NU BIJ AANBIEDING FEBRUARI ennuENs FEBRUARI-AKTIE 1.25 1.58 GOES Schuttershof 181 d* echte UWPIT TOTALE OPRUIMING WINTERSPORTBENODIGDHEDEN SNEEUWKETTINGEN bü KORSTANJES GROENTE EN FRUIT Oostsingel 50 - Goes - 01100-27777 SKI-BOXEN/DAKKOFFERS SNEEUWKETTINGEN VanOs MET MEER DAN 80 FILIALEN! Uit verhuur SKIBOXEN Optiek DAKDRAGERS nieuw -Thule/Fabbri -25% Voor dakgootmontage ƒ75per set RUITENSPROEIER ANTIVRIES kant en klaar 214» liter nu/6.95 TL SCHOENEN - KLEDING - SPORT WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND JONAGOLD IJSBERGSLA SPAAR NU OOK AIR MILES BIJ SCHOEN-EXPRES Rudmatic Starmatic Grijp uw vakantievoordeel bij J.A. v.d. Goeskade 1a, Goes, tel. 01100-31331 Hobbyhal de Graaf 2,80 15% korting Feest invitatie is een feest Thule nieuw type 250 399.- type 500 L-S995' 675.- type 700 LASSSF' 975.- Snelmontage 35% korting Met ‘n Erkend Schilders- en Afwerkingsbedrijf bent u gegarandeerd beter af voor voor voor 10 pr. ski's 4 pr. ski's 5 pr. ski's 75.- per set 35.- per set nu ƒ295.- nu 495.- nu 695.- 395.- ƒ13,50 ƒ15,00 42,50 95,00 TUINSCHERMEN Rolgordijnen Jaloezieën 16-25-35-50 Vertikale lamellen Ook voor de zomer Rudmatic, snelspanners alle maten Restant Thule/Jetbag Hapro Ook enkele zomer dakkoffers DELTA ROLLUIKEN BRAVO- ROLLUIKEN 25% korting 2 Woensdag 15 februari 1995 DE BEVELANDER Westsingel 74 GOES tel. 20800 mm Donderdag, vrijdag, zaterdag JV. per stuk per stuk Inzenden maandagmorgen vóór 8.30 uur. DE LOODGIETER DIE KÓMT ALS JE BELT 1.80 x 1.80 m in zware grenen uitvoering Het juiste adres voor een kachel - geyser stortbak of toilet ZUIDWEG 01100-16806 (16524) Doe uw voordeel en bestel nu: - stof - puc of triglas met 15% korting compleet gemeten en gemonteerd probeer maar 01100-27072* Verder laag in prijs: DIVERSE SOORTEN TUINSCHERMEN (ook op maat gemaakt) DRUK GEÏMPREGNEERD GRENEN geschaafd 2x15 cm., lengte 3.60 en 4.00 mp.m. PALEN 7x7 cm., lang 2.70 mp.stuk lang 3.00 mp.stuk RONDE PALEN, ROLBORDERS, TUINHUISJES enz. 1 kg per krop wisset VERRIJN STUARTWEG 3 4462 GE GOES LINNEN VETERBOOTEE ecru en zwart maten 36/42 Aanbieding in aluminium rolluiken Verder op maat leverbaar: Meranti, merbau of grenen geprofileerd kozijn- en raamhout BOUWMARKT V. MARIS Dijkwelsestraat 36, Kapelle Tel. 01102-41540 (maandag t/m zaterdag geopend) LOZINGSVERGUNNING "9 DELTA van ZUNDERD 1 1 U J Bekhof 15-17 W Goes (nabij 't G.A.K.) Tel. 01100-33087 ook 's avonds 51328 AIR MILES is het unieke spaarprogramma waaraan de grootste bedrijven van Nederland deelnemen: op meer dan 3.500 adressen kunt u bij het afrekenen Air Miles sparen. Bij alle filialen van Schoen-Expres, maar ook bij o.a. Albert Heijn, ABN AMRO, V&D en Shell. Bij Schoen-Expres krijgt u voor iedere f 25,- van uw wekelijkse (ma t/m za) besteding 1 Air Mile. Vraag in onze filialen naar de folder met alle informatie. compleet gemeten en gemonteerd DAMESGYMP ecru maten 36/41 S ,'x. AIR MILES DE NIEUWSTE KOOPJES SCHOEN. 4 i 4 Direktie: J.A. Kopmels Oplage: 38.300 ex. Redaktiekopij: Redaktie: H.A. Meijer Druktechniek: Offset Bernhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 Uitgave: Uitgeverij De Bevelander B.V. Voorstad 24 - Postbus 5, 4460 AA Goes Telefoon 01100-14110 Telefax 01100-28361 MEDICAL BV Ook thuisverplegingsartikelen: f X INSTALLATIEBEDRIJF WISSE BV I GAS, WATER, SANITAIR, ELEKTRA, C.V. 95 750 ml voor 28,75 21/a Itr. van 96,50 voor 93,50 Administratie en advertenties: Voorstad 24 - Postbus 5, 4460 AA Goes. Telefoon 01100-14110. Advertentieprijs 92 ct per mm. Voorpagina 5x tarief. Ingezonden mededelingen 21/zx tarief. Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Kontrakttarieven op aanvraag. De Bevelander maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage 172.550 exemplaren. zoals krukken bijvoorbeeld 's Gravenstraat 47 Tel. 01103-2340 's Gravenpolder 7IF=. ’t Is echt goed om ogen en bril eens te laten nameten. Dat moest eigen lijk een jaarlijkse kontroletest zijn. Uw bril grondig schoonmakenen bijstellen. Service voor uw onbetaalbare ogen. Graag gegeven! Advertentievertegenwoordigers: H.P. Mallekote - 01102-42535 P.M. Karman-01196-13394 Advertentiemateriaal: Schone afdrukken, tekeningen, foto's en dergelijke. Inzenden maandag vóór 17 uur. Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Bevcland maakt, gelet op het bepaaide in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. Op 8 februari 1995 is een vergunning verleend ingevol ge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren naar aan leiding van de aanvraag van Roem van Yerseke B.V. te Yerseke, voor een vergunning ingevolge de Wet veront reiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afval stoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkom stig van het grondwatersaneringsproject op de lokatie Groeninx van Zoelenstraat 35 via de gemeentelijke riole ring ter plaatse op zuiveringstechnische werken van het waterschap. In de vergunning zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Ter inzage De vergunning en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter inzage: - op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkre gen; - op de gemeentesecretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werk dag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Beroep/voorlopige voorziening Ingevolge artikel 20.1, eerste lid Wet milieubeheer j° artikel 20.6 Wet milieubeheer stjat tot het einde van de bovenvermelde termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedu rende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat ver zoek is beslist. Goes, 15 februari 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, ir. P.J. Gruijters, dijkgraaf, mr. drs. J.A. de Visser, secretaris. NIEUW KERKPLEIN 5 - KAPELLE-BIEZELINGE TELEFOON 01102-41489 «C.O° /x/ zyz

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 2