SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Bridgeclub Zuid-Beveland Steun van sponsors voor Chris Sentse uit Kapelle I r V GROTE SHOW Schoolschaaktoernooi Sjaak Raas koning bij Victoria Kwadendamme voor Goes en omstreken Gouddoppertje nieuwe sponsor bij SSV '65 Ki Woensdag 8 februari 1995 16 DE BEVELANDER in Hartezorg Gouden O.N. voor mevr. C. de Korte Expositie Piet Rijken Linda Beuman exposeert bij PZZ te Goes SERVIEZEN CASSETTES KOOKSETS v.v. Yerseke v.v. Kapelle Aquarellen K.V. Blauw-Wit Winterkinder- kledingbeurs v.v. Bevelanders Slechthorenden vergaderen After Care Goes Pabo-Middelburg houdt open dag Jaarvergadering Ver. Reumapatiënten s.v. Heinkenszand Verzamelbeurs Bingo Dansant De Pit SSV '65 Opening bibliotheek te Krabbendijke Poppenbeurs v.v. Arendskerke Borstvoeding VV 'De Patrijzen’ Snertwandeltocht te Wemeldinge Bijeenkomst KvK Exportsociëteit Bingo Goes-Oost Diaporamaclub Zingen in Bethelkerk Leerlinge A.O.C. Zeeland in de prijzen K.V. Togo Kinder- en Carnavals- kledingbeurs Dansen in Kortgene Beestenboel-middag v.v. Kruiningen k.v. Tjoba s.v. Robur Ouwoeravond NCVB Kloetinge Zwemdiploma voor 3-jarige Jorine X De Patiëntenvereniging Harte zorg Midden-Zeeland houdt don derdag 9 februari een praatmor- gen in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 10.15 uur in zaal 2. Men kan van gedach ten wisselen over problemen bij hartziekten. Ook familie, vrien den en andere belangstellenden zijn welkom. De leiding heeft de heer J. Krieger. Een ringleiding is aanwezig. Vorige week is mevrouw C.H. de Korte onderscheiden met de ere medaille van Oranje Nassau in goud. De koninklijke onderschei ding werd haar uitgereikt bij haar afscheid van de Kohnstamm- school te Goes. Ze maakt ge bruik van de VUT-regeling. Mede door de inzet en de onderwijs kundige capaciteiten van me vrouw de Korte staat genoemde school uitstekend bekend, zo werd gemomoreerd door burge meester Drs. Van der Zaag van Goes, die de gouden O.N. kwam uitreiken. In het Zeeuws Museum te Mid delburg zijn tussen 11 februari en 23 april stillevens en land schappen te zien van Piet Rij ken. Zo'n vijftig jaar geleden besloot de Middelbarse schilder Piet Rijken beroeps-beeldend kunstenaar te worden. Hij sluit in zijn thema's techniek aan bij een lange traditie. In zijn stillevens schildert hij het thema verganke lijkheid (vanitas). Dit thema is terug te vinden bij de zeventien- de-eeuwse Zeeuwse meester Adriaen Coorte. De natuur is voor Piet Rijken één van de belangrijkste inspiratiebronnen. 'Nature Morte', de Franse ver taling van het Nederlandse 'Stil leven', is een juiste karakteristiek voor het werk van de kunste naar. 'In zijn schilderijen herken je steeds weer zijn verwondering over en bewondering voor de eenvoudige dingen die de mens dagelijks omgeven. Geopend: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. Gedurende de maand februari exposeert Linda Beuman haar aquarellen bij de Stichting PZZ aan de Oostmolenweg 101 te Kloetinge. Linda's voorkeur gaat voornamelijk uit naat de felle kleuren en moderne vormgeving. Schilderen is voor haar een uit daging, een onderwerp zoeken en materialen verzamelen, een begin maken op papier en het geheel laten groeien. Elk schil derij betekent voor haar een nieuwe bron van inspiratie. De expositie is te bezichtigen tijdens kantooruren. Zaterdag a.s. speelt Yerseke 1 een thuiswedstrijd tegen Middel burg 1 en wil men nog meedoen in de strijd om de laatste periode- titel dan zal er gewonnen moeten worden. De wedstrijdbal wordt geschonken door reisburo Rosa uit Goes. Volledig programma: 14.30 uur: Yerseke 1 - Middelburg 1; 14.30 uur: W.H.S. 2 - Yerseke 2; 14.30 uur: Meeuwen 3 - Yerseke 3; 14.30 uur: Yerseke 4 - Kruinin- gen 3; 12.45 uur: Yerseke 5 - Wemeldinge 3; 12.45 uur: Yerse ke 6 - Waarde 3; 10.30 uur: Zwart Wit '28 dms. - Yerseke 1 dms.; 14.30 uur: Zierikzee A1 - Yerseke A1; 11.15 uur: Yerseke B1 - Mevo B111.15 uur: Yerse ke C1 - Kloetinge C110.00 uur: Yerseke D1 - G.P.C. D1 Niettemin zijn de vele sponsors dik tevreden over zijn behaalde resultaten en men heeft nu zijn VERWACHT: 12 maart: Boekenbalpresentatie door Freek de Jonge (Prins van Oranje, 15.30 uur). 21 april: Concert door de Maastrichter Staar (Grote Kerk, 20.00 uur). EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 9 T/M 16 FEBRUARI 1995 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 9 februari: 't Beest, 20.30 uur: 'Trois Couleurs Blanc', film van Krzy- stof Kieslowski. 10 februari: 't Beest, 20.30 uur: 'Trois Couleurs Rouge' film van Krzy- stof Kieslowski. 11 februari: 't beest, 22.00 uur: Concert door Joost Visser Furtips en Beatnik Filmstars. 14 februari: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 15 februari: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 15/16 febr.: 't Beest, 20.30 uur: 'Cutup-Uppercut', theatervoorstelling door Alex d'Electrique. 16 februari: 't Beest, 20.30 uur: 'Trois Couleurs Rouge', film van Krzy- stof Kieslowski. 16 februari: Ter Valcke, 10.00 uur: Terre des Hommes, dia's en pro- dukten uit 3e wereldlanden. Woensdag 8 februari a.s. organiseert de Goese Schaakvereniging het jaarlijkse VSB-Schoolschaakfoernooi voor Goes en omstreken. Dat gebeurt in wijkgebouw De Spinne te Goes-Zuid. Het toernooi begint om 14.00 uur. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur plaatsvin den. Dat geschiedt door de heer H.A.B. Dahlkamp, rayon-directeur van de VSB Goes. Programma zaterdag 11 februa ri: 14.30 uur Arnemuiden 1 - Kapelle 1; 14.30 uur Kapelle 2 - A.Z.V.V. 2; 14.30 uur: Duiveland 2 - Kapelle 3; 12.45 uur: Kapelle 4 - Arnemuiden 5; 14.30 uur: S.V.V. A1 - Kapelle A1; 11.15 uur: Kapelle A2 - Krabbendijke A1; 12.45 uur: Kapelle B1 - H.V.V. 24 B1; 11.15 uur: Goes C1 - Kapelle C1; 11.15 uur: Kloe tinge C2 - Kapelle C2; 10.00 uur: Kapelle D1 - Walcheren D1; 10.00 uur: Zierikzee D2 - Kapelle D2; 10.00 uur: Kloetinge Dm - Kapelle D3. De maandelijkse expositie in het gemeentehuis van Kapelle wordt in de maand februari ingevuld door Greet Waaleboer uit Goes. Ze stelt aquarellen tentoon. Te zien op alle werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00- 16.00 uur. Toegang vrij. Zaterdag 11 februari staan de volgende wedstrijden op het pro gramma: Thuiswedstrijden in Sportpunt Zeeland: 15.05 uur BI. Wit 3-Swift 6; 12.55 uur BI. Wit 5-KVKB1; 11.55 uur BI. Wit C- Stormvogels C1; 9.05 uur BI. Wit E - Tjoba E. Uitwedstrijden: 15.15 uur Atlas - BI. Wit 1 in Sou burg; 14.25 uur Luctor - BI. Wit 2 in Terneuzen. Lijkt het je leuk om een sport te gaan doen met jon gens en meisjes van je leeftijd? Kom dan gerust eens kijken naar de trainingen op dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur, of train een paar keer gratis mee. Wie weet is korfbal wel een sport voor jou! Voor meer inlichtingen over korf balvereniging Blauw-Wit kun je bellen met Mirjam van de Pen nen, tel. 01100-31650., of met Rob of Els van Diemen, tel. 01100-11709. Op het adres Van Cittersstraat 3a te Heinkenszand wordt woensdag, heden, donderdag, vrijdag en zaterdag 11 februari een beurs van winterkinderkle- ding gehouden. De organisatie is in handen van Janet Welleman en Elly Goetheer. Inl. tel. 01106- 2757. Geopend: heden, woens dag, van 10.00-15.00 uur, don derdag en vrijdag van 9.00-11.30 uur en zaterdag van 10.00-11.30 uur. Een Noordbevelands onderonsje staat er voor 11 febr. op het pro gramma. Colpl. Boys 1 - Beve landers 1. Hoewel Col. Boys ver uit als de favoriet staat bij de bookmakers, weet je het natuur lijk nooit in de voetballerij. Beve landers 1 heeft de punten hard nodig, dus zal voor iedere bal knokken. We hopen met z'n allen op een sportieve pot voetbal. Bevelanders 2 en 3 spelen een thuiswedstrijd, zodat de thuisblij vers toch hun wedstrijd kunnen meepikken, programma voor 11 februari: 14.30 uur: Colpl. Boys 1 - Bevelanders 1; 14.30 uur: Bevelanders 2 - G.P.C 2; 14.30 uur: Bevelanders 3 - D.F.S. 3; 12.45 uur: Meeuwen 5 - Beve landers 4; 12.45 uur: Z.S.C. 3 - Bevelanders 5; 11.15 uur: Kloe tinge 2 - Bevelanders dames; 11.15 uur: Colpl. Boys A1 - Wal cheren A2; 11.15 uur: Bevelan ders B1 - S.S.V. B1; 11.15 uur: Patrijzen D1 - Bevelanders D1. Ondanks veel technische tegen slagen heeft Chris Sentse uit Kapelle toch nog kunnen deelne men aan het Cross-spectakel in De Zeelandhallen te Goes. Enkele weken vóór deze belang rijke motor-indoor liep zijn machi- De afdeling Zeeland van de Ned. Ver. van Slechthorenden houdt dinsdag 14 februari a.s. zijn jaar lijkse algemene ledenvergade ring in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg, aanvang 14.30 uur. De heer F. Pieters van de afde ling voorlichting van de Ooster- scheldeziekenhuizen houdt een inleiding over Patiëntenvoorlich ting. Mej. E. Baay zal eveneens aandacht aan dit thema schen ken. Verder wordt vóór de pauze het huishoudelijke afgewikkeld. Dinsdagmiddag 14 februari bent u weer welkom in het gebouw van de Stichting Alg. Maatschap pelijk Werk (voormalig PMD) aan de Zonnebloemstraat 53 te Goes. De heer Marcel van Dijk, fysiotherapeut te Goes, zal pra ten over de behandeling van de zogenaamde 'dikke arm' die na een borstoperatie kan optreden. De Pedagogische Academie voor leraren Basis Onderwijs van de Hogeschool Zeeland houdt donderdag 9 februari van half tien tot twee uur haar open dag. De Pabo leidt op voor leraar basisonderwijs aan zowel open bare, algemeen bijzondere, pro testant christelijke als aan katho lieke basisscholen. Bezoekers krijgen op deze dag alle moge lijkheden om van alles te weten de komen over de opleiding en de sfeer binnen de academie te proeven. Het programma begint voor allen tegelijk om half tien. Na ontvangst, rondleiding en algemene informatie bestaat de mogelijkheid om lessen en workshops bij te wonen en met studenten en docenten te spre ken. Op donderdag 16 februari a.s. houdt d^ Reumapatiëntenvereni- ging Midden-Zeeland de jaarlijk se jaarvergadering, met na de pauze Vlaamse spelen. De ver gadering gaat door in 'De Sten- ge', Stengeplein 1 te Heinkens zand, aanvang 19.30 uur. Alle leden, eventueel vergezeld door een begeleider, zijn van harte welkom. Programma 11 februari: 14.30 uur: H'zand 1 - Nieuwland 1; 14.30 uur: H'zand 3 - A.Z.V.V. 3; 14.30 uur: Bruse Boys 4 - H'zand 4; 14.30 uur: Wolf.dijk 4 - H'zand 5; 12.45 uur: H'zand 6 - VCK 4; 11.15 uur: H'zand A1 - RCS A2; 12.45 uur: Nieuwdorp B1 - H'zand B110.00 uur: H'zand D1 - Brouwershaven D1; 10.00 uur: Arnemuiden D2 - H'zand D2. In De Vroone te Kapelle wordt zaterdag 25 februari een grote Verzamelbeurs georganiseerd door de afdelig Zeeland van 'De Verzamelaar'. De beurs is ge opend van 09.00-16.00. Men treft er onder meer ansichtkaar ten, postzegels, bankbiljetten, munten, brouwerijartikelen, speldjes en andere verzamelob jecten. Taxatie, ruil en inruil behoren tot de mogelijkheden. Inl. 01184-64025. Vrijdagavond 10 februari is er weer een bingo-dansant in De Pit te Goes-Zuid. Belangstellen den zijn welkom. De zaal is open om half acht en het is zeer de moeite waard om deze avond te bezoeken, zo meldt de organisa tie. Voetbalprogramma zaterdag 11 februari: Een cruciale wedstrijd deze zaterdag en wel de uitwed strijd om 14.30 uur tegen Dau- wendaele 1 in Middelburg. De thuiswedstrijd leverde een gelijk spel op. Op een bepaald moment had SSV nog een voor sprong in de tweede helft. Die werd verspeeld: dat had niet gehoeven. Met goed spel en een beetje fortuin is er misschien de mogelijkheid om de beide punten mee naar Goes te nemen. SSV 2 speelt het restant van de gestaakte wedstrijd in Kerkwerve tegen WIK 2 om half drie uit. SSV 3 - Arnemuiden 4 12.45 uur; Kruiningen 6 - SSV 4 12.45 uur; SSV 5 - vrij of ingelaste wedstrijd is mogelijk. Het jeugdprogramma gaat ook weer beginnen: SSV A1 - Dauwendaele A2 11.15 uur. Walcheren B2 - SSV B1 12.45 uur; SSV C1 - Arnemuiden C1 11.15 uur; SSV D1 - Middelburg D2 10.00 uur. Donderdag 9 februari, morgen, wordt in Krabbendijke de officiële opening verricht van de nieuwe bibliotheek. Dat gebeurt tussen 16.00 en 18.00 uur door wethou der J. Cornelissen in de biblio theek, welke is gevestigd aan de Dorpsstraat 76a. In De Prins van Oranje te Goes wordt door Boli's Company zon dag 12 februari a.s. voor de zes de maal een poppen- en beren- beurs gehouden. Deelnemers zijn afkomstig uit 't hele land. Naast beren treft men er een grote verscheidenheid aan pop pen: van porselein en replica's tot en met de handvervaardigde bos- en fantasiefiguren. De beurs is geopend van 10.30- 17.00 uur. Entree vijf gulden, kin deren tot 12 jaar 1 gulden en 65- plus 4 gulden entree. Programma: 11 februari: 2e klas A. A.s. zaterdag de Goese derby tussen Kloetinge 1 en 's-H. Arendskerke 1. Dat kan weer eens een leuke wedstrijd wor den, aangezien de thuiswedstrijd door V.V.A. gewonnen werd. Hopelijk een sportieve wedstrijd: aanvang 14.30 uur op het Wes- selopark te Kloetinge. Seroos- kerke 3 - 's-Heer A. Kerke 2 om 14.30 uur. 's-Heer A. Kerke 3 en 4 vrij. Op woensdag 15 februari a.s. organiseert La Leche League een informatie-avond over borst voeding in de kraamtijd. Centrale vraag zal zijn: "Wat kun je doen om een goede start te maken?" (Aanstaande) ouders zijn (met baby) van harte welkom om 20.00 uur aan de Jacob Cats- straat 62 in Middelburg. Voor nadere informatie of het huren van een electrisch kolfapparaat kunt u bellen 01189 - 3156 of 01189- 1691. Patrijzen mag zondag op eigen veld aantreden tegen het Zeven- bergse Virtus. Deze ploeg is altijd nog een lastige obstakel geweest voor Patrijzen en dat zal waarschijnlijk ook nu wel weer zo zijn. Toch is het voor Patrijzen zaak om beide punten in eigen huis te houden, om nog enigs zins uitzicht op prolongatie in de derde klasse te houden, zeker tegen een ploeg als Virtus is het van het grootste belang om daar bij energiek te werk te gaan en de tegenstander geen kans te geven om zich lekker in de wed strijd te spelen. In de voorgaan de seizoenen is de werklust ook het wapen voor de Patrijzen geweest waardoor we de tegen stander op de knieën kregen en dat zal ook dit seizoen het enige redmiddel zijn. Toch zijn we er van overtuigd dat na de winter stop het elan is teruggekeerd in de groep en zien we de laatste wedstrijden met een zeker opti misme tegemoet, komt dus allen om de jongens nog een steuntje in de rug te geven. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 11 februari: 11.15 uur Meeuwen dames - Patrijzen Dames; 12.45 uur: Patrijzen B1 - Arnemuiden B1; 11.15 uur: Walcheren C2 - Patrij zen C2; 11.15 uur: Patrijzen D1 - Bevelanders D1. Zondag 12 februari: 14.30 uur: Patrijzen - Virtus 1; 14.30 uur: Zierikzee 2 - Patrijzen 2; 12.30 uur: Patrijzen 3 - Jong Ambon 3; 12.30 uur: Kwadendamme 3 - Patrijzen 4. De schuttersvereniging "Victoria" te Kwadendamme hield onlangs in clublokaal "De Kroo'n" haar jaarlijkse vergadering, koning- en puntenschieting op de liggen de wip. Ook werden de resulta ten van alle leden op de staande- en liggende wip bekend gemaakt. In zijn openingswoord deelde voorzitter P. Repkes mee dat het team van "Victoria" op de staande wip de Supercup gewonnen had, dat er nu óók voor de liggende wip een pirami de gemaakt was door J. Wouter- se en dat per kategorie 8 leden het streefgetal van de minimaal 11 schietingen gehaald hadden. Op de staande wip had Jac. Doene de meeste schietingen bezocht: 51 in totaal. Op de lig gende wip was dat R. Repkes met 28. Tenslotte deelde hij nog mee, dat in 1995 B. Looij 25 jaar schutter is. Aan de koningschieting werd Het wandeltochtcomité Kaspor- go uit Goes organiseert op zater dag 11 februari weer haar jaar lijkse snertwandeltocht deze keer in en rond Wemeldinge. De start en finish zijn in "Hotel Vre- debest" Nieuwe Achterweg 26 te Wemeldinge; de afstanden zijn 5 -10 -15 km., de start is om 14.00 uur, inschrijven kan vanaf 13.15 uur. Na afloop staat de soep klaar. Telefonische informatie: 01100-27179 of 01100-30669. Op 13 februari a.s. organiseert de Kamer van Koophandel weer een Exportsociëteitbijeenkomst voor bedrijven die al exporteren of importeren. Doel is het uitwis selen van internationale ervarin gen en het leggen van onderlin ge contacten. Iedereen met wei nig of veel ervaring op internatio naal zakengebied is welkom. Gastbedrijf is Herder B.V. te Mid delburg. De commercieel-direc- teur van Herder B.V., de heer J.C. den Herder, zal een uiteen zetting geven over de internatio nale activiteiten van het bedrijf. Als gast zal spreken de heer F. Witpeerd over de nieuwe moge lijkheden voor Nederlandse bedrijven in Oostenrijk nu dat gedeelte, land toegetreden is tot de E.U., en de positie van Zwitserland. De heer E. Faber, exportconsu lent bij de Kamer van Koophan del, zal nieuwe plannen m.b.t. de Zeeuwse export presenteren. Inl. de heer Faber van de KvK Mid delburg, tel. 01180-73548. hoop gevestigd op de nog komende wedstrijden. Chris Sentse wordt in zijn motorcross activiteiten gesponsord door Bouwontwikkeling Avereest, en een vijftiental andere sponsors uit Kapelle en overig Beveland. In Wijkcentrum De Jan Lighthart (voorheen De Brak) te Goes- Oost wordt zaterdag 11 februari een bingo-avond gehouden. Zaal open om 19.30 uur, aan vang 20.00 uur. Entree leden gratis, anderen 2,50. Er wor den zes ronden gespeeld. Kaar ten kosten ƒ1,- per stuk. Inl. Coby of Eddy van de Broecke, tel. 01100-23389. Op vrijdag 10 februari om 19.30 uur zal de Koninklijke Mechelse Fotokring uit België een klank- diavoorstelling geven in wijkge bouw "Open Hof", Alexander Gogelweg 59 in Vlissingen (wijk Paauwenburg). Klankdiaseries zijn diaseries met geluid en over- vloeitechniek. De Koninklijke Mechelse Fotokring bestaat reeds 70 jaar, wat garant staat voor een hoge kwaliteit en veel kijkplezier. De entreeprijs voor deze avond is 5,- p.p. en ieder een is welkom. Verder inlichtin gen kunt u verkrijgen bij voorzit ter de heer A.A. den Besten, tel. 01180-27227. Zondag 12 februari wordt in de Bethelkerk aan de Tulpstraat te Goes weer een zangdienst gehouden met medewerking van Ds. N. Dijk en organist Rudy Gorsse. Aanvang 18.30 uur. Na afloop is er thee, koffie of fris drank in de foyer. Het zingen in de Bethelkerk wordt georgani seerd door de werkgroep voor zending en diaconie van de Vrije Evangelische Gemeente te Goes. Medewerking verleent ook de Bijbelgespreksgroep. door 17 leden mee gedaan en "den" blok werd maar vier keer geschoten waarvan Sj.Raas tweemaal raak schoot. Na de koningschieting de traditionele- eindejaarsmaaltijd, zoals altijd weer goed verzorgd door Klaas en Simone. Tot slot van deze dag was er nog een gezellige puntenschieting waaraan óók een aantal dames van de leden meededen. De puntenschieting werd gewonnen door J. Wouter- se die de meeste treffers had gescoord; 2e werd R. Steenbak ker en 3 P. Repkes. Na afloop van deze puntenschieting reikte de voorzitter alle prijzen uit, feli citeerde Kevin Repkes met zijn behaalde medailles en zijn goe de resultaten op zowel de staan de als de liggende wip. Hij bracht óók nog de volgende piramide- schieting op de liggende wip onder de aandacht van de leden. Edith Bergmann, leerlinge van de opleiding Bloemschikken van AOC-Zeeland in Goes heeft deelgenomen aan een landelijke wedstrijd bloemschikken voor scholen en daarbij de 2e prijs gehaald. De wedstrijd werd geor ganiseerd door de Stichting Beroepenwedstrijden Nederland en vond plaats tijdens de Natio nale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht van 17 tot 21 januari jl. Voor de bloemenbranche kon den leerlingen van alle AOCs in Nederland deelnemen, mits zij nivo 2 hadden bereikt. Het leer lingstelsel Bloemschikken nivo 2, ook bekend als de opleiding voor beginnend beroepsoefenaar, vaardigde drie leerlingen af: Sonja Boot, Edith Bergmann en Judith Faasse. Togo 1 speelt a.s. zaterdag uit tegen hekkesluiter Luctor 1. Togo zal alles op alles moeten zetten hier geen punten te laten liggen. Togo 2 komt binnen de lij nen tegen Terheyden 2, een te kloppen tegenstander. Togo 3 en Togo 4 spelen allebei tegen teams van Olympia. Ook nu zal Togo weer proberen de goede resultaten van de vorige ontmoe tingen te herhalen. Togo 5 moet kunnen winnen van All Ready 3. Togo 6, uitkomend tegen koplo per Ondo 6, zal het moeilijker hebben. Togo A1 speelt de belangrijke wedstrijd tegen Swift A2. Kan Togo A1 haar goede positie handhaven? Programma, Sportpunt Zee land: 10.05 uur: Togo G - Swift G1; 11.45 uur: Togo C - Togo C; 12.45 uur: Togo B - Ondo B; 14.20 uur: Olympia 1 - Togo 3; 17.25 uur: Togo 5 - All Ready 3; 18.35 uur: Togo 4 - Olympia 2. Uitwedstrijden: 9.15 uur: Stormvogels F - Togo F; 14.25 uur: Swift A2 - Togo A1; 14.50 uur: Terheyden 2 - Togo 2; 16.45 uur: Luctor 1 - Togo 1; 16.55 uur: Ondo 6 - Togo 6. De wijkvereniging "Goese Pol der" organiseert op 15 en 16 februari een winter-kledingbeurs met daarbij kinder-carnavalskle- ding. De beurs wordt gehouden in "De Spinne". Kledinginname: woensdag 15 februari van 19.00 tot 20.00 uur. Avondverkoop: Woensdag 15 februari van 21.00 tot 22.00 uur. Ochtendverkoop: Donderdag 16 februari van 13.15 tot 14.00 uur. De kleding moet voorzien zijn van een sticker met daarop uw eigen nummer, maat en prijs. De kleding moet schoon en heel zijn. Maten 68 t/m 176. Maximaal 50 stuks en minimum verkoopprijs per artikel 1,-. Er wordt 25% administratiekosten in rekening gebracht. Wilt u mee doen, maar heeft u nog geen eigen nummer, bel dan: 01100- 21445. Dansvereniging 'De Vrije Stijl' houdt op zaterdag 11 februari in het dorpshuis 'De Pompweie' te Kortgene een vrije dansavond. De muziek wordt verzorgd door 'Riet en Piet'. Aanvang 20.30 uur, entree voor niet-leden 5,- p.p. Het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle verzorgt op woensdag 15 februari a.s. wederom een Beestenboelmid- dag voor de jeugd. Kinderen van 9 t/m 12 jaar kunnen meedoen aan het thema 'Zingen als een Lijster'. De heer A.H.N. Schaap vertelt op boeiende wijze over vogels in het algemeen, over eten en gegeten worden, over nestkasten, het gezichtsvermo gen van vogels, het ringen e.d. Kinderen die zelf iets te vertellen hebben of te vragen, krijgen hier volop de gelegenheid voor. Na afloop worden vogeltekeningen gemaakt en informatie over die vogels opgezocht in allerhande boeken over vogels. Maximaal 30 kinderen zijn verzekerd van een plaats. Voordien aanmelden is dus belangrijk, de kosten bedragen 5,- p.p. (inclusief entree/consumptie). Aanmelden: 01188-2620 of Duinvlietweg 6, Oostkapelle. Zaterdag ontvangt Kruiningen op eigen veld Noad '67. Beide ploe gen zijn aan een goed seizoen bezig. Voor Kruiningen de kans om het thuispubliek weer eens te vermaken met een aantrekkelij ke wedstrijd. 14.30 uur: Kruinin gen - Noad'67; 14.30 uur: Yerse ke 4 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruiningen 4 - Krabbendijke 3; 14.30 uur: Mevo 3 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruiningen 6 - SSV'65 4; 11.15 uur: Bruse Boys B1 - Kruiningen B1; 11.15 uur: Kruiningen C1 - Apollo C110.00 uur: Kruiningen D1 - Kloetinge D3. EXPOSITIES t/m 13 februari: Oosterscheldeziekenhuis: 'Zorg in Nederland' foto tentoonstelling van Harrie Timmermans en Roel Visser (info: 01100- 34566). t/m 19 februari: Galerie Mi Parti: Spiegel-serie van Rob Verdegaal/ontwerpen van tassen en sieraden door div. kunstenaars (info: 01100-31819). t/m 24 februari: Prins van Oranje: Werk van leerlingen van Jacqueline van Trirum (info: 01100-15154). t/m 28 februari: Galerie De Hoekweide: Kunstwerken van Klaas Boonstra, Anton Heyboer en Lucas van Diepen (info: 01198-1152). t/m 28 februari: De Vlijt: Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100- 32213). t/m 4 maart: Galerie Bekenes: Aquarellen, keramiek en pentekenin gen van Diane en Toon Capello (info: 01192-2489). t/m 6 maart: De Jager-Tolhoek, Stanleyweg 2: Aquarellen van Conny Folmer uit Zierikzee (info: 01100-46600). t/m 31 maart: Gezondheidscentrum Magnolia: Werken van Ada Dek ker en Joyce Setijvers (info 01100-49000). t/m 3 april: Stadskantoor: Werken van de Armeense kunstenaar Safian Ashot (info: 01100-49740). Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). Wedstrijdprogramma zaterdag 11 februari Sportpunt Zeeland Goes: Tjoba 1 ontvangt vanmid dag koploper Kinderdijk 1 uit Alblasserdam. Deze ploeg heeft vier punten voorsprong op ons eerste team en verspeelde slechts één winstpunt in de heenwedstrijd tegen ons eerste. Voor Tjoba 1 is het dus noodza kelijk om via winst in deze wed strijd de achterstand naar 2 pun ten terug te brengen, zodat bij een eventuele volgende misstap van de koploper mede op de eer ste plaats gekomen kan worden. Gezien de uitslagen van de laat ste weken - Tjoba ruime overwin ning en Kinderdijk krappe zeges - rekenen we op de volle winst in deze wedstrijd. De verwachting is dat de sporthal zeer goed gevuld zal zijn, terwijl via muzika le ondersteuning het beoogd resultaat zal worden bereikt. Het wordt een hele happening. Tjoba 2 ontvangt Koag 4, waartegen hoog nodig de volle winst moet worden binnengehaald. Thuis wedstrijden: 16.10 uur: Tjoba 1 - Kinderdijk 114.55 uur: Tjoba 2 - Koag 4; 13.45 uur: Tjoba 5 - TOP 2; 13.55 uur: Tjoba 6 - Zuidwes ters 3; 12.00 uur: Tjoba 7 - Luctor 3; 10.45 uur: Tjoba B2 - Swift B4; 9.55 uur: Tjoba D - All Ready D; 9.05 uur: Blauw-Wit E - Tjoba E; 9.15 uur: Tjoba F2 - Top F2. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Eddie de Dreu, telefoon 01100-23157. Bridgeclub Zuid-Beveland is in het nieuwe jaar begonnen met 't afsluiten van de 3e ronde van de parenkompetitie. De hoogste score werd behaald door het paar Bonebakker-Kostermans in de D-lijn met 63%. De eerste vier paren per lijn zijn: A-lijn: 1. Zomer-Ladenski 59.28%; 2. C. Hurkmans-Schiekelmann 53.86%; 3. Buys-Hooge- boom 52.69%; 4. 't Hart-Wartena 52.05%. B-lijn: 1Echtp. Noordhoek 56.02%; 2. Echtp. v. Maldegem 54.73%; 3. Echtp. v. Nieuwenhuyze 53.97%; 4. Bassie-Pieters 53.88%. C.-lijn: 1. Echtp. de Bruin 53.43%; 2. Echtp. Wesdorp 52.92%; 3. Bordui-v.d. Bout 52.41%; 4. v.d. Lin- den-Agerhoek 51.48%. D-lijn: 1. Bonebakker-Kosterman 63.69%; 2. Klouth-v. Westing 52.49%; 3. Echtp. Paauwe 52.24%; 4. Doggema- de Ruyter 52.09%. Zondag treedt Robur 1 aan tegen Lewedorpse Boys. Onge twijfeld zullen de supporters die de uitwedstrijd tegen deze tegenstanders bijwoonden, zich het verloop van deze wedstrijd nog herinneren. Het schitterende doelpunt van Ad Spelier, een vei lig lijkende voorsprong en een benauwde slotfase waarin Robur met een puntendeling nog goed weg kwam. Wil Robur in deze zeer sterke afdeling in de kop mee blijven draaien, dan zal er 2x45 minuten aangepakt moeten worden. We hopen op veel publiek in deze streekderby. De toegang is gratis. Programma zaterdag 11 februari: jeugd: Hoe- dekenskerke B1 - Robur B1, aanvang 11.15 uur; Robur D1 - Ouwerkerk D1 aanvang 10.00 uur; Goes E1 - Robur E1 aan vang 10.00 uur; Goes E2 - Robur E2 aanvang 10.00 uur. Zaterdag senioren: Robur 1 - Ritthem 1 aanvang 12.45 uur; Robur 1 - Z.S.C. 2 aanvang 14.30 uur. Zondag 1 - Lewedorpse Boys 1 aanvang 14.30 uur; Robur 2 - Cortgene 1 aanvang 12.30 uur; Robur 3 - Lewedorpse Boys 4 aanvang 10.30 uur. Carnavalsstichting De Koenkel- pot te 's-Heerenhoek organiseert vrijdagavond 10 februari weder om de Ouwoeravond. Vanaf 21.00 uur zullen op het podium, bij café 'Heleen' meerdere Pae- rehatse ouwoeren strijden om de titel en wisselbeker van 'Grootste Ouwoer van Paerehat'. Dit car navaleske gebeuren is door iedereen gratis te bezoeken. Mensen die nog zin hebben om mee te dingen naar deze titel en de ouwoertunne willen betreden, kunnen zich opgeven bij Prins Ton den Eerste, telefoon 01105- 2086. N.C.V.B.-afdeling Kloetinge houdt op 8 februari haar feestelij ke jaarvergadering in het Geer- teshuis te Kloetinge. Na een gezamenlijke broodmaaltijd, die om half zeven begint, volgt om acht uur het huishoudelijk gedeelte en een programma dat door eigen leden wordt ver zorgd. Gasten zijn welkom. 't Gouddoppertje, met meerdere juwelierszaken in het Zeeuwse heeft dezer dagen een sponsorcontract gesloten met de Goese voetbal vereniging SSV '65. De heer R. v.d. Have van 't Gouddoppertje tekende samen met de heer A. Kleppe, die zich voor SSV bezig houdt met sponsorzaken, het contact (zie foto). KERK. CENTR. DE HAVEN YERSEKE a.s. donderdag 14.00-17.30 uur vrijdag 14.00-21.00 uur zaterdag tot 16.00 uur ne zware averij op en het hele motorblok moest worden gerevi seerd. De driejarige Jorine de Bruin heeft dezer dagen haar eerste zwemdiploma gehaald bij Zwem school de Roompot te Kamper land. Jorine behaalde het diplo ma in aanwezigheid van familie leden, instructieteam en vele andere belangstellenden. Er waren 38 mede-kandidaten voor het diploma. Jorine raakte overi gens als baby vertrouwd met zwemmen, hetgeen mogelijk is dankzij het baby-, peuter- en kleuterzwemmen dat steeds meer in zwang raakt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 16