HALVE PRIJS Uitlopende series BH’S en SLIPS Slank ’82 te J Ingetogen chic ii enorm prijs- I I I I I I I I I I I i i CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN 1 GEMEENTE KORTGENE I I I I I I I I I I I I I I GEMEENTE O K0BraE"E ft 7 ■P rF I VOORLICHTING nu 1495.- I 7 c TMC, DE SFEERMAKERS VAN HUIS UIT.! Solide komfort. 6 Woensdag 28 december 1994 DE BEVELANDER Gezonde voeding Geen verboden voedsel Geen dure kuren RUIMTELIJKE ORDENING Gemeente Wissenkerke Voor gezond en verantwoord afslanken in groepsverband. RUIMTELIJKE ORDENING BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER BOUWPLANNEN DIT ZEGT NIETS OVEREEN ARBEIDSPLAATS 2395. Moderne I elementenwand I Pit riet bijzet- fauteuil 274.- rw i 1 I? W Lederen twee- en driezitskombinatie. Stap in een opgewaakt bedje bij tonight vy Bedset I 40 x 200 cm irirJa" Uitgekiende zithoogte. i ...r 7- - 7 77 77 ':!i!ïJ ft te I AjjStXXs U mag altijd vrijblijvend kennismaken. Wij wensen U een gezond en slank 1995 Voor inl.: C. Dagevos, tel. 01131-2214 Afslanken door middel van: Vanaf 3 januari beginnen wij weer met de wekelijkse bijeenkomsten in Heinkenszand en Yerseke en vanaf 5 januari in Goes en Kapelle. De burgemeester van de gemeente Kortgene maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethou ders een bouwplan is ingediend door F. en M. Lont te Eindhoven voor de bouw van een berging bij de woning Trintellaan 8 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verle nen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouw vergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schrif telijke bezwaren indienen bij het college van burgemees ter en wethouders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stukken ter inzage op de gemeente secretarie, afdeling algemene zaken, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel.: 01108 - 1553). Kortgene, 28 december 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel. EXCLUSIEVE LINGERIE EN BADMODE Lange Vorststraat 35 4461 JM Goes Tel. 01100-12343 Telefoon 01107 - 1655 INTEGRATIES GEHANDICAPTEN S ■■f •4 Hl De burgemeester van Kortgene maakt bekend, dat een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van Aannemingsbedrijf Heeffer en van Elzakker voor de bouw van een achttal woningen aan de Hamerstedestraat te Kats. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het vige rend bestemmingsplan. Het gemeentebestuur overweegt echter om met toepas sing van artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 6 van de woningwet medewerking te verlenen aan het bouwplan. Tegen het verlenen van de benodigde vrijstelling kan een ieder van 29 december 1994 gedurende 2 weken schrif telijke bezwaren indienen bij burgemeester en wethou ders van Kortgene. Vanaf 29 december 1994 liggen de op het bouwplan betrekking hebbende stukken ter gemeentesecretarie van Kortgene ter inzage. Kortgene, 28 december 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel Burgemeester en wethouders hebben, onder het stellen van voorwaarden ter bescherming van het milieu, een veranderingsvergunning verleend aan Van der Rest Nautic B.V. voor de jachtwerf met werkplaatsen voor het onderhouden, repareren en afbouwen van zeiljachten aan de Veerhaven te Kats. De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de, dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbetreffen de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: De stukken met betrekking tot de vergunning liggen vanaf 29 december 1994 tot en met 8 februari 1995 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren, als mede 's avonds na telefonische afspraak (01108-1553). Tegen de vergunning staat ingevolge artikel 20.6 van de Wet milieubeheer (Wm) tot en met 8 februari 1995 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gele genheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor den verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 Awb juncto artikel 36 Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak en het verzoek om schorsing of een voorlopige voorzie ning aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht spraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Amemuiden, Brouwershaven, Domburg, Kortgene, Mariekerke, Sint Philipsland, Valkenisse, Veere, Westkapelle en Wissenkerke. Aangevraagde bouwvergunningen 19 december 1994: Fazantenlaan 26 te Kamperland: uit breiden woning Verleende bouwvergunningen 19 december 1994: Ostrea 102 te Kamperland: vergro ten woning en bouwen garage/berging/pergola 20 december 1994: Nieuwe Achterweg 3 Kamperland: bouwen toegangsportaal, garage en dakka pel 22 december 1994: Patrijzenlaan 32 te Kamperland: vergroten woning Meldingen van bouwvoornemens 12 december 1994: Julianastraat 9 te Wissenkerke: plaatsen tuinhuisje Positief afgewerkte meldingen 19 december 1994: Wilgenlaan 4 te Kamperland: plaat sen tuinhuisje Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouw plannen kan worden verkregen bij dhr. R. Caljouw ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, telefoon 01108-1553. i. AAN DE SLAG? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE. AVO BEMIDDELT: 033-75 33 44 De burgemeester van Kortgene maakt ter voldoening aan het bepaalde in de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 29 december 1994 ter gemeentesecretarie van Kortgene voor een ieder ter inza ge ligt het raadsbesluit van 22 december 1994 waarbij wordt verklaard, dat een bestemmingsplan wordt voor bereid ter hoogte van de landbouwhaven en omgeving te Kortgene. Kortgene, 28 december 1994 De burgemeester voomoemd, T.A. Vogel fc7 -siSj KRUININGEN TAPIJT- EN MEUBELCENTRUM BlNHE WIRINGS coMfom 495. 575.- Sjieke uitvoering in zwarte elementen, vitrine met gebogen glasdeur, verlichting, onderkast voor t.v. en ‘zwevende’ boekenplank. Als afgebeeld 225 cm breed met ingeweven rug- motief. Inkl. zitkussen Tafel met massief eiken blad en stoelen met ge bogen rugstijlen en komfortabele stofzitting. Eetkamerstoel pst. 198.- Eetkamertafel (140 x 85 cm) 749.- Zandweg 1b 4416 ifA lel. 01130 82626 vrijdag koopavond tot 21.00 u Soepel rundleer met binnenvering. Verkrijgbaar in diverse kleuren voor een ongekend lage prijs. r 2 en 3-zitsbank NU VOOR SLECHTS vsMT i ^88888 Unieke aanbieding voor de tienerkamer! LEDIKANT 90 X 200 cm+MATRAS SG 40+ROLBODEM KOMPLEET 4nr ZELF MONTEREN Bijpassend dekbedovertrek in de opruiming SLECHTS 29.95 Van massief grenen met traditionele in deling: 3 laden en 3 paneeldeuren. Afm: BI 55 x H9l x D45 cm. 895.- Een solide bankstel in 3-1-I opstelling, uitgevoerd in massief eiken en velourskussens met ingeschuimde binnenvering. 3-zitsbank met 2 fauteuils Slaapkamerset in romantisch getint essen-repro bestaan de uit ledikant (I40 x 200 cm) met opbouw-achterwand. Inkl. geïntegreerde ladenkastjes en verlicbting. Ook leverbaar in l 60 en l 80 x 200 cm Klassieke eiken fauteuil met steungevende kussens. Met lage rug Met hoge rug Tevens verkrijgbaar: bijpassende linnen kast met spiegel den ren in diverse afmetingen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 6