I s.o.v.z. OPEN DAGEN MBO-OPLEIDINGEN OPEN DAG zaterdag 21 januari van 10.00 - 12.00 uur scaldis DE BASIS BUYS BALLOT COLLEGE I/ open dagen: ZIEKENVERZORGENDE OPEN AVOND r WOENSDAG 25 JANUARI DONDERDAG 26 JANUARI i; JinecF^^e-tc^ I Binnenhuisadviseur (m/v) of Meubelmaker (m/v) worden? Handelen in hout of werken in de timmerindustrie?? r i i i i i i i i Eerste Zeeuwse Montessorischool ENGELS voor beginners 1 T G>°0 TEVEEL OM TE VERTELLEN. KOM ZELF KIJKEN. Het CURSUSSEN OP MAAT BON STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP “HET GOESE LYCEUM’’ 1 HET"\jJ^ 8 •oZ I I I I I I I Daarnaast verzorgt het contractonderwijs van de Streekschool cursussen "op maat ten behoeve van bedrijven, instellingen en particulieren. K- X 14 V DE BEVELANDER Woensdag 18 januari 1995 HOUT- EN MEUBILERINGSCOLLEGE Uit Noord- en Zuid-Beveland, behalve uit de gemeente Goes op Het Scaldis College kent ook mogelijkheden voor oriënteren en schakelen (O&S). Het Scaldis College behoort tot de Stichting Oosterschelde College. naar: Plaats: cursus Proces- en Laboratonumtechmek Sociaal Pedagogisch Werk Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs Leerlingen en hun ouders uit Schouwen-Duiveland en de gemeente Goes zijn welkom op OP ZOEK NAAR EEN UITDAGEND BEROEP? KIES DAN VOOR DE OPLEIDING TOT Medische en chemische laboratorium opleidingen en milieukunde. Rommerswalestraat 1, Goes Vrijdag 20 januari van 13.30 tot 17.30 uur Zaterdag 21 januari van 10.00 tot 15.00 uur Kappen, schoonheidsverzorging, voetverzorging. Dagonderwijs of 'werken en leren'. J.P. Coenstrnat 5, Goes Woensdag 1 februari van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur Dè opleiding voor wie met mensen wil werken. Met extra certificaat 'begeleiding d.m.v. activiteiten'. J.P. Coenstrnut 5, Goes Woensdag 1 februari van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur informatie over het Montessori-onderwijs bezoek aan de groepen kennismaking met het materiaal kennismaking met de leerkrachten foto-tentoonstelling ESTHETICA OPLEIDINGEN GOES Verdere informatie bij de directeur van de basisschool of bij ons secretariaat, telefoon 01100-13010 E G di di Ik bi zi w k< Pi c; Ic ni Cl bi s< re ei Cl w Kom je niet naar de Open Dagen, vraag dan meer informatie! Stuur de bon voor een gratis prospectus in een envelop zonder postzegel Scaldis College, Antwoordnummmer 406, 4460 VB Goes. Frambozestraat 29 te Goes -J De weg voor wie in eigen tempo na VBO of MAVO door wil naar het HBO. Ruime pakketkeuze met o.a. praktijk- en creatieve vakken. J.P. Comstmat 5, Goes Woensdag 1 februari van 13.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Ik wil graag meer informatie over: Uiterlijke Verzorging Christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in ons nieuwe schoolgebouw, Bergweg 4 te Goes. Aanvang 19.00 uur. INFORMATIEDAGEN GOESE LYCEUM ----- V3 Wij nodigen je uit op onze i l STREEKSCHOOL WEST-BRABANT SCHOLEN-INFO 1995 ZC3-951 VOORLICHTINGSAVOND DINSDAG 24 JANUARI A.S. OM 19.30 UUR van de Het Goese Lyceum heeft de volgende afdelingen: Met inbegrip van het brugjaar duurt de mavo-opleiding vier jaar. Na het derde jaar kiest de leerling zes Met inbegrip van het brugjaar duurt de havo-opleiding vijf jaar. Na het derde jaar kiest de leerling zijn sparend voor de ouders. Telefoon 01640-42550 Fax 01640-59994 0$ Voor leerlingen groep 8 is er donderdag 2 februari a.s. een open dag i Voor praktisch alle klassen is er een aaneengesloten lesrooster, waardoor de lessen voor de 1e en 2e klassen in de regel om 14.10 of 15.00 uur beëindigd zijn. Er is opvang bij lesuitval in de klassen 1 en 2. ‘Momenteel is men druk bezig de bovenbouw van havo en vwo ingrijpend te veranderen. Het aantal vakken waarin leerlingen examens doen, zal variëren. examenvakken.* Als examenvakken kunnen tekenen en muziek worden gekozen. Het havo is een voorbereiding op het hbo, het hoger beroepsonderwijs. Leerlingen met een havo-diploma kunnen ook overstappen naar de vijfde klas atheneum. Door middel van studie- en hulplessen worden leerlingen in de gelegenheid gesteld een eventuele achterstand in te halen. Daar waar mogelijk gebeurt dit met behulp van computerprogramma’s. Speciale aandacht wordt besteed aan leerlingen met leerproblemen zoals dyslexie. Buitenlesaktiviteiten nemen een belangrijke plaats in. Het Goese Lyceum biedt aan: dramatische expressie, sport, excursies, toneelvoorstellingen, concerten, werkweken. De school heeft een eigen orkest. Leerlingen kunnen een landelijk erkend type-diploma behalen. of zeven examenvakken. (Na het tweede jaar kiest de leerling drie vakken uit deze vijf: Frans, wiskunde, natuurkunde, biologie, economie.) Als examenvakken kunnen tekenen en muziek worden gekozen. Het mavo is een voorbereiding op het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen met een mavo-diploma kunnen ook overstappen naar de vierde klas havo. DE VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS VAN A.S. LEERLINGEN IS OP DINSDAG 24 JANUARI A.S. OM 19.30 UUR IN HET GOESE LYCÉUM. Tel.: 01100-16971 Fax.: 01100-30872 Zou je later iets creatiefs, technisch of commercieels willen doen met hout, textiel, kleuren en vormen? Zou je willen leren hoe je verantwoord in hout kunt handelen of hoe je houtkon- strukties kunt toepassen. Wil je ontdekken hoe je hout kunt ver werken tot een meubel of leren stofferen en hoe je een inrich tingsvoorstel presenteert? Kom kijken wat de enige vakschool (2- en 4-jarige MBO) in Nederland op het gebied van Meubelmaken, Houthandel, Machinaal timmeren en Interieur te bieden heeft. 26 januari van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 21.00 uur 9 februari van 13.00 tot 16.30 uur De theorie en de praktijk worden in de opleiding gekombineerd. Er zijn geen kosten aan de opleiding verbonden. Vanaf een voorbereidende periode wordt een maandsalaris verdiend. OPLEIDINGSSCHOOL VOOR ZIEKENVERZORGENDEN KLOETINGSEWEG 48 TE GOES - TELEFOON 01100-14746 Wil je meer weten, kom dan op 26 januari 1995 tussen 19.00 en 21.00 uur naar de De Streekschool West-Brabant is een instelling voor Middelbaar Beroepsonderwijs waar cursis ten in deeltijd geschoold worden. De Streekschool is er voor schoolverlaters vanaf 16 jaar die kiezen voor het Werkend Leren en voor jongeren en volwassenen die willen om- scholen of bijscholen. De Streekschool verzorgt meer dan 110 oplei dingen in het kader van het leerlingwezen. Het aanbod kent verschillende instroomniveaus en biedt goede doorstroommogelijkheden. Amsterdam: Van Oldenbarneveldstraat 56 1052 KC tel.: 020 - 6864046 Inschrijving geopend voor cursus PEDICURE - VOETVERZORGING Aanvang: FEBRUARI 1995 Nieuwsgierig? Bel dan voor het bijwonen van een praktijkles Voor informatie/ inschrijving ESTHETICA GOES: 01100-51064 :Z |i 11111 tl i| IH'i'iTi'lipïïl'l rriTHÏÏi'lïl I iiitu 11n lp il lil III il 111 l!l lij De aanmelding dient te geschieden vóór 1 april a.s. via de directeuren van de basisscholen. Rechtstreekse aanmelding bij de administratie van Het Goese Lyceum is ook mogelijk. (De admini stratie zendt op verzoek de aanmeldingsformulieren toe.) A De Stedelijke Scholengemeenschap is een openbare school. Voor het karakter houdt dit in, dat bin- nen de school leerlingen en leraren van verschillende geloofsovertuiging en politieke richting samenwerken. Ringersweg 14, Postbus 485 4600 AL Bergen op Zoom Op grond van het advies van de directeur van de basisschool en van een schoolkeuzetest worden de leerlingen geplaatst in gedifferentieerde klassen. Het lesprogramma is voor alle klassen gelijk. Gedifferentieerde proefwerken maken een verantwoorde keuze mavo, havo/atheneum of gymnasium aan het eind van het 1e jaar mogelijk. De definitieve richtingkeuze voor leerlingen met een havo- of atheneum-perspectief wordt uitgesteld tot het eind van het 2e jaar. Potentiële gymnasiumleerlingen worden bevorderd naar 2 gymnasium; leerlingen met uitzicht op een mavo-diploma worden geplaatst in 2 mavo. Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Van Dusseldorpstraat 78 4461 LV GOES (ATHENEUM en GYMNASIUM) O Met inbegrip van het brugjaar duurt de vwo-opleiding zes jaar. Na het derde leerjaar kiest de leerling zijn examenvakken.* Het is mogelijk een gymnasium-diploma te behalen: zowel Grieks als Latijn kan in het examenpakket worden opgenomen. Het vwo is een voorbereiding op het wo, het wetenschap pelijk (universitair) onderwijs. Vrijdag 27 januari van 19.00 uur tot 21.30 uur Zaterdag 28 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur 15 bijeenkomsten van 1 1 /2 uur cursusplaats Goes prijs 255.- 45,- boek START op dinsdagavond, vanaf 7 februari a.s. Bel voor een folder naar 01100-31170 Ook voor uw bedrijfstrainingen, management- en talencursussen! Linea RECta cursus - en adviescentrum Zusterstraat 11,4461 JA Goes Voor alle klassen kunnen de boeken via het boekenfonds worden gehuurd. Dit werkt kostenbe- X sparend voor de ouders. Er wordt informatie gegeven over alle aspecten van het onderwijs en het schoolleven. Tevens zijn er infostands die een beeld geven van het onderwijs in de onderbouw en van verschillende buitenlesactiviteiten. De Streekschool West-Brabant biedt een breed scholingsaanbod in 19 verschillende vakrich tingen. Rotterdam: Benthemstraat 21 3032 AA tel.: 010-4656922 1 iSd r |?r deeltijd middelbaar beroepsonderwijs contractonderwijs

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14