WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Klussen in en om het huis: cursus van Ter Welle en Praxis Tafelshow voor a.s. I Mode op open dag Ter Welle te Goes bruidsparen Yerseke ^Wij bestaan 50 jaar f GROTE SHOW Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting MEDISCHE DIENST korting o. tiih de Cursus praktisch hout bewerken te Goes Foto's van Wim Oranje bij ABN AMRO te Goes Tot 20 februari a.s. in de exposi tieruimte van de ABN-AMRO- bank aan de Singelstraat 3 te Goes fotowerk te zien van Wim Oranje uit Goes. Het werk bestaat uit foto-impressies in kleur van de natuur in Zeeland en zwart/wit foto's van een oude, vervallen steenfabriek in Niel (België). Daarnaast is er een Makelaar Sinke/Komejan nu ook in Goes Ook Open Dag Bouw- en Houtnijverheid in Goes Geslaagde show van voorjaarsmode Demonstratie Van Vliet op-t |ca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 perzen nepals kelims tot 70% te Goes met nieuwe Singer Professional XL 100 Woensdag 8 februari 1995 DE BEVELANDER 13 VteehüeuHtb bltee/tnieuwb voor 11 en 12 febr. 1995 in 1 Pat Travers in American SERVIEZEN CASSETTES KOOKSETS M? BOSSTRAAT 24 BERGEN OP ZOOM 01640-42216 Hobbywerkplaats Bevelanden Naamsbekendheid Cursus binnenhuis vormgeving te Goes Arne Jansen bij De Geveltjes 's-Heerenhoek 53, I 1 HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Woensdag 15 februari a.s. gaat in Goes een cursus 'Praktisch Houtbewerken' van start. De cur sus wordt gegeven in Hobby- werkplaats 'de Bevelanden' aan de A. Joachimikade 36 te Goes. De cursus is speciaal bedoeld voor senioren. Overigens is hij zeker niet alleen voor mannen. De heer W.F. Koning van de stichting vertelt: "Er zijn ongetwij feld ook vrouwen die eens wat anders willen dan breien of haken. Zij zijn natuurlijk ook van harte welkom. Meer informatie kan men woensdag 15 februari in de hobbywerkplaats zelf krij gen.' Deze is geopend vanaf 10.00 uur 's morgens. De cursus is ideaal voor al degenen die Paerdestal kleding voor de rui tersport showden. Ook Pieter Jan Catsman (klas 4D) en zijn drie dames in kleding van X-Ray blonken uit in een punk-show. Na 5 daverende shows, veel ple zier en talloze ervaringen rijker gingen de leerlingen om 21.00 uur moe en voldaan naar huis. Weer een stap op weg naar het VBO-diploma dat zij in juni op Ter Welle hopen te behalen.' Aldus de heer J.H. Griffioen, docent bij de afdeling Mode en Kleding van Ter Welle, die nauw bij de geslaagde organisatie was betrokken. gang is gratis. De show is donderdag ggeopend van 14.00-17.30 uur, vrijdag van 14.00-21.00 uur en zaterdag van 10.00-16.00 uur. impressie te zien van een verzor gingstehuis voor psychiatrisch- (geriatrische) patiënten te Sint Niklaas (België). Oranje was lan ge tijd autodidakt, maar studeert nu aan de Academie voor Scho ne Kunsten, afdeling Fotografie te Sint Niklaas. Het geëxposeer de werk is te koop, maar hij werkt ook in opdracht. Voor de fans op Beveland is het mogelijk interessant te weten dat Blues and Rockcafé "American" aan Plein 40 te Middelburg erin geslaagd is Pat Travers and his Band vast te leggen voor een concert op dinsdag 14 februari a.s. Aanvang 21.00 uur. Voor verkoop van kaarten (a 22,50) bij American zelf, Seventy Seven en de VVV. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). REGIO ZEELAND: J. v. Dam. Tel. 01188-3607. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. M.B. Rieme ijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102- 41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. A. Korstanje, Lange- weg 40, 's-Gravenpolder, 01103- 1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003 STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. J.M.E. Adriaansen, Statenhof 4, Goes, tel. 06-527 713 98. Ter Welle te Goes en de vesti ging van Praxis in Goes bieden voor de derde keer in successie de cursus 'Klussen in en om het huis' aan. De eerste en tweede Cursus waren een dermate groot succes, dat de bedrijfsleider van Praxis Goes, de heer Walhout wederom de materialen beschik baar stelt. Ook de cursisten toon den zich tevreden over de inhoud van de cursus. Velen vra gen naar een vervolg met bij voorbeeld metselen als onder werp. De cursus is bedoeld voor men sen die graag zelf de klusjes thuis opknappen. Ophangen van schilderijen, repareren van kra nen, plakken van een band, zagen en lijmen, het zijn maar een paar van de vele onderwer pen die aan de orde komen. Een verheid heeft immers nu en de komende jaren plaats voor vele duizenden, goed opgeleide in- stromers. Voor de meeste oplei dingen geldt dat je minstens een VBO- of Mavo-diploma moet hebben, maar ook zonder dat zijn er veelal mogelijkheden. Het staat allemaal beschreven in de Bouw- en Houtkrant, een jonge renuitgave met nog tal van ande re aardige artikelen over de bouw- en houtnijverheid. Wie meer geïnteresseerd is in hoe het er in de praktijk aan toegaat kan één van de projecten of bedrijven bezoeken die voor het publiek zijn open gesteld. Op vele plaatsen in Nederland zijn er van dit soort evenementen. Informatie daarover is verkrijg baar via de Bouw- en Houtlijn: 06-8858 0,40 per minuut). Via dat nummer kan men zich ook gratis een exemplaar van de Bouw- en Houtkrant laten toestu ren. eens zelf een boekkast(je) op maat willen maken, een bloe men- of plantentafeltje, voeten bankje, hobbelpaard of poppen huis. En uiteraard tal van andere zaken. Ook houtdraaien behoort tot de mogelijkheden. Men vindt de hobbywerkplaats op de A. Joachimikade tegenover de fir ma Pilaar. Overigens worden daar, naast houtbewerken, ook andere activiteiten ontwikkeld. Zo meldt de heer Koning ons, dat er onlangs een geslaagde naai cursus werd opgezet voor zes vrouwen uit Somalië, die in Goes hun woonplaats hebben gevon den en voor wie de cursus werd opgezet in samenwerking met Vluchtelingenwerk. De openingsactie die Sinke/Ko- mejan speciaal voor deze gele genheid heeft georganiseerd, mag op zijn minst opmerkelijk worden genoemd. Onder het motto: 'een opmerke lijke openingsactie voor een makelaardij met een opmerkelij ke service' worden een aantal kamelen ingeschakeld om deze boodschap op ludieke wijze over te brengen. Geïnteresseerden zijn daarna eventueel welkom voor een persoonlijke kennisma king in de nieuwe vestiging, op het adres Gasthuisstraat 3 te Goes. Goes is Sinke/Komejan in staat om een optimale service te kun nen bieden voor elke huurder of opdrachtgever uit de regio. Wat dat betreft speelt het kan toor dus uitstekend in op de steeds groter wordende vraag naar dienstverlening uit Goes en omstreken. bracht, die een goede indruk geeft van de werkwijze en moge lijkheden. In het totaal heeft U met het standaardpakket van de XL-100 de beschikking over de volgende keuzes in borduuraf- beeldingen: 34 grote motieven, 1.920 leuke kindergezichten, 120 doorlopende en enkele patronen, 2 alfabetten in hóófd letters en kleine letters inclusief cijfers en leestekens, borduur- kaart nr. 1 met drie aanvullende alfabetten (lettertypen Script, Roman en Eurostyle) inclusief hoofdletters en kleine letters in de grootte 15 mm, 10 mm en 7 mm en borduurkaart nr. 2 met 23 figuren naar keuze in omtreklij nen of in meerdere kleuren garen uitgevoerd. vooropleiding is niet nodig, mate riaal wordt ter beschikking gesteld en het geheel staat onder leiding van een professio nele klusser, dhr. Minnaard, docent Techniek aan Ter Welle. In de folder die bij Ter Welle kan worden opgevraagd en die bij Praxis meegenomen kan wor- den, bevindt zich een aanmel- dingsstrook. De kosten ad 295,- incl. BTW zijn inclusief de 10 lesbijeenkomsten, een cur susmap, koffie/thee en alle materiaal. De start is op maan dag 6 maart in De Bessestraat te Goes. De avondbijeenkomsten duren van 19.15 uur tot 21.45 uur. Bij de foto: een indruk van de modeshows. Mirjam van Wes- teringh en Bianca Fischer tonen enkele modellen uit de collectie van M. en S.-mode. Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Goes is één van de plaatsen in ons land waar wordt ingehaakt op de open dagen Bouw- en Houtnijverheid. Scholieren en andere belangstellenden kunnen op 17 februari a.s. een kijkje nemen bij de Stichting Praktijkdi- ploma voor Schilders aan de Albert Plesmanweg 4. Men is daar welkom tussen 14.00 en 21.00 uur. In de week van 13 t/m 18 februari a.s. houden in ons land vele bedrijven en oplei- dingswerkplaatsen open huis. In de opleidingswerkplaatsen krij gen jongeren die een opleiding in het leerlingwezen volgen les in timmeren, metselen, straatma- ken, schilderen, stukadoren, houtbewerken en nog vele ande re bouwnijverheidsvakken. Een ideale kans dus voor iedereen die een vak in de bouw- en hout nijverheid wil leren om te zien hoe de opleiding werkt. En -wie weet- om zich gelijk te melden als leerling! De bouw- en houtnij- Bij het Oosterscheldecollege te Goes start woensdagavond 15 februari een cursus Binnenhuis vormgeving. Dat gebeurt met de slogan "Word je eigen binnen huisarchitect. De cursus wordt gegeven door Martin Schieman en omvat 10 woensdagavon den. Inl. tel. 01100-31170. make-up, professioneel verzorgd door Etos Goes en de prima uit- lichting door Post Audio Compa ny Kapelle, maakten de show compleet. Achtereenvolgens showden de meisjes in hoog tempo voor M. en S-mode, Benetton, Didi, Gotcha, X-ray en de Paerdestal. Ook werd het door de leerlingen zelfgemaakte werk getoond. Opvallend in deze eerste voorjaarsshow in Goes waren de frisse, lichte tinten. Veel kleding wordt laag over laag gedragen. Maar ook jeans blijft nog steeds in de mode. Veel kle ding wordt door de verschillende bedrijven zó ingekocht dat de klant verschillende artikelen goed kan combineren. En dat was te zien! Een speciale ver melding verdienen Martje en Gerbeth uit klas 4J, die voor de Zaterdag 11 februari treedt Arne Jansen op in De Geveltjes te 's-Heerenhoek. Arne Jansen is een veelgevraagd zanger en hij blijft dan ook nog flink in de schijnwerpers staan. Hij is bij voorbeeld terug met zijn hit "Zeg eens Meisje". Zijn carrière lijkt wat op een jojo. Zijn eerste hit was zijn grootste, 1972: "Meisjes met rode haren", een lied dat nu nog elke fraaie deerne met een rossige haardos regelmatig moet aanhoren. Na drie jaar werd het stil, tot in 1983 weer drie hits volgden, met als grootste 'Als een meeuw in de Wind'. Het aan tal hits van de Gelderse zanger is niet overvloedig. Vervolgens zou het 9 jaar duren voordat Jan sen andermaal doorbrak: met 'Meisjes'. Toch behoort hij conti nu tot de populairste en meest gevraagde artiesten van ons land. Sinke/Komejan, een makelaardij met een breed pakket aan dien sten en met zo'n 25 jaar ervaring in het Zeeuwsche, heeft zich nu, na ruim 25 jaar, met ingang van 4 februari, ook in Goes geves tigd. Vanuit deze nieuwe vesti ging zullen een aantal gespecia liseerde medewerkers zich, in samenwerking met het kantoor in Middelburg, op alle facetten van de makelaardij richten. Behalve de gebruikelijke bemid deling bij een- en verkoop van onroerend goed, de hypotheek en de aanverwante verzekerin gen houdt Sinke/Komejan zich namelijk ook bezig met taxaties, recreatiewoningen, bedrijfson- roerendgoed, vastgoedmanage ment en verzekeringsvormen zoals pensioenen. In opdracht van zowel institutio nele beleggers, gemeenten als particulieren beheert de make laardij momenteel zo'n 4.000 woningen en bedrijfspanden door heel Zeeland. Dankzij de nieuwe vestiging in ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. De examenleerlingen van de VBO-afdeling Mode en Kleding van Ter Welle te Goes kunnen terugzien op een zeer geslaagde presentatie van nieuwe voor jaarsmode. Tijdens de open dag werden door genoemde afdeling in samenwerking met het mode- bedrijfsleven meerdere mode shows gehouden. Hiervoor had den 6 gerenommeerde modebe- drijven uit Goes een deel van hun voorjaarscollectie ter beschikking gesteld. Door de samenwerking met deze bedrij ven werd de lesstof voor de leer lingen opeens heel echt. Als vol leerde mannequins liepen ze hun show. Afwisselend werd gelopen op muziek uit de beken de film 'The Lion King', house- en punkmuziek en 'Dromen zijn bedrog' van Marco Borsato. De KERK. CENTR. DE HAVEN YERSEKE a.s. donderdag 14.00-17.30 uur vrijdag 14.00-21.00 uur zaterdag tot 16.00 uur Naaimachinefabrikant Singer heeft dezer dagen een noviteit uitgebracht in de vorm van de Professional XL 100. Het gaat om een naaimachine die zelfs de meest complexe steken naait, patronen borduurt, en alles even moeiteloos uitvoert. De absolute revolutie is het speciale LCD- beeldscherm dat reageert op Uw aanraking. U hoeft alleen maar aan te wijzen wat U wilt en de machine voert het uit. Een opmerkelijke machine dus, waar mee de dealer in ons land dan ook graag speciale demonstra ties verzorgen. In Goes gebeurt dat door Naaimachinezaak Van Vliet aan de Opril. Tevens is er van de nieuwe machine een spe ciale demonstratie-video uitge- Leger des Heils ZONDAG 12 FEBRUARI: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur o.l.v. de korpsofficieren. Verlossings- samenkomst om 18.30 uur o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBYWERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag Als dementie ook in uw omgeving 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ’s morgens 9.00-12.00 uur. ’s Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-352Ö. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. In gebouw De Haven te Yerseke wordt deze week van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 februari een exclusieve 'Gedekte Tafelshow' voor aanstaande bruidsparen gehouden. De organisatie is in handen van de firma Hensbergen uit Sliedrecht, die onder meer serviezen, cassettes en pannensets zal tonen. De collecties worden geshowd op fraai gedekte tafels. Men toont onder meer de nieuwste serviezen van Marie Louise van de bekende Duitse porseleinfabriek Seltman, Essenbach-serviezen en de nieuwste sets pannen van BK-Silit en Op de foto: De heer Walhout Demeijere. Ook kan men op de show drinkserviezen zien. De toe overhandigt het kluscertificaat aan één van de deelnemers. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1, 's-Gravenpolder, 01103-3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13