429 169 ede smaak elke voor voor r e JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL 10.000 m2 kijken, kiezen, kopen. Sïorld “5 4<5 1Z5 99a portemonnee X 7ÏZ F F OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Tdpform i klassieke meubelen Discount-markt GEMEENTE NOORD-BEVELAND Belastingdienst I MODERN EN DESIGN WILT U OOK GRAAG IETS "MET UW HANDEN" DOEN?? i Frikandellen ...........................I Notto MOO gftatn DE BEVELANDER 11 Woensdag 8 februari 1995 ill lit - 1 Gratis belastinghulp 1 meubelen i F GOES, WIJNGAARDSTRAAT 9-17 (INGANG PARKEERTERREIN BLEEKVELD). ROOSENDAAL WAARBORG J Woonideeën om zo mee weg te lopen Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oost, schuin t.o. McDonalds/McDrive. cursus ‘Praktisch Houtbewerken voor Senioren* (M/V) Voorlichtingsrubriek Redaktie: Bureau Bestuurlijke Zaken Telefoon: 01108-1553 Deze cursus wordt georganiseerd door de Hobbywerkplaats in samenwerking met de stichting "Welzijn voor Ouderen". Inclusief materiaal kost deze cursus slechts 20,- en duurt 8 weken. Ook geoefenden zijn natuurlijk welkom. Kom dan eens op woensdag 15 februari om 10.00 uur 's morgens naar de A. Joachimikade 36 (tegenover de fa. Pilaar). Dan begint daar een DE MEEST GESPECIALISEERDE SLAAPKAMER- SPECIAALZAAK VAN ZUIDWEST NEDERLAND Jonker Fris capucijners blik 850 ml Biophar bijenhoning* pot 500 gram Rookworst Rozebottel- siroop fles 0,5 Itr ROOD MERK Roomboter croissants om zelf af te bakken 4 stuks a 45 gram Inlichtingen en opgave: tel. (01100) 15496 en (01100) 30955 Rundergehakt prijs per kilo OPENINGSTIJDEN GEMEENTE-SECRETARIE DANKBETUIGING BOUWVERGUNNINGEN Roodmerk koffie Vruchtenlimonade siroop cassis Plus tomaten ketchup M fles 450 ml J V Melkan dagverse magere yoghurt literpak Rijk bloeiende begonia’s Halfvolle koffiemelk pak 1000 gram Frikandellen 20 stuks Damburger Prima Pils ROOSENDAAL INDUSTRIETERREIN DE MEETEN. Afslag Roosendaal-Oost. De Meeten 10 Roosendaal. Geopend: dagelijks van 9.30-1 8.00 uur. Zaterdag tot 17.00 uur (Maandagochtend gesloten. Vrijdag koopavond.) Tel. 01650-35255/36645/65859. Bereikbaar met het openbaar vervoer lijn 11 2 vanaf het station. Halte Driehoekstraat. MEER BEWEGEN 7 VOOR JONGEREN ook voor jou zijn er mogelijkheden KINDERDANS JONGERENDANS TIENERDANS BEL: 01100-31755 of 33959 DE JEUGDWERKGARANTIEWET V Gepaneerde hamburgers i INTERIEUR J Dag in-dag uit, week in-week uit ontdek- ken meer Nederlanders dat Prijs-slag y het meeste voordeel biedt in kruideniers- waren en versprodukten. Uitgerekend de discounter bij u in de buurt! Dog hondebrokken koffiemelk - SIM' 5 I pak 400 gram 2*2 Kortgcne, 8 fcbruai 1995. 65 89 152 Leuker kunnen we ’t niet maken. Wel makkelijker. 1 4 o Als het u niet lukt om zelf uw aangiftebiljet in te vullen, dan kan de Belastingdienst hulp bieden. U moet dan wel eerst telefonisch een afspraak maken. Vergeet u vooral niet de gegevens mee te nemen die nodig zijn voor het invullen van het biljet. 225 gram Met Tele-taxi is sprake van dcur-tot deur-vervoer. Mensen met een handicap en ouderen worden thuis opgchaald en naar de gewenste bestemming binnen het vervoersgebied gebracht. Hierbij hoeft nooit te worden overgestapt. Wel kan het voorkomen, dat de taxi onderweg iemand anders ophaalt. Er wordt dan dus gezamenlijk gebruikt gemaakt van de taxi. Dit gebeurt echter in het redelijke en op zo’n manier dat de passagiers er zo min mogclijk last van ondervinden. Met de komst van deze nieuwe gezamenlijke vervoersregcling zal in de meeste gevallen de individuele vervoersregcling en vergoeding vervallen. Dit vloeit voort uit de noodzaak om het vervoer voor iedereen zo goedkoop mogclijk te houden. De nieuwe regeling is door alle gemeenten in de Oosterschelde-regio gezamenlijk opge zet. Daarvoor zijn contracten afgesloten met de Z.W.N. en een aantal lokale taxibedrijven. Zij verzorgen het vervoer, waarbij ze gebruik maken van taxi’s, taxibusjes en rolstoel- taxi’s. Dit materieel is ingesteld op mensen met een handicap, met voldoende ruimte voor rol stoelen. Er is hulp bij het in en uitstappen. Bovenstaande besluiten liggen voor een ieder kosteloos ter inzage ter gemeente-secreta- ric (bureau bestuurlijke zaken). Hoofdstraat 79, Kortgcne en treden in werking op 16 februari 1995. Strippen en zones Net als bij het openbaar vervoer wordt er gewerkt met zones en strippen. De zones zijn afgebeeld in een speciale folder over Tele-taxi. Elke zone kost 1 strip. Personen met een handicap betalen 1,00 per strip, ouderen 2,50. Aan het begin van de rit overhandigt u het benodigde aantal strippen aan de chauffeur. De strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de afdeling bevolking. Voor mensen met een handicap kost een strippenkaart 20,-. Ouderen betalen 50,-. Voor een rit met de Tele-taxi buiten het vervoersgebied geldt een gereduceerde kilometerprijs van 2,25. Deze kilometers moeten direct worden betaald aan de chauffeur. Om gebruik te kunnen maken van de Tele-taxi moet u in het bezit zijn van een vervoers- pas. Deze is op aanvraag verkrijgbaar. De pas kan worden afgehaald, ’s morgens van 09.00 - 12.00 uur, en 's middags van 13.00 - 15.00 uur, ter gemeentesecretarie (bureau burgerzaken) U moet daarvoor wel een pasfoto en een geldig identiteitsbewijs meenemen (paspoort, gemeentelijke identiteitskaart of rijbewijs). Wie niet in de gelegenheid is om naar het WVG-loket te komen om de vervoerspas op te halen, kan dat door iemand anders laten doen. Een voorwaarde is wel dat degene die uw vervoerspas ophaalt zich legitimeert. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108 - 1553. Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met Maaike de Kam van de afdeling Sociale Zaken, tel. 01108 - 1553, toestel 242. Het telefoonnummer van Tele-taxi is 01100- 50188. jl tnsnmics' De openingstijden van de gemeente-secretarie, Hoofdstraat 79, Kortgene zijn als volgt: op maandag t/m vri jdag van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur In verband met de watersnood, die talloze landgenoten heeft getroffen en velen nood zaakte om huis en haard te verlaten, is er namens mij op diverse bedrijven een beroep gedaan om - indien nodig - verblijfsaccommodatie beschikbaar te stellen. Het heeft mij ten zeerste verheugd, dat iedereen, die hiervoor benaderd is volledige mede werking heeft toegezegd. Bovendien is een stroom aan spontane aanbiedingen van parti culieren binnengekomen. Het zijn er teveel om een ieder persoonlijk te bedanken en om die reden bij deze via deze rubriek. Gelukkig is het niet nodig gebleken, dat daadwerkelijk een beroep op u moest worden gedaan. Nogmaals, van harte bedankt. De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers. Vergroten woning Fazantenlaan 26 te Kamperland; bouw recreatieschuur Havenweg 1 te Kortgene; vernieuwen dakkonstruktie Populierenlaan 3 te Kamperland; bouw garage Noordeindstraat 7 te Wissenkerke; verbouw keuken en nevenruimte Dr. Maasstraat 4 te Colijnsplaat; bouw woning Barkey Wolfstraat 19 te Geersdijk. 5 PRUS-SLAG pak 500 gram 552 blik 0,75 Itr Goes Belastingdienst/Middelburg vestiging Goes Stationsplein 21 I Vers- en kennismakingsprijzen geldig t/m zaterdag 11 februari 1994. Drukfouten en prijswijzigingen tengevolge van overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. 35 cm hoog M Collectief vervoer voor Gehandicapten en ouderen Personen met een handicap en ouderen vanaf zestig jaar kunnen per 1 januari 1995 gebruik maken van een nieuwe gezamenlijke vervoersregeling: de Tele-taxi. Tegen een gereduceerde prijs kunnen zij reizen in een gebied dat de Provincie Zeeland, Goeree- Overflakkee en een gedeelte van westelijk Noord-Brabant bestrijkt. Voorwaarde om gebruik te maken van een tele-taxi is het in bezit zijn van een vervoers pas. Deze pas is in het gemeentehuis op aanvraag verkrijgbaar. De nieuwe regeling vloeit voort uit de nieuwe Wet voorzieningen gehandicapten, de zogenaamde WVG. krat 24 flesjes a 0,3 Itr 42 ct per flesje! -11 IIIIIIIIHIIIIII tl 11IIIIII It IIIIIIII[Hlllll II IIlL kinderen 5 - 8 jaar woensdagavond 18.30 - 19.15 uur 40 weken 75,00 jongeren 9-12 jaar woensdagavond 19.15 - 20.00 uur 40 weken 75,00 tieners 13-17 jaar dinsdagavond 18.30 - 19.25 uur 40 weken 75,00 Hoe werkt het systeem De tele-taxi is op elke dag in de weck tussen 09.00 uur en 24.00 uur op afroep beschik baar. Indien u gebruik wenst te maken van vervoer per Tele-taxi dan moet u dit zo vroeg mogclijk -uiterlijk een uur van tevoren- telefonisch melden bij de Tele-taxi centrale. De centrale is bereikbaar tussen 09.00 en 23.00 uur. U kunt ook anderen meenomen, bijvoor beeld uw partner, een familielid of een vriendin. Zij betalen overigens hetzelfde geredu ceerde tarief. U kunt uiteraard niet meer personen meenomen dan de capaciteit van dc taxi' toclaat. Daarnaast moeten degenen die met u meereizen gelijktijdig met u dc taxi verla ten. Wanneer wordt vastgcstcld dat u niet zonder begeleiding kunt reizen, kan uw bege leider gratis meereizen. Geeft u bij het aanmcldcn van dc rit altijd het aantal medereizigers op. De jeugdwerkgarantiewet garandeert jongeren een tijdelijke baan als zij meer dan een half jaar werkloos zijn. Door werkervaring op te doen krijgen zij meer kansen op de arbeids markt. Ook kan een combinatie van werk en scholing worden aangeboden. In 1995 kunnen alle werkloze jongeren, dus ook de schoolverlaters van 16, 17, 18, 19 en 20 jaar oud aan bod komen. Dit geldt ook voor werkloze schoolverlaters die in 1995 21 of 22 jaar worden. Schoolverlaters die in 1995 23 jaar worden, met andere woorden zij die in 1972 of eerder geboren zijn, vallen nog niet onder de regeling. Degene die in aanmerking komt voor een jeugdwerkgarantiebaan krijgt bericht van de gemeente of het arbeidsbureau. De werkloze jongere wordt in dienst genomen door de Jeugdwerkgarantieorganisatie die zoekt naar een geschikte baan voor 32 uur per week. Er wordt een minimumjeugdloon betaald. Voor 18- tot 21 jarige schoolverlaters geldt een wachttijd van minimaal twee kwartalen. Deze kwartalen beslaan het kwartaal dat men van school afkomt en de twee kwartalen die daarop volgen. Als voorwaarde geldt dat er een inschrijving als arbeidszoekende plaats vindt bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. Ongeacht de leeftijd of de lengte van de wacht tijd. Voor het verkrijgen van Kinderbijslag is het ingeschreven staan als arbeidszoekende verplicht. Bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Noord-Beveland kan informa tie worden verstrekt. Van toepassing verklaren voorschriften Door de gemeenteraad zijn in de vergadering van 31 januari 1995 de onderstaande voor schriften van toepassing verklaard voor het gehele gebied van de gemeente Noord- Beveland; a. de "Bouwverordening gemeente Wissenkerke”, vastgesteld op 29 maart 1993, sinds dien gewijzigd; b. de ’’Brandbeveiligingsverordening” gemeente Kortgene, vastgesteld op 9 september 1993; c. de ’’Subsidieverordening dorpsvernieuwing 1994” gemeente Wissenkerke, vastgesteld op 29 augustus 1994; d. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Wissenkerke”, vastegesteld op 27 mei 1991, sindsdien gewijzigd; e. de ’’Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer” gemeente Wissenkerke, vastgesteld op 28 juni 1993; f. de ’’Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften 1994” gemeente Wissenkerke, vastgesteld op 28 juni 1994 en g. de ’’Spaarloonregeling” gemeente Wissenkerke, vastgesteld op 30 mei 1994; h. de ’’verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden” gemeente Wissenkerke, vastgesteld op 18 april 1977, sindsdien gewijzigd; i. dc ’’Verordening, regelende het toekennen van een onkostenvergoeding aan wethou ders” gemeente Kortgene, vastgesteld 28 januari 1993; j. dc ’’Uitkerings- en pensioenverordening wethouders” gemeente Kortgene, vastgesteld 7 januari 1971, sindsdien gewijzigd; k. dc ’’Verordening regelende het toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen van I.Z.A.-deelnemers” gemeente Wissenkerke, vast gcstcld 14 april 1980, sindsdien gewijzigd; l. dc "PC-privc-regcling” gemeente Wissenkerke, vastgesteld 30 mei 1994; m. dc ’’Gcbruiksverordcning tweede woning” gemeente Kortgene, vastgesteld op 24 februari 1994. pak 500 gram 5 stuks a 100 gram J 5 Voor algemene inlichtingen kunt u bellen: onoo - 4 48 00. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: onoo - 4 4759. zak 5000 gram pHÏIHI ItiHI IHIII IB net 750 gram a 70 gram normaal 5,29

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11