WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK ISO certificaat én Drs. K. de Winter start in Lunchcafé Stadhuis Free for One Trophee voor Bon Vivant Goes Beppy Everaers met nieuwe collectie foto's Wij zijn gesloten van 27 december t/m 31 december MEDISCHE DIENST Winterfilmprogramma 't Beest in Goes nieuwe eigenaar voor Van der Poel WAT DOEN ZIJ VAN HET BUURTCAFÉ ERMEE Fam. Gijzel Schore wint 1e Prijs Actie Kapelle psychologisch bureau Gamma Goes geopend bedrijf Gebr. Van de Nieuwendijk te Stellendam. Het gebouw is in 3 maanden gerealiseerd. 18 per sonen werken er bij Gamma Goes. Al deze mensen komen uit Goes of uit de direkte omgeving. Gamma Goes behoort tot Esse- link Onroerend Goed b.v., een onderdeel van de Esselink Beheer Groep b.v. te Middelhar nis. Deze Groep exploiteert naast een bouwmaterialenhan del te Middelharnis en Zierikzee ook Gamma bouwmarkten te Ridderkerk, Vlissingen en Helle- voetsluis. Waardering voor Goese restaurant Geslaagde actie Het Groene Hart op-ttc<a Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Glas, hup in de glasbak Woensdag 28 december 1994 DE BEVELANDER 17 nieuws voor 31 dec. en 1 jan. 1995 DIERENARTSEN: VERLOSKUNDIGEN jzt'2É7 VREDESBURO DRANKPROBLEMEN? zak* ff prijs. Gemeente Goes >.L')3H -ICl )>lVIA.' MARC DF. RECH' 4 KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: Met feestelijk vertoon is vorige week in Goes een nieuwe Gam- ma-Bouwmarkt geopend. Deze is gevestigd aan de Marconi straat. De Gamma bouwmarkt in Goes is volgens de nieuwe Gam ma huisstijl gebouwd. Die nieuwe huisstijl is erop gericht om de konsument zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun wensen en eisen van deze tijd, en in de toekomst. Dat bete kent een overzichtelijke indeling van de bouwmarkt met goede verwijzingsborden. Diverse pres- zig. De actie wordt jaarlijks georganiseerd door de onder nemersvereniging Het Groene Hart. De Van der Poel Bouwgroep, bestaande uit Bouwbedrijf Van der Poel B.V., Van der Poel Onderhoud B.V. en Van der Poel Oudelande B.V., gaat haar derde jeugd in. Na 2 generaties Van der Poel werd het eigendom per 1 december overgedragen aan Ing. P.H. de Kok, voorheen direktielid van de De Kok Bouw groep. De Kok kocht de bedrij ven zelf, dus zonder enige bin ding met zijn vorige werkgever. Tevens werd onlangs het ISO 9002 certificaat in ontvangst genomen, hetgeen aansluit met de kwaliteitseisen, zoals gesteld Gedurende de maand januari exposeert de Goese fotografe Beppy Everaers nieuw werk in Lunchcafé "Stadhuis" te Goes. Werden voorheen haar fotogra fieën geïnspireerd door de visse rij en het zee/land-aspect, haar nieuwe werk is zakelijker; grafi- scher ook. Zo omvat de collectie in de hal van het Lunchcafé een aantal brandtrappen en kabelhaspels: In filmtheater 't Beest te Goes draaien de komende dagen weer films in het kader van het winter- filmprogramma. Voor deze week ziet het programma er als volgt uit: Op woensdag 28 december de film Naked. Mike Leigh's Naked speelt in Londen en toont een kant van de stad, die menig een niet kent. Centraal staat de zwerver Johnny, die leeft van dag tot dag zonder de zekerheid van een baan of huis. Maar dat ervaart hij niet als een gemis. Hij is van mening dat mensen niet gelukkiger worden door dergelij ke zekerheden. Hij mag deze hypothese graag testen op wer kende mensen aan wie hij vraagt of ze wel gelukkig zijn met hun refgelmatige leven. Johnny stelt zichzelf geen doelen en weigert relaties aan te gaan. Hij wil bovenal 'vrij zijn'. Johnny is uit Manchester gekomen om zijn vroegere vriendin Louise op te zoeken. Deze is op haar werk en Johnny maakt het zich ondertus sen gemakkelijk. Hij rookt een joint en gaat met huisgenote Sophie naar bed, die prompt ver liefd op hem wordt. Johnny houdt van ruwe aggressieve sex. Hij geniet ervan als de vrouw, met wie hij neukt, pijn heeft. Sexueel geweld is ook de oorzaak van zijn vlucht uit Manchester. John ny is welbespraakt en hij laat zijn filosofische theorieën los op een ieder, die het maar enigszins wil horen. Bij vrouwen gebruikt hij zijn gladde praatjes om ze uitein delijk het bed in te krijgen. Als ze erop ingaan ontvlucht hij ze daarna weer zo snel mogelijk. Johnny is bot, egocentrisch en cynisch, maar kan ook onver wacht aardig uit de hoek komen. Zeker als je hem vergelijkt met de yup Jeremy, die zich ontpopt Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. A. de Wit, Van Dusseldorpstraat 5, Goes, tel. 06-527 713 98. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. no limit 1994-1995 M&A de Regt I 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. MAATSCHAPPELIJK WERK: KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. door haar klanten én haar nieu we direktie. De heer De Kok is mede-oprichter van de Stichting Certibouw, die vanaf 1992 groepsgewijs bouwbedrijven in Nederland certificeert en heeft kwaliteit al jaren hoog in het vaandel staan. Getuige zijn nominatie tot "Ingenieur van het jaar" voor zijn visie op de kwali teitszorg, de Gouden Q Speld en de Consumentenbouwprijs in 1993. Met haar ISO-certificaat en haar nieuwe eigenaar gaat Van der Poel B.V. met vertrouwen haar 3e jeugd tegemoet. Ganzestad Goes. De gast voelt zich meteen thuis in de chique en smaakvolle entourage. De met zorg samengestelde menu kaart vermeldt talrijke met de sei zoenen wisselende specialitei ten. Met name de verse zeeproduk- ten zoals kreeft, oesters, mosse len en diverse visspecialiteiten zijn het paradepaardje van de chefkok. Dat was tot voor enige tijd Warden van Putten en thans wordt de keuken uitstekend geleid door Edwin de Smet. Free for One gasten die inmid dels hebben kennis gemaakt met Bon Vivant, geven graag een Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag ip.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. R. Posthumus, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-30318. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. C.L. Ris- seeuw, Burg. Vogelaarstraat 2, Kruiningen. Tel. 01130-81566. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: 29 en 30 dec. dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. 31 dec. en 1 jan. dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107-2565. Allemaal zondagdien sten. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. werk. Omgaan met werkdruk, beter opkomen voor jezelf, sociale vaardigheden. Tevens wordt een cursusprogramma verzorgd voor teams of groepen belangstellenden: "Stress, hoe ga ik ermee om". Studie- en beroepskeuze onderzoek voor zowel jongeren als volwassenen. Begeleiding van hartpatiënten en hun partners bij de problemen die zij tegen kunnen komen. Begeleiding van problemen die taties van bijvoorbeeld keukens, badkamers en tuinhout geven een beeld van de verschillende mogelijkheden van inrichting. Ook het assortiment is verder uit gebreid, zoals de keus groter wordt. Het ontwerp van deze bouw markt komt van architektenburo Gestel b.v. te Middelharnis en wordt getypeerd als een modern en degelijk concept volgens de Gamma huisstijl; derhalve geen simpele dooskonstruktie met staalbeplating. De uitvoering was in handen van aannemers- Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Deze kampagne is een initiatief van de Stuurgroep Promotie Glasbak strakke lijnen in ronde vormen weliswaaar. Echter, in het res taurant is een serie winter-foto's van Goes en omgeving te bezichtigen. Van elk werk bestaat een oplage van maxi maal 5 exemplaren en het werk is te koop. Catalogi inclusief prijslijsten liggen in de hal om mee te nemen. De expositie is open van dinsdag t/m zaterdag tot 18.00 uur. als een ware sadist, blijkt Johnny niet de kwaadste te zijn. Aan het eind van de film wordt Johnny hardhandig in elkaar geslagen. Dat brengt de angst aan de oppervlakte, die hij als kind voor zijn vader voelde. Zij cynisme is geworteld in zijn jeugd. In januari draaien we zijn nieuwste film Ladybird, Ladybird. Regie Mike Leigh. Op donderdag 29 decem ber de film Fiorile. De gebroe ders Taviani begonen ooit in Pisa een filmhuis en maken nu al jaren prachtige films als Kaos, Padre Padrone enz. Fiorile gaat over een boerenzoon in Toscane die tijdens de Franse invasie een pot goud steelt van een Franse soldaat. Die bekoopt dit voorval met executie. De legende wil dat de rijk geworden familie eeuwig verdoemd zal zijn: werkt deze banvloek ook nog aan het eind van de twintigste eeuw? Met de film becommentariëren de Tavia- ni's de hebzucht en de corruptie in het huidige Italië. Regie: Paolo en Vottorio Taviani. Op vrijdag 30 december de film Farewell to my concubine. Monumenteel epos over de vriendschap tussen twee man nen, in dienst van de Peking Opera, tegen de achtergrond van de turbulente Chinese geschiedenis van de twintigste eeuw. Vertoning was in China pas mogelijk nadat er in de film flink was geknipt. Niet alleen eis ten de autoriteiten politieke copures, ook moest de suggestie van homosexualiteit worden ver wijderd. In Cannes deelde de film in 1933 de Gouden Film met Jane Campions The Piano voor de beste film. Regie: Chen Kai- ge. Aanvang alle voorstellingen om 20.30 uur. mensen kunnen ervaren in de periode tijdens of na (echtschei ding. Tenslotte kan men bij het bureau terecht met vragen over het begeleidep en verzorgen van verstandelijk gehandicapten. Mevrouw de Winter heeft bekendheid aan haar bureau gegeven door op Schouwen-Dui- veland, Goeree-Overflakkee, regio Goes en Noord-Beveland huisartsen, fysiotherapeuten en schooldecanen te informeren. Tevens is een algemene folder en een folder t.b.v. studie- /beroepskeuze onderzoek op verzoek verkrijgbaar bij het bureau. Iedereen kan voor infor matie en/of aanmelding kontakt opnemen met het bureau tel.nr. 01110-17164. uitrei- plaats van de eerste prijs. Deze werd gewonnen door de fami lie Gijzel uit Schore. Mevrouw Gijzel kreeg de prijs, een reis- cheque ter waarde van vier- De Groene Feestmaand- actie '94 van de onderne mers in Kapel- le-Biezelinge heeft een zeer geslaagd ver loop gehad. Maandag 19 december vond in Hotel De Zwaan aan het Kerkplein te Kapelle de trekking plaats van de actie en tevens vond de fees telijke king honderd gulden, uitgereikt door de heer Rolf Aalfs, voor zitter van de actiecommissie. Haar gezin was daarbij aanwe- Mensen vinden het logisch om bij lichamelijke klachten naar een arts te gaan. De drempel om deskundige hulp te zoeken bij het ervaren van problemen op het psychische vlak, wordt ech ter minder snel genomen. Carla de Winter is in 1989 afgestu deerd als Klinisch/Gezondheids- psycholoog, reeds in die periode was de wens om een eigen bureau te starten aanwezig. Eerst wilde ze echter op verschil lende terreinen werkervaring opdoen om goed beslagen ten ijs te komen. Tijdens haar werk als psycholoog in verschillende instellingen, waaronder het Oos- terschelde-ziekenhuis te Goes, werd ze regelmatig geconfron teerd met mensen die duidelijk behoefte hebben aan advies of begeleiding maar zich om ver schillende redenen (nog) niet wil len wenden tot bestaande hulp verleningsinstanties in de regio. Restaurant Bon Vivant te Goes is tweede prijswinnaar geworden voor de Free for One Trophee 1994. Free for One is een marketing organisatie die in ons land onder meer bekendheid geniet vanwe ge de Dinner Card. De Free for One gasten die afgelopen jaar bij Bon Vivant dineer den, beoor deelden het restaurant van de heer en mevrouw Snijders zeer hoog hetgeen resulteerde in een tweede prijs. De Free for One Trophee is een groot compliment voor zowel de chefkok als het bedienend per soneel. Het zijn immers de gas ten zelf die de 250 aangesloten Free for One-restaurants kunnen beoordelen op twaalf criteria (van diner appreciatie tot de kwaliteit van de bediening). Het is niet vreemd dat de Free for One gasten middels beoorde- lingsbonnen een hoge waarde ring uitspreken voor restaurant Bon Vivant. Bon Vivant is idyl lisch gelegen aan de Veste van Leger des Heils 1995 ZONDAG 1 JANUARI: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE "BEVELANDEN" Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders" ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, vesting, arbeidszaken, dienstplicht, KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERSV£N DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Kontaktadres: M. Pop-Minderhoud. Tel. 01100-11036. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217.’ STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis- vervolg aan deze culinaire ont dekking. Voor culinaire genieters die Bon Vivant nog niet kennen, staat Free for One klaar met een kennismakingsaanbieding voor de Dinner Card. Hiermee kunt u volgens het Free for One-princi- pe (genieten voor 2 en betalen voor 1) kennis maken met Bon Vivant in Goes, maar ook met ieder ander aangesloten restau rant. Free for One heeft maar liefst 250 uitstekende restau rants geselecteerd, waarbij u het kennismakingsvoordeel kunt genieten. Voor meer informatie kunt u bel len naar: 03438-20076.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 17