O honda EUROCAR - GOES VOOR DE VIERDE MAAL MAANDENLANG OP TREKTOCHT: niet te stillen PAAUWE UNIOR Proefabonnement Reishonger van 's-Gravenjiolderse onderhoudsmonteur I I I Geen ijs in Goes: dan maar naar De Uithof SCHWARZENEGGER DEVITO THOMPSON I ft Woensdag 8 februari 1995 - 47e jaargang no. 6 Uw nieuwe Honda dealer voor N. Z. Bevel and De Poel III Goes, 01100-51919 h GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland Scholieren gingen schaatsen VERBOUWINGS OPRUIMING! Heftige koopjes I; w EEN IVAN REITMAN film, de regisseur van "GHOSTBUSTERS;’ "KINDERGARTEN COP" en ’’TWINS’.’ LeeuwekoninG --Aftop ARNOLD DANNY EMMA EEN IVAN REITMAN FILM PICTURES A MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT’ Goes ^Lange Kerkstraat 44^ Bonnefooi FILMPROGRAMMA VANAF 9 T/M 15 FEBRUARI i it Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de voor/ 14,25 Wonen in de stijl van tijdloze schoonheid De gelukkigste gebeurtenis van het jaar is ook de njeest onverwachte. Reishonger India: frustrerend De Veluwe Geen ballast Nieuwe kinderkollektie ’95! - ■B Kreukelmarkt 12, ■B Goes -■ Chris kras door exotische streken (Van een onzer redacteuren) Als 'inheemse' visser in Maleisië. Naam: Adres: Postcode: Plaats: Handtekening: zaterdag 14.00 u. zondag 14.00 u. woensdag 14.00 u. ■X o WONINGINRICHTING Met Paauwe 's interieuradvies en perfecte afwerking kun je daar een generatie lang plezier van hebben. Of zelfs langer! En uiteraard heeft hij zijn fotoca mera altijd bij zich. Want daar doet hij het allemaal voor: het vastleggen van vreemde landen, culturen en mensen. Hij wil alles zien met eigen ogen. En met zijn cameraoog. "Ik heb in het verleden natuurlijk óók nooit geweten, waar ik aan begon. Maar op mijn eerste reis heb ik al gemerkt, hoe kinderlijk eenvoudig het is om op de bon nefooi door de wereld te reizen. Omdat zijn reizen altijd erg lang en zijn financiën niet onuitputte lijk zijn, probeert Chris altijd de goedkoopste logiesvormen te vinden. Soms zijn dat goedkope hotelletjes, soms logeert hij een paar weken bij een lokale familie. De middelen van transport zijn altijd eenvoudig: de benenwa gen, een bus, een trein, af en toe een vliegtuig. En het eten? "Ik eet wat de plaatselijke bevolking óók eet. Dat is altijd het lekkerst, en het goedkoopst". ney-onderhoudsmonteur ont stond vrij spontaan in 1989. Hij zou met een vriend naar Afrika trekken, maar omdat de vriend uiteindelijk van het plan afzag, besloot Chris dan maar in z'n eentje weg te gaan. Niet naar Afrika, maar naar Maleisië. Hij kan nóg hard lachen om dat "In Azië is ooit mijn fotocamera gestolen. Daar had ik flink de balen over in. Maar toen ik weer thuis was, nam ik deel aan een fotowedstrijd met een foto van Geen ijs in Goes, dan zoeken we het op. Met deze gedachte togen ruim 100 jongelui van de eerste vier klassen van Groot Stelle te Goes dezer dagen naar Den Haag, waar ze in De Uithof volop schaatsplezier beleefden. De school voor beroepsonder wijs gaat overigens al enkele jaren met een aantal klassen in Den Haag schaatsen. En dat bevalt kennelijk uitstekend. Met twee volle bussen, begeleid door dat land. En zie: ik won de hoofd prijs. Een nieuwe camera!". "Daar staan veel gedenkwaardi ge ervaringen tegenover. Als ik ergens langere tijd blijf, probeer ik altijd bij de lokale bevolking te leven en te werken. In Maleisië heb ik gevist op zee, in Thailand heb ik rijst geplant en in Nepal heb ik met de ossen geploegd. Dat zijn onvergetelijke dingen". vriendin thuis. Ze heeft hem ooit vergezeld op een deel van een reis, maar dit keer moet Chris alleen. Maar hij vindt dat niet erg: "Trekken door donker Afrika is een jongensdroom geweest. Als kind droomde ik vaak, dat ik me een weg moest banen door de bush-bush. En nu komt het nog uit óók". (Afhankelijk van zijn beleve nissen zal Chris Debets, tij dens of na zijn tocht, een reis verhaal voor De Bevelander schrijven. Zijn belevenissen verschijnen ook altijd in afle veringen in het personeelsor gaan van Pechiney). donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag, dinsdag woensdag En als we het helemaal van eieren willen maken, huren we een camper voor een hoteltrek- tocht door Califonië-USA. Maar dat zijn dan wel de échte brutaal tjes. Maarde echte avonturiers zijn nog altijd onder ons. De mensen die ergens beginnen, en die 'wel zien' waar ze uitkomen. Chris Debets (43) uit 's-Gravenpolder is één van hen. Hij spaart bij zijn werkgever (Pechiney) twee jaar lang al zijn vakantie op en stapt dan op een vliegtuig naar een verre bestem ming. Maanden achtereen trekt hij door een warm (en daarom sympathiek) deel van de wereld en vermaakt zich uitstekend met de plaatselijke bevolking. 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Marconistraat 15, Goes 01100-20840 12000m2 showroom In enveloppe zonder postzegel zenden naar: .afdeling abonnementen,Antwoordnummer l23.4380VBVIissingen. gaat sneller! 0II84 84216 DE presents Veel mensen zijn daar bang voor. Vermoedelijk bang voor het onbekende. Maar zelf iets rege len is niet moeilijk. Je moet wat vaker iets vragen, omdat er niets voor je georganiseerd is. Maar alles in het leven wijst zichzelf, ook in een ver buitenland. Voor alles is een oplossing. Voor veel Zeeuwen is Amsterdam een onbekende stad, maar een tripje naar Amsterdam regel je toch óók niet via een reisbureau?". Maar wie doet het in werkelijk heid? Bijna niemand. We stap pen, als kuddedieren, georgani seerd in een vliegtuig naar Majorca. We blijven de Jan Salies, die met de caravans naar Frankrijk gaan. De avontuurlijk ste bangeriken onder ons durven nog wel eens een appartementje te huren op een afgelegen Oos tenrijkse boerderij. De reishonger van de Pechi- een vijftal docenten en leden van de ouderraad, is men op zater dag in alle vroegte vanaf de Bergweg in Goes naar de ijs baan getogen. De leerlingvereni- ging "Het Gilde" organiseerde deze schaatsdag al voor het tien de achtereenvolgende jaar. Er is onder de leerlingen op de Beve- landen veel animo voor het schaatsen. Op de langebaan zag men het aankomend Zeeuws talent in de Een week lang trok Chris door het oerwoud van één van de Mentawai-eilanden, voor de kust van Sumatra. Hij logeerde er bij de inboorlingen thuis. 'S-GRAVENPOLDER -- Iedereen wil het wel, maar bijna niemand durft het: je bagage op je schouders en dan de wijde wereld in trekken. In zijn stoutste dromen ziet iede re romantische toerist zich een paar maanden door exotische landen heen trekken. Hij ziet zich het dagelijks leven delen van pri mitieve volken. Kortom: hij gaat het avontuur tegemoet. -WW Chris' tweede reis (1992) duurde maar liefst 3'/? maand. Hij door kruiste Noordoost-Thailand, Maleisië en Indonesië. Zijn derde reis (1994) had India en Nepal als bestemming. India heeft bij hem overigens niet in alle opzichten een gunstige indruk achtergelaten. "Het is een druk en frustrerend land, met ver schrikkelijk opdringerige men sen, die geen 'nee' kennen. Ze willen constant, hele dagen, van alles van je. Nooit kon je eens ergens op je gemak zitten. Ik werd er écht doodmoe van. Soms kreeg ik de neiging om te gaan meppen". "Nee, dan Nepal! Dat was een vakantie in een vakantie. Veel relaxten En de Himalaya is het mooiste gebied op aarde, vooral om te fotograferen. Daar ga ik ooit nóg eens heen. Rust, rust, en nog eens rust. We zijn daar in 3 weken lopend rond één van de Annapurna- bergen gegaan. Een prachtige ervaring". Doordat hij vorig jaar een maand vakantie overhield (hij reisde geen 31/z maand, maar 272 maand), kan hij er dit jaar opnieuw 21/2 maand op uit. "Toen ik vorig jaar thuiskwam, dacht ik: nee, voorlopig maar even niet. Maar ja, na een paar maanden lees je weer iets leuks over Afrika, en toen was ik weer verloren". Over de reis, die Chris in de komende maanden gaat maken, kan hij eigenlijk maar weinig ver tellen. Enkele dingen zijn zeker. Hij vliegt heen naar Nairobi (Kenia) en terug uit Harare (Zim babwe). Tussen die vluchten lig gen ruim tweeëneenhalve maand. In die periode wil hij in elk geval Mount Kenia beklim men, hij wil het eilandje Zanzibar bezoeken en hij wil de Victoria- watervallen zien. De tocht voert door de landen Kenia, Tanzania, Malawi, Mozambique en Zim babwe. Gaat hij per bus, trein of terreinauto? Chris haalt de schouders op: "Dat zie ik daar wel. Eén ding is zeker: ik volg niet de toeristische paden". Als Chris vertrekt, blijft zijn "Natuurlijk denk ik midden in de bush wel eens: waar doe ik het allemaal voor, ik kan beter gewoon op de Veluwe met vakantie gaan. Dat heb ik vooral, als ik weer eens te veel heb betaald. Want voor sommige Aziaten is een westerling toch een wandelend pak dollars. En je wéét, dat je als toerist wordt opgelicht. Iedereen denkt dat je steenrijk bent en iedereen pro beert je te veel te laten betalen. Voor één keer is dat niet erg, maar als je 37> maand op pad bent, kun je 't maar beter probe ren te voorkómen". "Tijdens het reizen moet je altijd erg scherp letten op je bagage en je andere bezittingen. Nooit te veel meenemen. Dat is alleen maar ballast. Als je iets nodig hebt, kun je het beter ter plekke kopen. Doorgaans is alles in de exotische landen goedkoper dan in Nederland". "Je moet je bagage wel eens ergens achterlaten, maar ook dat moet je met beleid doen. Wat ik nooit ergens achterlaat, zijn mijn paspoort, mijn vliegticket en mijn cheques. Die draag ik altijd bij me, op het lichaam. Ik heb een heuptasje als camouflage, maar de werkelijk kostbare documen ten zitten verborgen in een waterdicht tasje onder mijn kle ding. Daar komt niemand bij. Meestal draag ik in de (sub)tropen ruimhangende kle ding, dus echt hinderlijk is dat verstopte tasje niet". ^^"'snootj '95 1- besluit. "Maleisië! Ik wist niet eens, waar het lag!", roept hij vrolijk uit. "Ik vond het een prachtige naam. Het klonk leuk. Ik kon het aanvankelijk in de atlas niet eens vinden!". Die trektocht van zes weken in zijn uppie beviel hem uitstekend, ook al werd het verblijf met twee weken verlengd, omdat hij met een niersteenaanval in het zie kenhuis kwam te liggen. "Ik had geen cent om de dokter te beta len, want het gebeurde allemaal op mijn laatste vakantiedag. Al mijn geld was al op. Maar daar heb ik geen dag van wakker gelegen. Toen het wat beter met me ging, heb ik mijn bank in Nederland gebeld en gevraagd, of ze wat geld wilden overma ken. Dat duurde Allemaal te lang, maar ik mocht toch weg. Het geld is later keurig aangekomen en het te veel betaalde is zelfs weer terugovergemaakt naar Nederland. Voor alles is een oplossing. Alles komt vanzelf op zijn pootjes terecht. Dat heb ik ook toen gezien". Binnenkort vertrekt hij voor zijn vierde grote reis. Dit keer is Afrika de bestemming. Hij weet waar hij begint, want dat staat op zijn vliegticket. Hij weet waar hij eindigt, want die plaats staat op zijn retourtic ket. Maar in de maanden daar tussenHij ziet wel! voor het hardrijden karakteristie ke houding (handen op de rug, het lichaam voorover gebogen en iets door de knieën gezakt) hun rondjes draaien. En op de ijshockeybaan dartelden de enthousiaste leerlingen op kunstschaatsen en ijshockey- schaatsen door elkaar heen dat het een lieve lust was. Ver na de middag zijn allen vermoeid maar zeer voldaan terug gekeerd naar huis.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1