Plan voor Heemtuin Hollandsche Hoeve Folklorite Heinkenszand op zoek naar versterking I De Laatste Restanten Voor De Laagste Prijzen Li NU 89 EXTRA KORTING 299 55 VAN WESTEN 79 MENSWEAR 9 ROWICA 6000. i 79 Rowi Parket 142? o..- r Discount-markt aaa Rowica laminaatvloeren. 322 A 175 k i DE STILSTE LAMINAATVLOER TER WERELD. Lange Vorststraat 98-102 4461 JR Goes tel:01100-15755 fax:01100-50770 OP AL ONZE REEDS AFGEPRIJSDE OPRUIMINGSARTIKELEN I van2^ 4 A O dat is slechts H 0.99 per 100 gram^ OBBHB9 Lr - n I 1 1 i BLOKHUTTEN tuinbergingen BRAND Zn. I j 1 21 DE BEVELANDER Woensdag 25 januari 1995 Don no. 1 l GOES, WIJNGAARDSTRAAT 9-17 (INGANG PARKEERTERREIN BLEEKVELD). jM Wij blijven doorgaan Gouden en Zilveren sieraden tegen zeer scherpe prijzen Melkan magere yoghurt literpak van^&è Halfvolle koffie melk pak 1000 gram Zilveren vogelkwekers Ontbijtkoek Diepvries borenkool pak 450 gram Krentenbollen zak 4 stuks Tarwe bloem zak 1000 gram iglo Vissticks pak 10 stuks 300 gram van Z 99 Surinaamse rijst zak 4500 gram Rib- karbonade prijs per kilo: Appelsap literpak van 39 PLUS jonge doperwten/wortelen extra fijn 720 ml van jV29 IJ Kies voor kwaliteit PLUS broekluiers De Hoeksteen winnaar bij de Confetticlub I OMNMI Rowica 6000. Fluisterstille woon- vloeren, keihard. Rowica weet de tijdloze charme van natuur- materialen te koppe- C len aan het ijzersterke gemak van kunststof. Oersterke laminaat- vloeren in 18 warme en sfeervolle dessins. Bij Prijs-slag staat kwaliteit hoog in het vaandel! Alleen met prima produkten kan je veel omzetten. Die worden scherp ingekocht en gaan voor vaste-lage-prijzen de winkel uit, zodat u uw winst kunt uittellen! Roosvicee roze- bottelsiroop fles 0,5 liter van Heinz tomaten ketchup extra grote fles 855 ml van399 r De knikker- proef bewijst het. Stroopwafels Gesneden schouderham Oriëntatie en Schakelen (O&S) Rowica woonvloeren. Fluisterstil de beste. Confilux extra confiture jam abrikozen, kersen of aardbeien Bw B van 1,59 Sherry fino L of medium Elstar hand appelen zak 2 kilo 149 koffiemelk I HEEMTUINWERKGROEP 30% F Vers- en kennismakingsprijzen geldig t/m zaterdag 28 januari 1995. Drukfouten en prijswijzigingen tengevolge van overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. f t rowi extra dikke laminaat toplaag milieuvriendelijke tussenlaag op houtbasis Secretaris A. Verbeem van De Vogelvrienden uit Goes meldt enkele mooie successen van Goese vogelkwekers tijdens de wereldtentoonstelling C.O.M. in het Italiaanse Udine. De heren J. Vleugel en C. Kabboord behaal den daar zilver met respectieve lijk een geelstuit-diamant vink en een rode kanarie. bij komen. Daarom is het in 1995 iedere laatste dinsdag van de maand van 20.30 tot 22.15 uur voor iedere belangstellende van 18 tot 50 jaar volksdansinstuif in 'De Stenge' te Heinkenszand. Wie durft? U bent van harte wel kom. Volksdansen is veelzijdig: 400 gram SIERADEN Kolveniershof 6, Goes 01100-20027 NA TUURBESCHERMINGS- JAAR 1995 is aangewezen als Euro pees stil PARKET UEEBRV Piet Heinstraat 10 - Goes. Tel. 01100-31990 Openingstijden: di. t/m za. 10.00 tot 17.00 uur, koopavond 19.00 tot 21.00 uur EsLi- Nu. w direct uit de fabriek, 100 uit voeringen: tuinbergingen, prieelhuisjes enz. Vraag fol der. Telef. 01846-12218 en kom kijken in onze show room, Binnendams 60 Timmerfabriek uit Hardinxveld- Giessendam anno 1930 de allerbeste! midi 44 stuks maxi plus 30 stuks maxi 36 stuks Kort geleden hebben de leerlin gen van groep acht van "De Hoeksteen", uit Wemeldinge een originele 'Klasseprijs' gewonnen bij de Confetticlub, een kinder- spelprogramma van de AVRO. Peter Weststrate en Leanne Zwama hebben er voor gekozen om met z'n tweetjes voor de hele klas gratis hamburgers te bak ken. Deze prijs wordt beschik baar gesteld door McDonald's, het leukste hamburgerrestaurant van Nederland". Op woensdag 25 januari heden, gaat dit in het McDonald's restaurant Middel burg gebeuren van 12.30 tot 13.30 uur. Peter en Leanne zul len onder toeziend oog en met vakkundige hulp van de McDo- nald's-medewerkers overheerlij ke hamburgers bakken voor de hele klas. De kinderen worden gratis door de McDonald's bus van Carlier Touringcarbedrijf Middelburg opgehaald en weer terug naar school gebracht. 191 7 f y /s ^'JS' N® Volksdansvereniging Folklorite uit Heinkenszand is het nieuwe jaar ingezet met werving van nieuwe leden. F. Mol van de Volksdansvereniging vertelt: "Onze vereniging werd in 1982 opgericht en telt momenteel 20 leden. Daar mogen er best wat 1 s&asjRï PRUSSLAG Ah W tyiis-s/dgw fnjtje winst! pak 8 stuks pakje 150 gram muziek, sport, gezelligheid, denkwerk, verkleedpartijen, folk lore, cultuur, internationale kon takten, tuttig èn vlot, dit alles in één leuke bezigheid". Wie inte- ressse heeft of inlichtingen wil over Folklorite kan bellen naar tel. 01106-1996. Voor studenten die nog niet in het bezit zijn van een diploma met het juis te examenpakket en/of niveau om rechtstreeks toegelaten te kunnen wor den tot een vervolgoplei ding kan de opleiding Oriëntatie- en Schakelen uitkomst bieden. Op het Scaldis College ligt de nadruk van deze vorm van onderwijs op het schakelen naar eigen opleidingen. In het alge meen duurt de opleiding 1 jaar, maar studenten die naar de 4-jarige laborato riumopleidingen willen doorstromen kunnen, vanwege het semester- systeem, bij goede resul taten de overstap al na een halfjaar maken. Verdere informatie over de open dagen en de ver schillende studiemoge lijkheden is verkrijgbaar bij het Scaldis College. Studenten die niet in de gelegenheid zijn de open dagen te bezoeken, kun nen een prospektus aan vragen. Het telefoonnum mer is: 01100-14720. houder Heijning van de gemeente Goes. Het plan is een eerste aanzet tot het reali seren van een heemtuin in de Hollandsche Hoeve. De f 175.000,-. heemtuin is bedoeld om men sen in direct contact te bren gen met de natuur en het Zeeuwse cultuurlandschap. Ze kunnen er wandelen en rondkijken. Ook scholen kun- de laatste jaren voert, nen in de heemtuin terecht voor buitenactiviteiten en natuur- en milieu-educatie. Daarnaast kan het Milieu Edu catie Centrum (MEC) de tuin pees Natuurbeschermings- betrekken bij allerlei activitei- jaar. In het kader van dat jaar ten, zoals bijvoorbeeld rond leidingen. geluiddempende onderlaag Ga naar uw Rowica dealer en overtuig uzelf: B met Spaans garantiezegel fles 0,75 liter van 4,59 voor Voor het onderhoud en allerlei andere werkzaamheden in de groep bestaat uit vertegen- heemtuin zijn vrijwilligers hard woordigers van de KNNV, de nodig. Voor meer informatie Vlinderwerkgroep en het MEC kunt u contact opnemen met De Bevelanden. Bij het ont- Esther Blok (tel: 01100 - werpen van de heemtuin is de 23676) en Carola Achterhof werkgroep uitgegaan van ken- (tel: 01100 - 11313). Donderdag 19 januari over- merkende Bevelandse land- handigde de heemtuinwerk- schapselementen. Zo krijgt de groep "De Hollandsche Hoe- tuin volgens het plan onder- ve" een plan aan milieuwet- meer een inlaag, natte en dro- van de ge graslanden, akkers, een vliedberg en een vlindertuin. De kosten van de heemtuin worden geschat op De gemeente moet in maart een principebe sluit nemen over de realisatie van de heemtuin. Een heem tuin past goed in het ecologi sche beleid dat de gemeente wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en bescherming van natuur en landschap buiten de grote De gemeente heeft een aantal natuurgebieden. Een heem- natuur- en milieu-organisaties tuin op de Hollandsche Hoeve gevraagd om een plan te past binnen de doelstellingen maken voor de aanleg van van het Europees Natuurbe- een heemtuin in de Holland- schermingsjaar. sche Hoeve. Zodoende is begin 1994 de heemtuinwerk- groep opgericht. Deze werk- z- /zz zJ

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 21