kerk zo nóg in het centrum van het dorp. Als restant van een gebouw dat oorspronkelijk drie tot vier keer zo groot moet zijn geweest. (boek: 'Hoedekenskerke, dorp tussen zeedijk en zaaldijk', J. de Ruiter, uitgave De Koperen Tuin, in opdracht van de gemeente Borsele, ISBN 9072138384, 64 pag., prijs 29,90). CD LU O 0 5 CD W LU 0 Z 3

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1