1 Ook om u prettige feestdagen en een voorspoedig 1995 te wensen Belangrijke produkten voorde ondernemer Produkt Presentatie Systeem Enkele produkten voorde particulier J 1 'I «I ABNAMRO Ztebank 1 r o S Woensdag 14 december 1994 DE BEVELANDER 36 De Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland is er op tijd bij Ook in 1995 kunt u op ons rekenen Inschrijvingen: tel. 01100-49249 Kantoorgegevens O 'Als ABNAMRO durven wij onszelf De bank voor Goes te noemen. Dat klinkt misschien wat ambi tieus, maar toch denk ik dat wij een aantal goede redenen hebben om onszelf zo te noemen.' Aan het woord is de heer P.H. Frima, directeur van het ABNAMRO Rayon Goes. Volop "nieuwe oogst" Spaanse sinaasappels van het merk: "Blauw Kruis" honingzoet en boordevol sap! voor de Hand - Navelina's. Voor hand en pers - Salustiana's TE KOOP BIJ MEER DAN 75 VERKOOPPUNTEN IN ZEELAND o.a.: de markt, standplaatsen, de speciaalzaak en de wijk rijder DIT WEEKEND BIJ AANKOOP VAN SLECHTS 10.- GROENTE EN FRUIT, WAARONDER "BLAUW KRUIS" SINAASAPPELS, EEN ECHTE NYLON BOODSCHAPPENTAS GRATIS! echter OP OP CD £3 i Singelstraat 3 De bank Goes voor Bedrijfsfinanciering -.33 T C'ï streven van onze bank om kwaliteit boven kwantiteit te stellen. En kwa liteit is wat wij in Goes willen leve ren. Voor al onze cliënten, zowel zakelijk als particulier, is de combi natie van lokale kennis gekoppeld aan de voordelen van een bank van wereldformaat uniek te noemen De praktijk zal dan ook leren wat het betekent om zaken te doen met niet zomaar ‘een bank’ maar met De Bank.’ Aldus de heer Frima. Directie v.l.n.r.: D. Maat, directeur particulieren P.H. Frima, rayondirecteur Betaaldiensten Uiteraard kan men bij ABN AMRO terecht voor een compleet assorti ment betaaldiensten. Uitgangspunt voor de particulier is veelal de ABNAMRO Privérekening, waar op de cliënt het salaris ontvangt. Houders van zo’n rekening kunnen periodieke betalingen automatisch laten overboeken en de beschikking krijgen over gegarandeerde betaal- en opnamemiddelen, zoals Euro cheques, pas met PIN-code en ver schillende creditcards. De pas met PIN-code kan sinds kort ook gebruikt worden om geld op te nemen aan de balie, waardoor cliënten nog sneller dan voorheen over het saldo van de rekening kun nen beschikken. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Lenen en hypotheken Hoeveel kan men lenen? Daar geeft ABNAMRO heel snel antwoord op. Het maakt namelijk niet uit waarvoor geleend wordt: verbou wing, vakantie, auto, speedboot... Vraag het even bij kantoor Goes of bel de Leenlijn: 06-8886 (20 cent per minuut). Bij een hypotheek krijgt men altijd een gedegen en op maat gesneden advies, afgestemd op individuele wensen en mogelijk heden. ABNAMRO Geldautomaat Ons kantoor aan de Singelstraat beschikt over twee geldautomaten. Heeft u geld nodig? Maak dan gebruik van onze geldautomaten. Dat kan 24 uur per dag, met een maximum van f 1.000,- (in overleg kunnen wij dit bedrag voor u laten verhogen). Als ABNAMRO cliënt kunt u ook bij geldautomaten van andere banken terecht (herkenbaar aan het EC vignet), maar hier kunt u slechts één keer per dag opnemen, met een maximum van f 300,-. Bij onze geldautomaten kunt u boven dien uw saldo inzien. Singelstraat 3 Postbus 23 4460 AA Goes Telefoonnummer: (01100) 4 55 55 Faxnummer: (01100) 4 55 05 B 3 (s: Risicobeheer en verzekeren Verzekeren is werk voor specialis ten. Daarom heeft ABNAMRO haar kennis op het gebied van ver zekeren gebundeld in een landelijk netwerk van specialisten. In samenwerking met het kantoor aan de Singelstraat zorgen de specialisten ervoor dat de verzeke ringen optimaal aansluiten op de actuele bedrijfsrisico’s. Bij ABNAMRO in Goes kan men terecht voor een zo groot en compleet pakket aan bankprodukten en -diensten, dat het vaak moeilijk is daar een keuze uit te maken. Maar de bank zou De bank niet zijn, als ze daar niet De oplossing voor had. Naast de ervaren en goed opgeleide adviseurs bij wie men altijd terecht kan, heeft ABNAMRO een uniek Produkt Presentatie Systeem in het leven geroepen. In eenaantal folderzuilen is op overzichtelijke wijze vrijwel het gehele produlnassortiment uitgestald. Cliënten kunnen op die manier naar eigen behoefte en inzicht een keuze maken, alvorens zij zich nader laten informeren door een van de adviseurs. op te bouwen of om een bepaald bedrag voor korte of langere tijd zo rendabel mogelijk weg te zetten, is en blijft een individuele zaak. ABN AMRO biedt daarom een zeer mime keuze, zodat men altijd ver zekerd is van een spaarvorm die aansluit op de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Verzekeren ABN AMRO is een van de grootste verzekeringsadviseurs van Neder land en behartigt de belangen van vele duizenden particuliere en zakelijke cliënten. De bank biedt dan ook een compleet pakket ver- De medewerkers van de afdeling zaken van De bank voor Goes. Staand v.l.n.r.: C.G. Hoondert-de Pander (medewerker kredietadministratie), P.R. Volkers (accountmanager), J.J. Rhemrev (medewerker kredietadministratie), E.A.M. Heyndrickx (accountmanager), P.M. van de Vrie- Stevense (medewerker kredietadministratie), J.P. van den Berg (diefzaken). Zittend v.l.n.r.: A.M. Hamelberg-Smit (accountmanager), E. van der Vliet-Kloote (medewerker kredietadministra tie), M.F. Lokerse (groepsleider kredietadministratie), M. Vermaire (accountmanager). Ontbrekend op deze foto: J.P. Baars (accountmanager). De heer Frima vertelt verder: ‘Belangrijk is dat wij de omstandig heden in Gces heel goed kennen. Niet alleen omdat de meeste mede werkers er al jaren werken, maar ook omdat we al sinds de vorige eeuw betrokken zijn bij het finan ciële wel en wee van de vele particulieren en bedrijven hier ter plaatse. Daarnaast zijn we één van de grootste banken ter wereld.’ De heer Frima verklaart dit nader. ‘De belangrijkste reden voor de fusie indertijd was het voornemen van beide partners (ABN en AMRO red.) om niet alleen nu, maar zeker ook in de toekomst zowel in Nederland als daarbuiten een rol van betekenis te blijven spelen. Door het samenvoegen van kanto ren die in overlappende marktge bieden opereren, zoals hier in Goes, concentreren we alle kennis, erva ring, specialisme en kwaliteit op één kantoor aan de Singelstraat 3. Daarmee wordt voldaan aan het De medewerkers van de afdeling particulieren van De bank voor Goes. Staand v.l.n.i. A.N. Matthijsse-Verhoejf (medewerker kas/balie), H.E. de Nijs-de Hartog (medewerker kas/balie), D.M. Smolders-Peters (medewerkerkas/balie), C.M. van Burg (medewerkerkas/balie), RW. Felius- Huibregtse (chef particulieren), M.A.C. Versteeg (medewerker kas/balie), J.H.M. Allemekinders (medewerker kas/balie). Zittend v.l.n.r.: J.A. de Pree (medewerker kas/balie), W.S. van de Visse (medewerker kas/balie), P.S. Verstelle (medewerker kas/balie), M.J.C.C. Blokhuizen-van der Meer (medewerker kas/balie). Ontbrekend op deze foto: D. Schroot (medewerker kas/balie). Internationaal zakendoen ABN AMRO, als één van de groot ste banken ter wereld, geeft maxi male ondersteuning bij zaken in het buitenland. Via specialisten op het gebied van buitenlands betalings verkeer of via de medewerking van de speciale International Desks. Maar ook in het buitenland: op een groot aantal buitenlandse ABN AMRO kantoren is de Dutch Desk te vinden. Bemand met Nederlandssprekende specialisten, die de cliënten ter plaatse met raad en daad bijstaan. cieringsmogelijkheden. Van een krediet in rekening-courant tot maatwerk leaseconstructies. Daarmee kan een onderneming met een uitgebalanceerde financierings- mix haar financiële slagvaardigheid vergroten. Geldbeheer Voor het zo rendabel mogelijk maken van tijdelijke geldover- schotten heeft ABNAMRO vele mogelijkheden. Voor een inciden tele financiële reserve biedt ABN AMRO de keuze uit ver schillende vormen van termijn- deposito’s. Heeft een bedrijf met enige regelmaat de beschikking over financiële reserves, dan kan het ABN AMRO Ondememers- deposito een betere oplossing zijn: volledige opnamevrijheid gekop peld aan een hoge depositorente. Het Produkt Presentatie Systeem. Heldere brochures, gerangschikt per produktgroep Geldverkeer en elektronisch bankieren ABNAMRO biedt een breed scala van mogelijkheden om het zakelijk betalingsverkeer zo efficiënt moge lijk te regelen. Uiteenlopend van het traditionele bankgiroformulier tot diverse vormen van elektronisch betalingsverkeer, afgestemd op de dagelijkse praktijk van het bedrijf. ABN AMRO Telebank biedt via de eigen PC de mogelijkheid een over zicht van saldo en mutaties op te roepen. Bovendien kunnen via dit systeem betaalopdrachten snel en efficiënt worden verwerkt. 0# qIP (Spania) Beleggen ABNAMRO is De bank voor beleggers. Alleen al de afdeling Beleggingsresearch is groter dan sommige banken in hun totaliteit, die zeggen in beleggen gespeciali seerd te zijn. Voor alle beleggers zijn er lokale of regionale adviseurs en adviesteams. Voor de solisten onder de beleggers is er een geavanceerd systeem, waarmee beursorders a la minute worden verwerkt. zekeringen voorde particulier. Des kundig advies, optimale dekking en glasheldere voorwaarden zorgen voor maximale zekerheid. Voor informatie kan men het gratis tele foonnummer bellen: 06-0466 (op werkdagen tussen 08.00 en 21.00 uur). Voor noodgevallen is dat nummer 24 uur per dag bereikbaar. ABNAMRO Stand-By Service Directe hulp bij verlies of diefstal van uw passen, cards, waardepapie ren en bagage. Met één telefoontje kunt u deze passen of cards laten blokkeren. Na melding loopt u geen financieel risico meer. Sparen en deposito's Sparen om een financiële reserve De medewerkers van de afdeling particulier advies van De bank voor Goes. Staand v.l.n.r.: D. Maat (directeurparticulieren), A.W. Kloos (cliëntenadviseurparticulieren), T. Bijzet (cliëntenadviseur particulieren), R.G. van Veen (cliëntenadviseurparticulieren), H. de Kok (cliëntenadviseur particulieren), F.A.J. Oele (cliëntenadviseur particulieren), H.F. van der Veen (cliëntenadviseurparticulieren). Zittend v.l.n.r.: S.H. Mulder (cliëntenadviseurparticulieren), F. Tramper (cliëntenadviseurparticulieren), C.C. Drijdijk-van Oosten (cliëntenadviseurparticu lieren), P.W. Felius-Huibregtse (chef particulieren). Ontbrekend op deze foto: C.A. Priester cliëntenadviseur particulieren ABNAMRO] A 1 Als handelsbank van huis uit biedt ABN AMRO een groot aantal finan- 4 - "1 zj

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 36