SPELREGELS t/m DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele OPRUIMEN? woningstichting borsele Heinkenszand Mr. Dr. Meslaan 1 Heinkenszand tel. 01106-2010 fax 01106-2081 y fax 01106-2081 tel. 01106-2010 Mr. Dr. Meslaan 1 WARMTECENTRUM ZEELAND BAARLAND HOEDEKENSKERKE OVEZANDE 's-HEERENHOEK OVEZANDE BORSSELE KWADENDAMME HEINKENSZAND ELLEWOUTSDIJK ’s-HEER-ABTSKERKE 's-GRAVENPOLDER 's-GRAVENPOLDER LEWEDORP HEINKENSZAND WONINGEN VOOR OUDEREN DE STOFFENSPECIAALZAAK ook voor bruidsstoffen Doorstromer* Garage Starter* Breng nu een bezoek aan de grootste kachelzaak van Zeeland 13 Woensdag 18 januari 1995 DE BEVELANDER dat daea cue! C V U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. ROB JACOBS I Plaats: II woningstichting borsele advertentienummer: 95.023 advertentienummer: 95.028 advertentienummer: 95.033 advertentienummer: 95.018 advertentienummer: 95.024 advertentienummer: 95.029 advertentienummer: 95.034 advertentienummer: 95.019 advertentienummer: 95.035 advertentienummer: 95.030 advertentienummer: 95.025 advertentienummer: 95.020 advertentienummer: 95.036 advertentienummer: 95.026 advertentienummer: 95.021 advertentienummer: 95.031 advertentienummer: 95.037 advertentienummer: 95.022 advertentienummer: 95.027 advertentienummer: 95.032 GROEP Telefoon A 18 tot 23 jaar 1 persoon tot 1.900,- Woonplaats B 18 tot 23 jaar vanaf 1.900,- 1 persoon Voorletters 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- Bruto gezinsinkomen/maand* fl D 18 tot 23 jaar 2 of meer personen vanaf 2.600,- Advertentienummer Adres E 23 tot 65 jaar 1 persoon tot 2.500,- Zo ja, datum woonachtig sinds F 23 tot 65 jaar vanaf 2.500,- 1 persoon G 23 tot 65 jaar 2 of meer personen tot 3.300,- H 23 tot 65 jaar 2 of meer personen vanaf 3.300,- 65 jaar of ouder 1 persoon tot 2.100,- 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- 2 of meer personen 65 jaar of ouder tot 2.800,- Postadres: 65 jaar of ouder 2 of meer personen vanaf 2.800,- A k KORTINGEN 25% Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. Kolewiegenhoek 9 huurprijs: f. 656,55 aanpasbare woning met 3 slaapka mers. Badkamer en mogelijkheid voor slaapkamer op de beg.grond, bestemd voor: groep F t/m L LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. O nee ja ja ja alle vermelde huurprijzen zijn inclusief het lidmaatschap van het glasfonds, rioolonstoppings en gotenfonds en servicefonds. BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regib wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. Everingestraat 6 huurprijs: f. 621,39 eengezinswoning met 3 slaapka mers bijzonderheid: luchtverwarming bestemd voor: groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Pr. Wilhelminastraat 7 huurprijs: f. 719,84 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 18 januari STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Langeviele 33 huurprijs: f. 538,95 eengezinswoning met 2 slaapka mers bestemd voor: groep B-D-E-G-l-K bijzonderheid: Hr-combi ketel STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 18 januari Prunusstraat 32 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 18 januari Eendvogelstraat 6 huurprijs: f. 761,85 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 15 februari Dortsmanstraat 27 huurprijs: f. 761,85 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 18 januari Van Zijlstraat 16 huurprijs: f. 620,86 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: Hr-combi ketel STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Haringvlietstraat 8 huurprijs: f. 676,67 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: luchtverwarming STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Mauritsstraat 36 huurprijs: f. 754,73 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 18 januari Westerstraat 2 huurprijs: f. 363,29 bejaardenwoning met 2 slaapka mers bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Haringvlietstraat 12 huurprijs: f. 676,67 eengezinswoning met 3 slaapka mers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: luchtverwarming DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 18 januari Disselweg 3 huurprijs: f. 473,31 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 18 januari Willem Tellpad 4 huurprijs: f. 471,69 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Jasmijnstraat 4 huurprijs: f. 739,55 seniorenwoning met 3 slaapka mers. badkamer en 1 slaapkamer op bega ne grond. bestepid voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 18 januari Mr .Dr. Messtraat 27 huurprijs: f. 401,19 bejaardenwoning met 1 slaapkamer 1e verd. met lift bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 18 januari Rozenstraat 11 huurprijs: f. 377,47 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 18 januari t&ï&uttett 50% 'T'lcc t/1 729,- MANNENMODE Ganzepoortstraat 21 4461 JX Goes Tel. 01100-13329 Fax 01100-11060 Vinningestraat 26 huurprijs: f. 367,47 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 1 februari Voorletters. nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer nee nee Handtekening: Magnoliastraat 101 huurprijs: f. 503,60 wooneenheid op 1e etage met 2 slaapkamers. bestemd voor: groep A t/m F STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Prunusstraat 74 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapka mers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSROMER/STARTER beschikbaar: 18 januari MB Lange Vorthfraat 67 Goet Tel. 01100-16604 I I I I I I I I I I i Achternaam Geb.Datum i Adres Postcode Naam Partner j Geb.Datum partner Totaal aantal personen I - I I I I I - Zelfstandige woonruimte ja i i I Economische binding* I Sociale binding* i Urgentieverklaring* i I Datum: i Onjuiste of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. J Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. i Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30, 4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is Wij bieden u een grote collectie van ruim 75 modellen gashaarden, houtkachels, inzethaarden en gevelkachels Tevens tonen wij u div. electrische kachels met sfeervol oplaaiend houtvuur, speciaal voor schoorsteen loze woningen. Div. accessoires zoals houthakken, haardstellen, vonkenschermen etc. Onderhoudsartikelen zoals glas, kit, koord, verf, ruitencleaner etc. Rookgasafvoermaterialen ook R.V.S. Voorzetschouwen, stijlschouwen in diverse ral kleuren leverbaar. Professionele schoorsteenveegsets. Ook voor C.V.-materialen, zoals c.v.-buis, koperbuis, fittingen, drukvaten, pompen etc. Vele merken c.v.-ketels en radiatoren leverbaar binnen 24 uur. Wacht niet tot morgen maar kom vandaag nog langs Westhavendijk 3, tel. 01100-28052 Dagelijks geopend van 9.00-18.00 uur; donderdags tot 21.00 uur; zaterdag tot 17.00 uur i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i km i I I I I I I I I lo S O T- I I O I có I T- I WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND nA

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13