Prachtjied davert dageljjjrs door de ether, maar nog nauwelijks op de cd-spelers thuis. OOt axel Altijd ruime keus in kwaliteits- kleding <GOES> parfunTerie^anbW Gedoogde Familie- Personeelsfeesten ■Recepties en diners •Koude- en warme buffetten ■Indoor barbecues weekblad voor zuid- en noord beveland 20 - 50% SCHELDEOORD GRAND THEATER GOES 01100-15165 LÏON KING MATEN 38 t/m 52 Woensdag 14 december 1994 - 46e jaargang no. 50 FOTO WENSKAARTEN V.A. 99 CT MEN SYLVIA y PILAAR volwassenen kinderkleding het zoeken naar, het kiezen uit, het advies in, het inpakken door, het geven aan, het ontvangen van, het uitpakken tot, Hél adres voor hét einde...! Bel! 01193-9226 UNITED COLORS OF BENETTON klokstraat 8-10 goes Uit het hart Bent u de eerste nieuwe miljonair in '95? 18 december KOOP ZONDAG GOES 13.00-17.00 uur Party en Feeslcenlrum Samen sterker Doorbraak bleef uit Verras eens iemand met een bioscoopbon! FILMPROGRAMMA VANAF 00.15 T/M WO. 21 DECEMBER 1994 Een aantal van de Zeeuwse 'Friends'. In het midden: Krijn Dobbelaar (met haarband) en Joyce van Bavel (in het zwart). Ze zijn de solisten in het nummer 'Peace on earth'. STALLONE STONE Kink in de kabel rC^z*^*** '''-MODEHUIS PEACE ON EARTH Village Friends: veel 'op de zender', maar nog niet vaak genoeg(Foto: De Telegraaf). NEDERLANDS GESPROKEN THE SPECIALIST (Van een onzer redacteuren) donkere dagen ïinr (Refrein: herh.) K L. Kerkstraat 44 - Goes Geldig tot 15 dec.'94 VERSCHOORE GOESE MIDDENSTANDS CENTRALE EEN GMC BON KADO - EEN GOED IDEE 'Vrede op aarde' in de voor kerst Marjan van /waarden uit Kruiningen. Waarom besteedt De Bevelan der aandacht aan een cd, die eind september al gepresen teerd is en die desalniettemin nog altijd niet in de winkels ligt? Het antwoord is simpel: omdat het nummer 'Peace on earth' één van de mooiste muzikale num mers is, die ooit vanaf Zeeuwse bodem werd voortgebracht. En als ooit een Zeeuws nummer kansen maakte op een hoge top- 40-notering, dan is het dit num mer wel. "Misschien krijgen we in de komende periode de wind nog een beetje méér mee, want er is dit jaar eigenlijk relatief weinig muziek uitgebracht, die recht streeks betrekking heeft op de kerst", veronderstellen de initia tiefnemers. Voor de betrokken cd begint intussen het licht een beetje door te breken, zowel voor de cd-sing- le als voor de promotie-cd. Het spektaculairste nummer ('Peace on earth1 dus) wordt intussen als nationaal kleinood gedraaid op de Zeeuwse zender en wordt intussen ook stijfgedraaid op de Evangelische Omroep. Kevin Village is de artiesten naam van Kees van Vredegem (45) uit Goes, de voormalige postbode die een flink aantal jaren geleden zijn baan vaarwel moest zeggen en sinds kort als instellingshulp werkzaam is in een gezinsvervangend tehuis in Goes. Na veel 'rondpraten' werd geko zen voor het plaatsen van een advertentie in het Algemeen Dagblad en in De Telegraaf met een oproep aan jong talent uit heel Nederland. "Dat hebben we geweten!", zegt Kees daar nu van. Uit de provincie Zeeland doen de volgende artiesten mee aan Kevin Village Friends: Mar- jon van Iwaarden (Kruiningen), Ronny en Danny Hannewijk Tekst: Meindert Inderwisch Kees van Vredegem Muziek: Rob Meyer And for those that will be left behind With all those questions bur ning up their mind We're not the ones without a choice Let's stand up now and raise our voice (Refrein:) So let us sing for peace on earth And let us work for peace on earth We shall strive for peace on earth together side by side Now let our voices all unite for that everlasting peace on earth Kreukelmarkt 10 Goes tel. 01100-28537 Wie maakt de origineelste wenskaarten binnen 1-uur vanaf 99 Ct. per afdruk? M luist! .4*^ Vrijdag... Zaterdag Zondag.. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 u. "Op een goed ogenblik kwam ik weer eens in contact met Tineke de Nooy, die zich er min of meer over beklaagde, dat ze voor haar tv-programma's zo veel prutlied- jes krijgt aangeboden. Zij deed de suggestie: doe 's wat aan jong talent. Zorg eens dat jongeren goede nummers krijgen en dat ze goed gecoacht worden. Dat advies was me eigenlijk uit het hart gegrepen. Maar ja, het was vlugger gezegd dan gedaan". Instead of working hand in hand More bombs and shells are dropped on fellow men The price is much too high to pay We believe there must be better ways Opril Grote Markt 1 Goes 01100-52400 Exclusieve Modeschoenen Die kans wordt u geboden bij inlevering van deze advertentie en aankoop van een paar dames- of herenschoenen. Tot binnenkort! Bovendien kortingen van Wij wensen u een gelukkig 1995 BA A LA IX I) W I N K E L S T A D Het jonge-artiestenproject is nu al rendabel, vanwege de vele uit voerenden. "We hadden vooraf uitgerekend, dat bij een aantal van 17 artiesten het project financieel haalbaar was. De artiesten moeten allemaal 1500 gulden betalen, maar daarvoor krijgen ze 50 cd's terug. Als ze die allemaal voor f. 29,90 (de gangbare prijs) verkopen, sprin gen ze er moeiteloos uit", aldus Kees van Vredegem. "Individu eel is het moeilijk om 'Hilversum' te halen. Met zijn allen moet het beter lukken". Achter het Zeeuwse project inzake de promotie-cd 'Music round the world' en de single cd 'Peace on earth' gaat een groepje muzikanten schuil, dat op Zeeuwse bodem al veel stekken heeft gestoken. De naam van de uitvoerenden ('Kevin Village Friends') verraadt al een beet je, uit welke hoek de wind waait: min of meer vanuit Goes. het onmiskenbare hitnummer 'Peace on earth' wordt be dreigd. Bedreigd door wat we gemakshalve zullen noemen de macht en onmacht van Hil versum. Immers, het nummer 'Peace on earth' en de cd 'Music round the world' is vele weken geleden al gelanceerd, er genoeg kwaliteit voor", maar ligt nog altijd niet in de winkels. BOUWMATERIALEN GOES 01100-15401 FOTO Goes, Grote Markt 7, 01100 16159 Middelburg, Lange Geere 28 (naast ANWB) 01180 34225 SYLVESTER SHARON Enkele weken geleden werd de cd ook voor het Zeeuwse publiek gepresenteerd. Dat gebeurde in het sfeervolle Arsenaal-theater in Vlissingen. Alle Zeeuwse 'Friends' zongen daar één van hun nummers. Als we ons beper ken tot de Noord- en Zuidbeve- landse uitvoerenden, dan hoor den en zagen de aanwezigen dat Marjon van Iwaarden klein van stuk is, maar een formidabel, zui ver stemgeluid heeft, dat Joyce van Bavel (samen met Krijn Dob belaar) de song 'Peace on earth' met jeugdige ingetogenheid overbracht en dat één van de gebroeders Hannewijk een als 'gevoelig' aangekondigd lied kei hard de microfoon injoeg. De cd ging eind september in première in het Gooiland-theater in Hilversum. Hij werd daar ten doop gehouden door de eerder genoemde Tineke de Nooy, die door de jaren heen een goede bekende is geworden van Kees van Vredegem en van de rest van het Zeeuwse componisten collectief: Piet Leendertse (Kruiningen) en Meindert Inder wisch (Vlissingen). De muziek voor het 'wereldnummer' Peace on earth werd overigens geschreven door Rob Meyer. Voor de zakelijke begeleiding van het project is Jan van Nieuw koop aangetrokken. En tochde toekomst van (Yerseke), Joyce van Bavel (Kloetinge), Yvonne en Joëlle van Noppen (Vlissingen), Suzan Steketee (Vlissingen), Krijn Dobbelaar (Sas van Gent) en Frank van den Berge (Terneuzen). Hij doelde op het feit, dat een compact disc (cd) met de titel 'Peace on earth' (Vrede op aar de) pas volop in de belangstel ling komt te staan in de donkere dagen voor kerst. Maar volgens hem waren die dagen op dat moment nog niet donker genoeg.... Kink in de kabel? "Ja en nee", zegt Kees van Vredegem. "Het is tegenwoordig verschrikkelijk moeilijk om met een single- of promotie-cd de Hilversumse zenders te halen. Ons platenla bel Patty Boom heeft de cd's uit gebracht, de platenmaatschappij Dureco heeft ze aangemaakt en staat gereed voor verspreiding, maar zo lang er geen vraag is, gaat de show niet door. In ons land worden elke week 160 cd's uitgebracht. De meeste gaan ongedraaid weer door de zijdeur af. Wat wij nodig hebben, is dat 'Hilversum' onze nummers (of het topnummer Peace on earth) gaat draaien en/of dat we in de top-40 komen. Dan begin nen De Bijenkorf, V&D en de Free Record Shop in te kopen. Wat de afgelopen jaren bij Nederlandse artiesten ietwat tegenzit, is dat Nederlandse disc-jockeys niet meer zo'n vrije platenkeuze hebben als vroeger. Slechts een paar nummers per programma zijn 'vrij' voor de dj. Dat bevordert ook de verkoop van beginnende artiesten niet". Kodak f EXPRESS GOES -- "Het is nog niet donker genoeg, denk ik". Dat zei één van de deelnemers aan de zeldzame kerst-cd eind november. (Couplet:) All the soldiers marching off to war So unaware of battles fought before Will learn that fighting's not a game Their lives will never be the same "De plaat ligt op voorraad gereed bij Dureco. Als 'Hilversum' ons gaat draaien, komt de be-leve- ring van de winkels op gang en dan komt ook de verkoop op gang. Tegenwoordig wordt een nummer dus pas in de winkel gebracht, als een goede verkoop vooraf verzekerd is. Een beetje de omgekeerde wereld. Dat is helaas niet erg uitnodigend voor De initiatiefnemers werden bedolven onder de demonstra- tiebandjes van aankomend en aanstormend talent, dat zich graag wilde laten ontdekken. We zullen de tussenliggende periode overslaan, het resultaat was in elk geval, dat 17 artiesten uit heel Nederland (maar vooral ook uit Zeeland) werden gese lecteerd om nummers op te nemen voor de promotie-cd 'Music round the world', dat alles onder de naam Kevin Village Friends. 'Peace on earth' is een melodieus en volumineus groepsnummer, dat al die 'Friends' samen hebben opgeno men. In het verleden was hij al in aller lei gedaanten actief in de muziek, te weten als Dutch Spring (met zijn broer), als Bar naby, als Kees Expresse en de Postcodes, als Dizzy (met zijn broer), als Kevin Village, als About Us (met Piet Leendertse) als Kevin Village g Donderdag20.00 u. Vrijdag19.00 u. Zaterdag14.00-19.00 u. Zondag14.00-19.00 u. Maandag, dinsdag20.00 u. Woensdag14.00-20.00 u. (Couplet:) Now tell me who's the win ner in those wars Who really knows what some are fighting for? For glory, country, God or bread There's not much difference for the dead beginnende artiesten, maar het Dat hebben intussen platen- is nu eenmaal de realiteit. We scouts uit Indonesië en Singa- moeten gewoon proberen door pore óók in de gaten gekre- die barrière heen te breken. Het gen. Want intussen is het nummer 'Peace on earth' heeft nummer daar ook al uitge bracht. en nu Friends. "Ik heb intussen al veel jaren geknokt voor een landelijke muzikale carrière, maar de wer kelijke doorbraak is nooit geko men. Toch blijft de muziek -en het muziekwereldje- me boeien. Ik blijf componeren. En ja, dan wil je toch iets met je nummers". Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21 00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Het gratis Haakboekje van Montèl, boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen, ligt voor u klaar. Even bellen en tt krijgt 'm snel in de bits. Zo 'n bank waar pa, ma, kleine Jan, tante Ria, oom Karei, Loesje, de baby Suzanne, Rudy van hiernaast, kortom...zo h komjortabele waar iedereen zo ontzettend van kan genieten. Zo 'n bank dus. zeeuws-vlaanderen 2-zits uitgevoerd in stof /T A Modi Voor Maar 21/2 2-zits 1995,- Doden is ZUN BEROEP. Wraak is HAAR DOEL. Samen VERKLAREN ZIJ THE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 1