PAAUWE Proefabonnement Lion king 1 ::1700^- jff-. JMONTÊL Wedstrijdat^ Ruijsink (volgende maand, 70Jaar} loogt nog moeiteloos een halve marathon: Meer profijt van uw spaargeld. DOÉ axel I r I» weekblad voor zuid- en noord beveland Deze week VI IV 1 UUR FOTOSERVICE GRAND THEATER GOES 01100-15165 Gasthuis korenmaand '3 25 S' C Woensdag 22 februari 1995 - 47e jaargang no. 8 MET DE JUISTE KRANT STA jE NOOIT AAN DE KANT! LeeuwekoninG F 1 h I J JUBILERENDE HUISHOUDBEURS FOTO VERSCHOORE t OPGELET! Nu óók de originele Engelse versie Een huis inrichten tot thuis (Van een onzer redacteuren) Goes Kerkstraat 44 Bescheiden L Laat begonnen Ook dit jaar snel en voordelig met uw krant naar de Houden zo! FILMPROGRAMMA VANAF 23 FEBRUARI T/M 1 MAART V "Niet tot elke prijs doorgaan". GOES KRUININGEN Een laatbloeier. Zo mag je Arend Ruijsink wel noe men. Hij begon er pas laat mee. Maar hij is op de Bevelanden intussen de ongekroonde koning van de veteranen-wedstrijdatle- tiek geworden. De Bank van Nederland -- Familiezaak Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de voor MjlS Veteraan IV Training Arend Ruijsink tijdens de Inkel-loop (een veldcross) van 11 februari j.l. in Kruiningen. -K. ZF' de 9 km: 52 min 25 sec. 1 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Handtekening: WONINGINRICHTING (naast ANWB-kantoor) (25 m. naast HEMA) Met Paauwe’s meubelen en ambachtelijk vakmanschap heb je een ijzersterke formule van keuze, kwaliteit en betaalbaarheid. Zaterdag Zondag Woensdag "Het hangt een beetje af van wat er aan de markt is. Soms ben ik een weekeinde op fami liebezoek in 's-Gravenzande, Zutphen of Lelystad en dan pak ik daar een loopje mee: 10 km of een halve marathon. In elk geval gaan de loopschoe- nen altijd mee". Volgende maand wordt Arend Ruijsink 70 jaar. En nog altijd draait hij voor een halve mara thon (ruim 21 km) zijn hand niet om. Zijn tijd schommelt meestal rond de twee uur. In diezelfde tijdspanne loopt de wereldkam pioen een héle marathon, maar dat deert de bijna 70-jarige Goe- senaar niet. "Ik blijf er fit bij. Dat is het belangrijkste". Eigenlijk is Arend zelf niet zo onder de indruk van zijn eigen loopbaan'. Hij zegt mensen te kennen, die hij zelf nóg beter vindt. "Maarten Loeve uit Goes, óók lid van AV'56, is nog iets ouder dan ik. Hij gaat nog har der. Ik denk, dat ik ruim van hem verliezen zou. Maar ja, hij loopt geen wedstrijden meer". De Goese lange-afstandsatleet is pas laat begonnen met het lopen: zo rond zijn 50e jaar. Voordien had hij nóóit aan sport gedaan De voormalige PZEM-boekhou- der is absoluut niet van plan om de leeftijdsgrens van 70 jaar te beschouwen als eindgrens. Hij gaat gewoon door mét zijn trai ningen en met zijn wedstrijden, hoewel niet tot elke prijs. "Ik kan natuurlijk óók postzegels gaan verzamelen, maar dat vind ik zo'n stilzithobby. Ik kan niet stil zitten. Ik wil conditie houden. En ben ik toen begonnen met de wedstrijdsport". zeker nu er wat leeftijdsgenoten als Lekkerkerk en Walker blijven meelopen, blijft er ook voor mij wat concurrentie. Dat houdt de lol erin". "Ik hoef echt niet zo nodig te bewijzen, dat ik tot op hoge leef tijd aan wedstrijdsport kan doen. Dat zou een ongezonde instel ling zijn. Ik blijf doorgaan, tot het niet meer kan. En dan sjop ik gewoon. Dan ga ik weer andere dingen doen, want op m'n ach terste zitten: dat is niks voor mij". Keuze uit 6 reisdata en onderweg koffie met cake in de touring car. Zie elders in deze krant. Ook tijdens de Inkel-loop in Kruiningen van anderhalve week geleden startte hij samen met zijn zoon. De mannen 40+ en 50+ moesten het parcours (1800 meter) zes keer afleggen, de mannen 60+ vijf keer. Bij die gelegenheid smaakte de 'bijna in De Bevelander aandacht voor carnaval, zoals dat in delen van De Bevelanden wordt gevierd. Met name in Paerehat wordt veel belangstelling verwacht. Het sportprogramma is in verband met carnaval aangepast. Verder uiteraard ook de nodige theater voorstellingen in de regio, waarover u in dit nummer van De Bevelander méér kunt lezen. In Goes is er onder meer een bin- nenfestival van "De Vrijbuiter" in 't Beest. Het gaat om een eer ste binnen-editie van het bekende festival dat tot op heden alleen in de zomer werd gehouden. Volgens Frank Bordui uit Goes, veelvoudig speaker bij atletiek wedstrijden, is het voor speaker en jury geen enkel bezwaar, dat de oudste veteranen wat méér tijd nodig hebben voor hun afstand. "Vroeger waren er vrij wel geen veteranen in de wed strijden. En als ze er waren, ble ven ze altijd ver achter bij de jon geren. Nu zijn er al drie vetera nencategorieën. Het is normaal, dat daar de oudsten ook weer wat langzamer zijn. Laten we maar blij zijn, dat ze meedoen en dat de atletiek als wedstrijdsport ook voor de ouderen steeds Na afloop zei Arend dan ook opgetogen: "Ik ben blij, dat ik niet "Bovendien: een speaker kan tij- j I aan het publiek vertellen over deze 70+-deelnemers. Je moet hun prestatie niet onderschatten. En het is mijn taak als speaker om dat aan het publiek duidelijk te maken. Het geeft kleur aan een wedstrijd. De nummer 1 en de nummer laatst: daar is altijd het meest over te vertellen". 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Marconistraat 15, Goes 01100-20840 12000m2 showroom Hij moet nog hard lachen om de inschrijving voor zijn allereerste stratenloop als wedstrijdatleet. "Het was in Wolphaartsdijk en ik had in de krant gelezen, dat er in elke categorie een fiets te win nen viel. Ik was (als 56-jarige) veteraan II en ik dacht: 'D'r is natuurlijk niemand van mijn leef tijd zo gek om in te schrijven. Dus die fiets is altijd voor mij'. Maar ik had de krant verkeerd gelezen. Er waren maar twee fietsen te winnen: voor de snel ste dame en voor de snelste heer. Ik deed dus mee om een fiets te winnen die ik nooit kón winnen DE THE Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. Het gratis Bankboekje van Mont'el, boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen ligt voor u klaar. Even bellen en u krijgt 'm snel in de bus. Voor deze bank hoeft u geen aanslag te doen op uw spaarrekening. Want de prijs is echt minimaal! Dus gewoon lekker doorsparen èn tegelijkertijd profiteren van deze rundleren topper! 2 1/2 2- zits 3695,- in diverse kleuren leverbaar. De geregelde toeschouwers bij atletiekwedstrijd kennen Arend Ruijsink als een trouwe, maar niet snelle wedstrijdloper. Ze hebben vaak een zwijgende bewondering voor zijn instelling en zijn prestaties. Maar omdat de Goese amateur-atleet er niet Hij woonde in die periode dicht bij wijlen Adrie de Muynck, wiens woning toen een soort 'zoete inval' was voor leden van de atle tiekvereniging AV'56. "Hij was zo'n beetje de spil van AV'56. In Goes-Zuid begon hij op zater dagochtenden een loopgroepje, dat later door Jean Polfliet werd voortgezet. Toen dat onder de hoede van AV'56 kwam en ver huisde naar de Hollandsche Hoeve, werd het opengesteld voor dames en heren. Toen zijn mijn vrouw en ik samen lid geworden van die trimgroep van AV'56. Min of meer tegelijkertijd Helemaal aan het eind van het gesprek komt nog een andere aap uit de mouw. Soms staan er bij een wedstrijd drie generaties Ruijsink aan de start: opa Arend (bijna 70), zoon Bernard (40) en kleinzoon Anne (13). Is dat even leuk voor een wedstrijdlopende grootvader bepaald als een bijna-70-jarige uitziet, worden zijn kracht en uit houdingsvermogen ook wel eens verkeerd uitgelegd, vooral door mensen die hem niet kennen. Tijdens de meest recente Wal lenloop in Goes bijvoorbeeld. Toen merkte een omstander op: "Ja, zó kan ik het ook wel". Waarop echtgenote Marianne aan de omstander vroeg: "O ja? Oók nog als u 70 bent?". De toe schouwer hapte even naar adem, en zweeg verder schuld bewust Hoeve een 'dekbed' van asfalt te geven. Het maakt de Holland sche Hoeve terstond ongeschikt als decor voor een veldloop. AV'56 moest uitwijken naar Kruiningen. Arend Ruijsink houdt van dit soort veldlopen. "Het is lekker afzien" zegt hij. Anderhalve week geleden trad hij nog aan in het recreatiege bied Den Inkel bij Kruiningen voor een veldloop over 9 kilome ter. Het ging om de voormalige Hollandsche Hoeve-loop (Goes), die naar Den Inkel verplaatst moest worden, toen iemand bij de gemeente Goes op de gedachte was gekomen om de paadjes van de Hollandsche Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! Klaar terwijl u winkelt Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Middelburg, Lange Geere 28 Goes, Grote Markt 7 Hulst, 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen, Noordstraat 6 zeventiger' het genoegen, dat hij belangrijker is geworden in de clubgenoot Wim van den Berg loop der jaren. In de Zeeuwse (ook niet meer van de jongste) in veldcrosscompetitie doen de laatste ronde nog voorbijging, momenteel bijvoorbeeld méér mannen van boven de 40 dan van beneden de 40 mee. Dat ais laatste ben geëindigd. Wat zegt toch wel wat", ging dat lekker! Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het lichaam wil nog prima mee". Zijn tijd over dens de wedstrijd altijd veel Vaak finisht hij als laatste. Maar ook dat mag gerust een prestatie genoemd worden. Want de meeste van zijn leeftijdgenoten verschijnen al tien of twintig jaar niet meer aan de start.... hij bij AV'56 geniet. "Niemand beziet me als een oude man. Er is een mate van bewonde ring. Ik word beschouwd als een volwaardig lid. Dat is óók belangrijk. Dat houdt het leuk". In enveloppe zonder postzegel zenden naar: afdeling abonnementen,Antwoordnummer 123,4380 VB Vlissingen. gaat sneller! 01184 84216 Soms probeert de lopende laat bloeier wel eens op een ondeu gende manier 'misbruik' te maken van het feit, dat hij in een rondenwedstrijd gedubbeld wordt door de snellere lopers. In het verleden probeerde hij wel eens (op precies 1 ronde ach terstand) tegelijkertijd over de streep te komen met de man die op dat moment als winnaar finishte. Dan kwam hij óók eens in de krant. Fotografen van de krant vinden dat nooit leuk. Arend Ruijsink als schrik van de persfotografen De maand maart wordt in de gro te zaal van het verzorgingshuis "Gasthuis" te Goes een koren maand gehouden. Elke week zingt er een ander koor. Belang stellenden, vrienden en beken den van bewoners en koorleden zijn deze avonden en middag van harte welkom in ons huis. Entree gratis. Voor koffie/thee vragen wij een kleine bijdrage. De tijden en koren zingen als volgt: - maandag 6 maart: Jeugd koor Happyness uit Goes, aan vang: 19.30 uur; - woensdag 15 maart: Soli Deo Gloria uiit Bors- sele, aanvang: 19.30 uur; - dins dag 21 maart: Nova Musica uit kapelle, aanvang 19.30 uur; - dinsdag 28 maart: ouderenkoor Zanglust uit Goes, aanvang 14.30 uur. Alle belangstellenden van harte welkom. Bij lange-afstandswedstrijden moet de jury wel eens een poos je duimen draaien, omdat hij niet meer de snelheid van een jonge vent heeft. De aankomst van de superveteraan kan dan even op zich laten wachten. Och, de jury moet wel 's wat lang op me wachten Een stimulans om nog even dóór te gaan met het wed- strijdlopen, is het respect dat Veel Goesenaren kennen hem trouwens van zijn vrijwilligers werk voor allerhande organisa ties, zoals bijvoorbeeld de UW (gastvrouwenproject) en de Nederlandse Hart Stichting (het organiseren van de jaarlijkse col lecte). En voorts laat hij zich graag strikken als 'collectant voor goede doelen'. In de loop der jaren is de maxi male leeftijd van deelnemende atleten toch flink opgelopen. Volgens Arend lopen in zijn huidige categorie (veteranen III) regelmatig concurrenten mee, zoals Jan Lekkerkerk (uit Schouwen-Duiveand) en Ber- tus Walker (uit Vlissingen). Binnenkort moet Arend inschrijven voor Fapro's loop in Vlissingen. Hij is dan nèt 70 jaar geworden. Maar de deel- namecategorieën stoppen bij veteranen lil (60-69 jaar). De Goese atleet heeft zich daar om brutaalweg ingeschreven in de klasse 'Veteraan IV'. Een categorie die niet eens bestaat Overigens krijg je zo'n tijd van 2 uur op de halve marathon niet cadeau. Daar moet je wél wat voor doen! Elke dinsdagavond is het 'oude loopwonder' dan ook te vinden op de atletiekbaan van AV '56 in Goes om daar gedu rende een uur aan de duurloop- training mee te doen. En elke donderdagavond gaat hij met zijn loopmaatje Philip Luitwieler, door weer en wind, op pad voor een trainingsafstand van 15 tot 20 km. En 's zaterdag 'doet' hij dan een prestatieloop of een wedstrijdloop in Zeeland of West-Brabant. zeeuws-vlaanderen Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag .20.00 u. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. .20.00 u. .20.00 u.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1