SPELREGELS DOELGROEPENSCHEMA W O O N B O N Woningaanbod Woningstichting Borsele ZONNEMAIRE n.soo.- MM ZONNEMAIRE ZONNEMAIRE 5.900.- woningstichting borsele 15.900.- 115 woningstichting borsele Heinkenszand tel. 01106-2010 fax 01106-2081 MM- Doorstromer* tel. 01106-2010 -4 HEINKENSZAND BAARLAND 's-HEER-ABTSKERKE OVEZANDE ELLEWOUTSDIJK HOEDEKENSKERKE 'S-HEERENHOEK LEWEDORP 's-GRAVENPOLDER KWADENDAMME Mr. Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Garage* fax 01106-2081 Starter* Mr. Dr. Meslaan 1 ffi*‘**" Woensdag 4 januari 1995 DE BEVELANDER C BROUWERSHAVEN U bent op zoek naar een woning in de Gemeente Borsele en u wilt zelf bepalen naar welke woning u wilt verhuizen en op welk tijdstip. Woningstichting Borsele geeft u die keus. GEM. e L 1 e GEM. BROUWERSHAVEN GEM. BROUWERSHAVEN 'W' 8 I advertentienummer: 95.001 advertentienummer: 95.006 advertentienummer: 95.011 advertentienummer: 95.016 advertentienummer: 95.012 advertentienummer: 95.002 advertentienummer: 95.007 advertentienummer: 95.017 advertentienummer: 95.008 advertentienummer: 95.013 advertentienummer: 95.003 II advertentienummer: 95.004 advertentienummer: 95.014 advertentienummer: 95.009 advertentienummer: 95.005 advertentienummer: 95.015 advertentienummer: 95.010 GROEP Telefoon 18 tot 23 jaar tot 1.900,- A 1 persoon Woonplaats vanaf 1.900,- 18 tot 23 jaar B 1 persoon Voorletters 18 tot 23 jaar 2 of meer personen tot 2.600,- C Bruto gezmsinkomen/maand* fl vanaf 2.600,- 2 of meer personen 18 tot 23 jaar D Adres Advertentienummer tot 2.500,- 23 tot 65 jaar E 1 persoon Zo ja, datum woonachtig sinds vanaf 2.500,- 23 tot 65 jaar F 1 persoon tot 3.300,- 2 of meer personen G 23 tot 65 jaar vanaf 3.300,- 2 of meer personen 23 tot 65 jaar H tot 2.100,- 65 jaar of ouder 1 persoon vanaf 2.100,- 65 jaar of ouder J 1 persoon tot 2.800,- 65 jaar of ouder K 2 of meer personen Postadres: vanaf 2.800,- 65 jaar of ouder 2 of meer personen L f Starters U behoort tot de categorie starters als u op dit moment nog geen zelfstandige huisvesting heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u nog bij uw ouders woont of wanneer er sprake is van relatiebreuk (beëindiging samenwoning of echtscheiding). In het algemeen heeft bij de starters degene met de hoogste leeftijd voorrang. Een uitzon dering wordt gemaakt voor woningzoekenden met een medische of sociale urgentie en dege nen die in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied werken, maar niet in die regio of in Walcheren wonen (woonwerkver keer). Hoe werkt het? Op deze pagina staan de woningen die bin nenkort bij de WSB voor verhuur vrijkomen. Bij elke woning staat aangegeven aan welke voorwaarden u minimaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor die woning. Per woning is dit afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voor waarden, vul dan de woonkeuzebon volledig in. Uw bon moet uiterlijk maandag volgend op de plaatsing, vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. Wanneer u meer dan één woning ziet waarop u wilt reageren dan kan dat. Per advertentiepagi na kunt u op maximaal drie verschillende woningen reageren. U kunt hiervoor heel een voudig een kopie van de bon maken, invullen en opsturen. Per bon mag u maximaal één woning vermelden. Wie krijgt de woning aangeboden? Aan de hand van een aantal regels bepaalt de WSB wie als eerste voor de betreffende woning in aanmerking komt. Hierbij maken wij onderscheid tussen starters en doorstromers. Doorstromers U behoort tot deze categorie als u nu reeds zelfstandige huisvesting heeft en uw woning vrijkomt bij het aanvaarden van een andere woning. Als doorstromer heeft degene die het langst op het huidige adres woont voorrang. Woont u op dit moment bijvoorbeeld al 10 jaar in uw huidige woning, dan heeft u voorrang op iemand die nog maar 5 jaar geleden zijn of haar huidige woning heeft betrokken. Ook hier geldt weer de uitzondering voor mensen met een medische of sociale urgentie en mensen met woonwerkverkeer. Let dus goed op welke categorie er aangege ven staat in de advertentie. Het heeft geen zin om als starter te reageren op een woning bedoeld voor doorstromers of omgekeerd. De aanbieding Als u in aanmerking komt voor de woning, nodi gen wij u uit voor een persoonlijk gesprek. Hier controleren wij alle gegevens. Kloppen alle gegevens dan bieden wij U de woning in prin cipe aan. U dient dan binnen 3 dagen een beslissing te nemen. U bent niet als eerste geselecteerd? Wanneer u geen uitnodiging voor een gesprek van ons heeft ontvangen dan komt u dus niet in aanmerking voor de woning. U kunt dan weer reageren op de nieuwe advertentie die in de BEVELANDER verschijnt. De medische urgentie wordt op verzoek van de WSB en op kosten van de woningzoekende, beoordeeld door hiervoor door de WSB aange wezen artsen. Woningzoekenden kunnen hun verzoek om in aanmerking te komen voor een urgentie richten aan het Hoofd Woondiensten van de WSB. Woonwerkverkeer Er is sprake van woonwerkverkeer als u een dienstverband van minimaal 18 uur in de regio rondom de Oosterschelde en het Sloegebied heeft, maar niet in die regio of in Walcheren woont. Huursubsidie Het verkrijgen van huursubsidie is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Als u wordt uitge nodigd voor een gesprek zult u hierover nader worden ingelicht. Wanneer u op het moment dat u gaat huren jonger bent dan 23 jaar, moet u er rekening mee houden dat bij een huurprijs boven 501,25 géén huursubsidie wordt ver strekt. LEEFTIJD HOOFDBEWONER SAMENSTELLING HUISHOUDEN TOTAAL INKOMEN BRUTO P. MND. alle vermelde huurprijzen zijn inclu sief het lidmaatschap van het glas fonds, rioolonstoppings- en goten- fonds en servicefonds. nachtkastjes, kommode en linnenkast. Van topklasse-merk! 9 H a 3 9 9 t BELANGRIJK OM TE WETEN Medische en sociale urgentie Voor een urgentie komen alleen inwoners van de gemeenten binnen de regio Rondom de Oosterschelde in aanmerking, die minimaal 1 jaar in deze regio wonen. Urgenties worden slechts zelden afgege ven. Sociale urgentie wordt bijvoorbeeld niet afge geven voor: - echtscheiding waarvoor nog geen vonnis van de rechtbank is afgegeven; - relatiebreuk; - vrijwillige verkoop van de eigen woning; - gezinsuitbreiding. Langeviele 33 huurprijs: f. 538,95 eengezinswoning met 2 slaapkamers bestemd voor: groep B-D-E-G-l-K bijzonderheid: Hr-combi ketel STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 5 januari Prunusstraat 74 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapkamers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 5 januari Pr. Wilhelminastraat 7 huurprijs: f. 719,84 eengezinswoning met 3 slaapkamers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar:5 januari Prunusstraat 32 huurprijs: f. 771,39 eengezinswoning met 4 slaapkamers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 5 januari lepestraat 25 huurprijs: f. 661,41 eengezinswoning met 3 slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: HR - combi ketel DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 februari Kerkstraat 25 huurprijs: f. 594,08 eengezinswoning met 2 slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: Hr-combi ketel STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 februari Disselweg 3 huurprijs: f. 473,31 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 5 januari Vinningestraat 26 huurprijs: f. 367,47 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 1 februari Kerkeboomgaardstraat 16 huurprijs: f. 539,74 eengezinswoning met 3 slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 1 februari Rozenstraat 11 huurprijs: f. 377,47 bejaardenwoning met 1 slaapkamer bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 5 januari Mauritsstraat 36 huurprijs: f. 754,73 eengezinswoning met 4 slaapkamers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 5 januari Mr.Dr. Messtraat 27 huurprijs: f. 401,19 bejaardenwoning 1e verd. met lift bestemd voor: groep I t/m L DOORSTROMER beschikbaar: 5 januari Dortsmanstraat 27 huurprijs: f. 761,85 eengezinswoning met 4 slaapkamers bestemd voor: groep F-G-H-J-L DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 5 januari Damstraat 11 huurprijs: f. 577,95 eengezinswoning met 3 slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: HR - combi ketel STARTER/DOORSTROMER beschikbaar: 15 februari Haringvlietstraat 12 huurprijs: f. 676,67 eengezinswoning met 3 slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: Luchtverwarming DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 5 januari Meekrapstraat 14 huurprijs: f. 624,26 eengezinswoning met 3 slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: HR ketel DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 februari Dregmanstraat 3 huurprijs: f. 621,19 eengezinswoning met 3 slaapkamers bestemd voor: groep D t/m L bijzonderheid: HR - combi ketel DOORSTROMER/STARTER beschikbaar: 1 februari I I I 2,S+3-Zitsbank in fraaie dessinstof. I I I I I I I I I I I Achternaam I Geb.Datum i Adres i j Postcode Naam Partner Geb.Datum partner I Totaal aantal personen i- i I I I I I Zelfstandige woonruimte ja i i Economische binding* I Sociale binding* i Urgentieverklaring* I Plaats: i I Datum: i Onjuiste of onvolledig ingevulde bonnen kunnen niet in behandeling worden genomen. Genoemde gegevens zullen door alle adverteerders als basisgegevens worden gebruikt. i Opsturen naar: Woningstichting Borsele, Postbus 30, 4450 AA Heinkenszand Zie toelichting/aankruisen wat van toepassing is II nee O ja nee Zo ja, aantal km woon- werkverkeer O ja O nee O ja O nee Handtekening: Voorletters I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I km I I I I I I I I I I LD 2 O) i T- I I I V“ O I I I LD i O J woningstichting borsele WSB Onze openingstijden zijn: Maandag t/m donderdag: tussen 8.15 uur en 12.15 uur en tussen 13.00 uur en 17.00 uur. vrijdag: tussen 8.15 uur en 11.30 uur. Kantoor: Mr.Dr. Meslaan 1 Heinkenszand Postbus 30 4450 AA HEINKENSZAND Kersenvitrinekast van Musterring! Met losse kussens. Pure klasse! Massief kersen/noten slaapkamer ledikant,.... Met verlichting en barelement I 2.398.- Contante betaling! Levering direct! Ruiling niet mogelijk! Contante betaling! Levering direct! Ruiling niet mogelijk! 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 8