SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT China Corner sponsort pupillen Blauw Wit Driebandentoernooi van Zeeuwse Districten 25 Jaar Badmintonclub 't Pluumpje te Goes Presentatie aangepaste sporten in Zeeland 19 Woensdag 25 januari 1995 DE BEVELANDER Zaterdag 28 januari a.s. te Goes Zangavond Bethelkerk Expositie Magnolia Trainingsritten Theo Middelkamp v.v. Hansw. Boys Bevelanders Bingo buurtvereniging Watervliet Heinkenszand k.v. Togo SSV'65 v.v. Kruiningen Schooldammen De Piek Popgroep Kamjehaar Tovaal in bekerduel tegen Wallaby's Venlo k.v. Blauw-Wit Stookplaats De andere dienst PCOB Noord- Beveland Stuart Barbour The Transparant City Proeven aan andere culturen S.V. Robur 1e Paal Plieger k.v. Tjoba Afscheid mevrouw C.H. de Korte v.v. Yerseke VV "De Patrijzen" Drie bands live Film 't Beest COS-Zeeland Twee dagen snuffel- markt in Goes Lampionnenoptocht s.v. Heinkenszand Vogelexcursie KNNV Middelplaten Veersemeer Spelmiddag voor jeugd Kortgene Glas voor glas Hoedenbal Pleitwedstrijden Expositie De Bult Razzmatazz Knutselclub dames in Goes-Oost Open Huis Bonte Koe Dierplezier Actie Ghana en wedstrijden houdt wijze in op de architectuur van de binnenruimte van de Waterto ren en zal tot 19 maart te bezoe ken zijn van woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. De tentoonstelling heeft als titel "The Transparant City". In de Bethelkerk te Goes wordt vrijdag 27 januari een zang avond gehouden waaraan wordt meegewerkt door Hallelujah, de brassband Excelsior en de zang- brigade van het Leger des Heils, alsmede een mannenkoor. Aan vang 19.45 uur. Tot en met de hele maand maart is in het Gezondheidscentrum Magnolia te Goes een expositie te zien van werken van Ada Dek kers en Joyce Steijvers. Het gaat om gemengde technieken. Te zien dagelijks van 08.00-17.45 uur. In het weekend van 26 t/m 28 januari, wordt weer het jaarlijks terug kerend Driebandentoernooi van de 3 Zeeuwse Districten verspeeld. Bij loting zal dit plaats vinden bij B.V.M. Plein 1940 te Middelburg. Clubwedstrijdleider is Arthur Priem. De onderstaande spelers heb ben zich hiervoor opgegeven: E. Wissel, Concordia, Terneuzen; E. van Goethem, Den Ouden Arend, Hulst; E. Grijp, H.G.L./K.O.T.'86, Ertvelde; M.P. Pankow, Zierikzee; R. de Bruin, Zierikzee; W. Brink man, V.E.G.A.B.V., Oost-Souburg' J.H. Hameling, A.L.M., Goes; P.M. Kock, A.L.M., Goes. Reserves: Z. Vlaanderen: E. van Damme, H.G.L./K.O.T. '86; Walcheren de Bevelanden: P.D. Janse, Delta; J.C. Westdorp, A.L.M.; M. Hoondert, D.O.S. Ov. Alle spelers moeten 40 caramboles proberen te maken. diverse even ts tevens op zoek naar een trainer. De huidige trainer heeft het plotsklaps laten afweten en zodoende zijn de Zondag 29 januari a.s. wordt in het recreatiegebied Den Inkel onder Kruiningen de eerste van vier trainingsritten van de zrtc Theo Middelkamp verreden. De aanvang is 10.30 uur. De perma nence is gevestigd in de kantine van camping Den Inkel. Deelna me staat open voor alle catego rieën. In deze eerste rit overi gens geen jeugd. Inschrijfgeld vijf gulden. Programma 29 januari: H. Boys 1 - Schoondijke 1 14.30 uur; Kwadendamme 3 - H. Boys 2; Lewed. Boys 3 - H. Boys 3 10.30 uur. Na een (te) nat weekend, hopen we er a.s. zaterdag 28 jan. in en tegen Arnemuiden 1 een leuke voetbalpot van te maken. Hoe wel de 1e selectie nog niet com pleet is, spreekt de wedstrijd tegen Arnemuiden altijd tot de verbeelding van iedere voetbal ler. Behalve de eerste selectie van Bevelanders, speelt ook het 4e elftal, de old Stars een uit wedstrijd, tegen V.C.K. 3. Voor de thuisblijvers een interessant programma met Bevelanders 2, 3 en 5 thuis in Kamperland. Pro gramma voor 28 januari: 14.30 uur: Arnemuiden 1 - Bevelanders 114.30 uur: Bevelanders 2 - Ril- landia 2; 14.30 uur: Bevelanders 3 - Arnemuiden 4; 14.30 uur: V.C.K. 3 - Bevelanders 4; 12.45 uur: Bevelanders 5 - Meeuwen 6 (vriendschappelijk). Op vrijdag 27 januari organiseert Buurtvereniging Watervliet een bingo-avond. Vanaf 20.00 uur zijn leden en niet-leden welkom in het buurthuis aan de Van Cit- tersstraat 3A te Heinkenszand. Toegang gratis. Voor informatie: 01106-2716. Zaterdag 28 januari speelt Togo 1 thuis tegen Maassluis 1. De eerste wedstrijd werd gewonnen, dus ook nu kunnen wellicht de punten worden binnengehaald. Togo 2 speelt tegen koploper Keep Fit 2, maar Togo is niet bij voorbaat kansloos. Togo A1 moet kunnen winnen van Storm vogels A1. De A2-ploeg speelt een moeilijke wedstrijd tegen Seolto A2. Programma, Sport- punt Zeeland: 17.30 uur: Togo A1 - Stormvogels A1; 19.20 uur: Togo 1 - Maassluis 1; 19.50 uur: Togo 2 - Keep Fit 2. Uitwedstrij den: 10.10 uur: Ondo G - Togo G; 10.40 uur: Seolto A2 - Togo A2. Voor meer inlichtingen over korfbalvereniging T.O.G.O. kunt U bellen met Ineke Schipper, tel. 01100-30473. SSV 65 1 speelt thuis tegen WIK 1 uit Kerkwerve dat na een goe de start is afgezakt naar de onderste regionen. Maar in deze competitie zijn er geen gemakke lijke wedstrijden, dus let op je tel len SSV. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. Als de heren in Mid delburg het goed gepland heb ben, speelt op deze zaterdag SSV 2 de uitwedstrijd op Brou wershaven tegen Brouwersha ven 2 om 14.30 uur. SSV 3 thuis om 12.45 uur tegen plaatsgenoot Robur 2, om 12.45 uur. 's- Arendskerke 4 - SSV 4 14.00 uur; Rillandia 3 - SSV 5 14.30 uur. wil op deze manier een blij vend aandenken aan de leden en ereleden geven. Badmintonclub 't Pluumpje Zaterdag speelt Kruiningen thuis tegen Smerdiek. Voor de ploeg van Adriaan Nieuwenhuyse is het nu zaak om goed te blijven voetballen en de hoge klassering te consolideren. 14.30 uur: Kruiningen - Smerdiek; 14.30 uur: 's-H. Arendskerke 3 - Krui ningen 2; 14.30 uur: SVD3 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruinin gen 4 - Wemeldinge 3; 12.45 uur: Rillandia 4 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruiningen 6 - Kapelle 4. Al veel jaren organiseert G.D.C., de Dam Club Goes, de school- dam-wedstrijden. Hieraan doen basisscholen uit de regio Zuid- Beveland mee. Er komen dan 60 kinderen achter de borden. De 2 hoogst geëindigde teams gaan naar de Provinciale wedstrijden. Dit jaar wordt het toernooi gehouden op 8 februari in de Pr. Ireneschool, Kamperfoeliestr. 63 in Goes. Opgave kan tot 3 febru ari bij de volgende tel.nr.: 01100- 15526; 01100-14018; 01196- 13034. Maximaal 2 teams per school. Vrijdag 28 januari treden in de Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen Maarten Spanjer en Bart Chabot op. Ze brengen hun theaterprogramma "Hemels". De aanvang is 20.00 uur en de entree is 12,50. Zaterdag 29 januari is er een optreden van de Amsterdamse Jazz-dance for matie "Hit the boom". De aan vang is 22.00 uur en de entree is 10,-. Op vrijdag 27 jan. speelt de KJH een thuiswedstrijd in café de Pompe in Goes. De winnaars van de Publieksprijs, uitgereikt door Stichting Popmuziek Zee land, beginnen met hun optreden om 22.00 uur. Aanstaande zondag 29 januari speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op sportparkt Het Schen- ge in Goes een bekerwedstrijd tegen Wallaby's uit Venlo. Twee weken geleden zegevierden de Goesenaren voor de kompetitie nog met 30-5 over de Limbur gers. Dus het bereiken van de kwartfinales lijkt voor Tovaal geen al te moeilijke opgave. De kick-off is om 14.00 uur en de toegang is gratis. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Moelker, Havenweg 13 te Nieuwdorp. Tel.: 01196-12580. Zittend v.l.n.r.: Janet Verboom, Claudia Timmerman, Dianne vd. plan is al veel uitvoering gegeven. De komende jaren zal verder aan de uitvoering van het plan gewerkt worden om zodoende een nieuw dit beleidsplan op te kunnen stellen voor de dan komende we leden ontvangen. Nieuwe jaren. Samen met al de huidi- leden hebben een proeftijd ge leden en de nieuwe leden zal dit zeker lukken", aldus voorzitter W. Copper. toonstelling geopend van struc turen en lichtsculpturen van beeldend kunstenaar en archi tect Leonardo Mosso. Deze Zaterdag 28 januari staan de vol gende wedstrijden op het pro gramma: Thuiswedstrijden in Sportpunt Zeeland. 17.00 uur BI. Wit 2 - Atlas 2; 16.00 uur: BI. Wit B - Stormvogels B. Uitwedstrij den: 16.35 uur: Seolto 4 - BI. Wit 3 in Vlissingen; 13.05 uur: K.V.K. C - BI. Wit C in Kapelle. Lijkt het je leuk om een sport te gaan doen met jongens en meis jes van je leeftijd? Kom dan gerust eens kijken naar de trai ningen op dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur, of train een paar keer gratis mee. Wie weet is korfbal wel een sport voor jou! Voor meer inlichtingen over korfbal vereniging Blauw-Wit kun je bel len met Mirjam van de Pennen, tel. 01100-31650., of met Rob of Els van Diemen, tel. 01100- 11709. Woensdag 25 januari, vandaag, wordt op het terrein van Ithaka aan de Oostmolenweg te Kloe- tinge een stookplaats in gebruik genomen. Deze plaats maakt deel uit van het tuin- en speel- complex rond dit centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, dat deel uitmaakt van het stichting PZZ. Voor dit speelproject kwa men giften binnen van o.a. de serviceclub Soroptimisten en Vrouwelijke Handwerken te Mid delburg. Zondag 29 januari a.s. organise ren de samenwerkende jonge renpastoraten van de Neder lands Hervormde Gemeente, Gereformeerde kerk en Rooms Katholieke Parochie weer 'de andere dienst' vanaf 10.30 in 'De Bonte Koe', Beestenmarkt 4 te Goes. De initiatiefgroep oecu menisch jongerenwerk Goes heet alle jongeren van 15 tot 25 jaar van harte welkom. Informa tie: 01100-51306. De Prot. Christelijke Ouderen bond Noord-Beveland houdt donderdagmiddag 26 januari a.s. een bijeenkomst in het De Casembroothuis te Kamperland. Mevrouw Y. van Nieuwburg zal er informatie geven over het patiëntenplatform, waarbij onder andere klachtenbureau en rech ten van de patiënt ter sprake komen. Belangstellende oude ren zijn welkom. Aanvang 14.30 uur. senteren als COS, centrum voor internationale samenwerking. Bij Brogum in Zierikzee treedt vrijdagavond 27 januari vanaf 20.30 uur de Schot Stuart Bar bour op. Dé avond wordt georga niseerd in samenwerking met de CJV Haamstede. De toegang is gratis. Zijn melodieuze en stevi ge muziek brengt toehoorders op de been en zijn teksten laten ook het denken niet onberoerd. Het evangelie en sociale verantwoor delijkheid zijn op een goede manier verweven in zijn presen tatie en muziek. In de Watertoren te Vlissingen- Oost Souburg wordt zondag 29 genoeg om haar in het zonnetje januari om 16.00 uur een ten te zetten. Dit gaat gebeuren op dinsdag 31 januari tijdens een groot feest temidden van alle "Kohnstammers". Daarnaast zal tect Leonardo er 's avonds een afscheidsrecep- expositie speelt op bijzondere tie worden aangeboden van 18.30-20.00 uur. Deze receptie, voor ouders, oud-leerlingen, (oud)collega's en andere belang stellenden zal plaats vinden in "haar" school aan de Reiger- straat 1 in Goes. Eenieder is van harte welkom. Op zaterdagmiddag 28 januari a.s. wordt in het Sportpunt Zee land te Goes een presentatie 'aangepast sporten in Zeeland' georganiseerd door het Nebas- district (Ned. Bond Aangepast Sporten) en de Zeeuwse Sport raad. Voor mensen met een han dicap of aandoening, die interes se hebben in sport, is het een mogelijkheid om eens kennis te maken met en te zien wat aange past sporten allemaal inhoudt. Sport is mogelijk op elk denbaar niveau! Het sporten staat cen traal en aanpassingen zijn ondergeschikt, maar soms hard nodig. Meestal zijn dit kleine ver anderingen aan spelregels of aanpassingen aan materialen. Uiteraard kan je naast een Nebas-vereniging ook lid worden van allerlei sportverenigingen. Bij de Zeeuwse Sportraad zijn vereyligingen bekend, die daar van ongeveer vier weken. In deze vier weken worden voor openstaan. Het programma begint om 16.00 uur met een presentatie op grootbeeld van een gloednieuwe videofilm over aangepast sporten in Zeeland. Daarna zal drs. W.T. van Gelder, Commissaris der Koningin kort het woord voeren. Dan beginnen gelijk de sportdemonstraties. Hiertoe zullen enkele genodig den op ludieke, sportieve wijze het startsein geven. De demon- stratiesporten zijn goalbal (speci aal voor visueel gehandicapten), jeu de boules, hockey, omnibal, tafeltennis, rolstoelbasketbal, handboogschieten en badmin ton. De demonstraties worden verzorgd door alle Zeeuwse Nebas-verenigingen. Iedereen, die belangstelling heeft, kan komen kijken! Voor informatie kunt u terecht bij het Nebas-dis- trict, 01114-2916 of de Zeeuwse Sportraad, 01180-40700. Onder het motto 'Proeven aan andere culturen' organiseert de Stichting Educatief Toerisme Zeeland 'Oranjezon' regelmatig kookcursussen, waarbij de geheimen van de exotische keu ken worden prijsgegeven. Binnenkort worden de volgende cursussen gegeven: Surinaams, Vietnamees, Thais, Indonesisch (vervolg). De cursussen Suri naams, Thais en Indonesisch koken bestaan uit 3 lessen van elk 3 uur (17.30 - 20.30 uur). De cursus "Wij koken Vietnamees" omvat 1 lesavond. Inlichtingen en aanmelding: 01188 -1507. A.s. zondag wacht Robur 1 de thuiswedstrijd tegen Hontenisse een niet te onderschatten tegen stander. Alhoewel de eerste wedstrijd na de winterstop in een nederlaag resulteerde, draait Robur nog altijd mee in de kop groep. De mannen van trainer Jos van Belzen zijn er op gebrand om Hontenisse met lege handen terug te sturen. De toegang is gratis. Programma zaterdag 28 jan.: Bevelanders B1 - Robur B1 (vriendschappe lijk) 11.15 u., Robur D1 - Beve landers D1 (vriendschappelijk) 10.00 u. Zat. senioren: D.F.S. 2 - Robur 1, aanvang 14.30 u.; S.S.V. 3 - Robur 2, aanvang 12.45 u. Zondag 29 jan.: Robur 1 - Hontenisse 1, aanvang 14.30 u.; Robur 2 - Volharding 2, aan vang 12.30 u.; Lewed. Boys 4 - Robur 3, aanvang 10.30 u. Ieder een kan lid worden van Robur, ook u! Een damesteam is in oprichting, meldt u aan en doe mee. Aanmelden bij J. Koens, tel. 21872 of bij J. Quinten, tel. 51074. Woensdag 25 januari, heden wordt in Goes de eerste paal geslagen voor het nieuwe bedrijfspand van Massee b.v., welk bedrijf komende zomer haar activiteiten zal voortzetten onder de naam van haar moe derbedrijf Plieger. De eerste paal voor het nieuwe bedrijfspand aan de Nansenbaan op Indus triepark De Poel 2 te Goes, wordt geslagen door Christophe Plie ger. Het pand zal komende zomer in gebruik worden geno men. Massee is momenteel gevestigd aan de Verrijn Stuart- weg 8-10 en men treft er toonza len op gebied van sanitair, accessoires en tegels voor bad kamers alsmede badkamer- meubelen van bekende merken. Ook worden keukens getoond. Chinees res taurant China Corner, geves tigd in Goes- Noord, heeft de Pupillen-c van Korfbalclub Blauw Wit in een nieuw shirt gestoken. De begeleiders van dit team kregen een bij passende sweater. Wedstrijdprogramma zaterdag 28 januari: sportpunt Zeeland Goes. Tjoba 1 gaat deze middag op bezoek bij HKC 1 in Hardinx- veld/Giessendam. De thuiswed strijd tegen deze ploeg werd met één punt verschil gewonnen. Inmiddels presteert het eerste duidelijk beter dan aan het begin van de kompetitie, zodat toch op de volle winst wordt gerekend. Tjoba 2 moet naar Animo 3 in Souburg, een ploeg die iets hoger staat geklasseerd. De thuiswedstrijd werd echter met groot verschil gewonnen, zodat we minstens op een puntende- ling rekenen. Tjoba 3 ontmoet in Hardinxveld/Giessendam het vierde team van HKC. Inmiddels bezet het derde de tweede plaats, zodat de volle winst noodzakelijk is om hoog geklas seerd te blijven. Thuiswedstrij den: 18.10 uur: Tjoba 4 - GKV 3; 16.00 uur: Tjoba B2 - Top B. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01106-1672. Mevrouw C.H. de Korte, onder wijzeres op de Prof. Dr. Kohn- stammschool, maakt gebruik van de VUT-regeling en neemt op dinsdag 31 januari afscheid van "het onderwijs". Zij heeft dan 40 jaar voor de klas gestaan; ruim 34 jaar was zij verbonden aan bovengenoemde openbare basisschool. Ai met al reden EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 26 JANUARI T/M 2 FEBRUARI 1995 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 26 januari 't Beest 20.30 uur: '06' film van Theo van Gogh. 26 januari Hotel Goes 20.00 uur: Alain-Fournier et "Le grand Meaul- nes", lezing door drs. F. Eijkhout. 27 januari Bethelkerk, Tulpstraat 2, 19.45 uur: Zangavond m.m.v. koor 'Hallelujah', brassband 'Excelsior' 's Heer Arendskerke en de zangbrigade van het Leger des Heils. 27 januari Prins van Oranje, 20.00 uur: 'Verreckl', solo-cabaretpro- gramma door Marcel Verreck. 27 januari 't Beest 20.30 uur: 'Goede manieren' dansuitvoering door 'De Blauwe Stoep' uit Leeuwarden. 28 januari Prins van Oranje 20.00 uur: 'De erfenis van Oom Sjors', thriller van Aad Caspers door toneelgroep 'Platogo'. 28 januari Muziekschool 20.00 uur: Kamermuziekconcert door Rik Otto, cello en Martien Maas, piano met werken van o.a. Beethoven, Orthel en Brahms. 31 januari Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 1 februari Bibliotheek 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5 - 8 jaar. 2 februari 't Beest 20.30 uur: '06' film van Theo van Gogh. VERWACHT: 12 maart Boekenbalpresentatie door Freek de Jonge (Prins van Oranje, 15.30 uur). EXPOSITIES: t/m 27 januari Stadskantoor: Expositie leden stichting Goese Kunst markt (info: 01100 - 49740). t/m 31 januari Prins van Oranje: Schilderijen van de Armeense kun stenaar Safian Ashot (info: 01100- 15154). t/m 4 februari Galerie Van den Berge: Werk van Jan-Peter Muilwijk en diverse kunstenaars (info: 01100 - 50499). t/m 5 februari Galerie Bekenes: Aquarellen, keramiek en pentekenin gen van Diane en Toon Capello (info: 01192 - 2489). t/m 13 februari Oosterscheldeziekenhuis: 'Zorg in Nederland', foto tentoonstelling van Harrie Timmermans en Roel Visser (info: 01100 - 34566). t/m 19 februari Galerie Mi Parti: Spiegel-serie van Rob Verdegaal/ontwerpen van tassen en sieraden door div. kunstenaars (info: 01100-31819). t/m 24 februari Prins van Oranje: Werk van leerlingen van Jacqueline van Trirum (info: 01100- 15154). t/m 28 februari Galerie De Hoekweide: Kunstwerken van Klaas Boon stra, Anton Heyboer en Lucas van Diepen (info: 01198 - 1152). t/m 28 februari De Vlijt: Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100 - 32213) t/m 6 maart De Jager-Tolhoek, Stanleyweg 2: Aquarellen van Conny Folmer uit Zierikzee (info: 01100 - 46600). t/m 31 maart Gezondheidscentrum Magnolia: Werken van Ada Dek ker en Joyce Setijvers (info: 01100 - 49000). Hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner - Krumme (info: 01192 - 1242). Hele jaar Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198 - 2031). Zaterdag komt Oostkapelle 1 bij Yerseke 1 op bezoek en dit belooft een prima wedstrijd te worden. Oostkapelle speelt al vanaf het begin in de top mee en Yerseke doet verwoede pogin gen om daar bij te komen. De schenker van de wedstrijdbal is René Bal. Volledige programma: 14.30 uur: Yerseke 1 - Oostka pelle 1; 14.30 uur: Tholense Boys 2 - Yerseke 2; 14.30 uur: Serooskerke 3 - Yerseke 3; 14.30 uur: Yerseke 4 - Waarde 2; 12.45 uur: Yerseke 5 - Wolfaarts- dijk 3; 14.30 uur: Apollo 3 - Yer seke 6; 12.00 uur: s.c. Botlek dms. - Yerseke dms. De eerste thuiswedstrijd na de winterstop is voor Patrijzen tegen Steenbergen. Patrijzen moet uit deze wedstrijd twee punten pakken om uitzicht op behoud in de derde klasse te houden. Dat dit een zware opga ve zal zijn is wel weer duidelijk maar tegen een ploeg als Steen bergen moet winst zeker moge lijk zijn. Voor eigen publiek is er dit seizoen nog niet gewonnen en dat is voor de spelers mis schien reden te meer om de mouwen eens op te stropen en eens te tonen dat ze zeker niet kansloos zijn dit seizoen. Het publiek dat nog altijd even trouw naar de wedstrijden is blijven komen kijken mag ook best op wat spektakel getracteerd wor den. Terugdenkend aan het vorig seizoen betekende de wed strijd tegen Steenbergen, waarin Patrijzen overtuigend won, de ommekeer in de prestaties. We hopen dan ook met z'n allen dat dat ook nu weer het geval zal zijn en dat we een mooie en sportie ve wedstrijd krijgen voorgescho teld. Het volledige programma voor aanstaande zondag: 14.30 uur: Patrijzen 1 - Steenbergen 1; 14.30 uur: Terneuzen 2 - Patrij zen 2; 12.30 uur: Patrijzen 3 - Vlissingen 4; 12.30 uur: Drei- schor 2 - Patrijzen 4. Zaterdag 28 januari spelen er drie bandjes live in Bar de Belt, Koopmansvoetpad 75 in de Sporthal te Oost-Souburg. Het programma is als volgt: 21.00- 22.00 U.M.B.; 22.30-23.30 Swindle en van 00.00-01.00 Emmerroyts. De zaal gaat om 20.30 uur open en de entree is 10,00. Op donderdag 26 en vrijdag 27 januari en op donderdag 2 en vrijdag 3 fenruari draait de film "06" van Theo van Gogh in Podi um 't Beest. In korte tijd zijn 06- lijnen ongekend populair gewor den. Theo van Gogh maakt ano nieme bellers zichtbaar in de ver filming van 06. De vrouw (Sarah) heeft een telefonische contact advertentie geplaatst waar de man (Thomas) op reageert. Het eerste schuchtere gesprek wordt gevolgd door een tweede en spoedig ontstaat regelmatig tele- fooncontact. Elke donderdag belt de vrouw, die wel het nummer van de man kent (andersom niet), en in de loop der weken beginnen de twee elkaar te ken nen. Niet altijd hebben beiden zin, allengs vertellen ze meer aan elkaar en groeit het beeld van de onbekende aan de ande re kant, terwijl er ook ruzie ont staat, jaloezie en wantrouwen. Het enige wat ontbreekt is het fysieke contact: verbeelding is het enige houvast. De film van Van Gogh toont zonder schro men onverbloemde scènes en dialogen, maar toch ook beheer sing. Aanvang 20.30 uur. COS-Zeeland houdt zich niet meer alleen bezig met voorlich ting en bewustwording over ont wikkelingssamenwerking. De ongelijke relatie tussen arm en rijk blijft wel centraal staan in ons werk. Maar ook grote internatio nale vraagstukken van deze tijd, zoals duurzame ontwikkeling, de multiculturele samenleving, de naleving van mensenrechten, internationale migratiestromen, vrede en veiligheid, man-vrouw- verhoudingen, krijgen steeds meer aandacht. Vandaar dat alle Deze week - op 27 januari nieuwe leden apart opgevan- om precies te zijn - is het 25 gen waarmee drempelvrees jaar geleden dat in Goes bad- wordt vermeden, 't Pluumpje mintonclub 't Pluumpje is opgericht. Dit heuglijke feit zal op bescheiden wijze wor den gevierd. Voorzitter W. Copper van 't Pluumpje ver- junioren en senioren versto ten: "Alle leden en ereleden zullen een aandenken ont vangen waarop de naam van Komende zaterdag 28 en zon dag 29 januari wordt in De Zee- landhallen te Goes weer de maandelijkse snuffelmarkt ge houden. Deze is zaterdag ge opend van 09.00-17.00 uur en zondag van 10.00-17.00 uur. Entree volwassenen 4,50, kin deren en 65-plussers met pas 3,-. Het aanbod is volgens de organisatie weer groot: van por- celein en Delfts Blauw tot gebruikte kleding. De Oranjevereniging Kloetinge organiseert dinsdag 31 januari een Lampionnenoptocht in samenwerking met de brass band Excelsior. Vertrek om 19.00 uur op het schoolplein van de Kloetingse school. De lam pionnen met kaars worden om 18.45 uur uitgedeeld. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen mee doen. Na afloop staat warme chocomelk klaar. Pennen, Heleen Nouse. Voor aan: Peter Verschuure (trainer). Programma 28 januari: 14.30 uur: H'zand 1 - Meeuwen 1; 14.30 uur: WIK 2 - H'zand 2; 14.30 uur: H'zand 3 - Spui 2; 14.30 uur: Mevo 3 - H'zand 4; 12.45 uur: Borssele 3 - H'zand 5; 12.45 uur: H'zand 6 - VCK 5. Zaterdag 28 jan. a.s. wordt er een vogelexcursie georgani seerd door de vogel werkgroep van de KNNV "De Bevelanden". Tijdens deze wandeling kunt u samen met de gids vele vogel soorten bekijken, zoals steltlo pers, water- en weidevogels. Ook in samenwerking met Vogelbescherming wordt er op de Teleac-cursus "Vogels dich terbij" ingehaakt. Voor beginnen de vogelaars een unieke kans om mee te gaan. Inlichtingen bij J. Westerweel, tel: 01134-1969. Start 13.00 uur Rest, de Meer koet, Wolphaartsdijk, niet KNNV- leden 2,50 p.p. Zaterdag 28 januari organiseert carnavalsclub De Kwallen te Kortgene een spelmiddag voor de jeugd in dorpshuis De Pomp- weie. Er kan worden deelgeno men in twee leeftijdsgroepen: van 5 tot en met 8 jaar en van 9 tot en met 13 jaar. Alles is gratis. De middag met o.a. sjoelen, lin go, darten, dobbelen, knikker spel en vele andere spelen begint om 14.00 uur. Er zijn leu ke prijzen voor de besten. Op 18 januari werd door wethou der A.P. Bruinooge een 18-delig glasservies uitgereikt aan mevrouw Schrijver uit Kruinin gen. Het servies is in het kader van de actie "Glas voor glas" ter beschikking gesteld door de Stichting Promotie Glasbak en is bedoeld als een symbolisch gebaar van dank richting de glasbakgebruikers in Nederland. De actie heeft het karakter van een loterij. Gedurende één jaar wordt wekelijks een willekeurige gemeente - deze week dus Rei- merswaal - geselecteerd waar die week het glasservies gaat "vallen". De Stichting Promotie Glasbak regelt met de gemeente vervolgens de uitreiking. Het ser vies wordt aan een volkomen wil lekeurige gebruiker, die op een bepaald tijdstip glas aflevert bij de glasbak, uitgereikt. COC Midden-Zeeland zaterdag 28 januari a.s. het Hoe denbal in het pand aan de Eigen- haardstraat te Middelburg, aan vang 21.00 uur. Dit feest is bestemd voor alle liefhebbers van hoeden, petten en andere hoofddeksels. Toegang leden gratis, anderen betalen vijf gul den entree. Op zaterdag 28 januari a.s. zul len vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur in de strafzaal van de arrondis sementsrechtbank te Middelburg reeds voor de 15e keer de inmid dels traditionele pleitwedstrijden gehouden worden. Tijdens deze wedstrijden bepleiten jonge advocaten fictieve zaken. Iedere advocaat-stagiaire in het arron dissement Middelburg is ver plicht om gedurende de eerste drie jaar van zijn praktijkuitoefe ning tweemaal aan de wedstrij den deel te nemen. De winnaar van de wedstrijden vertegen woordigt het arrondissement Middelburg tijdens de Zuidelijke pleitwedstrijden die jaarlijks in Breda gehouden worden. In lunchcafé de Bult in Goes zijn aquarellen te zien van Nellie van Bossen-Teunis uit Wemeldinge. Dit zijn hoofdzakelijk stillevens. De aquarellen zijn ontstaan tij dens de bijeenkomsten van de Teken- en Schilderclub te Wemeldinge. Bij Ad Lijnse zijn kaarten verkrijg baar voor het optreden op zater dag 28 januari a.s. van het Heli- kon Kwartet in het kleintheater Razzmatazz te Oost-Souburg. De leden van het kwartet brengt een luchtig programma met wer ken van Mozart, Haydn, Borrodin en Dvorak. Verder bewerkte volksmuziek voor strijkkwartet en een suite uit de bekende musical Cats. Het kwartet wordt gevormd door Elly Kopmels, Clara Brou wer, Petra Flipse en Greetje Bui tendijk. Aanvang 21.00 uur. Kaarten te reserveren via tel. 01100-30168. Wijkvereniging Goes-Oost wil starten met een knutselclub voor dames. Met denkt daarbij aan onder meer het werken met fimo- klei, zandschilderen, stof, karton en andere materialen. Donder dagavond 26 januari, morgen, is er een bijeenkomst in het nieuwe wijkgebouw, de voormalige Jan Ligthartschool (ingang Berg weg), waar men voor nadere informatie terecht kan. Aanvang 19.00 uur. De knutselclub is bedoeld voor leden, donateurs en zij die dat willen worden. Zondagmiddag 29 januari is De Bonte Koe aan de Beestenmarkt 4 te Goes weer geopend voor iedereen die behoefte heeft aan wat gezelligheid, contact met anderen, e.d. De open huismid- dag gaat uit van de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils. Mevrouw Bocheld zal de middag muzikaal verzorgen. Bij vervoersproblemen kan men bellen naar 50405 of 12814. Inl. over de open middag via tel. 33904. De toegang is gratis. In Hoedekenskerke is de stich ting Dierplezier opgericht. Deze wil een dierenparkje annex kin derboerderij opzetten bij het eindpunt van de stoomtram Goes-Borsele bij de haven van Hoedekenskerke. Momenteel wordt een sponsoractie gehou den om geld bijeen te krijgen voor het project. De gemeente Borsele steunt het initiatief. Inl. bij mevr. Riet Bolier, Kerkstraat 32a te Hoedekerkenskerke. Zaterdag 28 januari zal de fami- COSsen zich vanaf 1 januari pre- lie Dingemanse uit Heinkens zand een kraam op de snuffel markt hebben. De opbrengst daarvan is bestemd voor het werk van Huub en Marleen van Iwaarden-Van Asselt. Zij zijn betrokken bij het ontwikkelings werk in Sandema in het Afri kaanse land Ghana. ken van deskundige uitleg en training. Gezien het grote enthousiasme van de leden de vereniging en de jaartallen ziet het bestuur de toekomst staan vermeld. Het bestuur rooskleurig tegemoet. Voor 1995 zijn al verschillende toernooien gepland. De deelname aan de nacom- telt op dit moment 125 leden, petitie en veteranencompeti- Met drie senioren- en 2 junto- tie zijn reeds geregeld. De renteams wordt deelgeno- leiding van de junioren is men aan de Zeeuwse Dis- volop bezig met opvang en triktscompetitie, georgani- training voor de komende seerd door de NBB. Met twee competitieperiode. 't Pluump- recreatieteams wordt deelge- je kijkt met plezier terug op nomen aan de diverse de afgelopen 25 jaar maar recreatiewedstrijden even- ziet liever vooruit naar de eens georganiseerd door de komende 25 jaar. Een paar NBB. Tevens worden regel- jaar geleden is er een matig uitwisselingswedstrij- beleidsplan aan de leden den door de eigen vereniging voorgelegd. Het plan heeft de georganiseerd. Deze uitwis- naam "Pluumpje in 't Jaar selingswedstrijden zijn 2000" meegekregen. Aan dit bedoeld om in een ontspan nen sfeer met sportgenoten van andere verenigingen een avondje te badmintonnen. Badmintonvereniging 't Pluuumpje kan op moment nog een aantal nieu- Staand v.l.nr.: Marjo v.d. Vel de (trainster), Niek v.d. Pas, Richard de Jonge, Kuo Chenhu (spon sor), Matthijs v.d. Velde, Yvonne Flipse.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19