Deze week Goes comité bereidt 7e Molentocht voor Proefabonnement N.-Beveland krijgt nieuwe gemeentegids Kwik-Fit Pee-rock jamsessie in De Patrijs Colijnsplaat BANDEN /iQ 135R13 S 02EliZ r* 'PAALWONING' VAN DAAN INGELSE IS GEREED OM EEN VERLIEFD VOGELPAAR TE ONTVANGEN: o., I w 69.- LION KING Geslaagde Familie- Personeelsfeesten •Recepties en diners •Koude- en warme buffetten •Indoor barbecues Woensdag 1 maart 1995 - 47e jaargang no. 9 4 Juni a.s. voor vele oldtimers GRAND THEATER GOES 01100-15165 49.- 59.- 79.- 85.- weekblad voor zuid- en noord beveland 1 UUR FOTOSERVICE II II II 11 1 «i ïl O t V LeeuwekoninG ïl ii CM j Hél adres voor VERSCHOORE FOTO ECO NIEUW RADIAAL p.st. VREDESTEIN PIRELLI Goes, Klein Frankrijk 27, 01100-20837 OPGELET! Nu óók de originele Engelse versie MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! MICHELIN Molentocht '95 In gereedheid FILMPROGRAMMA VANAF 2 T/M 8 MAART z> Vleugellam Windsingel Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de voor Zoeken in februari EE (P t - Ij! r P S&Z Wk is 1 HO 1 (Van een onzer redacteuren) Daan Ingelse uit Lewedorp: "Daar moeten ze komen!". Bei! WUU-JWü p.st. Naam: p.st. Adres: p.st. Postcode: p.St. Handtekening: op valken KWWM AKKU’S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. Zaterdag Zondag Woensdag Het comité Molentocht is momenteel al weer druk doende om de zevende editie van deze Oldtimer- tocht en weekend in Goes voor te bereiden. De zevende Molentocht wordt dit jaar gehouden op zondag 4 juni a.s. Dat is 1 e Pinksterdag. Deelname voor deze tocht voor oude auto's en motoren staat vanaf heden open. C.M. Versluijs en A. Paaimans vertellen: "De oldti- mertocht van vorig jaar is een groot succes geweest. Ongeveer 225 oldtimers reden op 1e Pinksterdag een parcours door het Zeeuwse land- schap. Onder de deelnemers waren naast Neder landers ook vele buitenlanders aanwezig. Vandaar dat we kunnen spreken van een "show van inter nationale allure". Hoe kregen we alle oldtimers op de Grote Markt"? Die zorg bleek ongegrond. Alle voor de zesde Molentocht aangemelde oldtimers kregen al pas send en metend een plaatsje op de sfeervolle Markt te Goes. De publieke belangstelling was daarbij overweldigend". De Molentocht is in de loop van de jaren uitge groeid tot een internationaal oldtimer-treffen en is in haar soort de grootste in Nederland. Een breed scala van reeds lang uit het dagelijks beeld verdwenen automobielen van 30 jaar en ouder presenteerde zich zondag 22 mei aan het publiek. Zo'n 40 deelnemers uit Engeland, een twintigtal auto's uit Frankrijk en 160 deelnemers uit België en Nederland reden mee. De Molentocht is in 1989 opgezet ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Engelse 750 Motor Club. In dat jaar maakten 25 voor-oorlogse Austin Sevens van de afdeling Tunbridge Wells van die club de overtocht naar Zeeland om in de Zuid- Bevelandse dreven hun traditionele Windmill Run te verrijden. Het is bij die ene keer niet gebleven. De Zeeuwse Windmill Run werd een traditie. De Austin Sevens uit Engeland keerden ieder jaar terug en vele oldtimers uit Nederland en België voegden zich daarbij. Tegen Daan Ingelse uit Lewe dorp zou men iets soortgelijks kunnen zeggen. Maar hij zit niet te wachten op een vis, maar op een vogel. Op twee vogels, om precies te zijn. En hij wacht al méér dan een jaar. Hij is letterlijk een 'vogelwacht'. De 7e Molentocht wordt gehouden op 4 juni (1e Pinksterdag). De organisatie is er in geslaagd wederom een interessante route uit te zetten met De heer Ingelse (51) is overigens niet in afwachting van 'gewone' vogels, nee, hij heeft een speci aal nesthok gebouwd, waar over enkele weken of maanden twee valken zouden moeten komen aanwieken. Een mannetje en een vrouwtje. Met de bedoeling voor nageslacht te zorgen. worden tegenwoordig in Yerseke ook valken en haviken ingezet door een professionele valke nier, om de meeuwen bij de mos- selopslagplaatsen weg te hou den. gende bands: 9B04, De Mou- tans, Muts, Ex-Die Hard en Tone Art. De jamsessie begint om 21.00 en de organisatie spoort iedereen aan op tijd te zijn, aan gezien het even gezellig belooft te worden als het festival zelf. Overigens is men al doende met de voorbereidingen van het nieu we festival. "Aan mij zal het dus niet liggen. houden de gunstigste plek en komen dan in mei terug om eieren te leggen. In juli komen de eieren pas uit". Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 Hulst 's-Gravenhofplein 8 Temeuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) in De Bevelander veel zakelijke informatie. Het is te merken dat de lente op komst is, want veel zaken in stad en regio hebben verbouwd, heropenen of zijn doende hun collecties aan te pas sen. De eerste modeshows dienen zich ook al weer aan. Verder veel theaternieuws, waarover u eveneens het nodige in dit num mer van De Bevelander kunt lezen. Zo geeft Freek de Jonge binnenkort in Goes een try out van het programma dat hij op het komende Nationale Boekenbal zal brengen. hok bouwen, maar de vogels doen óók wat ze zelf willen. Of 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. noordrand van de bebouwde kom van Lewedorp. Achter zijn woning staat een windsingel van bomen. Daarachter is een open vlakte en daarachter de snelweg A58. "Dat schijnt de ideale situatie te zijn om valken te verleiden tot nestelen. Volgens de encyclope dieën (en volgens mijn oom, uiteraard) leven boomvalken bij voorkeur in open bossen en in gebieden met verspreide bomen. Ze jagen op leeuweriken en zwa- De voorbereidingen voor de officiële gemeentegids Noord-Beveland worden binnenkort gestart. De nieuwe uitgave wordt weer verzorgd door uitgeverij Holland Advertisering bv. uit Den Helder. De gids zal juli verschijnen. De werving van advertenties voor de komende uitgave start binnen enkele weken. Dhr. G. Straatman, vertegenwoordiger van Holland Advertising, zal contact opnemen met zaken/bedrijven uit de gemeente. Adverteerders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de uitgever via tel. 02230-55666. De organisaties, instellingen, verenigingen en dergelijke uit het redactionele gedeelte zullen door een medewerk(st)er van Holland Advertising worden benaderd. Zij kunnen hun wijzigingen ook doorgeven met behulp van de mutatie- bon uit de laatstverschenen gids. OP ALLE ONDERDELEN BETER In enveloppe zonder postzegel zenden naar: .afdeling abonnementen,Antwoordnummer 123,4380VBVlissingen. gaat sneller! 01 184 84216 1>E THE Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. luwen, insecten en muizen. Die muizen vangen ze -tijdens de nestelperiode- doorgaans op het open veld bij die bosomgeving". "De valkenstand heeft in Nederland in de jaren zeventig en tachtig een flinke knauw gekregen door landbouwver giften. Het wordt nu weer wat beter, maar er zijn in ons land jaarlijks toch niet méér dan een paar honderd broedparen. Nou, als ik er één kan toevoe gen, zou ik dat leuk vinden". Toch wil het voorlopig nog niet echt lukken. De valken vliegen er niet in, zogezegd. Vorig jaar zomer vond een stelletje hout duiven het nesthok een prima gratis onderkomen. En een bui zerd heeft er in de buurt eens een gevederde prooi verorberd. Maar daar is het bij gebleven. Wél restaurant voor een buizerd, maar nog géén kraamkamer voor valken. kenesten in de bomen hangen? "Ik zie langs boomgaarden wel De vogels vliegen voorbij. De eens een soort kisten op palen dagen ook Alles is in gereedheid gebracht om valken te ontvangen. Laat ze maar uit de lucht komen vallen. Liever één vogel in het hok, dan tien in de lucht. Ik hoop, dat er nu echt één komt. Maar zeker is dat natuurlijk niet. Ik moet het nog zien. Maar ja, als het in hartje Amsterdam kan, moet het óók in Léwedorp kunnen". LEWEDORP -- Tegen iemand die zit te vissen, wordt wel eens oneerbiedig gezegd: "Zit je weer te wachten op iemand die je nog nooit gezien hebt?". "Eigenlijk is het niet eens zeker, dat zich ooit een valkenpaartje zal nestelen in mijn nesthok. Maar mijn oom zegt constant: 'Geduld, Daan, geduld! Ze komen écht. Is het niet dit jaar, dan is het volgend jaar'. En hij kan het weten. Want hij heeft in zijn leven al vele tientallen nest- hokken voor valken opgehan gen, op plaatsen waarvan hij dacht dat er valken zouden komen. En hij heeft het altijd bij het rechte eind gehad". "Mijn oom woont in Amsterdam en hij hangt die kasten door de hele stad heen, zelfs in het cen trum. En elk jaar landt er op vrij wel elke kast een valkenpaartje om eieren te leggen en te broe den. In Amsterdam-Centrum nota bene! De kunst is, om het hok precies op de goede lokatie te hangen". Op zaterdag 4 maart zal in café De Patrijs te Colijnsplaat de eer ste Pee-rock jamsessie gehou den worden. Aan deze jamsessie wordt mee gewerkt door muzikanten die allen een bijdrage hebben gele verd aan het Pee-rock festival 1994. De muzikanten maken deel uit van onder andere de vol- Maarde natuur laat zich niet I dwingen. Dat ondervond Daan Ingelse vorig jaar al, toen zich geen enkele 'vrije vogel' meld de bij het speciaal ontworpen valkehok. Dat ondervond hij andermaal, toen vorige maand een vliegen de storm de hebberige handen uitstak naar de boomwoning. Het hok werd in vliegende vaart uit de boom 'geschoten' en vleugel lam tussen een paar naburige j bomen neergekwakt. En toen kon Daan opnieuw beginnen "Ik heb me afgevraagd, of ik het nesthok zou herbouwen. Aan- variKelijk gelóófde ik het wel. Ik had weinig zin om in de herkan sing te gaan. Maar aan de ande re kant: ik had A gezegd. Dan moet je ook B zeggen. En eigen- I lijk ben ik toch stinkend nieuws gierig, of er nou ooit een valk in mijn hok komt”. Daarom werd het hok opnieuw geconstrueerd, nu van wat lichter hout en het werd nóg steviger aan de boom vast geschroefd. Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! Klaar terwijl u winkelt Ij l it Kodak Royall Papier f it Kodak Express kwaliteitscontrole Valkenesten zijn in onze regio een vrij zeldzaam verschijnsel, maar sinds een (Amsterdamse) oom bij hoog en bij laag beweert, dat het terrein achter de Lewe- dorpse woning zich uitstekend leent voor het aanvliegen van valken, heeft Daan zich laten ompraten. Hij bouwde een nesthok, zo groot als een konijnehok en hees het op de meest ideale plek in een boom. Met enig gevoel voor geschiedenis zou je kunnen zeg gen, dat we sinds Jacoba van Beieren de band met de valken niet zijn kwijgeraakt op Zuid- Beveland. Per slot van rekening Daan Ingelse (hij is directeur van de prot. chr. basisschool in zijn woonplaats) woont aan de Het stevige nesthok (50 cm breed, 45 cm diep, 33 cm hoog) is vorig jaar januari 'in aanbouw' genomen door het Lewedorpse schoolhoofd. Exact volgens de instructies van zijn oom, sloeg hij als een volleerd aannemer aan het timmeren voor de huisves ting van een verliefd valkenpaar. Aan de voorzijde half geopend, op de ópstaande rand een ronde zitstok. Met de hulp van een zoon werd I het zware gevaarte vervolgens (met kabels en katrol) naar boven gehesen en aan de rand van het kleine bos op ongeveer 6 meter hoogte aan een boom vastgeschroefd, met de invlieg- opening naar het noorden gericht. Een valkenest moet in januari al worden opgehangen, omdat anders de kans is verkeken, dat er valken komen broeden. "Ik heb mij laten vertellen, dat val ken al in februari gaan zoeken, waar ze zullen nestelen. Ze ont- d5 1 «rt» Party en Feeslrenlruin SCHELDEOORD B A A II I. A IX 1) diverse attracties. Gestart wordt vanaf ca. 11.30 uur op de Grote Markt te Goes. De finish is in het evenementencomplex "Zeelandhallen" (direct gelegen naast de A58) te Goes, zulks in het kader van het op 3,4 en 5 juni daarin te organiseren groot oldtimer- en klassieker-evenement op 10.000 m2 voor automobielen, motoren en andere oude voer tuigen. Informatie over deze dagen kan worden verkregen bij: Inter-Expo, Postbus 309, 4460 AS Goes (tel. 01100-21020). De deelname aan de Molentocht staat open voor alle bezitters van oldtimers (auto's en motoren) van 30 jaar en ouder. Inschrijfformulieren kunnen worden aangevraagd bij: Arie Paaimans, Arendstraat 59, 4458 AR 's- Heer Arendskerke (tel. 01106-2454). Aanmeldin gen dienen vóór 1 mei te zijn ingediend. S 7 Plaats: Wachten Toch blijft hij zijn twijfels houden: staan, maar ik weet niet, of dat "De natuur laat zich niet dwin- valkenesten zijn. Ik heb er in gen. Dat hebben we enkele deze regio nog nooit van weken geleden nog gezien. Je gehoord. Maar als iemand dit kunt dijken bouwen langs rivie- eerder gedaan heeft (of nóg ren, maar de natuur doet toch doet), dan wil ik dat graag eens haar eigen zin. Je kunt een nest- horen. Ik hou me aanbevolen". Intussen staat Daan Ingelse vaak voor het achterraam van de storm helpt een handje bij het Zjjn huiskamer. Hij kijkt en hij vernielen van een valkehok". wacht. Voorlopig heeft hij nog Weet hij, of er in de regio Noord- geen valk gezien. Wel andere en Zuid-Beveland nog méér val- vogels. ■- Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag .20.00 u. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. .20.00 u. .20.00 u. K K» L Si

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1