Indoor Motorcross Goes vrijdag en zaterdag a.s. gem Blessures, maak SPORT Bevelander) CULTUUR KORT er geen sport van 7 KVK A in Sponsorkleding transporten VER Woensdag 18 januari 1995 23 DE BEVELANDER Vc a Rommelmarkt Rommelmarkt in Hoedekenskerke Ladybird in film theater 't Beest Kamjehaar in De Piek Thema-avond Rozen- kruizers in M'burg Hobbybeurs in Kortgene Aquarellen bij De Jager-Tolhoek v.v. Wemeldinge v.v. Kloetinge De optimale fietshouding Basiscursus tekenen en schilderen .it De gemeente van God Kleine Klusjes V.V. Kapelle k.v. Togo Vandalisme Bijdrage v°°r d® meubel- en kledingwinkel zijn die wijk Goes-Oost Concert Kamermuziek Muziekschool, v.d. Spiegelstraat Toerustingsochtenden in De Levensbron Goes Dansavonden Snert-puzzeltocht voor wandelaars Bingo Watervliet v.v. Arendskerke NVVH Goes e.o. TM-cursus Cursus vreemde talen voor vakantie en beroep v.v. G.O.E.S. v.v. Yerseke Expositie bibliotheek te Wemeldinge Jongeren werken in de natuur Posteractie Visio k.v. Tjoba Genealogen bijeen V.V. "De Patrijzen" s.v. Robur Snerttocht Grote Zangavond in Bethelkerk Goes 1 ■n Ir it P.M. van Hoeve, (sport)fysiotherapeut, 's-Gravenpolder t de winterstop. Dit geldt uiteraard heeft met betrekking tot slecht- u V Zaterdag 21 januari a.s. is er weer de overdekte en verwarm de Snuffelmarkt in de hal van het Leger des Heils aan de Lelie straat no. 24 in Goes. Openings tijden van 10.00 uur tot 13.00 uur en de toegang is gratis. Het aan bod is zoals gewoonlijk zeer groot en de prijzen laag. De Otto, cello en Martien Maas, piano. De volgende werken wor den uitgevoerd: Sonate 4, Op. 102 nr. 1 van L. van Beethoven; 2e Sonate Op. 41 van L. Orthel en Sonate in F-majeur, Op. 99 van J. Brahms. Het concert vindt plaats in de concertzaal van de In De Griend te Hoedekenskerke wordt zaterdag 21 januari een rommelmarkt gehouden. Deze is georganiseerd door de kaartclub "Prettig geregeld" en is geopend van 10.00-14.00 uur. Entree één gulden. en dienstverlening, sociaal-cultu- reel werk voor jongeren en etni sche minderheden zijn voorbeel den van activiteiten die het Julia- Woensdag, heden, donderdag 19 en zaterdag 21 januari draait in podium 't Beest te Goes de film "Ladybird, Ladybird" in de regie van Ken Loach. De lengte is 103 minuten en de voorstellin gen beginnen om 20.30 uur. Iets over de inhoud: Maggie is moe der van vier kinderen. Als kind is ze seksueel misbruikt en zag ze hoe haar moeder werd mishan deld. Mannen slaan of lopen weg, iets anders heeft ze nooit meegemaakt. Elk van haar kin deren heeft een andere vader. Ze zwerft langs opvanghuizen. 'Love is Focking Fairytale", luidt haar met zwaar accent uitge sproken overtuiging. Op een avond ontmoet ze Jorge, vluch teling uit Paraguay. "Ik heb sjans met Julio Iglezias", zegt ze opge wekt, tegen haar pubvrienden. Jorge blijkt een ander soort man; hij luistert. En hoe. Jorge is zo lief en redelijk dat hij het realisme van de film danig op de proef stelt. Door de ontmoeting met Jorge heen gevlochten komt stukje bij beetje het recente ver leden van Magie naar boven. Zaterdag 21 januari is er in de Piek, Hellebardierstraat 13 te Vlissingen een optreden van de uit Goes afkomstige gitaarrock- band "Kam-je-Haar". Aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. Vanuit Goes zal er ook een bus heen en weer pendelen om de fans uit Goes gratis naar Vlissin gen te brengen. De bus vertrekt om 21.30 uur vanaf de Grote Markt in Goes. Vrijdag 20 januari kan er weer gejamd worden in de Piek. Instrumenten zijn aanwe zig. Aanvang is 21.00 uur. Het Lectrorium Rosicrucianum houdt donderdag 19 januari een openbare thema-avond in de Zeeuwse Bibliotheek (zaal 2) te Middelburg. Het thema van de avond is reïncarnatie. De toe gang is gratis, aanvang 20.00 uur. Dinsdag 31 januari start een avonden en deelname kost vijftig gulden, inclusief lesmateriaal en consumpties. Men kan zich op de avond zelf aanmelden aan de zaal, (eveneens zaal 2) Zeeuwse Bibliotheek, aanvang 20.00 uur. In Kortgene wordt weer gewerkt aan de traditionele hobby- en verzamelbeurs. Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 Tot 6 maart is in de showroom van De Jager Tolhoek aan de Stanleyweg 2 te Goes (achter de Zeelandhallen) werk te zien van Conny Folmer uitZierikzee. Haar Programma zaterdag 21 januari: Thuis: Wemeldinge 1 - Spui 1 14.30 (beker). Uit: Colijnspl. Boys 2 - Wemeldinge 2 14.00 uur. A.s. zaterdag begint Kloetinge thuis aan de tweede helft van deze competitie tegen Altena. Een voor Kloetinge niet te onder schatten tegenstander. De heen wedstrijd werd door Kloetinge tenauwernood met 1-0 gewon nen en zou een gelijkspel meer op zijn plaats zijn geweest. In voetbal is dat vaak het verschil tussen een bovenstaande ploeg met een team dat (ten onrechte) in de onderste regionen verblijft. Het belooft dan ook een span nende wedstrijd te worden na de Een optimale houding op de wielrenfiets zorgt voor een betere fiets- prestatie en helpt blessures te voorkomen. Veel fietsers rijden met klachten rond, welke vaak eenvoudig te verhelpen zijn. De meest voorkomende klachten bij wielrenners zijn in grote lijnen in 3 pro bleemgebieden te verdelen, t.w.: Probleem 1: een verkeerd afgesteld zadel waardoor hoofdzakelijk klachten ontstaan aan benen en lage rug. Probleem 2: een verkeerd afgesteld stuur waardoor hoofdzakelijk klachten ontstaan aan armen en de romp. Probleem 3: een verkeerde afstand zadel - stuur waardoor hoofdza kelijk klachten ontstaan aan de lage rug, nek en de polsen. De zadelstand: Bij een te lage zadelstand of een zadel dat te ver naar voren is geplaatst ontstaan klachten aan de voorzijde van de bovenbeenspie ren. De sterke kniestrekkers worden hierdoor overbelast. Bij een te hoge zadelstand ontstaan klachten aan de achterzijde van de bovenbeenspieren. De sterke kniebuigers, de hamstrings, worden hierdoor overbelast. Tevens zal door een te hoge zadelstand het bek ken mee gaan bewegen hetgeen op den duur lage rugklachten gaat veroorzaken. De stuurpositie: Bij een te lage stuurpositie ontstaan klachten in de romp, m.n. de lage rug en nekregio. Door een te lage stuurpositie zal de natuurlijke hol ling van de lage rug volledig verstreken zijn. Deze afvlakking van de lage ruglordose holling) werkt vooral bij lange ritten overbelastend. Hieruit valt af te leiden dat goed ontwikkelde buik- en rugspieren van groot belang zijn voor een wielrenner (preventief!) De beschreven klachten welke kunnen ontstaan zijn door een juiste zadel, stuur en zitpositie (afstand zadel - stuur) makkelijk te vermij den c.q. te verhelpen. Mocht u toch lichamelijke klachten krijgen door het fietsen, raadpleeg uw arts en via hem een sportfysiotherapeut. De afstand tussen zadel en stuur: Bij een te korte zit ontstaan er klachten aan de lage rug en nekregio. Door de z.g. verdrongen houding ontstaat er in de lage rug een extre me kyfose (boiling) en in de nek in een extreme lordose (holling). Ver der zullen de armen en de polsen extra belast worden. Bij de foto: KVK A, de kam- pioensploeg van KVK in 1994. Dit jaar in sponsor-kleding! EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 19 T/M 26 JANUARI 1995 MUZIEK-FILM-TONEEL-THEA TER 19/21 jan.: 't Beest, 20.30 uur: 'Ladybird Ladybird', film van Ken Loach. 20/21 jan.: Heer Hendrikhuis, 20.00 uur: 'De week v.d. Kapiteins' en 'De Koningin', toneelstukken van Gonda Vaneynde en Hans Hüber. 21 januari: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'Knecht van twee Meesters', door het Mechels Miniatuur Theater. 24 januari: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 25 januari: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 26 januari: 't Beest, 20.30 uur: '06' film van Theo van Gogh. 26 januari: Hotel Terminus, 20.00 uur: "Le grand Meaulnes", lezing van Alain Fournier. In het Schildersatelier van het Ambachtscentrum te Goes start begin februari een nieuwe basis cursus tekenen en schilderen voor volwassenen. De cursus besteedt aandacht aan verschil lende technieken en materiaal gebruik. De cursus omvat veer tien avonden; alle benodigde materialen zijn aanwezig. Inl. 01100-11742. B1 -KVKB1. Men hoopt natuurlijk weer op EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 01198- 2031). t/m 27 jan. 1995, Stadskantoor: Expositie leden stichting Goese Kunstmarkt (info: 01100-49740). t/m 31 jan. 1995, Prins van Oranje: Schilderijen van de Armeense kunstenaar Safian Ashot (info: 01100-15154). t/m feb. 1995, De Vlijt: Schilderijen van Rie Baauw (info: 01100- 32213). t/m 4 feb. 1995, Galerie Van den Berge: Werk van Jan-Peter Muilwijk en diverse kunstenaars (info: 01100-50499). t/m 5 feb. 1995, Galerie Beken es: Aquarellen, keramiek en penteke ningen van Diane en Toon Capello (info: 01192-2489). 't/m 19 feb. 1995, Galerie Mi Parti: Spiegel-serie van Rob Verde- gaal/ontwerpen van tassen en sieraden door div. kunstenaars (info: 01100-31819). t/m 31 jan., Lunchcafé Stadhuis: fotografie van Beppy Everaers. Q isA w. O in ’t kort Op vrijdag 20 januari wordt de vijfde lezing in een serie van 6 lezingen gehouden over het onderwerp: "De gemeente van God". Deze serie lezingen gaat over het ontstaan, het heden en de toekomst van de Gemeente van God. Het onderwerp van deze vijfde lezing is: "De toe komst van de gemeente". Er is na de lezing gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens is er een boekentafel aanwezig. De lezingen worden verzorgd door M.G. de Koning en T. Jonathan en vinden plaats in het Buys Bal lotcollege. Inlichtingen 01106- 3882/3956 of 01102-43419. Spreker is deze avond T. Jona than uit Arnhem. Iedereen is van harte welkom. In Goes organiseert de Zeeuwse Volksuniversiteit binnenkort een cursus "Kleine Klusjes". Deze cursus start op dinsdag 24 janu ari te 19.30 uur en wordt gege ven in het Buys Ballotcollege. De cursus omvat 6 avonden van 19.30-21.30 uur. Doel van de cursus: het kunnen verrichten van allerlei kleine reparaties thuis en vaardigheden ontwikke len om meer dingen zelf te gaan doen. Inlichtingen en opgave: ZVU, Spanjaardstraat 51, Mid delburg, tel. 01180-34800. Kapelle 1 start na de winterstop met een moeilijke uitwedstrijd tegen Bruse Boys 1welke in de top van de derde klasse staat. Toch heeft Kapelle er alle ver trouwen in omdat de thuiswed strijd ook één punt heeft opgele verd. Kapelle 2 krijgt de Meeu wen 2 op bezoek en de A1 junio ren moeten in staat worden geacht de uitwedstrijd tegen Internos in hun voordeel te beslissen. Het programma ziet er als volgt uit: 21 Januari: 14.30 uur: Bruse Boys 1 - Kapelle 1; 14.30 uur: Kapelle 2 - De Meeu wen 2; 12.45 uur: Yerseke 5 - Kapelle 4; 14.30 uur: Internos A1 - Kapelle A1; 12.45 uur: Kapelle B1 - Wemeldinge B1. 20 Jan.: 19.00 uur: Oostkapelle B1 - Kapelle B1 A.s. zaterdag speelt Togo 1 in Barendrecht tegen Vitesse 1, deze ploeg staat maar op enkele punten van Togo verwijderd. Het kan dus een zware uitwedstrijd worden: Vitesse is natuurlijk uit op revanche voor de eerder geleden nederlaag. Togo 2 speelt tegen het puntloze Breda Noord 2, een overwinning1 ligt in de lijn der verwachtingen. Ook Togo 3 moet weer punten kun nen pakken tegen Tjoba 7. Dat wordt een moeilijkere opgave voor Togo 4 tegen Zaamslag 2. Togo A2 speelt thuis tegen Top A2, dat op de tweede plaats staat. Programma Sportpunt Zeeland: 9.05 uur: Togo D - KVK D; 10.05 uur: Togo G - Animo G; 10.10 uur: Togo A2 - Top A2; 11.20 uur: Togo C - Zaamslag C1; 12.20 uur: Togo 4 - Zaam slag 2; 14.25 uur: Tjoba 7 - Togo 3. Uitwedstrijden: 9.00 uur: Zuid westers F - Togo F; 12.20 uur: Breda Noord 2 - Togo 2; 14.30 uur: Zuidwesters B - Togo B; 15.45 uur: Vitesse 1 - Togo 1. Vpor meer inlichtingen over korf balvereniging Togo kunt U bellen met Ineke Schipper, tel. 01100- 30473. belooft spektakel met name in de open superklasse vanaf 125cc. Hierin staan de rijders die zater dags per klasse gescheiden zijn nu samen achter het starthek. In de juniorenklasse starten rijders die het 'vak' nog verder moeten leren of aan het afbouwen zijn. De Indoor Goes wordt verreden op een parcours dat door twee hallen gaat en waarvan in de hoofdhal het grootste gedeelte ligt. Het bevat alle hindernissen die nodig zijn voor een spektaku- laire supercross met wasborden, springschansen, scherpe boch ten enz. Op vrijdagavond beginnen de wedstrijden om 19.30 uur, zater dag wordt er gestart om 13.00 uur. De grote finale voor de Eurocup 125cc Indoor staat gepland om 22.00 uur. Heden, woensdag, wordt in De Stenge te Heinkenszand een bij eenkomst gehouden van de werkgroep die het vandalisme wil tegengaan. Deskundigen zijn uitgenodigd voor een discussie. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en uitgenodigd zijn mensen van het jeugd- en jongerenwerk, buurt- en speeltuinvereniging, scholen en andere bij jeugd betrokken instellingen. Burge meester Mandos is voorzitter van de bijeenkomst. In de toe komst wil men een vandalisme- project van de grond brengen. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari wordt in de Zeelandhal len in Goes voor de derde maal de Indoor Motorcross Goes ver reden. Ondanks zijn nog maar korte bestaan inmiddels een wedstrijd van internationale allu re die bij de rijders zeer in trek is, gezien het feit dat de organisatie tientallen rijders moest teleur stellen omdat de klassen vol zaten. Op vrijdagavond komen aan de start de 80cc, 125cc en hoger en de junioren. Zaterdag starten de 80 cc, 125 cc, 250cc+ en de eerste wedstrijd voor de Europacup Indoor 125cc, een primeur voor Goes. Laatstge noemde wedstrijd vormt het hoogtepunt van dit tweedaags motorcrossspektakel, met als toppers Marco Stallmann (3e in EK), Marcel van Drunen, Alwin uren eveneens geopend, zodat u ook daar uw keuze kunt maken! De opbrengst is bestemd voor het Bouwfonds van het Leger des Heils. Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan Wijkvereniging Goes-Oost te Goes een bijdrage toegekend van 40.000,- voor de installatie van een lift in het wijkgebouw en de aanschaf van een koersbal- spel en een disco-installatie. Het Juliana Welzijn Fonds verleent financiële steun aan zowel kleine als grotere initiatieven die maat schappelijk welzijn bevorderen. In 1994 besteedde het Fonds hieraan ruim ƒ21 miljoen. Het gaat hierbij vooral om activiteiten op het terrein van "hulp en zorg" en "sociaal-cultureel werk". Het Juliana Welzijn Fonds wil direct zichttbaar, dicht bij de mensen, actief zijn onder het motto: De Culturele Raad Goes biedt jonge, talentvolle beroepsmusici O.K.K. de jaarlijks terugkerendë Snerttocht. Er is keuze tussen de afstanden van 5 en 10 km. De inschrijving start om 13.00 u. bij Dorpshuis de Pompweie, Wilhel- minastr. 2a, Kortgene. januari vindt het derde concert plaats in deze serie. Dan wordt een uitvoering gegeven door Rik maatschapskaart 0,50 korting. De wandelboekjes kunnen bij het startburo worden ingeleverd en na afloop, samen met een herin nering worden opgehaald. Men hoopt dat er weer veel deelne mers zullen zijn. Onder het thema beleven en doorgeven worden vanaf zater dag 4 februari vijf evangelisatie toerustingsochtenden gehouden in gebouw "De Levensbron", Mansholtlaan 1 te Goes. De kur- sus start op 4 februari en vindt verder plaats op 11, 18 en 25 februari en 4 maart van 9.30 uur tot 11.45 uur. De toerusting wordt verzorgd door Agapé, een interkerkelijke stichting en is het initiatief van de Chr.Geref. Kerk en de Hervormde buitengewone wijkgemeente. De kosten van de kursus voor vijf ochtenden bedraagt 30,00 p/p. Voor infor matie en/of opgave kunt u kon- takt opnemen met: Ad Geluk, tel.: 01102-44024 of Marleen Bouwman, tel.: 01108-1927. Iedere zaterdagavond tussen 20 en 24 uur wordt ook komend sei zoen een dansavond met bingo gehouden door de ontspan ningsvereniging OVA uit Wilhel- minadorp. De avonden zijn spe ciaal bedoeld voor mensen van 40 jaar en ouder. Belangstellen den zijn welkom in het dorpshuis te Wilhelminadorp, zo meldt mevrouw Dekker-de Weert uit 's-Gravenpolder, die bij de orga nisatie is betrokken. W.s.v. 't Zand te Middelburg houdt zaterdag 21 januari een familie-snert-puzzel-wandel- tocht. De route wordt voor de 19e maal gelopen, voert deels door de binnenstad van Middel burg en is vijf km. lang. Start bij De Vergulde Baars aan de Baarsjesstraat 42 in wijk 't Zand- Stromenwijk tussen 13.30 en 14.00 uur. Inl. tel. 01180-37572 of 28602. Na afloop staat de snert klaar, is er een leuke herin nering voor de deelnemers en er worden enkele prijzen verloot in het kader van de puzzeltocht. de kans een uitvoering te verzor gen. In samenwerking met het Brabants Conservatorium te Til burg is daarom enkele jaren geleden een concertserie kamer- minastr. 2a, Kortgene. Het muziek opgezet. Op zaterdag 28 inschrijfgeld is 4,50 en leden 2 t van een erkende wandelsport- bond krijgen op vertoon van lid- Op vrijdag 20 januari organiseert buurtvereniging Watervliet uit Heinkenszand een Bingo-avond voor leden en niet-leden in het buurthuis, van Cittersstraat 3A. Aanvang 20.00 uur. Informatie: 01106-2716. gehouden maart a.s. De deelname is gratis, onderwerp: De geschiedenis Commerciële instellingen zijn uit gesloten. Deelnemers kunnen zich nu al aanmelden bij de orga nisator. Dat is de heer J. de Looff, Burg. Snellenstraat 5a te Kortgene, tel. 01108-1496. De beurs is op 11 maart geopend van 9.00-17.00 uur in De Pomp weie. een sportieve wedstrijd voor alle partijen met veel publiek en een positief resultaat. KVK, een enthousiaste club met veel actie ve leden zoekt nog meer leden (jong en ouder) die zich in willen Programma 21 januari: 2e klas A: Een thuiswedstrijd voor 's-H. Arendskerke na de winterstop en wel tegen Strijen I. Een ploeg die ons onbekend is, zodat we mischien een leuke wedstrijd tegemoet kunnen zien op ons Sportpark; aanvang 14.30 uur. Beker SSV2/V.V.A. 2 - Meeuwen 4 14.30 uur. Mevo 2 - 's H.A. ker ke 3 14.30 uur. Nieuwe leden of donateurs kunnen zich melden bij de secr. (01106-2272). 4 te Goes. De aanvang is om 20.00 uur. De toegangsprijs voor het concert bedraagt 6,-. CJP/Pas '65-houders en leerlin gen van de Zeeuwse Muziek school betalen 4,-. Er is geen voorverkoop. Kaarten zijn uitslui tend vóór aanvang van het con cert verkrijgbaar aan de zaal. NVVH Goes en omstreken houdt op donderdag 19 januari om 9.30 uur en koffieochtend in het Lunchcafé op de Grote Markt. De heer A. Hagenaar van de gemeente Goes komt deze mor gen spreken over de nieuwe manier van huisvuil ophalen. ze zachte kleuren gebruikt en "dromerige" onderwerpen cen traal staan. Ze werkt ook met zelfhardende klei en keramiek. Te zien van dinsdag tot en met zaterdag van 9.00-16.00 uur. Toegang vrij. Maandag 23 januari wordt in het TM-centrum aan de Kloetingse- weg 5 te 's-Heer Abtskerke infor matie gegeven over de TM-cur sus die binnenkort van start gaat. Op deze avond kan men kennis maken met deze techniek van transcendente meditatie die wereldwijd door al meer dan 3 miljoen mensen worden beoe fend, waarvan 80.000 in Neder land. De avond begint om 20.00 uur, toegang zes gulden. Inl. Wim Kooy.tel. 01103-1904. Iedereen die nog voor de zomer zijn of haar kennis van een vreemde taal wil opfrissen of uit breiden kan hiervoor terecht bij de Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon. In de eerste week van februari starten nieuwe series lessen Frans, Duits, Engels en Spaans. De cursus sen bestaan uit 12 lessen van 1 '/4 uur. Er wordt gewerkt in diver se niveaugroepen. Ook voor beginners zijn er mogelijkheden. De sfeer in de lessen is gezellig en ongedwongen. De nadruk ligt op de spreek- en luistervaardig heid. Voor inlichtingen kunt u bellen 01188-1507. Gehavend Goes begint vol ver trouwen aan het laatste deel van de competitie. Na de laatste thuiswedstrijd tegen Udi'19, waarin meerdere spelers hun zelfbeheersing verloren, heeft Goes voor aanstaande zondag 4 geschorste spelers. Daarnaast nog steeds een aantal gebles seerde spelers. Ron Schrier zal daarom een beroep op een aan tal spelers van het tweede elftal moeten doen. Deze spelers zijn echter ontzettend gemotiveerd om a.s. zondag voor Goes de volle winst te behalen. Uit heb ben we met 1-0 gewonnen van JVC. JVC staat momenteel onderaan en willen we in de Eer ste Klasse blijven dan zullen we a.s. zondag moeten winnen. Aan de spelers zal het niet liggen, die hebben de afgelopen weken goed getraind en zijn erop gebrand een goed resultaat neer te zetten. Aan de inzer zal het niet liggen en met steun van het talrijke publiek moet dat zeker lukken. De komende weken zijn belangrijk en juist in deze perio de steunen de echte supporters hun club. Goes 2 speelt thuis tegen TSC 2. Uit hebben de mannen van Jan Rooze met 2-1 gewonnen. Ook Goes 2 kan de punten goed gebruiken. Het zal misschien wat improviseren zijn, maar ook hier gaan we uit van de volle winst. Voor de jeugd nog geen competitie-voetbal, wel een aantal vriendschappelijke wed strijden. Het volledige program ma is: Programma zaterdag 21 januari: 14.30 uur: Goes A1 - Serooskerke A1; 11.15 uur: Colijnsplaatse Boys A1 - Goes A2. Goes C1 doet mee aan het door de KNVB georganiseerde strandvoetbal. 11.15 uur: Goes D1 - Goes C2. Programma zon dag 22 januari: 14.30 uur: Goes 1 - JVC'31 112.00 uur: Goes 3 - TSC 2. Zaterdag start ook voor Yerseke 1 en 2 de competitie. Yerseke 1 gaat op bezoek bij Tholense Boys, een ploeg die na een zwakke start sterk is teruggeko men. Yerseke 2 ontmoet thuis Nivo Sparta 2 uit Zaltbommel. De wedstrijdbal wordt geschonken door Dirk van der Jagt-palletten- handel. Volledige programma: C. 14.30 uur: Tholense Boys 1 - Yerseke 1; c. 14.30 uur: Yerseke 2 - Nivo Sparta 2; vr. 12.45 uur: Wolfaartsdijk 2 - Yerseke 3; vr. 14.30 uur: Yerseke 4 - Nieuw- dorp 2; vr. 12.45 uur: Yerseke 5 - Kapelle 4; c. 12.45 uur: Waarde 3 - Yerseke 6; C. 12.30 uur: Yer seke dms. - Tern. Boys dms. Dichtwedstrijd: Maandag 23 januari, 19.30 uur: Jong Yerseke - Jong Kruiningen. Tot 3 februari is in de Bibliotheek te Wemeldinge een expositie te zien van origami en kalligrafie. De tentoonstelling is verzorgd door Lenie Pieper die regelmatig tijdens de openingsuren van de bibliotheek aanwezig zal zijn om een toelichting te geven op haar werk. Tevens kan men in de bibliotheek terecht voor aankoop van afgesch reven boeken. Zowel van de jeugdafdeling als van de volwassenafdeling van Kapelle en Wemeldinge. Ope ningstijden: maandag en vrijdag van 14.30-16.30 uur en woens dag van 14.00-17.00 en van 18.00-20.00 uur. Jongelui tussen 12 en 23 jaar die belangstelling hebben om komende zaterdag mee te wer ken in de natuur zijn welkom. In het kader van het Europees Natuurbeschermingsjaar gaat men vanuit Goes wilgen knotten in Dreischor. Wie mee wil, dient zaterdag 21 januari om 8.00 uur 's morgens bij het NS-station te staan, vanwaar men naar Zierik- zee vertrekt. Het meenemen van fiets, lunchpakket, laarzen en werkhandschoenen wordt aan geraden. Inl. bij Marloes van den Berg, tel. 01100-12237. Zij kan ook meer vertellen over het win terkamp dat op 27, 28 en 29 januari a.s. in Retranchement bij Cadzand wordt gehouden. ook voor de overige elftallen. Vooraf aan Kloetinge 1 speelt Kloetinge 2 om half één tegen Wilhelmina'26 2. Wanneer de mannen van trainer Hiensch col lectief en met overleg spelen zul len zij zich door deze tegenstan der niet laten verrassen. Na de verloren (ingelaste) wedstrijd van Dames 1 moeten zij zater dag in staat zijn de twee punten op het Wesselopark te houden. Om half drie treden zij aan tegen ZwartWit'28-2. Donderdagavond 8ste trekking van de grote loterij. Programma zaterdag a.s.: Kloe tinge 1 - Altena 1 14.30 uur. Kloetinge 2 - Wilhelmina'26 2 12.30 uur; SKNWK 2 - Kloetinge 5 14.30 uur; Krabbendijke 4 - Kloetinge 6 14.30 uur; Kloetinge Dames 1 - ZwartWit'28 Dames 2 14.30 uur. Vriendschappelijk: Zierikzee A1 - Kloetinge A1 14.00 uur; Kloetinge Meisjes - Kloetinge D3. van Asten, terwijl ook Edwin Evers belangstelling heeft getoond. Uit België komt o.a. Freddy Verherstraeten met een zeer sterk team met ondermeer Oscar Vromans, uit Duitsland komen de sterke Michael Daz en Franz Teitz Jansen. Deze wed strijden zijn de eerste in een serie van drie; later volgen Schijndel en Maastricht. Verder komen op zaterdag aan de start de 80cc- ers met een zeer sterke Engelse afvaardiging, vele Bel gen en Nederlanders. De 125cc met Steve Ramon van België en Berry Visser voor Nederland belooft ook spektakel evenals de 250cc met als toppers de Belgen Brik Shelfhout, Serge Degezelle en Jurgen Paepe en voor Neder land Stefan Schrik, Erik Polder man e.a. Ook vrijdagavond Deze week is Visio afd. Zeeland een Posteractie in Goes gestart. Visio biedt slechtziende en blin de kinderen en volwassenen voorlichting, advies, consultatie, onderzoek en revalidatie. Tevens kan iedereen die vragen zienden en blinden voor voorlich ting en advies bij Visio terecht. Visio heeft een regionale functie, dat wil zeggen dat slechtzienden en blinden in Goes zijn aange wezen op de diensten van Visio, Dépendance Zeeland. De dépendance is 's ochtends geo pend. Op dinsdagmorgen kan men tussen 09.00 uur en 12.00 uur, zonder afspraak, langsko men op Lijnbaan 34, 4461 HK Goes. Wedstrijdprogramma zaterdag 21 januari 1995 Sportpunt Zee land Goes. Tjoba 1 krijgt Olym pia 1 uit Spijkenisse op bezoek, waarvan in de eerste kompetitie- wedstrijd werd verloren. Inmid dels gaat het om de bezetting van de tweede promotieplaats tussen het eerste en Olympia. En uiteraard ook om het bijhou den van koploper Kinderdijk. Er moet dus gewonnen worden om volledig in de race te blijven! Tjo ba 2 ontvangt het tweede team van Olympia. Dat moet het twee de de gelegenheid bieden het puntentotaal te vergroten en wat afstand te nemen van de onder ste plaatsen.' Tjoba 3 moet Snel 3 bekampen. In de heenwed strijd leverde dit twee punten op, waarop we nu dus weer rekenen. Thuiswedstrijden: 15.55 uur: Tjo ba 1 - Olympia 1; 14.40 uur: Tjo ba 2 - Olympia 2; 17.10 uur: Tjo ba 3 - Snel 3; 18.20 uur: Tjoba 6 - Blauw-Wit 2; 14.25 uur: Tjoba 7 - Togo 3; 13.30 uur: Tjoba A1 - Luctor A1; 9.00 uur: Tjoba A2 - Zuidwesters A; 9.15 uur: Tjoba G - Swift G2. Voor inlichtingen en aanmelding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107 - 1672. Zaterdag 21 januari vindt in "De Vroone" te Kapelle een bijeen komst plaats van de Nederland se Genealogische Vereniging, afdeling Zeeland, aanvang 14.00 uur. Door de heer J. de Ruiter uit Goes zal een lezing met dia's worden gehouden over het en ontwikkeling van de Zak van Zuid-Beveland. Een bijzonder mooi deel van Zeeland met een eigen boeiende historie staat dit maal centraal. Voor verschillen de genealogen een prachtige achtergrond bij hun familieonder zoek. Ook bestaat deze middag de mogelijkheid om met elkaar familiegegevens uit te wisselen en om diverse aanwezige stuk ken, boeken en tijdschriften te raadplegen. Aanstaande zondag mag Patrij zen na een korte winterstop op bezoek bij Roosendaal. Dat voor Patrijzen het uur van de waar heid wel erg dicht genaderd is, staat voor eenieder inmiddels als 'n paal boven water. Want onze ploeg heeft uit de laatste negen wedstrijden nog minimaal dertien punten nodig om zich enigszins veilig te kunnen wanen en dat is een wel erg zware opgave. Toch heeft iedereen er nu weer zin in, want met een nieuwe trainer hopen we toch dat er ook weer nieuwe motivatie en kracht in het elftal gebracht is. Zondag zal blij ken of dit dan ook afdoende is. Dat Patrijzen dan ook alles uit de kast zal moeten halen staat bui- ties voor u open. Voor meer informatie kunt U contact opne men met secretaris de heer Deurwaarder, tel.nr.: 01102- 42630. ten kijf want zeker Roosendaal met z'n enorme spelerspoten- tieel is een zeer gevaarlijke tegenstander. Hoewel deze ploeg deze competitie nog wat tegenvalt behoort ze zeker tot de sterkere teams in de derde klas se. Patrijzen is dus gewaar schuwd. We hopen in ieder geval dat Patrijzen niet met lege handen huiswaarts zal keren. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zondag 22 januari: 14.30 uur: Roosendaal 1 - Patrijzen 1 14.30 uur: Patrijzen 2 - Steen 2; 10.30 uur: Goes - Patrijzen 3. werk omvat aqaurellen, waarbij Oefenmeester Jos van Belzen gaat Robur aan het eind van het seizoen verlaten. Drukke werk zaamheden en onregelmatige diensten noopten hem hiertoe. Van Belzen trainde Robur gedu rende 2 seizoenen succesvol. Robur draait mee in de kop van de ranglijst en heeft een periode- titel op zak. Het Roburbestuur trok voor het komend seizoen oefenmeester Ad Vermeulen aan. Vermeulen trainde Robur eerder in het seizoen 1991/92. Adri v. Luijk blijft ook in het nieu we seizoen als verzorger aan de vereniging verbonden. Hij is een zoon van Janus v. Luijk, in leven een trouw Robur-supporter, bij de oude garde zeer bekend. In het komende weekend wordt er, als de weergoden ons gunstig gezind zijn, een bescheiden pro gramma afgewerkt. Zaterdag 21 januari: Bevelan ders 3 - Robur 2 (zat. afd.), aan vang 12.45 uur. Zondag 22 januari: Robur 1 - Zierikzee 3 (beker), aanvang 14.30 uur; Hansw. Boys 1 - Robur 2 (beker), aanvang 14.30 uur; Robur 3 - Renesse 4 (comp.), aanvang 12.30 uur. Iedereen kan lid worden van onze vereniging, jong en oud, goed of slecht. Wie tegen een bal wil trappen is welkom. Aan melden bij John. Koens, tel. 21872 of bij John Quinten, tel. 51074. Zaterdag 21 januari a.s. organi seert gymnastiekvereniging Aanstaande zaterdag 21 januari spelen de volgende teams van KVK: Om 09.05 uur: Togo D - KVK D in Goes, zaal 3. Stormvo gels krijgt twee keer bezoek van KVK: 13.30 uur Stormvogels C1 - KVK C; 14.30 uur: Stormvogels zetten voor de vereniging. Dit op sportief gebied maar ook voor het kader. Er staan diverse func- In de Goese Bethelkerk aan de Tulpstraat in Goes, organiseert de zangvereniging "Hallelujah" a.s. vrijdag 27 januari een grote zangavond, voor een ieder die van muziek en zingen houdt. De avond begint om kwart vóór acht. Naast het koor "Hallelujah" wer ken aan deze avond mee: de brassavond "Excelsior" uit actief zijn onder het motto: 't cursus met als titel "Het gnostie- 's-Heer Arendskerke en de zang- Zijn de kleine dingen die we ke pad". De cursus omvat twaalf brigade van het Goese Leger doen". Welzijnswerk ouderen, des Heils. Een mannenkoor, renovatie dorps- en buurthuizen, samengesteld uit zangers van opvang daklozen, vrijwillige hulp- "Hallelujah", zal eveneens medewerking verlenen. Tijdens de pauze is er gratis koffie en thee voor alle aanwezigen. U bent van harte uitgenodigd deze na Welzijn Fonds steunt, zangavond bij te wonen. 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 23