Zakf Feesthuis Goes ccoiyr MEDEWERKER Deloitte Touche V Uw belastingaangifte een probleem? Wij adviseren U graag WELKOM! en Kom kijken het is de moeite waard!! Een vak leren? Dat kan bij AKF in Goes KOLE KAPPER m/v I 1 Haarverzorging de Jonge Voor het grootste assortiment - B 100 verschillende artikelen -WoÉ het meest uitgebreide assortiment Kees en Sabina Dorrepaal - Koningsstraat 2 - Goes - Tel. 01100-15463 R. Bierenbroodspot Videotheek - Feestartikelen - Hengelsport - Vuurwerk Het P. Moll en Zn. Een diploma halen en meteen al verdienen! AVOND-OPENSTELLING optiek Nertsfokkerij/Landbouwbedrijf Woensdag 8 februari 1995 DE BEVELANDER 8 1 TELEMARKETEER (V) Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland apparaten- en ketelfabriek akf bv y VERVLOET&CO Registeraccountants Voor een persoonlijke begeleiding! Belastingzaken-Adm. Lid. Ned. Coll. Bel. cons. Basisschoolleerlingen groep 8: Zesde Kijkdag woensdag 15 februari, 13.00 uur (hoofdingang school, Van Dusseldorpstraat 78) Haarverzorging De Jonge is een moderne herenkapsalon met een aparte afdeling voor haarwerken. In onze salon hebben wij plaats voor Schriftelijke sollicitaties naar onderstaand adres... t 20 jaar KOLE OPTIEK in Yerseke Wijngaardstraat 51 4461 DB Goes 01100-51844 (fax.: 01100 - 51628) Veerlaan 21 4493 AL KAMPERLAND Tel. 01107 - 1728 leeftijd 20-25 jaar omg. Borssele, inl. F. Sinac tel. 01105-2308 t SPAARPLAN NEDERLAND F WEEKENDHULP (MA/) SPAARPLAN NEDERLAND (part-time betrekking) Gevraagd: 1 &ZN contactlenzen oogmetingen de speciaalzaak voor oost-zuid-beveland Accountants en Belastingadviseurs GOESE LYCEUM eesthuis Goes Om onze spaaraktiviteiten verder uit te breiden vragen wij per direkt een: •f e Ter gelegenheid hiervan hebben wij ons beeldmerk in een nieuw jasje gestoken. tel: 01131 1590 Wr Fiscaal Bedrijfseconomisch Adviseur Tevens kunt U bij ons terecht voor. Stokvisstraat 8, Yerseke, telefoon 01131-3732 ACCOUNTANTS f 4 K i 1 5 i i I i t r t s ACCOUNTANTS - BELASTINGADVISEURS - JURISTEN 20 jaar Kole Optiek betekent voor U in de maand februari koopt een leuke verrassingsmand met o.a. feestelijke hapjes en een drankje. 20 gulden terug voor Uw oude bril als U nu bij ons een nieuwe bril koopt. Uw oude bril gaat dan een nieuw leven tegemoet in Ghana, waar deze nog zeer welkom is. Bovendien ontvangt iedere klant die in februari een nieuwe bril Wij vragen: - opleiding HAVO - perfecte mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - leeftijd 25-35 jaar - woonachtig in Goes of direkte omgeving U krijgt de kans om zelfstandig uw talenten te ontplooien, in het telefonisch afspraken maken voor onze buitendienst. Deze afroepfunctie wordt uitsluitend in de avonduren vervuld. Inlichtingen en afspraken: tel. 01100-32620, mevrouw W. Visch-Goedbloed (privé 01108-1694) of de heer J. Remijn (privé 01100-16980). Kantooradres: Oostsingel 170-172 te Goes. Iedere dinsdag en donderdag vanaf 7 februari t/m 16 maart a.s. Oude Torenstraat 3 Postadres: Postbus 97 U heeft misschien Uw aangifte inkomstenbelasting al gehad. Mocht U niet in de stemming zijn om het zelf in te vullen, dan kunt U altijd bij ons terecht. Bedrijfsadministraties Fiskaal advies Computerverwerking Sporen en bedrijfssparen Omzetbelasting en loonbelasting Binnen de civiele dienst van de Stichting Psychiatrische Zorgvoorzieningen Zeeland (Stichting PZZ) ontstaan op korte termijn binnen de civiele dienst twee vakatures voor de funktie van Van kandidaten verwachten wij, dat zij woonachtig zijn in Goes of direkte omge ving. Voorstad 45 Buitenruststraat 4 Burg. Geillstraat 1 Oude Haven 34 Boekhoudingen Belastingadviezen Bedrijfseconomische Adviezen Pensioenadviezen en Hypotheekadviezen ook voor particulieren AKF B. I/. in Goes is een modern bedrijf met 160 mensen in dienst. AKF fabri ceert apparaten voor de energievoorziening, de chemische en petro-chemische industrie. De produkten zoals warmtewisselaars, absorptiekolommen, reactoren, condensors, worden gemaakt van de meest uiteenlopende materialen en vin den hun weg over de gehele wereld. Ben je geïnteresseerd? Schrijf dan een briefje aan: 01100-11652 01180-33240 01150-94741 01110-12928 Postbus 69, 4460 AB Goes of bel voor inlichtingen naar de heer J.D. Willemsen, Hoofd bedrijfsschool, tel. 01100-35246 i t Kantoor Goes Oostsingel 170-172 4461 KH Goes Telefoon (01100) 32620 Kantoor Goes Naereboutstraat 22, Goes Telefoon (O11OO) 50828 Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van het vakaturenummer linksboven op de enveloppe, kunt u binnen 10 dagen richten aan het hoofd van de dienst personeel en opleiding van de Stichting PZZ, Postbus 253, 4460 AR GOES. 4461 KL Goes 4337 EH Middelburg 4531 EATerneuzen 4301 CL Zierikzee Gravenstraat 23a, tel. 01180-12074 4331 KN Middelburg. I 5 t I Ien belastingadviseurs -JL. KLEIN FRANKRIJK 1 GOES TEL. 01100 - 15710 Dan kun je opgeleid worden tot lasser of plaat-constructiewerker op onze bedrijfsschool. De bedrijfsschool van AKF is één van de beste in Nederland. - Alle kosten voor schoolgeld, boeken, reisgeld en werkkleding worden door AKF betaald. - Tijdens je opleiding verdien je 300,- per maand in het eerste jaar en 550,- per maand in het tweede jaar. - Na 2 jaar ben je in het bezit van een landelijk erkend diploma. Als extra service is ons kantoor in de onderstaan de periode ‘s avonds van 19.00 tot 21.00 uur geo pend voor het invullen van aangiftebiljetten inkom stenbelasting. Kom je dit jaar van school? Heb je een LBO-diploma B/C of MAVO? En de metaalsector interesseert je? is een zelfstandig werkende spaarad- viseur en bemid deld in spaarover- eenkomsten in samenwerking met de grote Neder landse beleggers. r t M i - J t vakaturenummer: 8.821.95.08 Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. binnen 10 dagen t.a.v. de heer J. Timmerman naar: 's-Gravenpolderseweg 72 4462 CH Goes tel.01100-29330 r I I t c wi:a Westelijke Accountantskantoren d w I w H AccoN is een betrouwbaar en actief klankbord op het gebied van accountancy en fiscale, juridische en bedrijfskundige zaken voor het midden- en kleinbedrijf, de agrarische en de vrije beroepssector. In de aanwezige kennis bij AccoN en het persoonlijke karakter van de wijze waarop zij samenwerkt met haar cliënten ligt de basis voor vérgaand advies. De continuïteit van de onderneming van de cliënt staat daarbij voorop en is het fundament voor een langdurige relatie. Voornoemde werkzaamheden worden een maal per veertien dagen verricht op zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur en vanaf 13.00 uur tot 13.30 uur. De weekendhulp verwerkt op aangeven van de afdelingen, mutaties, opnames of ontslagen van bewoners in het voedsel- verdeelsysteem. Tevens controleert en verspreidt hij/zij indien nodig de bood schappen en transporteert vice versa de warm- en regaalwagens. 1 f H 4 i Noordzandstraat 1 CARNAVALSARTIKELEN 4400 AB Yerseke Tel. 01131-1354

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 8