informatieavonden sector DAS cursussen OPEN DAGEN 2 en 3 FEBRUARI OPEN DAG OPEN DAGEN VERMEEREN OPLEIDINGEN ICHTHUS HOGESCHOOL Wilt u even noteren? 1 6.00 - 21.00 uur ADMINISTRATIE (MEAO) Bedrijfsadministratie HANDEL HORECA TOERISME GROEN ONDERWIJS VERRASSEND VEELZIJDIG c EEN HOGESCHOOL MET KARAKTER c o z o Q. GA JIJ ER OOK VOOR ALS JE KLAAR BENT MET JE SCHOOL? s ÊT uur VOORBEREIDEND BEROEPSONDERWIJS 10 DE BEVELANDER Woensdag 25 januari 1995 U bent van harte welkom cl r i Stuurt u mij telefoon vooropleiding(en) Middelbaar Toeristisch en Recreatie Onderwijs T E T O R S Bergweg 14 -12930 Stationspark 39, Goes, 01100-27203 N administratie ||ëchniek erkoop >rbereidend Beroepsonderwijs iciusief isvormlng naam adres postcode... woonplaats o een informatiepakket o een folder van de afdeling Mode Food Parfumerie Textiel Sportartikelen Doe-het-zelf Vlissingen: Woensdagavond 1 februari Aanvang: 19.00 uur Informatie over: Havo-top klas 4 en 5 in 1 jaar VWO-top klas 5 en 6 in 1 jaar Goes: Donderdagavond 2 februari Aanvang: 19.00 uur Informatie over: 1-jarige MEAO-opleiding 2-jarige MEAO-opleiding, gemoduleerd (Administratie lang) ESTHETICA OPLEIDINGEN GOES Op dinsdag 14 februari 1995 starten in Goes de volgende computercursussen*: Computergebruik voor beginners: 18 klokuren (van 18.30 tot 20.00 uur) Tekstverwerking voor beginners: 18 klokuren (van 20.15 tot 21.45) In de week van 13 februari 1995 starten de volgende boekhoudcursussen*: Basiskennis Boekhouden: 4 maanden (examen juni 1995) Praktijkdiploma Boekhouden: 15 maanden (examen juni 1996) Computerboekhouden (Exact): 12 klokuren Lesplaatsen: Vlissingen Verlengde Bonedijkestraat 277-279 Goes Leliestraat 106 Voor inlichtingen/aanmelding kunt u zich wenden tot Zeeland College, sector DAS, mw. W. Sandee/mw. A Wisse, telefoon: 01184 66186, toestel 215. Secretariaat Openbaar bestuur Commerciële Dienstverlening O u Vlissingen Verl. Bonedijkestraat 277-279 Tel.: 01184 66186 Goes Leliestraat 106 Tel.: 01100 15972 ESTHETICA GOES: 01100-51064 Molstraat 36, 4826 KA Breda tel. 076-712760 - fax: 076-716560 C O L L E G E R DA LEG E D A S INFO AVOND Lin dependance Bergweg 6 Dinsdag uaii Interesse? Vraag een brochure aan en informeer meteen naar onze voorlichtingsdagen: 010 - 2012800 zondag 12 februari a.s. van 11.00 - 15.00 uur in ons lesgebouw Molstraat 36, Breda-Noord BON VOOR TOEZENDING STUDIEGIDS I Naam I Adres ZEE k_ Ik Knip deze bon uit en stuur hem naar Delta College Zeeland Merwedestraat 1 4335 XR Middelburg r A ‘Genoemde cursussen starten bij voldoende aanmeldingen. Uitvoerend Horeca Ondernemer (UHO) Middelbaar Horeca Onderwijs (MHO) Gedegen vakonderwijs, praktijkgericht en een optimale studiebegeleiding: een uitstekende basis voor de professional van morgen. L woensdag 15 februari 15.00 - 17.00 uur 19.00 - 21.00 uur zaterdag 18 februari 10.00 - 15.00 uur 1995 zowel voltijd als deeltijd iV 1 «Mt MN» W* &MN MN» s I I I I I I I I I I I I I I I I 1 Hét Zeeland College is een scholengemeenschap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO, HAVO, VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee. Een instituut, waar ca. 5500 leerlingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag-avondonderwijs voor volwassenen. - accountancy (met afstudeerrichtingen AA en RA) - bedrijfseconomie - commerciële economie/ internationaal management - NIEUW: Communicatie (met afstudeerrichting CO-creatief - voorheen Vormgeving Communicatie) - management, economie en recht - economisch linguïstisch ZEELAND COLLEGE Het Zeeland College is een scholengemeenschap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO, HAVO, VWO voor volwassenen met vestigingen in Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee. Een instituut, waar ca. 5500 leerlingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag-avondonderwijs voor volwassenen. - leraar basisonderwijs - 2-jarige avondopleiding leraar basisonderwijs (alleen in Rotterdam) ZEELAND EN OMSTREKEN CENTRUM VOOR GROEN ONDERWIJS Inschrijving geopend voor cursus PEDICURE - VOETVERZORGING Aanvang: FEBRUAR11995 Nieuwsgierig? Bel dan voor het bijwonen van een praktijkles Voor informatie/ inschrijving Als je de juiste instelling hebt, dan kun je met je diploma's op zak na één of twee jaar aan de slag ÉÉN- EN TWEEJARIGE OPLEIDINGEN VOOR RIJKSERKENDE EXAMENS HOGER COMMERCIEEL MANAGEMENT (2-jarig) met Nima-A en -B en o.a. naar keuze: Makelaardij o.g., Assurantie A, Public Relations A en B, Logistiek COMMERCIEEL MANAGEMENT (1-jarig) met o.a. naar keuze: P.R., Nima-A en Logistiek TOERISME (1-jarig) Toer. medewerk(st)er, Toeristisch Management Internationaal Toeristisch Management (2-jarig) SECRETARIAAT (1-jarig) Internationaal Secretaresse, Directiesecretaresse, Receptioniste HOSPITALITY (1-jarig) Start Host/ess, Hotel Management SCHOLEN-INF I Ik heb belangstelling voor de dagopleiding Wilt u mij daarom uw studiegids toezenden. i i PostcodeWoonplaats j Bon zenden naar: Vermeeren Opleidingen, Molstraat 36, 4826 KA Breda Groot Stelle F COLLEGE - sss: IIP* Vasteland 70 H r- f 1 3011 BN Rotterdam I I L-/V 010 - 2012820 I I C A O Pinasplein 4 t—I X 1 3028XW Rotterdam I IJ/W 010 -4370522 - sociaal pedagogische hulpverlening* - sociaal pedagogische hulp verlening: co-op leerroute voor studeren èn een baan - maatschappelijk werk en dienstverlening* - culturele en maatschappelijke vorming: management, com municatie en organisatie in sa menlevingsopbouw, kunst en cultuur, recreatie en educatie* - pastoraal diakonaal medewerker (alleen deeltijd) - sociaal juridische dienst verlening* - personeel en arbeid* a nx Binnenrotte 85 M W 1 3011 HB Rotterdam I iLJxy 010- 2013700 Spirea 3 3317 JP Dordrecht 078 - 175400 Ml

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 10