SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Voor uw glas-, schilder- en behangwerk Woningaanbod Woningstichting Borsele Sturris schoenen stijlvol en sportief Horloges 50% korting WAO EN PSYCHE ’’OPEN HUIS” NIEUWE KOLLEKTIE dames 35 t/m 44 heren 40 t/m 48 Heinkenszand tel. 01106-2010 Mr. Dr. Meslaan 1 Heinkenszand tel. 01106-2010 (j’e&t Mr. Dr. Meslaan 1 fax 01106-2081 fax 01106-2081 i GARAGES BAARLAND HOEDEKENSKERKE 'S-GRAVENPOLDER KWADENDAMME HEINKENSZAND 's-GRAVENPOLDER OVEZANDE KWADENDAMME HEINKENSZAND LEWEDORP NIEUWDORP WONINGEN VOOR OUDEREN SCHILDERSBEDRIJF GOES - ROOSENDAAL - KORTGENE n Garage* 21 DE BEVELANDER Woensdag 15 februari 1995 L C U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. Goes: Verrijn Stuartweg 41 Telefoon 01100-30145 info-middag meldt u aan Tel.: 01100 - 50465 Cliëntenbond afd. Zeeland Joannaplantsoen 2 4462 AV Goes Alle oud-leerlingen en oud-ouders van de PRINSES MARGRIET- en PRINS MAURITS-SCHOOL nodigen wij uit voor ons ’’Open Huis” op ‘t NOORDERLICHT” op dinsdag 21 februari vanaf 20.00 uur! ja Februari aanbieding Herbeoordeling S/D n Doorstromer* O Starter* Yerseke r* 4463 CK-Goes SIERADEN II woningstichting borsele «i 2 reden toewijzing/crterium GROEP Telefoon A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900,- Woonplaats B 18 tot 23 jaar 1 persoon vanaf 1.900,- Voorletters 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl. D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- Advertentienummer Adres E 23 tot 65 jaar 1 persoon tot 2.500,- Zo ja, datum woonachtig sinds F 23 tot 65 jaar 1 persoon vanaf 2.500,- G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- I 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- J 65 jaar of ouder vanaf 2.100,- 1 persoon K 65 jaar of ouder 2 of meer personen tot 2.800,- Postadres: L 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- y woning Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. Eendvogelstraat 85 huurprijs: f. 656,55 Ook voor de betere schoenreparaties kunt u bij ons terecht LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. pcb’s ‘t Noorderlicht de Spinne 14-02 Esdoornstraat 1 huurprijs: f. 80,63 beschikbaar: 1 maart advertentienummer: 95.070 Leeuwerikhof 27 huurprijs: f. 80,63 beschikbaar: 1 maart advertentienummer: 95.071 Zangvogelstraat 9 huurprijs: f. 79,22 beschikbaar: 15 maart advertentienummer: 95.072 BELANGRIJK OM TE WETEN Medischë en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. Nassau Odijkstraat 4 huurprijs: f. 640,14 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 april advertentienummer: 95.060 Putterhof 3 huurprijs: f. 621,19 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR- combiketel bestemd voor: groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 maart advertentienummer: 95.059 Magnoliastraat 37 huurprijs: f. 648,03 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: luchtverwarming bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 maart advertentienummer: 95.058 Voorstraat 35 St. Annaland Tel. 01665-2250 Kolveniershof 6, Goes 01100-20027 Dortsmanstraat 9 huurprijs: f. 664,08 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: HR-combi ketel bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 maart advertentienummer: 95.066 mers. Badkamer en mogelijkheid voor slaapkamer op begane grond. bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 maart advertentienummer: 95.067 Sebastiaanstraat 11 huurprijs: f. 676,67 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: luchtverwarming bestemd voor groep: D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 juni advertentienummer: 95.065 Vinningestraat 26 huurprijs: f. 367,47 woning met 1 slaapkamer bijzonder geschikt voor senioren en ouderen bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 februari advertentienummer: 95.063 Witte Dam 10 huurprijs: f. 671,66 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 maart advertentienummer: 95.064 slaapkamers. bijzonderheid: HR- combi ketel bestemd voor: D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 maart advertentienummer: 95.062 Rozenstraat 11 huurprijs: f. 377,47 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari advertentienummer: 95.068 Mr.Dr. Messtraat 27 huurprijs: f. 401,19 bejaardenwoning met 1 slaapkamer 1e verd. met lift bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari advertentienummer: 95.069 nee ja ja ja Prunusstraat 24 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 februari advertentienummer: 95.057 BOOT Kolewiegenhoek 9 - Baarland Everingestraat 6 - Borssele Langeviele 33 - Ellewoutsdijk lepestraat 25 - 's-Gravenpolder Magnoliastraat 101 - 's-Gravenpolder Prunusstraat 32 - 's-Gravenpolder Prunusstraat 68 - 's-Gravenpolder Prunusstraat 74 - 's-Gravenpolder Magnoliastraat 85 - 's-Gravenpolder Disselweg 3 - 's-Heer-Abtskerke Dregmanstraat 3 - 's-Heerenhoek Van Zijlstraat 16 - 's-Heerenhoek Meekrapstraat 14 - Heinkenszand Westerstraat 2 - Heinkenszand Eendvogelstraat 6 - Heinkenszand Roofvogelstraat 60 - Heinkenszand Kerkstraat 25 - Hoedekenskerke Kerkeboomgaardstr. 16-Kwadendamme Damstraat 6 - Lewedorp Damstraat 11 - Lewedorp Dortsmanstraat 29 - Lewedorp Haringvlietstraat 8 - Lewedorp Dortsmanstraat 27 - Lewedorp Haringvlietstraat 12 - Lewedorp doorstro- mer/starter S/D S/D S/D D/S D/S D/S D/S S/D D/S D/S S/D D/S D D/S D~ S/D S/D S/D S/D D/S D/S D/S D/S Overgangsregeling Overgangsregeling woonwerkverkeer Overgangsregeling urgentieverklaring woonwerkverkeer woonduur woonduur 52 maanden Overgangsregeling Overgangsregeling leeftijd starter leeftijd starter Overgangsregeling Urgentieverklaring woonduur 67 mnd/woonwerk Urgentieverklaring Overgangsregeling leeftijd starter Overgangsregeling woonduur 59 maanden Overgangsregeling woonwerkverkeer woonduur 29 mnd/woonwerk woonduur121 maanden O nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer nee nee nee Handtekening: Kolewiegenhoek 5 Kerkstraat 19 huurprijs: f 656,55 huurprijs: f. 594,08 aanpasbare woning met 3 slaapka- kleine eengezinswoning met mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 februari advertentienummer: 95.056 I I I I I I I I I I Achternaam Geb.Datum i Adres Postcode j Naam Partner Geb.Datum partner I Totaal aantal personen I - I I I I I I - Zelfstandige woonruimte o ja i i I Economische binding* I Sociale binding* Urgentieverklaring* Ingeschreven j Plaats: I Datum: I Onjuiste of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. j Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30,4450 AA Heinkenszand [_2 Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is Pr. Christinastraat 14 huurprijs: f. 656,55 aanpasbare woning met 3 slaapka- aanpasbare won’ng met 3 slaapka mers. Badkamer en mogelijkheid h— voor slaapkamer op begane grond. bestemd voor: groep E t/m L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 april advertentienummer: 95.061 Ifj alle vermelde huurprijzen zijn in- clusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolonstop- pings- en gotenfonds en servi- cefonds. .Voorletters “I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I km I I LD I 8| Si O I LD T- I I I I I I I I WSB Onze openingstijden zijn: Maandag't/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND Kerkplein 10 Tel. 01131-1565 Maandag gesloten Woensdagmiddag gesloten Vrijdag koopavond Vrijdag koopavond

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 21