GEMEENTE NOORD-BEVELAND SEIZOENS Sénneti 5TC KOOP NU: PERZEN, BERBERS, TIBETAANS EN KELIMS I. VAN DER WEELE 7 IE GRAAF tX «fc» Zeeuwse stemgedrag wstersehapsboiul pot axel Onderzoek naar J Doe nu uw voordeel tijdens de ggruiming Voorlichting, telefoon 0 1 1 08- 1 553 oosterse tapijten Senneh GEMEENTE NOORD-BEVELAND OPENBARE BEKENDMAKING f f OPENBARE BEKENDMAKING Legitimatie bij geboorte-aangifte en bij aangifte verhuizing B 2- Woensdag 11 januari 1995 DE BEVELANDER BOUWPLANNEN REDAKTIERUBRIEK 1 bhlprP 1 I VOORLICHTING CONCLUSIE NUMMER-EEN-EFFECT T-SHIRTS van 24,- SINGLET met bijpassende slip, per stuk BH’S van 35,- THEEDOEKEN van 7,95 HERENZAKDOEKEN 12 voor slechts NU ƒ10,- NU 8,95 NU 14,95 NU/ 5,95 ƒ13,50 Langeviele 81 MIDDELBURG 01180-34614 - HOBBYHAL HOBBYHAL DE GRAAF Tovaal ontvangt naaste belager op Het Schenge D/ï alles vindt u bij: St. Adriaanstraat 12 Goes, tel. 01100-14152 J tl 'N. 17 Slaapkamers Modern Klassiek erydyjomye L. KERKSTR. 30 GOES van MAANDAG 9 januari t/m ZATERDAG 11 februari GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN maandag t/m woensdag gesloten 79 te I. Kortgene, 11 januari 1995 Kortgene, 11 januari 1995 1 SSI 1 GOES L KERKSTR 30 O O O BI Zy' Ga/ista/il luf zo’n /6O moc/e//en Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). Telefoon 01155-62010. Telefoon België 0031 -115562010. Sie Matic keukenstudio 1e verdieping. Slaapkamerafdeling ca. 2500 m2. BERNHARDSTRAAT 36, KORTGENE, TEL. 01108-1533 (inwoners), pachters, eigena ren van gebouwen, bezitters van gronden en de categorie 2e herziening”. Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrijstelling voor het overschrijden van de toegestane afstand een beslis sing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande donderdag 12 januari 1995, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 25 januari 1995) voor belanghebbenden ter gemeente secretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. De burgemeester van Noord- Beveland, M.L. Everaers dit belangrijke kenmerk van de waterschapsverkiezingen. Over de voorlichting zoals die door de waterschappen was verstrekt, toonden veel onder vraagden zich positief. Ruim 85 procent van de stemmers herinnerde zich informatie te hebben ontvangen via de brie venbus. De inhoud van de ver- kiezingskranten werd door de 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service Aanstaande zondag 15 januari speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark Het Schen ge in Goes tegen Wallaby's uit Venlo. De Limburgers zijn de naaste belagers van de Goese- schappen van groot belang. Het is juist deze groep waarbij een volgende campagne grote winst kan worden behaald. leden 4, sub b en 5 van het bestemmingsplan ”2e Totale Herziening Schotsman- Ruiterplaat”. gebied), Hoofdstraat Kortgene, ter inzage. De burgemeester van Noord- Beveland, M.L. Everaers 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service gemeentelijke/Europese identi teitskaart of een rijbewijs. Wanneer u vertrekt van Noord- Beveland moet u schriftelijk aan gifte doen van uw verhuizing bij de gemeente waar u naar toe gaat. Dit in tegenstelling tot 1 oktober 1994 toen aangifte van vertrek in de gemeente van ver trek moest gebeuren. Ook bij aangifte in uw nieuwe woonge- meente moet u uw geldig legiti matiebewijs kunnen tonen. Bouwvergunningen bouw woning aan de Hamerstedestraat te Kats; bouw woning aan de Wilhelminastraat 18b; gedeeltelijke verbouw van botenstalling tot werkplaats aan Veerdam 3 te Kortgene; veranderen voorgevel van Voorstraat 71 en 73 te Colijnsplaat; bouw 8 woningen aan de Hamerstedestraat te Kats. Bouwaanvragen veranderen woning aan de Venuslaan 10 te Kamperland; bouw bedrijfspand Het Rip te Kamperland; bouw garage aan de Langeviele 8 te Wissenkerke; bouw woning Torendijk 90 te Kortgene; bouw garage Veerweg 41 te Kamperland. donderdags 12 jan. Vm 9 febr. 18.30 u, 21.00 u. vrijdags 13 jan. t/m 10 febr. 18.30 u. 21.00 u. zaterdags 14 jan. t/m 11 febr. 08.30 u. 17.00 u. Deze informatierubriek wordt met medewerking van de redaktie- commissie opgesteld door bureau Interne Zaken en voorlichting van de gemeente Noord-Beveland. Voor informatie kunt u kontakt opnemen met dit bureau, telefoon 01108-1553. naren, die nog steeds ongesla gen aan kop gaan in de 3e klas se D. Alleen bij een overwinning houdt Wallaby's nog een kans op de titel. Het cruciale duel begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Moel- ker, Havenweg 13 te Nieuwdorp, telefoon: 01196- 12580. Leolux, hoekkomb. model "Decada" romp in leder Amaril/Kussens in stof f 13.450,- Nu f9.950,- H. de Jong, wandkast quatro lak zwart/noten f 7.655,- Nu 4.950,- Acerbis, dressoir "Sheraton" grijs lak hoogglans 280 cm f 8.586,- Nu f 4.495,- Acerbis, barkast "Sheraton" grijs lak hoogglans lak rood 100 cm f 8.458,- Nu f 4.650,- B en B, Adia" bedbank leder/stof f 8.586,- Nu f 6.450,- Gelderland, model 5385, 27; zits stof rood f4.135,- Nu f 2.895,- Vitra, Lounge chair schaal zwart of palissander kleur f 6.529,- Nu f5.295,- B en B, aanbouwwand "Domus" in lak soia f26.522,- Nuf 19.750,- Capellini, dressoir "Revival" geheel in zwart hoogglans Nu f 7.595,- Artifort, fauteuil nr. 154 leder Firenze grijs f 3.734,- Nu f 2.895,- Leolux, ziteiland "Ippo" leder Topaz/ stof nardo f7.165,- Nu f3.585,- Pastoe, model Passe-Partous kleur Peach/zwart f 5.995,- Nu f 3.750,- Skipper, salontafel 0120 cm in marmer zwart f 5.659,- Nu f 3.750,- Jori, model JR 2600 27; 2 zits hoge fauteuil in leder blauw f15.740,-Nuf 10.950,- Cassina, 2 zits "Ladona" in stof f 5.550,- Nu f 3.985,- Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecreta rie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108-1553. OPRUIMING Toepassing artikel 4, leden 4, sub b en 5 van het bestem mingsplan ”2e Totale Herzie ning Schotsman-Ruiter-plaat” I van leden voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenten worden alle stam men die nummer één "over De uitslag van dit onderzoek, dat in opdracht van vijf Zeeuwse waterschappen werd uitgevoerd door de Hogeschool Zeeland, is te vin den in een evaluatierapport over de verkiezingen 'Nieuwe stijl' van de waterschappen. Ook de wijze waarop de ver kiezingen zijn voorbereid, uit gevoerd en een overzicht van de kosten treft u erin aan. EVj De heer P.J.M. Geerts heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in het uitbreiden van de woning Fazantenlaan 26 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft tot gevolg dat de ingevolge de bestemmingsplan voorschriften voorgeschreven afstand van de woning tot de (ten noord-oosten daarvan gele gen) perceelsgrens van 5 meter wordt overschreden. De uitbreiding wordt namelijk op 4 meter uit bedoelde perceels grens gerealiseerd. Mevrouw M. Mertens heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in het uitbreiden van de woning Venuslaan 10 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft evenwel tot gevolg dat de ingevolge de bestemmingsplanvoorschrfiten voor zomerhuizen maximaal toe gestane oppervlakte van 80 m2 met 10 m2 wordt overschreden. Burgemeester en wethouders achten de beoogde uitbreiding uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 4, Burgemeester en wethouders achten de beoogde uitbreiding uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, leden 4, sub a en 5 van het bestemmingsplan ”De Banjaard, Toepassing artikel 3, leden 4, sub a en 5 van het bestem mingsplan "De Banjaard, 2e herziening” jwg Callery clair, tafel 0 130 cm glas 4 armstoelen in beige riet/zit stof f 5.452,- Nu 3.750,- Callery clair, tafel 120 x 120 cm in glas+ 4 armstoelen in pitriet bruin/zwart f4.670,-Nu 2.750,- Gelderland, gestoft, bed 160 x 200 cm f2 932, Nuf 1.750,- Moser, hoekkast voor slaapkamer hoogte 230 cm in lak wit incl. verlichting f 12.331,- Nu f 7.995,- interlübke, slaapkamerkast "Tatami" 4 deuren midden ladenelem. zwart/wit essen f 11.964,- Nu 7.950,- interlübke, slaapkamer "lyiedium Plus" in lak wit/grijs incl. buro f20.132,- Nuf 13.950,- Hülsta, "Tiamo DC" ledikant 2 nachtkastjes breed 70 cm in lak wit f 3.630,- Nu f 2.830,- Hülsta, "Silhouette" ledikant 180 x 200 cm met verl. 2 nachtk. breed 70 cm f 5.307,- Nu f 4.150,- Hülsta, model Tintura incl. 2 nacht tafels 4-deurs vouwkast f 7 093, Nu f 4.980,- meerderheid als voldoende en duidelijk gekwalificeerd. Tien procent was van mening dat de informatie onduidelijk en te weinig was. Ook niet stemmers gaven hun mening over de waterschaps verkiezingen. Zo zei 46 procent van degenen die hun stem niet uitbrachten dat zij te weinig kennis hadden van de water schappen. Deze en andere gegevens die de niet-kiezers verstrekten, zijn voor de water- heeft", doorgeschoven naar de volgende op de lijst. Water schappen zijn geen organisa ties met specifiek politieke belangen; daarom werken deze verkiezingen anders. De volgorde op de kandidatenlijst is daarbij niet van belang: om die reden was er ook geloot voor een plaats op de lijsten. Bij de volgende verkiezingen voor de waterschappen (in 1998) zal er daarom nog meer aandacht worden besteed aan m Op 16 januari 1995 zal de nieuwe burgemeester van Noord-Beveland, de heer M.L. Everaers, officieel worden geïnstalleerd. Vanaf 19.30 uur wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de heer en mevrouw Everaers in het dorpshuis, Voorstraat 20 te Wissenkerke. Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Hoogachtend, Loco-burgemeester en wethouders van Noord-Beveland burgemeester, J.M. Meulenberg-op 't Hof de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans Andere opvallende resultaten van dit onafhankelijke onder zoek zijn de onbekendheid van veel kiezers met het personen stelsel en de goede informatie voorziening. Menig kiezer bleek onbewust op de num mer één van een categorie te hebben gestemd. Bij water- Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kun nen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Noord- Beveland, Hoofdstraat 79 te Kortgene. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kun nen gedurende de hierboven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Noord- Beveland, Hoofdstraat 79 te Kortgene. NSTANT® Bij vestiging in de gemeente Noord-Beveland moet de aangif te van verhuizing dus schriftelijk worden gedaan bij Bureau Burgerzaken in Kortgene. Ook in dit geval is weer een geldig legi timatiebewijs verplicht. Voor de schriftelijke aktiviteiten zijn natuurlijk formulieren beschikbaar. Cassina, tafel "Lom" 130 x 130 cm in zwart 6 stoelen "Pelope" zwart/stof f 11.570,- Nuf 7.950,- B en B Italia, 3 zitsbank model "Artema" in stof f 5.714,- Nu f 4.250,- Leolux, 2x2 zitsbank model "Morion" stof Moss 67 f 7.780,- Nu 5.750,- Desede, 2 x 27; zits DS 2011 in leder select blauw Nu f 14.630,- Giorgetti, ronde tafel 4 stoelen grafiet gebeitstf 13.957,- Nuf 9.975,- Celderland, hoekkomb incl. poef model 5300 in stof Moll blauw f 8.370, Nu f 5.850,- Desede, 2-zits DS 76, leder select silver f 11.440,- Nuf 7.500,- Poltrona Frau, hoekkomb. "Serenade" leder SC 26 lever f20.393,-Nuf 14.500,- Pastoe, dres; L160 kersen/front lak zwart Nu f 3 895,- Desede, ia. i-»iilTS 50 neckleder grizzly, cigarro of zwrf f 5 900, Nu f 3.795,- Desede, 3 27; zits hoge fauteuil DS 32 in leder bruin f 20.080,-Nuf 14.950,- Desede, 2 27; zits DS 17 in leder select zwart f 20.110,- Nu f 13.500,- Desede, fauteuil DS 50 leder club zwart, racing en teak f 5.295,- Nu f 2.895,- Leolux, 2 27; zits model "Yatana" romp j leder Wapiti zit leder Meriano f 10.165,- Nuf 6.625,- Leolux, tafel blad regel "Sagita" 5 armstoelen "Giotto" 5 leder/stof f 11.645,- Nu 7.950,- Hülsta, aanbouwwand "Spectrum" in lak wit f 11.100,- Nu f 6.S00,- Thörmer, fauteuil in stof/lak zwart hoogglans f 4.320,- Nu 2.995,- Belgo Chrom, eetk. tafel "Antigone" 240 x 90 cm met 4 armstoelen "Fiesta" f7 830,- Nu f5.450,- Belgo Chrom, dressoir "Wagner" lak grijs 231 cm f 7.728,- Nu f 4.995,- Montis, model Quintus chaise-longue armelement stof/leder f 8.999,- Nu f 5.950,- Montèl, 27; zitsbank in leder Hermes blauw f 1.615,-Nuf 1.295,- Montèl, 2 27; zits in stof uni rose f 2.295,-Nuf 1.495,- Montèl, 2 27? zits in leder ivoor f 3.433,- Nu f 2.650,- Montèl, 2 27; zits in leder Hermes groen f2.995,-Nu f 2.250,- Poltrona Frau, 3 1+1 model Dream A leder donkerbruin f19.615, Nuf 12.500,- Benders, 27; zits leder diplomat lever f 5.990,- Nu f 3.975,- Koekoek, 27; zitsbank in stof beige f4.422,- Nuf 3.250,- Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrijstelling voor het overschrijden van de toegestane oppervlakte een beslissing wordt genomen ligt het bouwplan, ingaande donder dag 12 januari 1995, gedurende twee weken (derhalve tot en met woensdag 25 januari 1995) voor belanghebbenden ter gemeente secretarie (afdeling Grond- HOFLEVERANCIER s,nds o \1834^ Het nog meer betrekken van u als belanghebbende bij het waterschapswerk is een belangrijke taak van het water schap. Het regelmatig ver strekken van informatie is daarvoor noodzakelijk. Niet alleen via verkiezingskranten zetten de waterschappen 'hun deuren' open. Eind januari/begin februari wordt huis aan huis een krant ver spreid met informatie van uw waterschap. Ook aan de lande lijke waterschapsdag nemen de Zeeuwse waterschappen deel: op 20 mei bent u op diverse lokaties van harte wel kom. U wordt er t.z.t. uitge breid over geïnformeerd. Waterschapsverkiezingen "Nieuwe stijl", het eva luatierapport over de ver kiezingen van de Zeeuwse waterschapsbesturen op 2 maart 1994, kunt u tele fonisch bestellen bij uw waterschap of bij de Zeeuwse Waterschaps- bond, Postbus 179, 4330 AD Middelburg, tei. 01180-71581. De uitgeknepen prijzen bij Pot tot 50%hwting! Waterkeringen, wegen, en waterbeheer: het werk voor de waterschapsbestuurders tegenwoordigers te voor de Zeeuwse schapsbesturen. De opkomstpercentages gemiddelde lag bij de meeste gehanteerd voor verkiezingen waterschappen boven de vijf tig procent - verrasten velen. Toch blijkt uit de resultaten van een stemonderzoek dat niet alleen het gelijktijdig hou den van deze stemmingen met de gemeenteraadsverkie zingen de oorzaak was van de grote belangstelling van de kiezers. 65 procent van de stemmers zou, zo blijkt uit de steekproef, ook naar de stem bus zijn gegaan als het kiezen van waterschapsbestuurders het enige doel was geweest. schappen stellen individuen zich beschikbaar voor een bestuurszetel van één van de In 1994 gingen velen voor het vijf categorieën: ingezetenen eerst naar de stembus om ver kiezen water- hoge bedrijfsgebouwd. Bij een lijs- het tenstelsel, zoals dat wordt Vanaf 1 januari 1995 is het ver plicht dat bij een geboorte-aan gifte de aangever een geldig legitimatiebewijs aan de ambte naar van de burgerlijke stand laat zien. Dit kan een paspoort, toeristenkaart, gemeentelijke/Europese identi teitskaart of een rijbewijs zijn. Een aangever van een geboorte die geen dergelijk document kan overleggen kan dus geen geboorte-aangifte doen. Vergeet u bij de geboorte-aangif te ook het trouwboekje niet. Als u gaat verhuizen binnen de gemeentegrenzen moet u van deze verhuizing schriftelijk aan gifte doen bij het Bureau Burgerzaken (Hoofdstraat 79, Kortgene). Bij deze aangifte moet u zich ook kunnen legitime ren door middel van een geldig paspoort, toeristenkaart, Bernhardstraat 36 Kortgene 01108-1533 zeeuws-vlaanderen rmJlrw/ rw yrw/r// n/'w/rrv/v/zr/r/y WW wr/ym/t. hofleverancier VOORLICHTINGSRUBRIEK VAN DE ZEEUWSE WATERSCHAPPEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17