WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Camera van Fotiek voor Wij bestaan 50 jaar Donderdag, morgen, winter koopjesmarkt te Goes Theo Lucas brengt groeibriljanten uit eigen atelier Reünie van bruidsparen op vrijdag de dertiende aanstaand bruidspaar Feestelijke bijeenkomst in Yerseke Bij aankoop van een komplete bril 50, korting Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST o. ffil&d& Wit BOSSTRAAT 24 BERGEN OP ZOOM 01640-42216 perzen nepals kelims tot 70% korting De Deurzakkers in De Geveltjes Woensdag 18 januari 1995 DE BEVELANDER 17 voor 21 en 22 januari 1995 M.m.v. Loodsenkoor DIERENARTSEN: VERLOSKUNDIGEN Galerie Bekenes ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Nieuwjaarsconcert Ons Genoegen in N.H. Kerk Kapelle ft V I en MARC DI: RECH' KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: Dit jaar 15 jaar klein zelfstandig Ondanks dat het vrijdag j.l. de dertiende was, was de samen komst van een tiental bruidspa ren in De Zaete te Yerseke alles behalve een ongelukkige dag. Integendeel. De bruidsparen die vorig jaar hun feest vierden in De Zaete, waren door de familie Van Engelenburg, die deze zaak runt, uitgenodigd voor een reünie. Die reünie van bruidsparen werd vorig jaar voor het eerst gehou den en was een succes. Nu dus kelijk zullen de deelnemers - ondernemers van de Goese Mid denstands Centrale - weer veel aantrekkelijke aanbiedingen te doen hebben. Wie er dus vroeg bij is, kan interessante koopjes halen. De winterkoopjes worden weer aangeboden in de tent op de Grote Markt te Goes. Het aanstaande paar trouwt dit jaar in het Stadhuis te Goes. foto gemaakt. Het blijkt dat deze reünie erg aanslaat en we heb ben er vorig jaar veel respons op gekregen. We willen er dus graag mee doorgaan". De Zaete, aan de oevers van de Ooster- schelde, leent zich uitstekend voor partijen en feesten. "Men kan bij ons terecht voor zowel grotere bijeenkomsten als meer intieme partijtjes. Zo hadden we vorig jaar en reü nie waar 500 mensen kwamen, Bij de foto: een vorige koop- jesmarkt van de GMC in Goes. In de zomer dan wel te ver staan. Geen weer voor korte mouwen dus, zoals op deze foto, tij dens de Koopjesmarkt die morgenochtend begint. maar in het algemeen kunnen we in de grote zaal partijen ver zorgen voor 300 tot 350 mensen. Kleiner kan uiteraard ook en dan passen we de ruimte aan", aldus de heer Van Engelenburg van De Zaete. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. Du Toy van Hees, Prunusstraat 42, 's- Gravenpolder, tel. 06-527 713 98. Van 14 januari tot en met 4 maart exposeren in galerie Bekenes, Dorpsstraat 8-10 te Kloetinge, Diane en Toon Capello uit Drie wegen. Diane toont aquarellen en keramiek. Zij studeert aan de Kunstacademie te St. Niklaas. Van Ton zijn er pentekeningen te zien. De galerie is geopend op zaterdag 14-17 uur en andere dagen op afspraak. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan- EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGÉ VLASMARKT 10 GOES dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen ’s avonds in Goes (Beukenstraat van 18..30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. door Wim Lindenberg van Fotiek Goes dat ze hun prijs in ont vangst konden komen nemen. andere onderscheidingen met hun hits. Zaterdagavond feest dus in 's-Heerenhoek met De Deurzakkers. Fotiek zal de reportage maken van het huwelijk en tijdens de voorgenomen huwelijksreis kan de gewonnen camera uiteraard al direct zijn goede diensten bewijzen. sieraden alleen voor de rijken der aarde weggelegd. Tegen woordig is in ons land een dia manten sieraad eigenlijk voor iedereen bereikbaar. Raadzaam daarbij is wél dat men zich laat adviseren door een deskundige, een juwelier die u kan vertellen dat meerdere factoren prijsbepa- lend zijn voor een geslepen dia mant, dus in dit geval ook voor de briljant. Zo is een veel gestel de vraag: "Wat is het verschil tussen een briljant en een dia mant?" Nog niet zo lang geleden werd er alleen gesproken over briljant. Wat men dan niet wist is dat een briljant slechts één van de vele vormen is waarin men een diamant kan slijpen. Naast het meest toegepaste briljant- slijpsel, zijn er bijvoorbeeld het markies- en baguetteslijpsel, welke sterk in populariteit win nen. Deze minder bekende slijp vormen stellen de juwelenont werpers in staat verrassende sieraden te vervaardigen". Voorbeeld daarvan zijn nu de briljanten groei-briljanten oor knoppen van Theo Lucas in zijn zaak te Goes. Ze zijn solitair gezet in 18 karaat goud en in genoemde juwelierszaak kan men u vertellen welke verschil lende mogelijkheden er zijn. Deze week donderdag, morgen, wordt in Goes de jaarlijkse Win- terkoopjesmarkt gehouden. Door een communicatiestoring werd vorige week in De Bevelander de indruk gewekt via een adverten tie dat de koopjesmarkt toen al zou worden gehouden. Misf Deze week dus. En zoals gebrui- een vervolg. De heer Van Enge lenburg vertelt: "Er trouwden vorig jaar vijftien bruidsparen bij ons. Die hebben we allen aange schreven voor de reünie. Daar is leuk op gereageerd. Enkele bruidsparen waren helaas ver hinderd, maar we konden toch een tiental bruidsparen, meest gekleed zoals ze vorig jaar trouwden, ontvangen. We hebben hun een buffet aan geboden en er werd een groeps- Zaterdagavond 21 januari weer een avond met live-muziek in De Geveltjes te 's-Heerenhoek. Deze keer is 't de beurt aan De Deurzakkers, een formatie die wélbekend is en zestien jaar geleden zijn eerste hit scoorde met Zak es lekker door. Met hun carnavalssuccessen hebben Willem van Schijndel en Cle mens van Bracht inmiddels twee maal de Veronica-bokaal in de wacht gesleept alsmede 150 De camera ter waarde van 439 gulden werd aan de winnaars uitgereikt door de heer J. Laport, fractie voorzitter van het CDA én beë digd ambtenaar van de burgelij ke stand in Goes. Op Oudejaars dag waren de winaars gebeld Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. F. van Peer, Oostsingel 132, Goes. Tel. 01100-15306. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. C.L. Ris- seeuw, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruiningen. Tel. 01130-81566. Krabbendijke, Rilland-Bath Waarde: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.W. Kuyl, Vinkenissestraat 2, Rilland- Bath. Tel. 01135-1343. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. J.A. Kersseboom, Ooststraat 15, Kamperland. Tel. 01108-1319. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Het harmonieorkest van de muziekvereniging "Ons Genoe gen" geeft zaterdag 21 januari haar jaarlijkse nieuwjaarscon cert. In de N.H. Kerk te Kapelle zal een programma worden gespeeld dat varieert van licht klassiek tot een bewerking van enkele nummers van Abba. Het orkest o.l.v. Nico Dijkstra zal ook een selectie spelen uit de musi cal "Les Miserables". Medewer king aan dit concert wordt ver leend door het Scheldeloodsen- koor uit Vlissingen. Dit inmiddels zowel nationaal als internatio naal bekend koor, zal begeleid door eigen instrumentarium, de zeemansliedjes die op de oude zeilschepen werden gezongen ten gehore brengen. De "sea- songs" en "shanties” hadden tot doel het zware en eentonige werk op de zeilschepen te ver lichten. Het Scheldeloodsenkoor werd in 1971 opgericht en nam sindsdien deel aan acht Sailma- nifestaties over de hele wereld. Het koor staat onder leiding van dirigent León Bours. De aanvang van deze muzikale avond in Kapelle is 20.00 uur. Juwelier Theo Lucas opende ruim een jaar geleden zijn nieu we zaak aan de Gasthuisstraat 7 te Goes. Rond dat éénjarig bestaan presenteert de juwelier thans groei-briljanten oorknop pen, welke zijn gemaakt in het eigen atelier. Bovendien loopt er momenteel een actie waarbij de oorknoppen tegen scherpe prij zen worden aangeboden. De bekendste vorm van diamant is de briljant. De slogan "Een dia mant is voor altijd" is geen loze kreet wanneer men weet dat dia mant 140 maal harder is dan Korund en op de schaal hardheid 9 scoort, terwijl zirkonia een hardheid van 7,5 heeft. Theo Lucas die momenteel groeibril janten uit eigen atelier presen teert, vertelt: "Ook al is de winning van ruwe diamanten, door toepassing van geavanceerde technieken en toename van het aantal vind plaatsen, de laatste decennia fors gestegen, dan nog blijven diamanten die, qua kleur en zui verheid, geschikt zijn voor de produktie van sierdiamanten vrij zeldzaam. Slechts 20% van de totale wereldproduktie is hier voor te gebruiken". Verder zegt Theo Lucas: "Vele eeuwen waren diamanten en Peter Richèl en Liesbeth Nuy- ens uit Ove zande mochten dezer dagen bij Fotiek in de Lange Vorst straat te Goes een Olympus MJU-camera in ontvangst ne men. De came ra was prijs in de actie van de Goese foto zaak, waarbij aanstaande echtparen een geluksbeertje met nummer kregen. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103-3050 Leger des Heils ZONDAG 22 JANUARI: Heiligingssamenkomstom 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders" ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311 Bij de foto: de vrijdagavond gemaakt groepsfoto van de bruidsparen die in reünie bij eenkwamen (foto Delzenne Yerseke). OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. I nfectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke" (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. f' fa L fel MM ie

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17