z Stichting Arti Carnaval Goes i 1 Split in De Stenge met Een zwarte Pool F 1 Apollo Wissenkerke dwars door de Verenigde Staten •mW «MM Demo-presentatie Busted in De Klomp Ovezande 1 EEN CARNAVALSJAAR IN VOGELVLUCHT t an - 3i^av SNiaa - aiadv SNiad - aiaav GNiaa - Hi^dv GNi^a - ai^dv sni^j - aiadv gni^j - aiadv GNiaa - aiadv SNiaa - ai^dv SNiaa - aiadv SNiaa - aiadv gni^j B j z r zaterdag 18 februari 1995: vrijdag 24 februari 1995: zaterdag 25 februari 1995: zondag 26 februari 1995: maandag 27 februari 1995: dinsdag 28 februari 1995: op zaterdag en op zondag: donderdag 16 februari 1995: rn m m m m z az oz oz z z z z z z z z g 4 %Wakéstr i Ito 3 ra* Woensdag 15 februari 1995 DE BEVELANDER 20 7f v J LU OZ Q LU DZ Q LU DZ LU DZ LU ÜZ Q LU OZ a LU QZ Q LU ÜZ Q Het te 70 m 70 m 70 m so 70 03 70 03 70 03 70 03 70 LD z ÜZ LL. LD üZ Cl. LD z üZ £L. LD Z Cl. LD z DZ CL. LD Z Cu LD Z CL. LD z üZ CL. "O 70 CD CD 7k3 CD X! CD "O 73 CD 73 CD "O 70 CD Klaverjassen "0 73 CD V^.24^ 70 Z CD ff te Luctor '88 ROUTE-BESCHRIJVING INTOCHT 1995 PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - LU ■■I lil SjS I I Si I I mum# 1 I I I I I I I l I I I f Arti gaat 's middags op bezoek bij het carnavalsfeest voor verstandelijk gehandi capten in De Betho te Goes en is aanwezig bij het kindercarnaval georganiseerd door de wijkvereniging Goes-West. 's Avonds is Arti op bezoek bij het carnavalsfeest voor de buurtbewoners van Goes-West. Arti gaat 's middags op scholenbezoek bij de Tweemaster en de Holtkampschool. Tevens wordt het Seresbeeld aangekleed. 's Avonds vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom op het tienerbal in de Prins van Oranje. Einde is om 01.00 uur. Entreeprijs: 10,-. Muziek: Roda-Sound, de Pink Panthers en de Arti-sjokkers. (vergeet niet je Hanzepas die in deze krant zit!). Intocht in het Hanzehat van Prins Adrie en zijn gevolg, met ontvangst en overhan diging van de sleutel door burgemeester van der Zaag. Symbolisch openen van de pomp op de Beestenmarkt. Prijsuitreiking van de intochtdeelnemers in de Prins van Oranje. Route: zie rechtsboden op deze pagina. 's Avonds dweilavond in het Hanzehat, met diverse dweilorkesten. Tevens is in café De Bal in de Voorstad een "Balgebeuren" georganiseerd door de Arti-sjokkers. 's Middags is er het kindercarnaval in de Prins van Oranje. Zaal open om 13.30 uur, einde om 17.00 uur. Entreeprijs kinderen 5,-. Volwassenen 7,50. Muziek: Blaasorkest Euphonia en de Arti-sjokkers. Geluidsversterking: Roda-Sound. 's Avonds kroegentocht: Prins Adrie en zijn gevolg bezoeken (niet noodzakelijk in deze volgorde) de cafés: Midcity, Matisse, Nationaal, De Snor (enkel dinsdag avond), De Bocht van Guinnee, De Kelderbar en The New Inn. Alle Hanzehatters zijn van harte welkom tijdens het groot Arti-bal in de Prins van Oranje. Zaal open om 20.30 uur, einde om 13.30 uur. Entreeprijs 15,-. Muziek wordt verzorgd door Blaasorkest Olé, De Pink Panthers en de Arti-sjokkers. Geluidsversterking: Roda-Sound. 's Avonds de afsluitende kroegentocht van Prins Adrie en zijn gevolg langs de eer der genoemde cafés. Om 23.45 uur is de grootse afsluitingsplechtigheid rond de Pomp op de Beestenmarkt, in aanwezigheid van Burgemeester van der Zaag. Mooie prijzen te winnen voor de meest carnavalesk verklede deelnemers!! Arti bezoekt 's avonds het carnavalsfeest van Huize den Berg. Qi Net als het bestuur, de Prins en adjudant en de Arti-sjokkers, heeft de Raad van 11 zijn eigen voorbereiding op het mooiste feest van het jaar. Voor ieder die er vanuit gaat dat een raadslid er enkel is om 5 dagen in een "apepakje" te lopen, wordt hier een kijkje in de keuken geboden. Want al ruim voordat op 11 novem ber het officiële startschot wordt gelost, is al menig raadslid als medewerker van de Stichting Arti carnaval Goes bezig met de voorbereidingen. “O “O “O “O Zondag 26 februari organiseert klaverjasvereniging "Klavertje 4" voor de 5e maal het jaarlijkse koppeltoernooi. Het inschrijfgeld bedraagt 10 gulden per koppel. Er zal gespeeld worden volgens het landelijke N.K.U.-systeem. Om 11 uur zal er gestart worden in Hotel 'Vredebest' te Wemel- dinge. Opgeven voor 24 februari bij mevr.: R. Groeneveld, tel.: 01102-43196. Dit carnavalsjaar kunnen onze kersverse Prins Adrie en adjudant Henk rekenen op onze volledige steun. Eind februari zal er weer een Raad van 11 staan die, samen met al het carnavalsminded publiek, er een grandioze happening van gaat maken! WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!! 1ST tROtEl MARITA papegaws.I’’ 7 ajFti' “0 nacht worden heel wat 'gehei men' uit het gezamenlijk verle den openbaar. Vriendschap blijkt een warrig web van leugen en bedrog te zijn. "Een Zwarte Pool" toont mensen van nu in een wereld van nu. De individuele problematiek van deze vijf men sen laat ons tussen de bedrijven door ook nog het een en ander zien van de huidige tijdgeest. decor wordt tijdens het concert steeds aangepast. Tijdens elk deel wordt er zonder enige onderbreking door gemusiceerd. De vier geledingen van muziek vereniging "Apollo" komen aan bod. Dit betekent dat u getuige bent van het eerste optreden van de blokfluitgroep onder leiding van Hiltje van den Boogaart. Het jeugdorkest onder leiding van 48v? W^TbleekXl VELO I m Bitt In januari heeft iedereen het opeens heel erg druk. Carnaval komt er nu echt met grote passen aan en natuurlijk zijn we wéér te laat begonnen met de laatste klussen. Het heeft wel als voor deel dat alle neuzen nu precies dezelfde kant opstaan, ieder ver langt naar een bere-gezellig feest en helpt elkaar daar waar nodig. De laatste hand wordt gelegd aan de honderden insignes, de dekorstukken krijgen nog een lik verf, de Prinsenwagen wordt rijklaar gemaakt en de krant, die nu voor je ligt, wordt met ver eende krachten vervaardigd. Naast het werk ten behoeve van Arti, zijn de meesten nu ook bezig voor zichzelf. In familiekring is afgesproken hoe we ver kleed gaan, met vrienden zijn plannen gesmeed om deel te nemen aan de intocht en een nieuwe stofjas is een welkome ver vanging van dat vod dat op zolder ligt. Verder maken sommigen er een sport van om hun mede-feestvierders iets carnavalesk te geven. Deze dingen worden over een maand vaak ware 'collec tor-items'. In de laatste medewerkersvereniging worden de laatste organi satorische hindernissen genomen. Na het bespreken van het draaiboek weet nu iedereen wie, waar en wanneer. Met het verschijnen van deze Ganzebode zijn de voorbereidin gen afgerond. Gezondheid en portemonnee worden nu gespaard voor de slopende dagen die komen gaan. Komende zondag staat de wed strijd v.v. Steen - Luctor '88 op het programma. Voor beide ploe gen toch een cruciale partij, bei de teams kunnen de punten goed gebruiken: Steen om uit de degradatie-zone te komen en Luctor'88 om bovenin mee te blij ven draaien. Luctor'88 heeft natuurlijk al een periodetitel op zak, maar het zou natuurlijk sportief gezien goed zijn, wanneer er ook in de twee de helft in de top meegedraaid wordt. Programma 19 februari: v.v. Steen - Luctor'88 1: 14.30 uur; Luctor'88 2 - v.v. Steen 2: 14.30 uur; Luctor'88 3 - Dreischor 1: 12.30 uur; Luctor'88 4 - Jong Ambon 2: 10.30 uur; Ouwerkerk 1 - Luctor'88 5: 14.30 uur. r W PAARD Vertrek Westwal Legerdiek (achter Prins van Oranje) - Westwal Oude Rijksweg - Koepoort - Zusterstraat - Singelstraat - Korte Kerkstraat - rond de Markt - Stadhuis - Lange Kerkstraat - Ganzepoortstraat - Lange Vorst - Gasthuisstraat - Oude Vismarkt - Lombardstraat - Opril - Magdalenastraat - Beestenmarkt - eindpunt Prins van Oranje. Reeds vóór de zomervakantie is het carnavals-motto voor het komende seizoen intern bekend. Dit gebeurt door middel van een stemming in een medewerkersvergadering, waarbij geldt: de meeste stemmen gelden. Deze ludieke kreet, waar het hele carnavalsjaar omheen gebouwd wordt, is vaak zelf verzonnen of toevallig eens ergens gehoord. Het motto gaat vervolgens naar een zeer kreatieve man, die hier 2 a 3 ontwerpen voor insignes van maakt. Na de zomervakantie begint de echte voorbereiding. Met behulp van gipsmallen gieten we de insignes, die daarna door een aan tal dames in talloze uren beschilderd worden. De kreativiteits- kommissie is bezig met het bedenken van allerlei zaken die de carnavalsvreugde kunnen vergroten. Met deze plannen kunnen de 'bouwers' aan de slag. Het eerste feest van het jaar is incognito, maar de pret is er niet minder om. Met verstandelijk gehandikapten uit de regio gaan we in september het Sas op voor een gezellige middag op het water. Het sfeertje en de muziek zorgen ervoor dat het carna- valsbloed weer gaat stromen. Tegen de tijd dat 11 november eraan komt, zijn alle taken bekend en verdeeld en ieder is dus al druk bezig. De viering van de start van het carnavalsjaar is dan ook een welkome afwisse ling van het werk. De 11e van de 11e heeft altijd iets aparts. Het is immers de officiële opening met de presentatie van de Prins, adjudant, Arti-sjokkers, motto, lied en de samenstelling van de Raad. Het wordt gewoonlijk in kleine kring gevierd met de 'echte' Hanzehatters. Tijdens de avond ontstaan vaak de eerste krie bels: je ziet iedereen weer, de herinneringen aan een half jaar gelee worden nog eens opgehaald en je begint te beseffen dat 'het' er weer aankomt Gerrit-Jan Verhage verzorgt diverse optredens evenals de slagwerkgroep, die onder leiding staat van Kees Hoogstrate. Door het gehele programma heen speelt de Harmonie onder leiding van Pierre van Broekhoven een grote rol. Op de foto: slagwerkgroep van Apollo onder leiding van Kees Hoogstrate. "the Next One" die nu live gepre senteerd zal worden aan vrien den, kennissen en het publiek via dit concert in de Klomp. De demo geeft aardig weer de ver schillende blues en rockstijlen binnen het Busted-repertoire. Busted speelt covers van o.a. John Mayall, Buddy Guy, ZZ Top, Walter Trout, Rod Stewart en Billy Joël. In de band spelen Bert Harte (zang/bluesharp), Harold in den Bosch (drums). Wim Oele (bas), John Soeters (toetsen), en Toon de Valk (gitaar/zang). Second Chance is al 8 jaar actief sen) en Jan-Jaap van op de Zeeuwse podia, en trad de (gitaar). Zaterdagavond 18 februari brengt de toneelgroep Split in De Stenge te Heinkenszand "Een zwarte Pool". De voorstelling begint om 20.00 uur. De organi satie van de avond is in handen van de culturele raad Borsele. Werkgroep Podiumkunsten, lets over de inhoud van het stuk: "Een Zwarte Pool" van Karst Woudstra is een tragi-komedie: Seiffert van der Merwede is nota ris, zijn vrouw Lilly heeft een par ty-service, beiden zijn welgestel de dertigers. Plaats van hande ling is de Amsterdamse grach tengordel. Op een avond ontvan gen zij een stel vrienden voor een dineetje. Helaas belt één echtpaar af omdat de kat aan kanker is overleden. Gelukkig komen Daan, een jeugd- en stu dievriend van Seiffert, en zijn vrouw Marguérite wel. Het eten tje kan toch nog doorgaan. Daan had vroeger twee vriendinnen: Lilly en Marguérite. Seiffert mocht Lilly van hem hebben. Dat was zestien jaar geleden. Nu is bij het echtpaar van der Merwe de inmiddels een jonge Pool Zygmunt in dienst. Hij droomt ervan de bijna uitgestorven alba tros ooit nog te kunnen zien. Alleen al door zijn aanwezigheid speelt hij een belangrijke rol. In de loop van een lange avond en DZ Q DE RAAD VAN 11 De Bevelandse Rock- en Blues band Busted presenteerd zater dag 18 februari haar eerste demo. Het voorprogramma in De Klomp wordt verzorgd door de rockband Second Chance. Het dubbelconcert begint om 21.30 uur. Entree zes gulden. Klompleden betalen vier gulden entree, vrijkaarthouders uiter aard gratis toegang. Busted is in '92 opgericht en presenteerde zich in '93 met hun eerste demo, en enkele try-out concerten in de regio. De reacties waren zeer positief. Inmiddels is in '94 de tweede demo in een professio nele studio opgenomen, getiteld laatste jaren o.a. aan op festivals als "Klomppop", "Sixties festi val","Ledelpop" en "Pee-rock". De band staat bekend op zijn energieke en vrolijke podiumpre sentatie. Ze brengen zowel eigen werk als covers van o.a. Stones, Powerplay, Bryan Adams en U2. Van de band ver schenen demo's in '89 ("We are on the run") en '93 ("I'm on my way"). Second Chance bestaat nu uit: Petra van Hal (zang), Leon Cou sin (zang/bas), llco Koeman (drums), Johnny de Rijke (toet- Duin 5TÉN-,Mjr «B^ARlSLcJi "Muziekvereni ging Apollo uit Wissenkerke Goes America" Onder dat mot to worden vrij dag 17 en zaterdag 18 februari muzi kale trips dwars door de ver. Staten gemaakt. Dorpshuis Wissenkerke is beide avonden omgedoopt tot The Uncle Sam Hall. De con certen begin nen om 19.30 uur. Drie the ma's worden er tijdens het con cert gebracht. Het eerste blok heeft als thema: Country and Western". Het twee de gedeelte van de avond bestaat uit muziek uit Mississip pi. Het drieluik wordt gecomple teerd door Dixieland en num mers van The Supremes, Pet Shop Boys en andere eigentijdse muziek. Koos Meulenberg, Arthur en Cees van Broekhoven verzorgen de presentatie. Het 9 M». i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 20