PRINS ADRIE NAE VOREN TOE ONS SCHUUVE NOE I I I I I I I I 1 Beste Hanzehatters, Beste Hanzehatters, - aradv GNiaa - aiadv GNiaa - aiddv GNidd - aiddv GNidd - aiddv GNidd - aiddv GNiad - aiddv SNidd - aiddv GNidd - aiadv GNidd - aiddv GNidd - aiddv GNidd LAET DE ARTISJOKKERS MÈSCHUUVE Het Spuihat 3 Zi m m cu z z Woensdag 15 februari 1995 DE BEVELANDER 17 ARTI ET AMICITIAE ANNO 1946 BURGEMEESTER VAN GOES LU Q LU LU O LU LU a LU LU Q LU LU Q W CU Q LU LU a LU LU Q LU LU a LU CU a LU CU O 73 m 73 m o 73 m 73 o 73 o 73 m S3 73 m 70 'O 73 m LD Z CU LD Z CU CU LD Z CU LU LD Z CU cu LD z CU cu LD z CU LU LD Z ïZ CU LD Z E LD Z CU CU LD Z CU LU LD Z CU CU LD Z CU 75 73 Z LD 73 73 Z LD 73 73 Z LD 73 75 Z LD 70 Z LD 70 Z ld 70 z LD 73 73 LD 73 70 Z LD 75 73 Z LD 73 Z LD LU CU Q ft Is kersverse voorzitter wordt van mij voor ZA deze krant ook een bijdrage verwacht. \Onder het motto "Laet ze mè schuuve" èk nog a wat één en weer uschove de lesten tied, want wa mo je schrieve bij inlevering van deze I h HANZEPAS I m 'Hanzehartje' In 't Hanzehat kan het zo leutig stuuve Je zou d'er dan altied wè willé bluuve Je sprièngt en je danst Je lacht en je sjanst En Prins Adrie Laet ons me schuuve PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - PRINS ADRIE - 75 LD j et is gelukkig weer zover, het carnavals- feest kan weer losbarsten. Allereerst stel ik I I mezelf maar even voor, al denk ik dat dat niet echt nodig is voor jullie. Vorige jaren was ik de adjudant van Prins Lex, dit jaar ben ik de Prins van het Hanzehat. Jj; Hf 1 T'X A 1 Fr*, I I I REGELMATIG ONREGELMATIG VERSCHIJNEND ORGAAN VAN DE GOESE STICHTING ’’ARTI CARNAVAL” HANZEHAT, 15 FEBRUARI 1995 I Beste Hanzehatters, I FOTO: ANGELA JACOBS i i De burgemeester van Goes, i i drs. D.J. van d aag. i i i i i i de Champetter. i i i Den Braven Endrik FOTO: ANGELA JACOBS 4 Ook in Goes tellen velen de dagen al af tot eind februari. Prins Adrie en zijn gevolg hebben reeds de nodige activiteiten ont wikkeld om het carnavalsgevoel bij de echte liefhebber op te roepen. Met een knipoog naar het thema dit jaar zou ik zeg gen 'Laet-ze-mè-schuuve', want men is er in geslaagd een aantrekkelijk programma samen te stellen met verschillende hoogtepunten, zoals het kindercarnaval op zondagmiddag en het Artibal op maandagavond. Ik stel het op prijs dat dit bal ook dit jaar weer georganiseerd wordt in onze eigen 'Prins van Oranje'. Nu daar een echte Brabander de scepter zwaait, 'kan dat het feestgedruis alleen maar ten goede komen. Als de 11e van de 11e gepasseerd is, gaat het bij velen weer kriebelen. De tijd van Prins Carnaval en zijn Raad van Elf breekt dan weer aan. Op radio en T. V. worden we overstelpt met de nieuwste carnavalsliederen. Hoewel het wellicht niet de bedoeling is geweest, heeft Marco Borsato met 'Dromen zijn bedrog' alvast menigeen in de sfeer gebracht voor het komende carnaval. Voor het gemeentebestuur breken er enkele rustige dagen aan als ik op zaterdag 25 februari a.s. de sleutel van de stad aan prins Adrie overhandig op het bordes van het stadhuis. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij gedurende vier dagen het roer stevig in handen zal houden. Dan nu de jongste carnavalsvierders. Jullie feest is natuurlijk op zondagmiddag. Dat zal weer een heel mooi feest worden. Ik hoop net zoveel van die kleine Hanzehattertjes te zien als vorig jaar. Er zijn dit jaar heel wat extra dingen voor jullie gedaan. Er zijn een paar clowns, er zijn mensen om jullie te schminken en er lopen allerlei sprookjes-figuren rond. Dus zeg maar tegen jul lie vader en moeder dat je naar dat feestje moet op zondagmid dag, want dat wordt gewoon een knal-feest. Er zijn natuurlijk ook weer prijzen voor de leukst verklede kinderen. Dit jaar hebben we daar een hele belangrijke meneer van de Provincie voor gevraagd, namelijk Gert de Kok. Dat is een rasechte Hanzehatter, maar hij werkt in Middelburg. De laatste verschuiving die zeker het vermelden waard is, is de transformatie van deze carnavalskrant. Niet meer vouwen en knippen maar meteen kunnen openslaan voor al het belangrijke nieuws van het komende carnaval. Lees em op het gemak eens door, waarbij je zeker de tekst van onze burgemeester niet mag vergeten! We zijn er best trots op dat de burgervader ook een bij drage heeft willen leveren. Dan kom ik nu toe aan de laatste woorden van dit stukje. Ik wil allereerst onze adverteerders bedanken want zonder hen zouden wij nooit deze krant kunnen maken. Dan wil ik de gemeente Goes en vooral Burgemeester van der Zaag bedan ken. En als laatste bedank ik natuurlijk de Raad van Elf, de Artisjokkers, het bestuur en de vele vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar, zonder hen weet ik zeker dat het allemaal niet zou zijn gelukt. Ik hoop jullie allemaal te zien op onze feesten of in de kroegen. Heel veel plezier Prins Adrie Jaarlijks wordt er geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk pro gramma te bieden. Dat is echter beslist geen sinecure! Voor elck wat wils! Ik denk dat we daar ook in 1995 weer in zijn geslaagd. Er zijn kontakten geweest met andere carnavalsverenigingen. De Bevelandse carnavalsverenigingen hebben samen op 4 februari j.l. voor de 11e keer het zgn. kwartettenbal gevierd in de Prins van Oranje. De onderlinge verstandhouding is goed. Ook in Goes moet carnaval 1995 dus een succes kunnen worden. "Laet ze mè schuuve!" Inmiddels is me ook duidelijk geworden dat er jaarlijks de nodige tegenslagen overwonnen moeten worden. De prins weet er van mee te praten. Ik weet van de prins geen kwaad, maar de prins kan je nog meer vertellen. Ook de Artisjokkers zullen dit jaar weer van de partij zijn. Bij alle festiviteiten waren en zullen zij present zijn. Ook zij zullen hun uiterste best doen om het thema van dit jaar meer inhoud te geven. Er is minstens één die "vee za schuuve" in deze carna valsband. Het thema van dit jaar biedt vele mogelijkheden. In 't Hanzehat kan er in 1995 op leutige wijze gecarnavald worden. Om een car naval goed te doen verlopen dient er echter heel veel voorberei ding aan vooraf te gaan. Als nieuwe voorzitter wordt mij dit steeds duidelijker. Onvoorstelbaar wat er allemaal geregeld en georga niseerd moet worden. En ik maar steeds denken: "Laet ze mè!" Maar ondertussen! Hoe moet dit, hoe doen we dat en wie lost dit op? Wie regelt dat? Dit jaar staat er ook weer een bezoek aan basisscholen op het programma. Dat mag gezien worden als een opwarmertje voor het kindercarnaval op zondagmiddag. Van deze plaats wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Van enkele medewerkers moesten we afscheid nemen. Zij in het bijzonder bedankt voor de trouwe medewerking. Niet alles verliep zonder spanning. Toch dankzij veel inspanning belooft 1995 een goed carnavalsjaar te worden. "Laet ze mè schuuve!" Het kan gezellig worden in de Prins dit jaar en de prins met de raad van elf rekent op een flinke publieke belangstelling! We hopen ook dat er veel groepen en individuen meedoen in de optocht. In deze krant treft u de route aan en het aanvangstijdstip voor de optocht. De start is dit jaar achter de Prins van Oranje (Legerdiek). Vorig jaar schreef mijn voorganger dat Arti op zoek was naar een ander onderkomen om te kunnen bouwen en materialen te kun nen opslaan. Sinds enkele weken beschikken we weer over een "eigen" ruimte, maar of dat definitief het Arti-onderkomen wordt? Daarvoor is nog overleg en geld nodig. We blijden echter opti mistisch. En.... als het lukt, dan hebben we wat dat betreft, weer een zorg minder. Laat Goes in 1995 carnavalsstad zijn zoals dat alleen Goes kan. We hopen dat velen aanwezig zullen zijn op onze carnavalsakti- viteiten met een positieve leutige instelling en zeker op het Groot Arti-bal op 27 februari hopen we dat de Prins van Oranje "bom vol" is. Zottekap of narrekap Zeemansuitrusting of clownesk Gesminkt of niet gesminkt! Niet alleen hoe je eruit ziet maar vooral hoe je bent! Met welke instelling je verschijnt! Dat is bepalend voor een goede sfeer en een goed feest. Feestgedruis en dans. Een pintke op zijn tijd, maar niet teveel, want we houden het leuk!" "Laet ze mè schuuve!" U komt toch ook? Het carnavalsmotto van dit jaar kun je op veel manieren uitleg gen. Je kunt het bijvoorbeeld laten slaan op muzikanten en dan vooral op de schuiftrombonespelers uit het orkest. Nu is de schuiftrombone op dit moment niet te beluisteren in onze dweil band, jammer genoeg. Ondanks dit gemis zijn we er ook dit jaar weer in geslaagd een leuke mop muziek in te studeren. Mocht u trouwens een schuiftrombone of ander blaasinstument bespelen, we kunnen nog wat leden gebruiken. In de bezetting van de band zitten wat nieuwe gezichten. Zo hebben we een nieuwe trommelaar, en zijn we versterkt met een dame op saxofoon en een dame op bugel. Op zaterdagavond organiseren de Artisjokkers weer al voor de derde keer een ludiek spektakel in "Café de Bal" in de Voorstad. We hopen ook dit jaar weer op een volle bak. Op verschillende dweilbandfestivals hebben we al wat sfeer opgesnoven en daar zat de stemming er al flink in. Dus, als we elkaar tijdens het Hanzehatse carnaval lekker laten schuuve, dan wordt het ook dit jaar weer een prachtig feest. Veel plezier De Artisjokkers op de toegangsprijs tijdens het tienerbal op vrijdag 24-02-95 in de Prins van Oranje We hebben ook dit jaar onze welbekende insignes. Deze zijn weer door talloze vrijwilligers gemaakt en zijn dan ook eigenlijk ware kunststukjes geworden. Ik vertrouw er op dat jullie of van ons of ergens in een van de kroegen deze dingen zullen kopen. Ze kosten 3,- per stuk dus dat is een vriendenprijsje! Je steunt hiermee tevens onze stichting, destemeer reden om zo'n origi nele hanger aan te schaffen. En doe het op tijd, want op is op!! Toen ik vorig jaar naar huis ging over de Steene Brugge dacht ik met plezier aan het Hanzehat terug. Ik keek naar het beeld van Ceres, onze dame stond er nog, en kon ik met een gerust Hanzehart gaan slapen. Ik stak de sleutel in het slot en dat was dan dat. Champagne, zo heet de vrouw van een Champetter, had koffie en broodjes klaar en zo besloten wij carnaval voor voor dat jaar. Deze gedachten dwarrelden door mijn hoofd toen ik vanmiddag in de kast op mijn zottepakske stuitte. Carnaval, schoot het door mij heen, volksfeest bij uitstek, ook wel lente feest genoemd, feestvieren, zich ontspannen, de zorgen-van- iedere-dag vergeten. Op zich is dit een positieve bijdrage aan de geestelijke gezondheid van de Hanzehatters. Het sociale afstandspatroon dat gewoonlijk tussen mensen bestaat wordt doorbroken. Toch zeker voor korte tijd. De mensen leren elkaar op een andere manier kennen en wellicht ook meer waarderen. Je kunt en mag dan iets meer doen, in streken en steken. Wat heeft nou een steek met Carnaval te maken denk je dan. Volgens Van Dalen, dien bovenmeester van den Overkant, is een steek een beddepo. Die dingen worden gebruikt in zieken huizen en bejaardenhuizen, maar niet per se met Carnaval, of zie je dan juist wat meer steken. Je hoort ook wel eens zeggen, 'aan dat figuur zit een steekje los' en als je dan gaat kijken, heb ben ze toch geen po bij zich. Hij doet wel leutig, maar dat zie je met Carnaval wel meer. Dan is er nog de bekende steek onder water, maar dat heeft weer niks met Carnaval te maken want dan is het water veel te koud in de Veste. Dus daar schieten we niks mee op. Toch zonde van die waterfietsenstalling annex ver huurbedrijf onder de Steene Brugge, die hebben zeker een steekje laten vallen. Of hebben die het Hanzehat in de steek gelaten? Vrouwen zetten ook wel steken op, maar dat doen ze dan met naald en draad. En als je bij een van onze adverteer ders gaat eten dan zetten ze graag een steek voor je neus, met of zonder T-bone-shirt. Prins Adrie en de Raad van Elf, die dra gen steken, daar heeft zelfs keizer Napoleon niet van terug. Laet ons mè schuuve zeggen die mannen, dus ik zei tegen Champagne 'Lang m’n Hanzepas is uut de schuuve, want we gae nae 't Hanzehat'. Bij ons is de schuuve de grote laaj in kasse waar we het hele jaar door van alles in opbergen en uithalen. Er staat ook een klein blikje in met allemaal schuufspeldjes en schuufspelletjes. Schuufspelletjes zoals dammen, schaken, sjoelbak, ('t is wel een hele grote laaj) kunstschaatsen, staele Noren, murpels en knikkers, afschuifsysteem, lucifersdoosjes om open en dicht te schuuven en de schuven'oed van tante Betje. De sneeuwschuuver staat in de schuur, want daar zit een veel te lange steel aan, die halen we alleen van stal bij de Intocht van Prins Adrie in het Hanzehat. Daar is trouwens ook flink mee geschoven, de Intocht vertrekt dit jaar niet van de Bergweg, maar vanachter de Prins van Oranje. Op de Legerdiek kun je j'n eigen opstellen, je schuuft wat heen en weer tot dat je een leu tig plekje hebt en dan schuuf je vanzelf mee deur 't Hanzehat. Laet ons mae schuuve, ga gerust je gang, wees er bij en doe mee, glad weer of niet, in het Hanzehat mag je schuuve, maar pas op ee, geen uutschuuvers maeke, doe op tied je schuufje toe. Alle Hanzehatters en eiergaerders, 't is tijd voor feestneu zen, Mien, waar is-tie, ik zag hem net nog ligge in de schuuve, schuuve, schuuve. Klee j'n eigen fersoenlijk 'an, kielen en lol broeken, sprei je vlerken, doe kouses aan je grote zwemvlies poten want de leutige Hanzetrek is weer begonnen, daar is geen houwen meer 'an. Tot hier of daar, achteranmekaar in 't Hanzehat. 73 m 73 m Hanzehatters, hoewel ik niet met het bekende driewerf kla roengeschal kan eindigen, wens ik u een geslaagd carna valsfeest in Goes toe. Alaaf! Alaaf! Alaaf! Prins Adrie, geen eerste of tweede maar gewoon Prins Adrie. Ik wil vanaf deze plaats onze vorige Prins, Alex Daniëls, nog har telijk bedanken voor z'n inzet in de afgelopen jaren voor het Hanzehatse carnavals-feest en ik hoop hem dan ook zeer veel te zien op onze feesten. Na een nieuwe Prins moest er ook een nieuwe Adjudant komen. Dat is voor dit jaar Henk Weezepoel. Een man met heel veel dienstjaren voor Arti-carnaval. Hij is mijn rechterhand voor de komende dagen. Ik ben er van overtuigd dat hij dit in samenwerking met de Raad van Elf en de Artisjokkers allemaal zeer goed voor elkaar gaat krijgen. Maar nu genoeg gepraat over ons, nu het allerbelangrijkste van het jaar: de vijf gekste dagen van het jaar!! Zoals jullie verderop kun nen lezen hebben we weer een mooi carnavals-programma voor dit jaar. Al de grote feesten zijn weer in de Prins van Oranje. Alhoewel het een en ander is veranderd zal het toch weer een mooi gebeuren zijn, daar in de Prins. Dus ik hoop, nee ik weet zeker, dat ik jullie daar allemaal zal zien. Het motto voor dit jaar is natuurlijk al sinds 11-11 bekend: "LAET ONS MÈ SCHUUVE". Er is dit jaar al van alles geschoven, zie allen daarvoor alleen al het stukje van onze nieuwe voorzitter Henk Hoogerland. De Artisjokkers hebben dit jaar ook wat geschoven, er zijn wat gezichten verdwenen, maar er zijn gelukkig ook weer nieuwe gezichten bijgekomen. Het allerbelangrijkste is dat ze weer een mooi, nieuw carnavalsnummer hebben gemaakt. Ik hoop dat het net zo'n succes wordt als vorig jaar, want wat was dat een mooi zicht vanaf dat podium om heel de Prinse mee te zien doen op dat nummer. Dan heb ik nu nog een paar heel belangrijke dingen te vertellen. Het tienerbal op vrijdagavond begint nu om 20.30 uur en stopt om 01.00 uur. Zoals jullie zien, wordt het wat later maar dat mag geen bezwaar zijn. De entreeprijs is dit jaar 10,00, maar ver derop in de krant vind je een zogenaamde 'Hanzepas' en als je deze inlevert aan de kassa op vrijdagavond dan betaal je maar 7,50. Dan de zaterdagmiddag. Die dag gaan we weer met z'n allen de sleutel ophalen bij Burgemeester van der Zaag. We starten dit jaar achter de Prins van Oranje op de Legerdiek. Daar kun je je ook inschrijven. Er zijn prijzen voor de mooiste, leukste of ludiekste verkleden personen en de beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke jury. De indeling in categorieën en hoe de route loopt vind je verderop in deze krant. De prijzen worden dit jaar ook in de Prins van Oranje uitgereikt door Burgemeester van der Zaag. 7L3 73 DE X!- Ui f u

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17