Handbalteam heren GSC 2 gesponsord door Volkswinkel GOM SPORT Bevelanden in ’t kort MIDDELBURG wordt nóg gezelliger, verrassender, avontuurlijker en voordeliger Xenosvu^e 1 deNlatW9’10V E Woensdag 15 februari 1995 DE BEVELANDER 13 ilios illi Blues in De Piek NCVB Kapelle s.v. Heinkenszand Razzmatazz Toeristisch Bureau v.v. Kruiningen Snuffelen in Lewedorp Lezing Korstmossen Schrijfavond Amnesty in Kamperland Carnavalsmiddag bij V.O.G.B. en Soos Baby-artikelenbeurs Zelf ontwikkelen foto's v.v. Kapelle SSV '65 Reiki-cursus S.V. Volharding naar N.K. Groepsspringen NCVB Kamperland Kinder- en carnavals- kledingbeurs Gospelgroep bij Buys Ballotcollege Film duivenliefhebbers Pisang Ambon Tour in 's-Heerenhoek Bouwweek Programma volleybal Mytilus Concert Theaterorgel Jungle Party Pastorale hulpverlening psychiatrische patiënt Ouderencarnaval Amnesty International k.v. Togo v.v. Arendskerke v.v. Yerseke s.v. Robur h- houdt xenos AM week wo&teday (22 ^e&nccani) $.30 cMft wondt de tfdüttentUeawe de $%ón&t t/w, 15 Zaterdag 18 februari is er in De Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen a tribute to Willie Dixon. Er zal een optreden wor den gedaan door de bluesforma tie The Willie Dixons. De aan- vang is 22.00 uur en de entree is 10,-. Vrijdag 17 februari kan er weer vanaf 21.00 uur gejamd worden. NCVB-afdeling Kapelle houdt donderdag 16 februari haar jaar vergadering in De Vroone. Hel- ma op 't Hof vertelt over haar ervaringen als vrijwilligster in de Oekraïne. Ook laat ze videobeel den van haar werk daar zien. Aanvang 19.30 uur. Programma s.v. Heinkenszand 18 febr.: 14.30 uur: H'zand 2 - SSV 2; 11.15 uur: H;zand A1 - Col. Boys A111.15 uur: Kloetin- ge B2 - H'zand B1; 11.15 uur: Yerseke C1 - H'zand C1; 10.00 uur: Kloetinge D1 - H'zand D1; 10.00 uur: H'zand D2 - Middel burg D3; 10.00 uur: H'zand E2 - Luctor E2; 11.15 uur: Lewed. Boys Fc - H'zand Fa; 10.00 uur: H'zand - Volharding F. In kleinkunsttheater Razzmatazz te Oost-Souburg wordt zaterdag 18 februari een avond verzorgd door David Rodriguez. Hij is afkomstig uit Texas en staat bekend om zijn bewogen teksten en ritmisch gitaarspel. Hij maakt momenteel een toernee door Europa. De avond begint om 21.00 uur. Kaarten zijn in Goes verkrijgbaar bij Loes en Ad Lijn- sem tel. 01100-30188. Ze kosten ƒ12,50. Heden, woensdag 15 februari, vindt in Goes de officiële opening plaats van het nieuwe Toeris tisch Bureau Zuid-Beveland. De opening wordt verricht door de heer G. de Kok. Tevens vindt bij de opening de overhandiging plaats van een fiets aan de win naar van de fruitquiz op de Cara- van-RAL Het Toeristisch Bureau is gevestigd op het Stationsplein 3. Zaterdag een uitwedstrijd tegen SKNWK. De ploeg uit Nieuwer- kerk is aan een vrij kleurloos sei zoen bezig, maar is toch altijd een lastige tegenstander. Krui ningen lijkt de mindere periode van voor de winterstop te boven. Mocht het programma door het weer afgelast worden, dan speelt het eerste in en tegen Arnemui- den. 14.30 uur: SKNWK - Kruiningen; 14.30 uur: Kruiningen 2 - Colpl. Boys 2; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Waarde 2; 12.45 uur: Kloetinge 4 - Kruiningen 4; 11.15 uur: Krui ningen B1 - Robur B111.15 uur: Volharding C1 - Kruiningen C1; 10.00 uur: Hoedekenskerke D1 - Kruiningen D1; 10.00 uur: Krui ningen E1 - Yerseke E1; 10.00 uur: Yerseke E2 - Kruiningen F2; 10.00 uur: Kruiningen F - Kapelle F2. Mytilus In de zaal achter de protestantse kerk wordt op zaterdag 18 febru ari weer een snuffelmarkt gehou den. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 9.00 en 12.00 uur. Er valt weer veel te snuffelen. Er zijn mooie prijzen te winnen. Op uitnodiging van de ver. voor veldbiologie KNNV geeft Jan Midavaine vrijdag 17 februari een lezing over korstmossen. Hierbij laat hij prachtige dia's zien van verschillende wereldde len. De meeste dia's zijn gemaakt op de Canarische eilan den, maar er zijn ook dia's van kortmossen die op Schouwen voorkomen. Aanvang 19.30 uur in het MEC-gebouw, de Holland- sche Hoeve te Goes. Voor inlich tingen en opgave, Els Koorstra, tel. 01100-13216. Maandag 20 februari Amnesty Int. weer een schrijfa vond in Kamperland en wel tus sen 18.30 en 20.00 uur in de consistorie van de Geref. Kerk aan de Veerweg. Voorbeeldbrie ven kunnen ook worden meege nomen om thuis te schrijven. De Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap en de Soos organiseren weer een car navalsmiddag. Dit feest is op 18 februari in de "Betho" van 14.00 tot 17.00 uur. Prins Carnaval en de Artisjokkers met live-music zijn aanwezig. De toegang is voor iedereen gratis en er is weer een grote loterij met vele mooie prijzen. Inlichtingen: tel. 01134-2407. Wies de Witte, Wim Verlinden, Chris Geus en Cor Mol. Zittend v.l.n.r. Ad Mijsbergen, Edu Karel- se, Huib Quinten, Levien de Koning, Wim Geijs, Willie Daane en Henk Wezepoel. Maandag 20 februari houdt wijk- vereniging Goes-Oost een beurs van baby-artikelen in het wijk centrum Jan Ligthart aan de Bergweg 12. Het inleveren van maximaal 40 stuks artikelen kan van 17.00-18.00 uur. De beurs wordt gehouden van 20.00- 21.00 uur. Inl. bij Mevr. N. Mes, M.D. de Grootstraat 40, tel. 01100-23845. "Niet je rolletje volschieten, weg brengen en wachten op de resul taten, maar zelf ontwikkelen en afdrukken. Dat is pas spannend", zegt Ine Bloemen, docente foto grafie bij het Oosterschelde Col lege. Vanaf vrijdag 17 februari leert ze gedurende drie vrijdag avonden, hoe je zelf in een don kere kamer je negatieven ontwik kelt en afdrukt. Vooral dat laatste zal de nadruk krijgen. De kursus is bestemd voor menzen zonder ervaring in de "doka", zoals de donkere kamer meestal wordt genoemd. De lessen worden gegeven in het gebouw van het Oosterschelde College in de Zusterstraat in Goes. Het gaat na 17 februari om 17 en 24 maart. Steeds van 18.30-22.30 uur. Er wordt gewerkt in een klei ne groep. De kosten voor deel name aan deze kursus bedragen 120,-. Belangstellenden kun nen zich opgeven bij het Ooster schelde College: 01100-31170. Gezien de stand op de ranglijst, moet Kapelle 1 a.s. zaterdag alles op alles zetten om tijdens deze wedstrijd de punten te pak ken van WHS. Als het gehele team er voluittegen aan kan, en wil gaan moet het mogelijk zijn om de punten in "eigen huis" te houden. Evenals het 1e elftal hebben ook de A-junioren de punten brood nodig om aan degradatie te ont komen. Op papier lijkt deze wed strijd al verloren, maar "onze jon gens" gaan ervoor tegen Neptu- nus. Het totale programma luidt: aan vang comp./wedstr. wedstrijd: 14.30 uur: Kapelle - W.H.S. 1; 14.30 uur: Dauwendaele 2 - Kapelle 2; 14.30 uur: Mevo 2 - Kapelle 3. Kapelle 4 12.30 uur: Kapelle A1 - Neptunus A1; 11.15 uur: Kapelle A2 - Zierikzee A1; 12.45 uur: Walcheren B1 - Kapelle B1; 11.15 uur: Kapelle C2 - Dauwendaele C2; 10.00 uur: Middelburg D1 - Kapelle D1. Kapelle D2 vrij; 10.00 uur: Kapel le D3 - Lewedorps.B. D2; 10.00 uur: Kapelle E1 - Goes E110.00 uur: Kapelle Fa - Robur Fa; 10.00 uur: Hans. Boys Fa - Kapelle Fb; 10.00 uur: Kruinin gen F - Kapelle Fc. De koploper uit de 4e klas KNVB komt op bezoek in Goes op Sportpark Het Schenge om 14.30 uur: Kogelvangers 1 uit Willemstad. Ze staan met ruime voorsprong aan de leiding op de overige ploegen het zal een opgave voor SSV 1 worden om de beide punten in Goes te hou den. Maar voetbal is onvoorspel baar en als er bij SSV overtui ging en vechtlust is, is een ver rassing misschien mogelijk. Heinkenszand 2 - SSV 2 14.30 uur; SKNWK 3 - SSV 3 14.00 uur. Wedstrijden voor 4 en 5e team van SSV 65 zullen later bekend worden gemaakt. Jeugd SSV 65: Jong Ambon A1 - SSV A1 12.45 uur; SSV B1 - Rillandia B1 11.15 uur; Kloetinge C1 - SSV C1 11.15 uur; Vlissingen D1 - SSV D1 10.00 uur; SSV D2 - Kloetinge D3 10.00 uur; SSV E1 - Kloetinge E3 10.00 uur; SSV F Vrij of vriendschappelijk. Woensdag 15 februari, heden houdt Reiki-Master Hanneke Dijkhuizen een informatie-avond op het adres Noordhoeklaan 3 te Goes, aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij. De avond is bedoeld als aanloop tot een cur sus Reiki 1e graad die op 24, 25 en 26 februari a.s. wordt gege ven. Reiki is het Japanse begrip voor universele levensenergie. Inl. bij Emmy Dijkhuizen, tel. 01100-14259. De Springgroep van s.v. Volhar ding zal op 18 februari a.s. aan treden op het Nationaal Kam pioenschap Groepsspringen te Nunspeet. De deelnemende groepen strijden op de volgende onderdelen: lange mat, mini- trampoline, minitrampoline paard, minitrampoline - tafel en plank - kast. Dames- en heren teams hebben zich via de voor ronden geplaatst en bereiden zich nu voor op dit kampioen schap. De Springgroep van s.v. Volharding wordt vertegenwoor digd door een dames- en een herenteam. De dames zullen meedoen op de onderdelen mini- trampoline en minitrampoline - paard. Op deze onderdelen wer den zij vorig jaar 6e en 4e. Een prestatie die zij hopen te verbe teren. Hoge verwachtingen zijn er ten aanzien van het heren team. Vorig jaar 3 keer in de prij zen, 1 e op lange mat, 2e op mini- trampoline en 3e op minitrampo- line-paard. Ook dit jaar doen zij op deze onderdelen mee. De grootste tegenstander is Swenti- bold uit Sittard, de kampioen op minitrampoline. De heren van de Springgroep van s.v. Volharding gaan voor 3 keer goud op het Nationaal Kampioenschap. De NCVB-afdeling Kamperland houdt heden, woensdag 15 februari, haar jaarvergadering in het De Casembroothuis. Aan vang 19.30 uur. Naast jaarver slagen en voordrachtjes wordt er Bingo gespeeld, waarvan de opbrengst bestemd is voor het project opvanghuizen voor jonge meisjes die seksueel misbruikt zijn in Costa Rica. De NCVB zamelt geld in t.b.v. deze opvanghuizen. Het streven is twee van deze huizen aan te kopen en heel belangrijk, zij werkt aan bewustwording van seksueel geweld, dat overal ter wereld voorkomt. Deze week woensdag en don derdag houdt wijkvereniging Goese Polder in De Spinne een kinder- en carnavalskleding- beurs. De beurs is donderdag geopend van 9.00-10.00 uur. Inl. tel. 01100-21445. Zaterdag 18 februari treedt in het Buys Ballotcollege te Goes Alpha en Omega-projects op, een gospelgroep die een muzi kale bewerking brengt van "De Openbaring van Johannes". Dit bijbelboek wordt gebracht in diverse muziekstijlen en het optreden wordt ondersteund door dia's en schilderijen van Anneke Kraai. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Donderdag 16 februari, morgen, organiseert postduivenvereni ging "De Uiver" uit 's-Heer Arendskerke een filmavond in het clubhuis "Euterpe" aan de Dorpsstraat 26 te Heinkenszand, aanvang 19.45 uur, toegang vrij, de heer Kees Donkers zal zijn meest actuele films vertonen voor duivenliefhebbers. Daarin onder meer aandacht voor enke le provinciale winnaars. De Pisang Ambon Tour zal zaterdag 18 februari op bezoek komen in discotheek Kiekieris in 's-Heerenhoek. Het is een avondvullend programma. Bij binnenkomst treft het publiek een 'levend' fruitbuffet aan. leder krijgt een bakje vers fruit aange boden en enkele reductiebon- nen. Om middernacht beginnen enkele dansshows, met Indone sië en Pisang Ambon als 'rode draad'. In de week van 13 tot 17 februari organiseren alle bouwoplei- dingsinstituten, in samenwerking met het Zeeland College en het R.O.C. Westerschelde en de Stichting Algemene Bouwdoel einden Zuid-Nederland, een manifestatie in de regio Zeeland voor Mavo-leerlingen uit de tweede en of derde klas. Totaal 17 scholen, met 1.060 leerlin gen, zullen in deze week een bezoek brengen aan het Samen werkingsverband Bouwopleiding Zeeland (B.O.Z.) te Goes, waar voorlichting wordt gegeven over de opleidingsmogelijkheden in de bouw. In de werkplaats van het B.O.Z. kunnen de leerlingen d.m.v. doe-aktiviteiten kennis maken met straatmaken, metse len, dakdekken, tegelzetten, voegen, schilderen, elektra- en installatietechniek en woning- stofferen. Volleybalvereniging werkt op zaterdag 18 februari het volgende programma af in het Sportpunt Zeeland aan de Zwembadweg te Goes. In de recreatieve competitie beginnen de dames "Rekreantes om 9.00 uur tegen het team van de Brandweer. Om 10.00 uur volgen de Mytilusdames met een wedstrijd tegen het team van de PTT en om 11.00 spelen de dames van Smash’91 tegen So What. In de Nevobocompetitie speelt het eerste damesteam om 14.30 uur tegen Bok uit Kapelle. Het tweede herenteam speelt dan tegen Savok 2 uit Sas van Gent en het vierde herenteam tegen De Kikkers 2 uit Aardenburg. Om 16.30 uur speelt het eerste herenteam tegen De Kikkers 1 en het tweede damesteam speelt dan tegen SGRAVO 2 uit 's-Gravenpolder. Vrijdagavond 17 februari geeft Nicholas Martin een concert in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Hij bespeelt er op uitnodiging van de Zeeuwse Theater Orgelstichting het Compton-orgel. Aanvang 20.00 uur. Kaarten in voorverkoop bij Muziekcentrum Middelburg aan de Lange Delft 80. Het program ma bestaat uit puur populaire muziek. In 't Beest te Goes wordt zater dag 18 februari a.s. een Jungle- Party gegeven. Aanvang 21.30 uur, sluiting rond 02.00 uur. Entree tien gulden, met pas 7,50. Jungle, een vanuit Enge land overgewaaide house variant komt in Nederland eigen lijk net kijken. De Breakbeat-ach- tige stijl kenmerkt zich opvallend genoeg niet door de in ons land overbekende constant dreunen de bassdrum, maar is 'n combi natie van versnelde, in stukjes gesneden hip-hop beats, gesam- pelde vrouwen-stemmen, rare geluidjes en snelle raggea-raps. Afgewisseld met Duitse en Belgi sche trance en hier en daar wat experimentele techno staat deze muziek centraal op 'n avond, waarbij het aantal beats per minute ronde de 170 zal liggen. Dit in combinatie met de decora tie en het licht, staat garant voor een vrolijke, mystieke jungle- nacht Donderdag 16 februari vindt in de theaterzaal van de Stichting PZZ, Oostmolenweg 101 in Kloetinge, een themabijeen komst plaats voor allen die in de pastorale hulpverlening werken. Het gaat om beroepskrachten en vrijwilligers. Het thema luidt: Wat kunnen we voor elkaar beteke nen met betrekking tot de bege leiding van de psychiatrische patiënt? Sprekers zijn E. Pieters- Korteweg, psychiater en J. Wei- deman, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de pastores ds. E. Ouwehand, ds. H. Brezet en T. Bun. Na de pauze is er een forumdiscussie. De bijeenkomst is een initiatief van de Dienst Geestelijke Verzorging van de Stichting Psychiatrische Zorg voorzieningen Zeeland en begint om 13.30 uur. Op zaterdag 18 februari organi seert de karnavalsstichting 'de Koenkelpot' in de Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek een grootse kar- navalsbijeenkomst voor ouderen en gehandicapten. Er zijn onder meer optredens van het Politie mannenkoor Zeeland, de 's-Hee- renhoekse Komedie, de plaatse lijke majorettes, een voordracht van de gymnastiekverenighing en voor de muzikale noot zorgt de Paerehatse dweilband. Ook prins Ton den Eerste met zijn gehele gevolg zal tijdens het ouderenkarnaval aanwezig zijn en zal mogelijk nog voor een ver rassing zorgen. Het ouderenkar naval begint om 13.30 uur en is gratis te bezoeken. De organisa tie vraagt aan de bezoekers of deze zo veel mogelijk verkleed willen komen. Maandag 20 februari is er een schrijfavond van Amnesty Inter national in het zaaltje van de R.K. Kerk te Lewedorp en wel van 19.00-20.00 uur. De brieven worden geschreven voor men sen die vanwege hun politieke of godsdienstige overtuiging, hun ras, taal, geslacht of etnische afkomst vervolgd worden of gevangen zitten. Voorbeeldbrie ven zijn aanwezig ook kunnen er brieven worden afgehaald. Tel.: 01196- 13822. Korfbalvereniging Togo 1 speelt dit weekend tegen degradatie kandidaat Valto. Voor Togo is het dus oppassen geblazen: de tegenstander moet niet onder schat worden. Togo 2 speelt tegen OSV Breda en moet deze wedstrijd kunnen winnen. Togo 3 komt binnen de lijnen tegen kop loper Scheldevogels 2, een moeilijke partij. Togo A1 kan win nen van Seolto A1 en weer belangrijke punten vergaren. Togo A2 speelt in Middelburg tegen Swift A3. Programma, Sportpunt Zeeland: 13.25 uur: Togo A1 - Seolto A1; 16.55 uur: Togo 2 - OSV Breda 1; 18.05 uur: Togo 1 - Valto 1; 19.20 uur: Togo 3 - Scheldevo gels 2. Uitwedstrijden: 10.05 uur: Animo C2 - Togo C; 13.10 uur: Swift A3 - Togo A2. Voor meer inlichtingen over korf balvereniging T.O.G.O. kunt U bellen met Ineke Schipper, tel. 01100-30473. Programma: 18 februari: v.v. 's- Heer Arendskerke. 2e klas A. Hopelijk a.s. zaterdag de uitwed strijd naar Wilhelmina'26 uit Wijk en Aalburg, voor 's-H.A. Kerke. Dan kunnen we misschien de draad weer oppakken van voor de winterstop en 20 de punten weer eens mee terug nemen. Dan zijn de schorsingen en bles sures misschien ook weer over. Aanvang 14.30 uur te Wijk en Aalburg. Er rijdt een bus voor de vaste supporters. Wie mee wil, belt de kantine 01106-2313. Het tweede speelt een thuiswed strijd tegen Rillandia 2 - aanvang 12.45 uur. V.V.A. 3 en 4 zijn vrij. ontvangst mogen nemen. Op de foto het gesponsorde team. Staand v.l.n.r. Coach: Truidus Milhous, Jacco Jacobussen, Jan Boutens, Jaap Quinten, Arno v. Hese, Wim de Vrieze. Sponsor: Terwijl Yerseke 1 op bezoek gaat bij Bevelanders 1 in Kam perland, strijdt Yerseke 2 thuis voor lijfsbehoud tegen Wilhelmi na '26 2 uit Wijk en Aalburg. Met veel inzet moeten er twee punten te halen zijn. De wedstrijdbal wordt geschonken door Slagerij de Waard. Volledige program ma: 14.30 uur: Bevelanders 1 - Yerseke 1; 14.30 uur: Yerseke 2 - Wilhelmina '26 2; 14.30 uur: Yerseke 3 - Bevelanders 2; 14.30 uur: Wemeldinge 3 - Yer seke 4; 14.30 uur: Apollo 2 - Yer seke 5; 12.30 uur: Yerseke dms. - Berkel dms.; 12.45 uur: Goes A2 - Yerseke A111.15 uur: Yer seke B1 - Wolfaartsdijk B1; 11.15 uur: Yerseke C1 - Hein kenszand C1; 10.00 uur: Dau wendaele D1 - Yerseke D1; 10.00 uur: Yerseke D2 - Kloetin ge meisjes; 10.00 uur: Kruinin gen E1 - Yerseke El10.00 uur: Yerseke E2 - Kruiningen E2; 10.00 uur: Yerseke Fa - Waarde Fa; 11.15 uur: Waarde Fb - Yer seke Fb. Dichtwedstrijden: Dinsdag 21 februari: 19.30 uur: Yerseke 1 - Zierikzee 1Donderdag 23 febru ari: 19.30 uur: Yerseke 4 - Nieuwdorp 2. Het tweede herenteam van handbalvereniging GSC uit Goes heeft een nieuwe sponsor gekre gen. Het team wordt materieel gesteund door De Volkswinkel en heeft een aangepaste outfit in Zondag voor Robur 1 de uitwed strijd in en tegen Clinge. Deze tegenstander heeft de meeste goals voor en de minste tegen. Wanneer de Roburjongens er in slagen hier een puntje weg te slepen, mag dat een prima resul taat worden genoemd. Ook de andere teams draaien goed mee. Robur 2 heeft uitzicht op promotie naar de reserve 2e klas. Robur 3 en de beide zater- dagteams bezetten een plaats in de middenmoot. Programma zaterdag 18 febr. Jeugd: Kruiningen B1 - Robur B1, aanvang 11.15 uur; Wol faartsdijk E1 - Robur E1, aan vang 10.00 uur; Robur E2 - Arne- muiden E4, aanvang 11.15 uur; Kapelle Fa - Robur Fa, aanvang 10.00 uur; Wemeldinge Fb - Robur Fb, aanvang 10.00 uur. Robur D1 is vrij. Zat. senioren: Vlissingen 1 - Robur 1, aanvang 14.30 uur; Arnemuiden 4 - Robur 2, aan vang 12.30 uur. Zondag 19 febr.: Clinge 1 - Robur 1, aanvang 14.30 uur; Kwadendamme 1 - Robur 2, aanvang 12.30 uur; Robur 3 is vrij. Iedereen kan lid worden van onze vereniging, jong en oud, goed of slecht, wie tegen een bal wil trappen is bij ons welkom. Aanmelden bij John. Koens, tel. 21872 of bij John Quinten, tel. 51074. wouwta t «W 4 5000» «O» «mmBk i A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13