WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Wij bestaan 50 jaar F Nieuw bij Praxis Goes: Allibert-badmeubelboek Stichting Dansz zoekt nieuw talent tl Gratis boodschappen in Kamperland en Wemeldinge Edwin's Quality Shop op 'n nieuwe lokatie Met een feeste lijk open huis heeft Edwin's Quality Shop te Wemeldinge vorige week de nieuwe zaak in gebruik geno men. De winkel is nu te vinden op het adres Wilhelmina- straat 23 op een aantrekke- nieuwe "Die was ook Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting MEDISCHE DIENST CROWNY OLIEBOLLENMIX PAK 500 GRAM GRATIS! Het lielejaai dooi goed wked! BW ©pttca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 ANWB Reisverzekeringen: behalve zekerheid ook plezier oli< u fcj 1 Woensdag 15 februari 1995 DE BEVELANDER 9 voor 18 en 19 februari 1995 De ANWB Vaker "Care" O Je hebt méér aan de ANWB TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: Uiós Kandidaten gezocht voor Confetticlub WV; i 4 Vakantie Verzekering! ANWB-agentschap bij de VVV Stationsplein 3, Goes. Tel. 01100-20577 4 VREDESBURO F - i fllll «ffl- I MARCDEREGT -JDHHaaOHVH M. Oosthoek. «J f HUISARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK afkomstig uit Wemeldinge en is één van de vele klanten van genoemde Méérmarkt, die niet alleen een groot assortiment arti kelen voert, maar daarbij ook concurrerende prijzen tracht te hanteren. De produkten van Gouda's Glo rie maken deel uit van dit assorti ment. Bij de foto's: de winnaressen krijgen hun prijs aangeboden. Namens Gouda's Glorie was de heer Mark Verpalen naar resp. Wemeldinge en Kamper land gekomen. Allibert biedt 2 jaar volledige garantie op deze meubelen. De Stichting Dansz te Goes houdt zaterdag 18 februari om 16 uur een auditie te Goes. Er wordt gezocht naar nieuw talent. Tijdens de auditie komen 4 onderdelen aan bod: klassiek, modern, jazz en mime. Dansz zoekt niet alleen volleerde bal letdansers/danseressen maar ook gevorderde amateurs met een grote inzet en motivatie. Het wordt vooral op prijs gesteld, als ook jongens zich aanmelden. Dankzij de artistieke leiding van Lia Sorber zijn in de loop der jaren niet alleen meisjes, maar ook jongens opgeleid, die nu in professionele groepen dansen. Voorwaarde is wel: een mini- Voor een aantal vakantiegan gers is een reisverzekering een sluitpost en een kleine 20% van alle vakantiegangers sluit voor de vakantie zelfs helemaal geen reisverzekering af. Als dan in ogenschouw wordt genomen, dat de ANWB Alarm centrale per jaar 45.000 maal om hulp wordt gevraagd en dat het afgelopen jaar 8700 auto's door de ANWB gerepatrieerd moes ten worden, dan is de kreet "Ons gebeurt nooit iets" ver bezijden de waarheid. Gelukkig is dit getal, vergeleken bij de 6 miljoen mensen die jaar lijks met vakantie naar het bui tenland gaan, relatief laag. Toch zijn er dus duizenden mensen, die jaarlijks te maken krijgen met vakantieleed. Met een goede reisverzekering van de ANWB wordt niet alleen veel leed verzacht, maar ook over financiële consequenties Ons nieuwste model relatie-ring heet Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. P.S.M. Frantzen, Kastanjestraat 307, Goes, tel. 06-527 713 98. Ook op Beveland is de Avro op zoek naar gegadigden die willen optreden in het jeugdprogramma De Confetticlub. Er worden kan- didaatjes gezocht in de leeftijd van 9 tot 12 jaar die een leuke of speciale act op te televisie willen laten zien. Kun je bijvoorbeeld op je handen lopen en tegelijkertijd spaghetti eten? Of beoefen je een speciale vechtsport? Wil je een spannende circus-act laten zien? Speel je heel erg goed op een muziekinstrument? Of wil je graag naar de studio komen met je favoriete (huis)dier? Inl. 035- 717500 (vragen naar Gertruud). REGIO ZEELAND: Tel. 01100-50194. Goes en Kloetlnge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. H. Slager, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-21344. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nleuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. L. Breu kers, Lange Geer 21, Hansweert. Tel. 01130-81344. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: MAATSCHAPPELIJK WERK: Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteendeskundige Vlasmarkt 10 Goes Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Met de ANWB Vaker Vakantie Verzekering hoeft u nooit meer aan uw reisverzekering te denken. hoeft men geen zorgen te heb ben. Want is het niet wrang, dat een vakantie, waar men een jaar naar heeft uitgekeken, door een ongeval, diefstal of pech, in een vroeg stadium moet worden afgebroken, terwijl met een goe de voorbereiding en een goede reisverzekering de vakantie kan worden gered. De ANWB biedt een zeer uitge breid pakket reisverzekeringen. Daarom een opsomming van de mogelijkheden: De ANWB reisverzekering met drie basispakketten; de Benelux- verzekeringen voor als men dicht bij het huis blijft; de Vaker Vakantie Verzekering geldt voor het hele jaar; de Annuleringsver zekering. Op het ANWB-agentschap bij de VVV aan het Stationsplein geven de informatrices graag alle gewenste informatie. JAN BRUUNS heeft het laagste prijspeil van Nederland! ROOSENDAAL: Laan van Henegouwen, Winkelcentrum Biggelaar ETTEN-LEUR: Schoonhout (Hooghuis) ZUNDERT: Molenstraat ST. WILLEBRORD: Dorpsstraat GOES: Winkelcentrum De Bussel (Beukenhof) OUDENBOSCH: Prof. Mulderslaan Ot/b-GASTEL: Markt BERGEN OP ZOOM: Noordgeest chets, lichtslijsten en lichtele- menten maken het geheel kom pleet. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid veel opstellingsvor- men te creëren. Naast wit zijn de meubelen leverbaar in prachtige kleuren, zoals azura-blauw, aqua-groen, hermina-wit, enz. Ook is er een verscheidenheid aan knopjes, greepjes en prakti sche accessoires. Speciale ver- gen, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk het huiskameref- fect te handhaven, zoals we dat in onze vroegere winkel had den", zo vertelt Edwin. Een intieme sfeer dus, waar de collecties het best tot hun recht komen en waar bezoekers direct kunnen zien welke effecten ten bepaalde stoffen, vormen en kleuren geven. Edwin's Quality Shop richt zich op een brede middenklasse met zijn Brits ge oriënteerde collecties. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de lijk lokatie. lokatie voor ons de belangrijk ste reden voor de verande ring. Want in ons oude pand hadden we al veel sfeer; ge lukkig zijn we erin geslaagd om dat zo te houden", aldus Edwin Slingerland, die twee jaar gele den zijn Quality Shop opende. Het is een zaak die zich richt op een Engels getinte collectie gor dijnen, draperieën, vitrages, meubels, cadeau-artikelen en andere Brits ogende interieurarti- kelen. Edwin's Quality Shop is thans gevestigd in een ruimer pand, waar voorheen een bedrijf voor interieurafwerking was te vinden. "Een grote ruimte. Maar door er tussenmuren in te bren- melding verdienen de toplax- wastafels, een Allibert patent, in verschillende vormen en kleu ren. Dit zijn wastafels van gewa pend en gelakt polyester-lami- naat. Ze zijn volledig slag- en stootvast en opgewassen tegen grote temperatuursverschillen. Eigenlijk niks nieuws, wij werken altijd met zorg. 1980- 1995 "Een mooi badkamermeubel geeft, naast de praktische voor delen, ook een enorme toege voegde waarde aan het badka mer- of slaapkamerinterieur. Het is ook sterk sfeerbepalend." Dat zegt de heer J. Walhout van Praxis Goes. De vestiging heeft sinds kort zijn assortiment bad- kamermeubelen sterk uitgebreid. Het gaat met name om een ver nieuwde collectie van het merk Allibert. In samenwerking met dit bekende merk is in de winkel een 12-tal verschillende badmeubel- opstellingen geplaatst, deels speciaal voor Praxis ontwikkeld. De heer Walhout vertelt: "De Al 11- bert-badkamermeubelen ken merken zich door hun hoogwaar dige kwaliteit, veel comfort, zijn voorzien van MDF deurfronten met een krasvrije melamine of polyester-laminaat, stelbare metalen scharnieren en dat alles geaccentueerd met geraffineer de details. Er is een grove diversiteit aan meubelen, zoals hoge- of lage- of staande- of hangende- of hoekkasten, met of zonder plint. Spiegelkasten, wastafels en bla den in diverse kleuren, plan- mum-leeftijd van 12 jaar en het lidmaatschap van een ballet school of -vereniging. Geïnteresseerden kunnen zich melden (in een briefje met per soonlijke gegevens pasfoto) bij Stichting Dansz, Schoondijkse- dijk 414438 AE Driewegen, tel. 01195-5566 of 01100-32281 heropening werd ondersteund door doedelzakmuziek van Inter Scaldis Pipes om dat te onder strepen. De cliëntèle van Edwin's Quality Shop beperkt zich geenszins tot Zeeland alleen. Ook mensen uit de randstad en zelfs België weten de sfeervolle zaak te vinden. Uiteraard zijn momenteel ook de collecties aangepast, waarbij rekening is gehouden met de nieuwe tinten, vormen en des sins die momenteel in de belang stelling staan. Mevr. Sandee vertelt: "Naast aardappelen, groente en fruit, nog steeds zelf geteeld, verko pen we ook zuivelprodukten, brood, gebak, vlees en vleeswa ren en een groot assortiment noten. Verder zijn rauwkostspe- cialiteiten een veel gevraagd produkt." In Wemeldinge werd de bood schappentas overhandigd aan mevrouw De Hooge-Verhage. Dat gebeurde in Méérmarkt Geu ze aan het Dorpsplein. Ook zij maakte een pakkende slagzin waarbij "het volle pond" de tref woorden waren. De winnares is r f - Leger des Heils ZONDAG 19 FEBRUARI: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur o.i.v. de korpsofficieren. Verenigde lofprijzingsavond om 17.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ’s morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7" iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Dezer dagen werden onder meer in Kamperland en Wemeldinge gratis boodschappen aangebo den aan respectievelijk mevr. De Kam en mevr. De Hooge-Verha- ge. De gratis met boodschappen gevulde tassen waren gevolg van hun deelname aan de prijs vraag die Gouda's Glorie lande lijk had uitgeschreven. Bedoeling was onder meer een pakkende slagzin te maken. Mevrouw De Kam kreeg de boodschappen overhandigd in het Verscentrum Sandee te Kamperland. Dit vers centrum is voortgekomen uit het gelijknamige tuinbouwbedrijf. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9