een Modebewust ook voor grotere maten I l I I I Kom bij ons even middagdutje doen. T GIJS HEEFT NOG GEEN PLAATS GENOEG DUS NOG EEN WEEK VAN OPRUIMING VOOR DE BOEG irisette VLISSINGEN MIDDELBURG GOES WARMTECENTRUM ZEELAND I OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN auping 330,- DOE UW VOORDEEL IN DE MAAND FEBRUARI CENTRALE DIENST f GEMEENTEWERKEN GEMEENTE NOORD-BEVELAND DESSO DORANCE" r DESSO "DIANA" X ƒ100,- NU 139,- TAPIJT, EEN GOEDE KEUS TAPIJT-GORDIJN BEDDENSPECIALIST COLBERTS ALLE TRUIEN EN VESTEN NU/ 89,- NU ƒ189,- NU 98,- NU 65,- GEMEENTE NOORD-BEVELAND COSTUUMS HERENJACKS DAMES: WINTERMANTELS REGENMANTELS 50,- JACKS HEREN REGENJASSEN NU 89,- Nu 145,“ 15 DE BEVELANDER Woensdag 15 februari 1995 fri-co/or nu extra korting 2100 rr? woongenot in tapijt gordijnen bedden parket karpetten zonwering badmode en nog veel meer!!! alle maten Kerkdienst voor verst, gehandicapten Lava naar Saeftinghe Enkele prijsvoorbeelden: 140 x 200 cm (1-persoons) 140 x 220 cm 380,- 240 x 200 cm 625,- 200 x 200 cm 520,- 240 x 220 cm 695,- Den Inkel in dia's extra korting.. Lange Vorststraat 94 Tel. 01100-14644 TAPIJT - GORDIJNEN Lange Viele 56-64 Tel. 01180-33592 TAPIJT - GORDIJNEN - BEDDEN BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER Aagje Dekenstraat 18 (Scheldeplein) naast A.H. Tel. 01184-16996 TAPIJT - GORDIJNEN - BEDDEN kort en lang model Westhavendijk 3, Goes, tel. 01100-28052 Samen HEERLIJKWA ...sinds we irisette ontdekten! Ik te warm, Ellen te koud, nooit waren we het eens in bed. Dankzij ons Irisette donsdekbed slapen we nu allebei lekker, het hele jaar door. Met het unie ke doorknoopsysteem stel je zelf je eigen dekbed samen. De een dik, de ander dun.Allebei je eigen deel en toch onder één dekbed. Tapijt is behaaglijk comfortabel sfeervol decoratief warm isolerend (geluid en warmte) modisch veilig zacht slijtvast praktisch Een zeer sterk bouclé tapijt. Op een ondertapijt komt dit tapijt het best tot zijn recht. Zowel woon- als slaapkamer geschikt Vooriichtingsrubriek Redaktie: Bureau Bestuurlijke Zaken Telefoon: 01108*1553 GEMEENTEGIDS NOORD-BEVELAND Jeugdsnelschaak UITBREIDEN WONING FAZANTENLAAN 6 TE KAMPERLAND Idbery Jonge Normaal 165,- p.mtr. I ^lank^nburgii En toch gratis en vakkundig gelegd L. KERKSTR. 30 LOIÖ'Ö- OPRUIMING Faberij de Jonge Goes </c mia cZ/'c c/Ztc ZitfiZc rnniZmaaZtt Dapijt is zó gewoon, dat u er waarschijnlijk maar zelden bij stilstaat. Thuis, op kantoor, in de winkel of op school: tapijt komt u overal tegen. Vanzelfsprekend eigenlijk, want tapijt heeft vele voordelen, is bijna overal toepasbaar en in ieder interieur gemakkelijk in te passen. Bovendien heeft tapijt veel gunstige eigenschappen. y 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service voor de laagste prijzen! Bij aankoop kostuum of combinatie Op zondag 19 februari om 10.00 uur zal weer een aangepaste dienst worden gehouden vóór en mèt verstandelijk gehandicapten in de Christelijk Gereformeerde kerk, Bergweg 43A te Goes. Iedereen is welkom. Ds. Germs zal de dienst leiden, welke het thema heeft: 'Een leesbare brief zijn'. Na afloop is er koffie, thee of limonade. Vrouwenvereniging Lava onder neemt op 22 april een wandel tocht door het Verdronken Land van Saeftinghe. De kosten zijn 12,50. Aanmelden vóór 20 februari bij 01180-33597. Vermelding naam vereniging/instelling: Secretaris/Contactpersoon Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Aanvullende gegevens (bv. rubriek): Vogelvereniging Zanglust uit Ril- land-Bath houdt op vrijdagavond 17 feb. een prachtige diaverto- ning over het natuurgebied Den Inkel. De dia's zijn gemaakt door Joop Westerweel uit Krabbendij- ke. Ze zullen ook door hem ver toond worden. Iedereen is op deze avond van harte welkom en de toegang is geheel gratis, ook niet leden zijn welkom. De avond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis te Rilland-Bath. afgeprijsd 825,00 1750,00 Dc directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbetreffen de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: BERGEN OP ZOOM PARADE 6 (achter de Hema) 01640-36780 Gashaarden, inbouwhaarden, houtkachels, div. modellen Houtkachels reeds v.a Inbouwhaarden met ventilator v.a Complete Engelse openhaard met omlijsting en tegelplateau, showmodel adv.prijs 5650,- nu Dimplex electrische sfeerhaarden met oplaaiend houtvuur v.a Voor bijverwarming, butaangaskachels v.a Electrische ventilatorkachels v.a Badkamerkachels rw en aluminium dop- U vindt bij ons altijd de actueelste herenmode altijd overhemd das gratis mooi meegenomen. Burgemeester en wethouders hebben, onder het stellen van voorwaarden ter bescherming van het milieu, een uitbreidingsvergunning verleend aan dc heer C.L.J. Noordcrmccr voor zijn inrichting ten behoeve van het fokken, mesten, houden en verhandelen van dieren op bedrijfsmatige wijze aan dc Zuidlangcweg 3 te Kats. Dc stukken met betrekking tot dc vergunning liggen vanaf 16 februari tot en met 29 maart I995 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie. Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (01108-1553). Tegen de vergunning staat ingevolge artikel 20.6 van de Wet milieubeheer (Wm) tot en met 29 maart I995 beroep open bij dc Afdeling bestuursrechtspraak voor: - degenen die bedenkingen hebben ingébracht tegen het ontwerp van het besluit; - dc adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 Awb juncto artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak en het verzoek om schorsing of een voorlopige voorzie ning aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenpolder. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangeslo ten de gemeenten Arnemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. In juli zal er een nieuwe gemeentegids van Noord-Beveland verschijnen. De gemeente Noord-Beveland heeft hiertoe opdracht gegeven aan Holland Advertising bv uit Den Helder. De gids zal behalve veel gemeentelijke informatie ook gegevens bevatten van vereni gingen, kerken, onderwijs, dienstverlening, sociaal-culturele instellingen enzovoort. We streven naar een zo compleet mogelijke gids met actuele informatie. Als u er zeker van wilt zijn dat de gegevens van uw vereniging of instelling in de gids worden opgenomen, dan kunt u de gegevens (naam van de vereniging/instelling, adres, telefoonnummer en eventueel een korte omschrijving van de activiteiten) op onder staande antwoordcoupon invullen. Knipt u de coupon vervolgens uit en stuur hem onder vermelding van "Gemeentegids" naar: 1 Gemeente Noord-Beveland Hoofdstraat 79 4484 CD KORTGENE Antwoordcoupon lk/Wij verzoek(en) u in de gemeentegids Noord-Beveland de volgende gegevens op te nemen: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: De schaakvereniging Middelburg organiseert op zaterdag 18 februari a.s. het snelschaakkam- pioenschap van Zeeland voor de jeugd. Het kampioenschap wordt gehouden in de Schakel, Bach- tensteene 14 te Middelburg en begint om 11.15 u. De deelne mers strijden in vijf leeftijdscate gorieën volgens het Zwitsers systeem om de Zeeuwse jeugdti- tel. Voor elke partij krijgen de deelnemers een speeltempo van vijf minuten. I t doorhalen wat niet van toepassing is. Schoorsteenmantels en stijlschouwen in div. ral kleuren leverbaar R.V.S. dubbelwandige schoorsteenkanalen (ook voor doe-het-zelvers) Div. accessoires: haardstellen, houthakken, vonkenschermen. Reparatie artikelen, glas, koord, kit, verf, ruitencleaner etc. C.V.-materialen, c.v.-buis, koperbuis, fittingen, kranen etc. C.V.-radiotoren afgelakt, verpakt, vele maten leverbaar binnen 24 uur tegen 20% korting. Een prachtig frissé tapijt in diverse kleuren, 400 cm breed, juten rug Voor zowel woon- als slaapkamer Normaal 169,- p.mtr. Nu 149,- p.mtr. Mevrouw Builens heeft een bouwplan ingediend hetwelk voorziet in het uitbreiden van de woning Fazantenlaan 6 te Kamperland. Realisatie daarvan gaat evenwel gepaard met een overschrijding van de toegestane bebouwde oppervlakte met 20 m2. Burgemeester en wethouders achten de voorgestane overschrijding uit planologisch oogpunt evenwel aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verle nen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, leden 4, sub b en 5 van het bestemmingsplan "De Banjaard (2e herziening)". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrij stelling voor het overschrijden van de bebouwde oppervlakte, een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande donderdag 16 februari 1995, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag l maart 1995) voor belanghebbenden ter gemeen tesecretarie (afdeling grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79, 4484 CD Kortgene. Kortgene, 15 februari 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers HOFLEVERANCIER GOES Kom gerust even een middagdutje doen om te ervaren dat bij ons de Auronde staat die u ligt. 4250,00 ƒ1395,00 186,50 89,00 147,50 CONSTANT de droomwereld tusset welterusten en goeiemorgen De verstelbare spiraal en matras zorgen voor lekker zitten lezen, com fortabel tv-kijken en ontbijten. Dc Auronde is er in drie bedvanan- ten in sfeervolle kleuren en met bij passende accessoires. Wij raden u vooral aan ruim de tijd te nemen voor het kopen van een nieuw bed. Probeer maar rustig, dat is de enige manier óm te ontdekken of het volledig beantwoordt aan uw eisen en verwachtingen. Zoals deze Auping Auronde, met z'n karakteristieke ronde hoeken uit gelaagd beukehout pen in de poten.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15