DISK Ben de Graaff GRANDIOZE KARPETTENSHOW TAPIJT- COUPONS BEN DE GRAAFF HEEFT OOK EEN ENORME KOLLEKTIE MERK-KARPETTEN IN VOORRAAD GAZELLE WL-IINOLEUM METROPOOL Tajw/f l Rooseveltln. 72-78 tel.01640-50050 10% KASSA KORTING "SAPHYR" LAMINAAT Een duurzame vloer, dankzij de harde toplaag: S 3000 Koudekerkseweg 9 tel.01184-184141 r ƒ55,- Scheldestraat 21, Vlissingen, tel. 01184-17745 t MÉÉR DAN 150 KARPETTEN OP ALLE KARPETTEN 20% KORTING 65P-I712 l I GEMEENTE I NOORD-BEVELAND CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN J r I van bekende merken 50-60-70% KORTING nu met extra S4000 S8000 S14000 'n kamerbreed verschil f 45," p.m2 14 Woensdag 8 februari 1995 DE BEVELANDER Aanbiedingen geldig tot 5 maart M Pas als uw tapijt gelegd is, kunt u zien bij wie u gekocht heeft. Dan kan het wel eens te laat zijn, want tapijt leggen is een vak apart, dat mag u gerust a van ons aannemen. Daarom geeft Ben de Graaff u graag komplete zekerheid zodat alles verloopt zoals u dat wenst. Volgens afspraak, exact op tijd met een garantie van 5 tot 7 jaar. Daar kunt u op rekenen, daar heeft u iets aan. i I HUI.jij BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER BEN DE GRAAFF VESTIGINGEN VINDT U IN: SPRANG CAPELLE - BREDA - BERGEN OP ZOOM - TILBURG - CULEMBORG - DEN BOSCH - EINDHOVEN - VLISSINGEN - SITTARD - TERNEUZEN f Ben de Graaffprijs 129,- Inclusief vakkundig leggen. Ben de Graaffprijs 400 breed v.a. 59,- Inclusief vakkundig leggen. p.m2 Slechthorenden bijeen Ben de Graaffprijs 400 breed 89,- Inclusief vakkundig leggen. DIT ZEGT NIETS Ben de Graaffprijs 55,- Inclusief vakkundig leggen. Meeneemprijs 39,- Bij aankoop van een "Saphyr" laminaat vloer 30% KORTING op alle karpetten voor licht woongebruik in 6 dessins, vanaf voor normaal woongebruik in 9 dessins, voor voor zwaar woongebruik J in 15 dessins, voor voor extra zwaar woongebruik en projecten QO in 18 dessins, voorJ 03," p.m2 OVER EEN ARBEIDSPLAATS j U - de GEGARANDEERD “W w? ^ADIGIF#^ .f V 1 t L£, .rt#,, BERG» OP ZOOM VLISSINGEN - ^Ol'SIEFV*®^ INTEGRATIE GEHANDICAPTEN De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbetreffen de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: 1 1 t 1 1 1 s 1 i i 4 4 l i a I i OORDEELSHOP Luxueus tapijt met een opvallende struktuur. De polen van dit tapijt zijn afwisselend gesneden en niet gesneden. Prima tapijt voor zowel woonkamers als slaapkamers. Het tapijt is gemaakt van 100% polyamide en is vuilwerend behandeld. Anti-statisch. 5 jaar garantie. 400 breed, jute rug. Normale verkoopprijs 159,00 Wat u ook zoekt in vinyl of linoleum, Ben de Graaff heeft 't. Forbo Novilon, Tarkett Pegulan, D.L.W., Rhino, B.N. en ga zo maar door. Ben de Graaff levert alle bekende merken voor onvoorstelbaar lage prijzen. De nieuwste dessins hebben wij in voorraad. 200, 300 en 400 breed. 5 jaar garantie. ■I «fcstww De afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden organiseert een bijeenkomst op 14 februari a.s. om 14.30 uur, in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk te Middelburg. Eerst zal de Alge mene Ledenvergadering gehou den worden. Hierna houdt de heer F. Pieters, voorlichter van het Oosterscheldeziekenhuis in Goes, een inleiding voor 'Patiën tenvoorlichting in ziekenhuizen.' Mej. E. Baay zal vervolgens haar scriptie, over datzelfde onder werp, toelichten. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Schitterend velourstapijt met een bijzonder fijne poolzetting. Bij uitstek geschikt voor woon- en slaapkamers, trappen, enz. Dit tapijt is gemaakt van 100% polyamide en vuilwerend behandeld. Leverbaar in 12 kleuren die elke combinatie mogelijk maken. Anti-statisch. 5 jaar garantie. 400 en 500 breed, foam rug. Normale verkoopprijs 400 breed 119,00 Sterk synthetisch lussentapijt met een hele fijne poolzetting. Leverbaar in 5 eigentijdse kleuren. Het poolmateriaal is 100% polypropyleen. Geschikt voor woonkamers, slaapkamers, enz. Anti-statisch. 5 jaar garantie. 400 breed, jute rug. Normale verkoopprijs 69,-. Burgemeester en wethouders hebben, onder het stellen van voorwaarden ter bescherming van het milieu, een veranderingsvergunning verleend aan R.C.N. de Schotsman voor het recreatiebedrijf met verhuur van bungalows, zwerfhutten, jaarplaatsen, seizoenplaatsen en kort-kampeerplaatsen aan de Schotsmanweg 1 te Kamperland. De stukken met betrekking tot de vergunning liggen vanaf 9 februari tot en met 22 maart 1995 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (01108-1553). Tegen de vergunning staat ingevolge artikel 20.6 van de Wet milieubeheer (Wm) tot en met 22 maart 1995 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 Awb juncto artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak en het verzoek om schorsing of een voorlopige voorzie ning aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. AAN DE SLAG? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE. AVO BEMIDDELT: 033-75 33 44 i <’’4 'MU 1^

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14