Cabaret en muzikale Kerst Dansz sluit Kerstmarkt Goes En Passant op herhaling tijdens Kerstmarkt Veere Zeeuwse aanval op record team-darten DOt axel show in Prins van Oranje -i Peuterspeelzaal De Peut viert 20-jarig bestaan Dit najaar bestaat peuter speelzaal "De Peut" te Kam perland 20 jaar. Juffrouw Leny, Marianne en Marleen heb ben dit samen met de peuters gevierd met een optreden van Poppen theater "Kris- Kras" uit Vrou wenpolder. Ook mochten de kinderen samen koekjes bakken waarna de ouders uit genodigd zijn op de koffie. Als aandenken hebben alle kinderen een leuke attentie in de vorm van een deurplaatje waarin de eigen naam gegraveerd is en een sleutelhanger gekregen. Peuterspeelzaal De Peut telt 26 in Veere zaterdag af Kerkdienst in Nisse met folkloristisch tintje oö Van den Berge Audio Video Bang Olufsen Center Kerstshow Barbershop- koren in PvO te Goes Kerstconcerten in Goes en Middelburg door De Zeeuwse Koorschool fi. 298,-pst Geen wachtlijst in Kamperland 2e KERSTDAG GEOPEND VAN 11.00 TOT 18.00 UUR! DE SCHEPPING VAN EEN KUNSTWERK c u R s u s s E N O) I I I I I I I KOLE MILIEU I I I I I I I J Containerservice Bel Kole Milieu! Ol IO1-4343O DIPLOMA CAFÉBEDRIJF 255,- Woensdag 14 december 1994 DE BEVELANDER 35 i Adviesprijs 698r Nergens in de hele Benelux vindt u een Kerstmeubelshow van zo'n allure. Kom eindeloos genieten van het mooiste op meubelgebied. Van 17 t/m 31 december houdt Pot een kerstshow, die u niet mag missen! F Kerstviering Zonnebloem Borsele ^abrry dgJonge VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY! RIJKSERKENDE VESTIGINGSDIPLOMA’S Info: Lomex Waalwijk B.V. - Hertog Janstraat 3 - Waalwijk (Di t/m Za) Tel: 04160-33679/42965 ‘Vele merken tegen bodemprijzen ‘Verzending mogelijk Foto: Jack de Man. L KERKSTR 30 3 JAAR GARANTIE e 3 OOIT KIEST U VOOR MOOIST Gasthuisstraat 2-4 Goes Tel. 01100-15616 r i F 1 100% subsidie mogelijk Piekfijne kerstshow bij Pot in Elk idee van Bang&Olufsen leidt weer tot nieuwe hoogtepunten. Neem de Beocenter 2500 radio/CD- speler/cassettedeck met z'n briljante vorm en geraffineerde techniek. Plaats die op de slanke, speciaal ontworpen CD-standaard. Voeg er dan de schoonheid (en het vermogen) aan toe van de aktieve Beolab 6000 luidsprekers. Kijk, luisteren bewonder. U hebt een kunstwerk geschapen. Op 17 december a.s. is Stichting Dansz door het organisatiebu reau Opus Sound uit Goes, uit genodigd voor de uitvoering van een viertal choreografiën van Dansz nieuwste theaterproduktie getiteld "Geen tijd... alle tijd". Het optreden moet het slotstuk vor- 5 generaties vakmanschap waarborgen u deskundige service Van klein tot groot en extra groot! Voor bouw- en sloopafval; bedrijfs afval, papier, glas enz. Voor opslag, samenpersen en ontwateren. Open en gesloten en zelfs vloeistofdicht. De laatste poging die in Zee land werd gehouden, was in Yerseke enkele jaren geleden welke jammer genoeg misluk te. Aangesproken zijn enkele grote bedrijven en midden standers om dit evenement te kunnen realiseren. Het spon sorgeld is in eerste instantie dat het door uw aanwezigheid ook deze keer, evenals voor gaande jaren, een prettige en sfeervolle gebeurtenis zal wor den. Het herenkoor "The Gaggling Ganders Gang" onder leiding van dirigent Tjakko Hoekstra uit Goes kan terugblikken op een druk jaar met vele optredens in de Provincie. Een hoogtepunt daarbij was ongetwijfeld het con cert op 19 november in de Rei- merswaalhal te Kruiningen ter gelegenheid van de viering "50- jaar bevrijding" van Reimerswaal in samenwerking met het Deep River Quartet. Ook het mannen koor staat op scherp en zijn dan ook vast van plan om op 18 december u te laten mee genie ten van de Kerstsongs in Bar bershop style. Het concert van a.s. zondag in "De Prins van Oranje" te Goes begint om 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur. Toe gangskaarten aan de zaal. Ze kosten 7,50; voor kinderen tot 12 jaar is de entree 2,50. speelt van klassieke gospel- en kerstclassics. Deze avond begint eveneens om 20.00 uur. Entree ƒ25,-, voor pashouders ƒ20,-. Het repertoire is afgestemd op Kerstmis. Sybrandus Finck, Dick Rietveld, Walter Byker en Placi- do R. Hazel (de man met die licht geroosterde stem) in een sfeer vol kerstprogramma waarbij tra ditionals in een nieuw ritmisch en harmonisch jasje worden gesto ken. De talentvolle pianist Joop van Deuren als solist zorgt daar bij voor een perfecte ondersteu ning. zalen Noord-Beveland. Ouders kunnen peuters aanmelden op het moment dat ze 2 jaar wor den. De peuterspeelzaal kent op dit moment geen wachtlijst. Bij de foto: The Deep River Quartet (foto: Han ter Beek). Tijdens de Kerstmarkt in Veere zal werk te zien zijn van de beelden de kunstenaars die afgelopen zomer deelnamen aan de expositie "Goes En Passant". Een reprise dus. In de entree tot de Kerstmarkt in de Grote Kerk van Veere zal werk te zien zijn Ronald Debbaut, schilderijen, Ilse van Loo-Remijn, schilderijen, Margreet Leijdekker, gemengde technieken, Jack Willemsen, stalen sculturen, terwijl aan de expositie is toegevoegd het werk van Frida van Overbeek-Ver- schuur, die sculpturen in aluminium-cement toont. Eigen technische dienst bedoeld om de kosten van de marathon te kunnen dekken. Hetgeen wat van dit geld over blijft wordt overgemaakt aan het Aids-fonds, opdat deze stichting weer verder kan met zoeken naar een medicijn om deze ziekte te kunnen bestrij den. De marathon zal plaats vinden in snookercentrum, de Graanbeurs Hg Molenstraat 1 te Zierikzee, tel. 01110-20301 Mocht U interesse hebben of vragen omtrent de dartsport op zich kunt U contact opne men met de heer Gary Robinson te Bruinisse, 01113- 3314 of de heer Lauran de Jonge te Krabbendijke, tel. 01134-3418. Op donderdag 22 december a.s. houdt de Zonnebloem afdeling Borsele haar jaarlijkse Kerstvie ring in de Stenge te Heinkens- zand. Aanvang: 10.15 uur. Einde 15.15 uur. Het programma: Kerstmeditatie m.m.v. Pastor en Dominee. Optreden Gemengd Koor Pius X uit Ovezande. Kof fiemaaltijd. Optreden St. Dansz. Kerstverloting en optreden van de 's-Heerenhoekse Comedie. Iedereen die tot de doelgroep van de Zonnebloem behoort is deze dag van harte welkom. (Doelgroep: Gehandicapte, een zame, aan huis gebonden- en langdurig zieke mensen). Prijs ƒ18,50 p.p. Opgave vóór 17 december a.s.b ij: Riet Bos, tel: 01105 - 1937, Dina Repkes, tel: 01194 - 9404 en Jennie Verhoe ven, tel: 01106 - 2400. men van de jaarlijkse Kerstmarkt in Veere. Het optreden zal in de Kerk van Veere plaatsvinden. Lia Sorber, artistiek leidster van Dansz, heeft de keuze van de choreo grafieën laten vallen wat past bij het "Kerst-sfeer". De choreogra- POSTBUS 12 4420 AA KAPELLE TEL. 01102-43430 FAX 01102-41111 Voor alle soorten afval een passende container! Zondag 18 december wordt door de twee Bevelandse barber- shopkoren een Kerstshow gege ven in De Prins van Oranje te Goes. Het gaat om The Gaggling Ganders Gang en het dames koor The Goose City Singers. Het is de zesde maal dat beide koren deze Kerstshow verzor gen. Het koorzingen in de "Bar bershop Style", ontstaan in Ame rika ruim 100-jaar geleden, begint toch steeds meer bekend heid te krijgen in Nederland. Het dameskoor "Goose City Singers" onder leiding van dirigent Leen Marijs uit Kapelle heeft het afge lopen jaar weer vele optredens verzorgd in de regio. Een hoog tepunt dit jaar was ongetwijfeld de viering van het 10-jarig bestaan. Het koor groeit nog steeds maar kent nog geen ledenstop. Zij hebben voor 18 december een aantal prachtige nieuwe Kerstsongs op het reper toire staan. De dames zijn zeer gemotiveerd en vinden het fijn om in De Prins weer voor u op te treden. Zij twijfelen er niet aan rrrwjfri/// aw HOFLEVERANOER (Jj^J GOES Nisse is onlosmakelijk ver bonden met de Zeeuwse folklore. Denkt u maar aan het jaarlijks "Schaapscheer- dersfeest" in juni. Het dorp wordt dan bevolkt door tien tallen, in originele Zeeuwse klederdracht gestoken bezoekers van de festivitei ten. Ook in deze december maand kan men in Nisse kennismaken met de ver schillende Zeeuwse drach ten. Zondag 18 december verleent het zangkoor van de vereniging "Ons Boeregoed", voor de tweede maal haar medewerking aan de dienst in de Hervormde kerk, welke om half elf begint, en waarin de plaatselijke predikant, Ds. Allewijn voorgaat. "Ons Boe regoed", een Zeeuwse ver- Zaterdag 17 en zondag 18 december gaan de dartteams van "de Graanbeurs" uit Zie rikzee en "de Ijsbeer" uit Krabbendijke een poging wagen om het Nederlands record Team-darten te verbre ken. Deze twee teams zijn al enige tijd bezig met de voor bereiding van deze marathon. Zeeuwse Koorschool, De Bell ringers, het Mannenkoor van de Heilige Maria Magdalena- kerk Goes, Anton Datema (orgel), Frenk Casteleyn (gitaar) en Noël Casteleyn (presentatie). Voor het concert in Middelburg zijn kaarten nodig. Deze kaarten kunnen bij mevr. J. Jongerius op 17 december a.s. in de Koorkerk tussen 10.00 uur en 11.00 uur worden afgehaald. Het concert begint om 15.30 uur en de entree is gratis. Op het programma van beide concerten staan kerstwerken van onder anderen: C.V. Stan ford, D. Willcocks, M.A. Char pentier en L.N. Clerambault. Na afloop van beide concerten is er een collecte en zijn c.d.'s, m.c.'s en een jubileumgids van De Zeeuwse Koorschool ver krijgbaar. ma van genoemde cabaretier. Iets over de inhoud: Het mag van alles zijn, als het maar aan een touwtje hangt. Ontspan uzelf, u bent er klaar voor! Zout over de schouder, ontploffende sterren, een babyfoon, reïncarnatie, ga terug naar Barteljorisstraat, tent haringen en hersenhelf tenkortom doldwaze ver halen en bizarre situaties in een programma waarbij ontspanning is vereist om te kunnenpendelen. The Deep River Quartet brengt woensdag 21 december zijn muzikale theatershow met als titel "Merry Christmas to you all", waarbij men eigen bewerkingen Traditiegetrouw houdt De Zeeuwse Koorschool kerst concerten in Goes en in Mid delburg. Op Tweede Kerstdag vindt het concert plaats in de Heilige Maria Magdalenakerk in Goes. Medewerking verle nen: het jongenskoor van De Zeeuwse Koorschool, De Bell ringers, het Mannenkoor van de Heilige Maria Magdalena kerk Goes, Bram Beekman (orgel), Frenk Casteleyn (gitaar) en Noël Casteleyn (presentatie). Het geheel staat onder leiding van Evert Heijblok. Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. Het kerstconcert in Middel burg is in de Koorkerk op zon dag 18 december. Aan dit con cert (eveneens geleid door Evert Heijblok) werken mee: het jongenskoor van De eniging die in 1995 haar vijf jarig bestaan viert, heeft een koor dat regelmatig optreedt. Hun repertoire bestaat uit oude vaderlandse en Zeeuw se liedjes. Enkele malen per jaar werkt het koor mee aan een kerkdienst, waarvoor speciale liederen worden ingestudeerd. De leden van de vereniging, zijn gekleed in één der orginele Zeeuwse costuums. Vele niet zingende leden van de vereniging zijn bij deze optredens in kleder dracht aanwezig, zo ook in Nisse. Kunt u des zomers een keur van Zeeuwse drachten rondom de kerk ont moeten, op achttien decem ber aanstaande vindt u ze in de kerk. De dienst vangt aan om half elf, vanaf kwart over tien is het koor te beluisteren. Handelskennis horecabedrijf Vakbekwaamheid restaurantbedrijf UW LAATSTE KANS Vakbekwaamheid slijtersbedrijf 1996 wetswijziging Examens o.a. 7 juni 1995 Voor deze cursussen is een vooropleiding niet nodig. De opleidingen zijn schriftelijk te volgen of mondeling in o.a. Bergen op Zoom, Goes, Middelburg, Oostburg, Terneuzen en Vlissingen. GRATIS voorlichtingsavond startende ondernemers. Vraag vrijblijvend een gratis studiegids aan bij het: Instituut Vakonderwijs, Postbus 1555, 5602 BN Eindhoven Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of 04750-15440. Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. V Exclusief voor de Benelux importeerden wij, van de merken EUROLOCK en KÖHLER, een BEPERKTE PARTIJ OVERLOCKMACHINES met schoonheidsfoutjes die, met de volledige garantie, worden verkocht aan zowel bedrijven als particulieren. Voor het in één handeling vaststikken, afsnijden en afwerken van vele stofsoorten. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt Levering volgens leveringsvoorwaarden (K.v.K. Waalwijk nr. 1980) zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). Tel. 01155-62010. Tel. België 0031 - 115562010. Sie Matic keukenstudio 1e verdieping. Slaapkamerafdeling 2500 m2. peuters en draait 4 morgens per week (woensdag niet). De Peut is één van de 4 peuterspeelzalen op Noord-Beveland die valt onder de Stichting Peuterspeel- Naast de diverse voorstellingen, deze week in Goes, rond de her opening van Podium 't Beest, zijn er ook in schouwburg "De Prins van Oranje" weer theateravon den. De theateragenda vermeldt zaterdag 17 december a.s. een avond met cabaretier Reinder van der Naait. Woensdag 21 december a.s. brengt The Deep River Quartet in "De Prins" een muzikale theatershow die in het teken staat van Kerstmis. Reinder van der Naait brengt zaterdagavond zijn programma "Pendelen", aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten ƒ17,50, voor pashouders 14,-. Het is het tweede avondvullende program- fieën worden begeleid middels live muziek gearrangeerd door geschoolde en ervaren muzikan ten: Jacqueline van Koolwijk, Patrick Van Besien en Arno Mul ler.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 35