.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Wat zal ik kiezen? Toneel Alex d'Electrique twee avonden in 't Beest Bie ons op ut Durp: komedie te Wissenkerke Toneel en muziek te Waarde door Vooruit DE LAAGSTE BENZINEPRIJS I Discipel concert in Bethelkerk te Goes in 't café Gift van De Sprienke voor vogel- en egelasiel Party Time" bij jonge kracht VAN ZEELAND! 178 195 122 Hester Macrander vraagt in Kortgene om moeilijkheden 'rt Lagere scholen bezoeken "Groot Stelle" Zeeuwse zieken kunnen ook dit jaar op vakantie met Rode Kruis S 1 ón ivant op.' op.' ft A 1-1 Woensdag 15 februari 1995 7 DE BEVELANDER SUPER DIESEL VI WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES- ZUID Restaurant "Oesterbeurs WIJNGAARDSTRAAT 2 YERSEKE TELEFOON 01131-2211 vlees-, vis- en mosselspecialiteiten lunchcafé "STADHUIS" Lange Kerkstraat 1 4461 JG Goes 01100-28795 Op.' Zaterdag a.s. Snuffelmarkt te Vlissingen De snuffelaars in Zeeland kun- --nen zaterdag 18 februari a.s. Concert Kattendijke Hot^Terminus Goes II EURO LOODVRIJ «o ®*5 8 f LITER LITER 17,50 'het detdaS I Restaurant de Stadsschuur Schuttershof 32-34 Goes Tel. 01100-12332 Fax 01100-50229 van der Valk Motel Goes Podium 't Beest te Goes pakt deze week uit met twee avonden Alex d'Electrique. Zowel woens dag, heden, als donderdag 16 februari brengt hij er zijn pro gramma "Cutup Uppercut'. Aan vang beide avonden om 20.30 uur. Met Cutup Uppercut bewijst Ko v.d. Bosch te beschikken over het dwarse, ruige jargon. Hij regisseerde met een perfect gevoel voor timing en schreef een sterke tekst met puntige dia logen en rake one-liners. Wie de voorstelling bezoekt doet er goed aan bij de nooduitgang te gaan zitten. In Cutup Upper cut, Alex' nieuwste produktie, worden onze vluchtinstincten al in de eerste seconden gemobili seerd door een dreunend geluid Kamperland Mariapolderseweg 1 Kamperland Telefoonnr. 01107-4240 dat associaties met aardbevin gen oproept. Op het beurtelings rood en gifgroen verlichte toneel verschijnt een vrouw die een kof- fiewagen voor zich uit duwt. Links van haar een groot, flakke rend beeldscherm met daarom heen een regiment houten stoel tjes. Een verwilderde kerel houdt de stoeltjes onder schot. Nerveus zegt hij; Dit hoeft geen bloedbad te worden, als jullie maar rustig blijven. De keuze voor een bioscoop als plaats van handeling heeft iets sadistisch. We kijken naar mensen in een theater die blootstaan aan een grote bedreiging. Hun situatie lijkt op de onze. Wanneer de man zijn geweer vervolgens ook op de toeschouwers richt, heft hij STATIONSPLEIN 1 - 4461 HP GOES- TELEFOON 01100-30085 - FAX 01110-32579 jammer dat er voor bepaalde afdelingen niet meer tijd beschik baar was. Zij krijgen nogmaals de gelegenheid om daar nog eens een kijkje te nemen. Zater dag 18 februari van 10.00 tot 13.00 uur wordt aan de Bergweg in Goes een open dag gehouden waar zij met hun ouders die afde lingen kunnen bezoeken waar zij meer over willen weten. Op de foto: Alex d'Electrique (foto: Rince de Jong) Het gospelkoor Discipel geeft zondag 19 februari a.s. een concert in de Bethelkerk aan de Tulpstraat te Goes. Het concert maakt deel uit van de gezinsdienst die om 10.00 uur 's morgens begint. Voorganger is Ds. N. Dijk. Het jongerenkoor is afkomstig uit Vlaanderen en werkt nauw samen met de internationale organisatie Continental Art Centre te Rotterdam. Het programma bestaat uit eigentijdse jongerenmuziek in de meditatieve sfeer. (foto: Continental Sound). PER LITER ben hun shows ingestudeerd met behulp van Astrid en Nikolet- te van Kleunen. Een ieder heeft ten volle zijn best.gedaan er iets van te maken dus we rekenen op een volle zaal, temeer daar de extra voorstelling voor de oude ren op de zaterdagmiddag komt te vervallen. ciële opening van de school, vrij dag 3 februari, overhandigd aan Op de foto: de uitvoerenden van de dorpskomedie (foto Hans Schalk). Dam 2, Goes Tel. 01100-30066 Vakantie is belangrijk voor iedereen, ook voor hen die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen, door hun handicap of chronische ziekte. Even er tussen uit, alle dagelijkse zorgen vegeten en lekker uitrusten. Vele vrijwilligers, waaronder ver pleegkundigen, zorgen er voor dat u onbezorgd kunt genieten. Het Nederlandse Rode Kruis organiseert al vele jaren vakanties voor mensen die chronisch ziek zijn of gehandicapt, in binnen- en buitenland. Het vakantieschip de J.H. Dunant is ongetwijfeld bij velen bekend. Wellicht minder bekend, maar prachtig gele gen en volledig aangepast voor mensen met een handicap, zijn de vakantiehuizen van het Nederlandse Rode Kruis nl. "De Val kenberg" te Rheden en "De IJsselvliet" te Wezep. Men kan ook hier, aangepast aan uw mogelijkheden, genieten van een prach tige omgeving en kiezen uit tal van aantrekkelijke uitstapjes. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met het Provinciaal Bureau van het Nederlandse Rode Kruis te Middelburg, telefoon 01180-13608. Ant. Fokkerstraat 100 Tel. 01100-31510 HOTEL RESTAURANT GEEN 2.06 MAAR GEEN 1.33MAAR r Zaterdag 18 februari geeft "Voor uit" te Waarde zijn traditionele avond met muziek en toneel. Deze avond begint om half acht in het Dorpshuis van Waarde. De zaal is al vanaf 19.00 uur open. Entree zes gulden. Begunstigers en donateurs hebben vrije toe gang. Secretaris A.M. Wonder gem vertelt: "Het programma bestaat zoals reeds vele jaren uit "muziek door drumband en fan fare" en "toneel door de eigen1 toneelgroep van Waarde". Het belooft weer een fijne avond te worden waarvoor allen zich heb ben ingezet. Dries Weber heeft met zijn drummers een aantal nieuwe nummers ingestudeerd. Mathieu van Duiven laat de fan fare op diverse manieren aan het woord komen. Omdat we dit jaar 95 jaar oud zijn, is als oudje naar voren gehaald het leuke muziek stuk "Bonne Fortune" van S.P. Coby Louwerse, beheerster van het asiel. Foto: Hester Macrander (foto: Ton Fraterman). weer volop genieten tussen de artikelen die op ruim honderd kramen zullen zijn uitgestald op de overdekte en verwarmde Walcherse Snuffelmarkt in sport hal Baskensburg aan de Presi dent Rooseveltlaan te Vlissin gen. Door de organisatoren is er weer alles aan gedaan om van deze groots opgezette rommel markt een sukses te maken. Evenals de voorgaande markten is de belangstelling van de deel nemers overweldigend: alle kra men zijn verhuurd. Verzame laars van postzegels, munten, dinky-toys en noem maar op kunnen zaterdag weer aan hun trekken komen. Ook voor de lief hebber van antiek en curiosa zal er weer veel te koop zijn. De snuffelmarkt is voor het publiek geopend van 's morgens 9 tot 's middags 5 uur. BISTRO I "HET ELFDE GEBOD" Koningstraat 4, Goes, 01100-27288 Deze middagvoorstelling wordt deze keer speciaal gegeven voor de Stichting Gehandicapten. Tij dens de pauze is er een verloting met prachtige prijzen. En na afloop bal na. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Toegangsprijs ƒ10,-. Een week lang konden jonge ren kennis maken met techni sche- en dienstverlenende beroepsopleidingen aan het Goese onderwijsinstituut 'Groot Stelle'. Zo'n 80 scholen uit Zuid- en Noord-Beveland bezochten de afgelopen dagen de school voor voorbereidend beroepsonderwijs in Goes. De jongens en meisjes konden kiezen uit een route die liep langs consumptieve tech niek, verkooppraktijk, adminis tratie en verzorging of voor de van Leeuwen, terwijl ook het nieuwste stuk "Music for fun" van Kees Schoonenbeek en een solostuk van onze trompetten "Holiday for Trumpets" van Wim Laseroms zeer zeker zullen bij dragen om samen met diverse andere muziekstukken u een fijn muziekuurtje te bezorgen. Fan fare en drumband zullen geza menlijk het muzikale gedeelte afsluiten met de bij allen beken de "Europamars" van Robert Allmend, een mars die hoort bij éénwording van Europa, maar ook de samenwerking in de ver eniging weergeeft. Met het Rad van Avontuur proberen we door de onkosten te komen en de pauze op te vullen. De toneel groep heeft onder regie van Anja de Bart ingestudeerd de klucht "De onbekende Wereld" van Anne Marie Kok en Johan Blaas- er. ter Klungel. Zoals wel meer gebeurt, rijzen er talloze proble men rondom de organisatie, die steeds heftiger en ingewikkelder worden. Toch gaat het feest door en wan neer de grote dag aanbreekt val len alle twistpunten door ver schillende oorzaken helemaal weg. Maar de verrassingen zit ten in de staart. Het gehele toneelspel speelt zich af in het dorpshuis. "Bie ons op ut durp" is een komedie en dat is het ook echt geworden, veel dorpsna men zult u terug horen en mis schien ook herkenbare komische de grens tussen die ene theater zaal, het podium en die andere daartegenover in één klap op. Misschien lopen wij wel fysiek gevaar. Gelukkig mogen we de zaal verlaten; reuze grote op de achterwand geprojecteerde Exit- tekens wijzen ons de weg. Ter wijl Alex d'Electrique de span ning tot ver over de grens van het toelaatbare opvoert, breekt hij haar ook weer in even moor dend tempo af. Wie de opening van 't Beest heeft bijgewoond of eerder een voorstelling van Alex d'Electrique heeft gezien weet wat hij te wachten staat. Foto: leerlingen van de basisschool "Holtkamp" uit Goes krijgen "las-les". n De jaarlijkse uitvoering van het muziekgezelschap Oefening en Uitspanning te Kattendijke wordt dit jaar gegeven op vrijdag 17 februari. Vóór de pauze speelt de fanfare onder de leiding van de heer Ad van Nieuwenhuize lichte, eigentijdse muziek. Na de pauze brengt de toneelgroep Baarland het toneelstuk 'Een beeld van een man' op de plan ken. Er is weer een grote verlo ting met prachtige prijzen. De avond begint om half acht in 'Het Blokhuis' en de toegang is weer gratis. vioensda'J G°'óen situaties." Medewerking verle nen Peter Marcusse, Dick Snel, Ria Marcusse, Monique Marcus se, Yvette Buysrogge, Henno Kleijwegt, Marjo Geldof, Jan Wil lem Slabber, Liesbeth van Dam me en Peter de Looff. Regie: Kees van Boven, souffleuse: Ria Verloop, grime en kapseis: Ineke Ruijsbroek en Sandra Snel, toneelmateriaal: Rinus Dinge- manse en licht en geluid: Dimitri Kwekkeboom. Het Nutsdepartement Noord- Beveland heeft cabaretière Hes ter Macrander uitgenodigd met haar programma: "Vragen om moeilijkheden". Het is een luchtige cabaretteske voorstelling. Gewapend met humor gaat Hester actuele onderwerpen te lijf. Ze staat onder andere stil bij de voors en tegens van een outplacement bureau, de aantrekkelijke kanten van een hoofddoekje, dè zorg van langdurig werklozen en uiteraard het hedendaagse man- vrouw-getob. "Bie ons op ut Durp". Dat is de titel van een komedie die zich afspeelt in Wissenkerke. Het stuk is geschreven door Kees van Boven. Don derdagavond 23 februari wordt deze dorpskomedie gespeeld in het dorpshuis, aanvang 19.30 uur. De organi satie is in han den van de Ondernemers vereniging Wissenkerke en Geersdijk. Kees van Bo ven vertelt: "Het toneelspel in drie bedrijven speelt zich geheel af op het dorp Wissenkerke in de negentiger jaren. Enkele verenigingen op het dorp worden uitgenodigd om een feestdag op poten te zetten. De vrouw van één van de Dorpsno- tabelen heeft de organisatie op zich genomen en alle gerespec teerde verenigingen worden door haar uitgenodigd om aan de organisatie deel te nemen. Er zal op die dag een oud toneelspel opgevoerd worden "Kunegonda van Wissenkerke", geschreven door de hoofdonderwijzer mees- 'harde' technieken als bouwtech niek schilderen, timmeren, met selen, mechanische techniek, elektrotechniek, installatietech niek, transport logistiek en motorvoertuigentechniek. Aan de leerlingen van het basis onderwijs werd gevraagd een werkstukje te maken over de afdeling die ze het leukste von den. Tot en met zaterdag 18 februari kunnen zij hun knutsel werkjes, verhalen, tekeningen en soldeerwerk inleveren. Een aantal jongeren vond het In de maanden april en mei wordt in een dertigtal cafés in Zeeland het toneelstuk 'Kwarre' opgevoerd. De van oorsprong uit Arnemuiden afkomstige acteur Bram Kwekkeboom speelt het stuk. Hij is verbonden aan het professionele Amster damse gezelschap 'Theater Wederzijds'. Regisseur is Guido Wevers van de Theaterwerkplaats 'het Kruis van Bourgondië' te Maastricht. Kwarre is geschreven door de Lim burgse auteur G. Rapaille. Jan Zwemer heeft het stuk inmiddels vanuit het Lim burgs dialect vertaald en bewerkt naar het Zeeuws. Begin 1993 werd het toneelstuk voor het eerst en met groot succes gespeeld in cafés in Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek. Op initiatief van de Provin cie Zeeland, in het kader van de samenwerking tus sen de drie Zuidnederland- se provincies, wordt het stuk nu naar Zeeland gehaald. De Zeeuwse ver sie is een co-produktie van VMC Zeeland en de Theaterwerkplaats Kruis van Bourgondië'. "Karre" (knoest) is het ver haal van een ex-cafébaas. Een brand verwoestte zijn herberg. Mogelijk kwamen zijn vrouw en kind daarbij om? De geruchten willen dat Kwarre, zoals men hem is gaan noemen, zijn café zelf in brand heeft gesto ken. Kwarre keert terug naar de 'plek des on hei Is'. Zal de waarheid boven tafel komen? De komende perio de worden cafés benaderd waar Kwarre kan worden gespeeld. De totale kosten van produktie en uitvoering bedragen meer dan zestig duizend gulden. De Provin cie Zeeland heft inmiddels een subsidie toegezegd van vijfentwintigduizend gulden. Voor een deel van het nog resterende tekort wordt een sponsor gezocht. Boekhandel Fanoy zal in samenwerking met Den Boer/De Ruiter Uitgevers Vlissingen de tekst van het toneelstuk in de vorm van een boekje uitgeven. Leerlingen van Mytylschool "De Sprienke" in Goes verza melden tijdens de jaarlijkse kerstmarkt, waar zelfge maakte spullen verkocht wer den, een be drag van 1.500,-in. De opbrengst van de markt gaat ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar viel de beurt aan Vogel- en Egel asiel de Mikke uit Middelburg, waar één van de leerlingen momenteel stage loopt. Het bedrag werd tijdens de offi- Vrijdagavond 17 februari a.s. geeft showkorps Jonge Kracht uit Kapelle weer haar jaarlijkse uitvoering. Dit keer is het thema Party Time. De muziek staat zoals gewoon lijk weer onder leiding van Peter Rijerse. De miniretten en majoretten heb- GEEN 1,89 MAAR PER HA PER MA PER LITER LITER LITEI Elk kleinkunstmiddel worden gebruikt: conferences, losse grappen, typetjes en natuurlijk veel liedjes. Hester Macrander met haar programma: "Vragen om moeilijkheden". Zaterdag 18 februari 1995. Aanvang: 20.15 uur. In de "Pompweie" te Kortge ne. Kaarten verkrijgbaar vanaf 1 febr. bij VVV Noord-Beveland, tel. 01107-1595 en aan de zaal. Toegangsprijs: ieden/CJP: 12,50. 22 leb’ £scau\ 94855 •.nd\e'er'.e\se\W’eca'’ ■4 dor RECREATIE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7