WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Feestweek Praxis Goes WINTER TIME SPECIALS W. Rijk heropent ver Wij bestaan 50 jaar Tien dagen winterkermis in Zeelandhallen te Goes rond 5-jarig bestaan nieuwde sport-modezaak Aan de Dorpsstraat Heinkenszand Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting op-tic a Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Seminar Valutarisico's KvK en ING-Bank Goes Nieuwe opzet kerst markt Ambachtscentrum Exposities in Stadskantoor F 199,- F 98,- VAN WESTEN F 279,- F 98,- F 229,- F 279,- F 49,- F 75,- F 59,90 F 98,- Woensdag 30 november 1994 DE BEVELANDER 9 voor 3 en 4 dec. 1994 MENSWEAR DIERENARTSEN: VERLOSKUNDIGEN WINTERJASSEN RIBPANTALONS JEANS JACKS REGENJASSEN KOLBERTS SWEAT-COLL OVERHEMDEN Water over Walcheren Tel. F 379.- F 349,- F 149,- F 79,90 2 voor F 3-29,- I.-ici jyviv MARCDI-REGT schittering 2 voor KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: Tijdens de winterkermis zijn er dagen dat men voor één gulden een rit in de verschillende attrac ties kan maken. Verder zijn er artiestenoptredens. En als klap op de vuurpijl wordt de kermis zondag 11 december afgesloten met een gratis verloting van een auto. Dat gebeurt die avond om 21.30 uur. Het programma voor de winterkermis in De Zeeland- hallen ziet er als volgt uit: Vrijdag 2 december: De gehele dag Pie- kendag u betaalt voor een rit in een attraktie geen 2,- maar ties zijn uitge breid I De winterkermis in Goes is dage lijks geopend van 13.30-23.00 uur. De entree is gratis, evenals parkeren en toegang tot de bra derie. F 149,- Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. B.J.M. Groot, Laustraat 1 's-Heerenhoek, tel. 06-527 713 98. De Voorstad, v. Dusseldorpstr. 1, Goes. Tel. 01100-27104. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. F 279;- Lange Vorststraat 98-102 4461 JR Goes 01100-15755 MAATSCHAPPELIJK WERK: 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112 - 2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. S. Buys, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-15462. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. F. van Peer, Oostsingel 132, Goes. Tel. 01100-15306. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. Elzinga- Barendregt, Spoorlaan 2, Krabben dijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen; M. Pop-Minderhoud, tel. 01 IDO- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. Het gaat om een familie-carrou- sel waar men met twee mensen in één gondel zit. Met zestig mensen tegelijk worden de bezoekers in de rondte geslin gerd. voerd. Door de jongste verbou wing komen de diverse afdelin gen in de zaak beter tot hun recht. Zo is de grote collectie jeans (onder meer van Levi) opnieuw gerangschikt, waarbij het nummersysteem is inge voerd. Deze afdeling vrije tijds kleding omvat verder jacks, e.d. waarbij ook voor de dames de nodige keuze aanwezig is. Johan Rijk vertelt: "Onze collec ties zijn zó samengesteld dat jong en oud er hun keuze kun nen maken". Wat de sportafde- ling betreft, ook deze is een belangrijke pijler bij W. Rijk. Men treft er een assortiment kleding en artikelen voor een breed sca la aan sporten: van veld tot bal let. Regenkleding en trainings pakken completeren het geheel. bezig te zijn d.m.v. de diverse workshops. Deelname hieraan vanaf 16 jaar. Programma workshops: Vrijdagmiddag: Kre- atief met stof, inlichtingen en reserveringen 01198-1427/ 01180-36227. Vrijdag- en zater dagavond: Kerststukjes maken, inlichtingen 01100-13273, reser veren niet noodzakelijk. Zater dagmiddag: Droogbloemkransen maken, inlichtingen en reserve ringen 01134-1979. Zondagoch tend: Kerstrozenbollen maken van klei, inlichtingen en reserve ringen 01134-1979. Op zaterdag en zondag is er om 14.00 en 16.00 uur een modeshow van kinderkleding. Op zondag wordt er om 15.00 uur voor de kinderen een kerstverhaal voorgelezen. Openingstijden: Vrijdag 9 de cember: 13.00-22.00 uur. Zater dag 10 december: 13.00-22.00 uur en zondag 11 december: 11.00-17.00 uur. Toegang gratis. helpen met voordelige kwaliteits- produkten, deskundige doe-het- zelf adviezen, aanbiedingen en demonstraties. Bij Praxis Goes zijn 35 medewerkers werkzaam. Praxis Goes maakt deel uit van de Praxis-keten met 65 grote doe-het-zelf winkels door heel Nederland, behorend tot het Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB)-concern. Andere onder delen van dit concern zijn o.a. De Bijenkorf, de Hema en M&S mode. Praxis heeft 4 vestigingen in Zeeland. Het eerste lustrum van Praxis Goes wordt groots gevierd van dinsdag 29 november tot en met zaterdag 3 december met spec- Steeds meer ondernemers doen zaken over de grenzen. Dit biedt grote mogelijkheden, maar er kleven ook grote risico's aan. De ondernemers worden namelijk steeds geconfronteerd met fluc tuerende koersen van valuta's en de rente op de internationale geld- en kapitaalmarkt. Deze koersbewegingen zijn moeilijk te voorspellen. Toch moet de on dernemer deze risico's zien in te schatten. Over dit onderwerp organiseert de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Mid den- en Noord-Zeeland op 30 november, heden een seminar, getiteld "Valutarisico's". De bij éénkomst, die wordt gehouden in de Kamer van Koophandel, Buitenruststraat 225 te Middel burg, begint om 13.00 uur. De heer C.N.N.J. Boll, consulent Treasury en Trading van de ING bank, zal tijdens zijn inleiding onderwerpen als valutarisico's, indekkingsstrategieën, interne en externe middelen, termijn- transacties en valuta-opties OTC (over the counter) behandelen. De inleiding van de heer Boll zal worden afgewisseld met praktijk- Vorig jaar kreeg Zeeland te maken met een nieuw feno meen: voor de eerste maal werd in de Zeelandhallen te Goes een winterkermis gehouden. Deze is dermate goed aangeslagen, dat er nu een tweede editie van de winterkermis komt. De winterker mis in Goes wordt gehouden van vrijdag 2 december tot en met zondag 11 december a.s. Tevens is er gelijktijdig een bra derie. De organisatie van de win terkermis is, evenals vorig jaar, in handen van De Vier Kermisor- ganisatie uit Apeldoorn. Er zullen circa 30 attracties aan wezig zijn. Daaronder de Break- Dance, Swing-Bob en Hawaii- Trip. Als primeur komt dit jaar de Crazy-Tarantula naar Zeeland. Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Op donderdag 1 december a.s. zal de burgemeester van Marie- kerke, Mr. B.J. van Putten, de tentoonstelling 'Water over Wal cheren' openen. Met behulp van foto's en teksten wordt een beeld gegeven van Walcheren vóór, tij dens en na de inundatie van 1944. De tentoonstelling staat in het bezoekerscentrum van de Imkerij Poppendamme en is vrij toegankelijk van 1 t/m 24 dec. Di. t/m vrij. 12.00 - 17.00 uur, za. 10.00- 17.00 uur. taculaire aanbiedingen en aktivi- teiten zoals: bij iedere besteding van 100,- krijgt de klant een feestkadobon t.w.v. 5,- gratis; gratis helicop- tervluchten op zaterdag 3 december middels verloting; ‘koopjeskraam met vele artike len voor 5,- per stuk; vele pro- duktdemonstraties verzorgd door leveranciers; kleurwed- strijd en een bezoek van Sinter klaas; wedstrijd spijkerslaan en snelzagen. Praxis ziet de toe komst positief tegemoet door de groei en populariteit van het doe- het-zelven en wil zijn winkelfor mule nog verder versterken en ontwikkelen. slechts 1,-. Zaterdag 3 decem ber: Vanaf 15.00 is Sinterklaas met zijn Pieten aanwezig om gratis kado's uit te delen aan de kinderen. Vanaf 21.30 (indien het weer het toelaat) is er een groot vuurwerk. Zondag 4 december: 17.00 uur: Gratis kermisvieren met Bassie en Adri- aan. Woensdag 7 december: Alweer 'n voordelige PIEKEN- DAG. Vrijdag 9 december: Alweer 'n voordelige PIEKEN- DAG. Zaterdag 10 december: Optreden van Marianne Weber om 20.00 uur. Na vier keer een traditionele Kerstmarkt te hebben georgani seerd, komt het Goese Ambachtscentrum met een totaal nieuw concept. U kunt in gezellige sfeer uw kerstinkopen doen, bij van door de ambachts lieden vervaardigde artikelen. Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 december a.s. is het in kerstsfeer gebrachte am bachtscentrum geopend. Zoals gewoonlijk kunt u ook de ambachtslieden aan het werk zien. Men vindt er de volgende activiteiten: Bierbrouwerij, Hout snijden, Kinderkleding maken, Pentekenaar, Schilder, Calli- graaf/Origami, Kaarsenmaken, Kralen breien, Poppenmaakster, Weefster, Glasblazer/Tiffany, Kantklossen/weven, .Beeldhou- wen/droogbloemen, Pottenbak ker en Zeeuwse messenheftsnij- der. Op deze dagen is ook de mogelijkheid om zelf kreatief gevallen, zodat de deelnemers de theorie aan de praktijk kun nen toetsen. Voor nadere infor matie: Kamer van Koophandel en Fabrieken, voor Midden- en Noord-Zeeland, E. Faber-export- consulent, telefoon (01180) 73500. Naast de herenconfectie, biedt W. Rijk verder een mooie afde ling kindermode: vanaf de klein ste maten tot en met maat 176. Zoals gezegd beschikt W. Rijk over een eigen atelier. Daar kan gekochte kleding snel, vakkun dig en bovendien gratis op maat worden gemaakt. Een service die zeer wordt gewaardeerd. Niet alleen binnen Heinkenszand weten velen, modewinkel W. Rijk te vinden. Ook van buiten Zee land heeft de zaak een vaste klantenkring. Johan Rijk vertelt: "We hebben veel leuke reacties na de heropening gekregen. En bovendien hebben we zelf ook gemerkt dat het een stuk plezie riger werken is nu we meer ruim te en overzicht hebben gekre gen". Bij Praxis Goes is het deze week feest. De vestiging bestaat namelijk vijf jaar en dat wordt gevierd met tal van attracties, activiteiten en aanbiedingen. Eind 1989 opende de Praxis doe-het-zelf keten zijn eerste Zeeuwse vestiging in Goes in het dominante gebouw aan de A. Joachimikade bij de Ringbaan- brug. Deze 3000 m2 grote vestiging voert een uitgebreid assortiment van méér dan 20.000 doe-het- zelf artikelen voor verfraaiing en vernieuwing in en om de woning. Gedurende de afgelopen 5 jaar heeft Praxis vele doe-het-zelvers uit Goes en omstreken kunnen Sport-, jeans- en modezaak Wim Rijk aan de Dorpsstraat 76 te Hein- kenszand heeft j een ingrijpende verbouwing en uitbreiding ach- ter de rug. Vori ge week werd de vernieuwde I winkel her- opend met drie open huisda- gen. De collec- kunnen worden dankzij verdubbeling van het winkel- oppervlak. En W ook de presen- tatie is aan- K zienlijk verbe- terd. In feite kan er worden gesproken van een geheel nieu we modezaak. Johan Rijk, die 1 samen met echtgenote Joke, de winkel vernieuwde, vertelt: "De eerste bezoekers keken wat ongelovig toen ze binnenstap ten. Ze vroegen zich af of ze wel op het goede adres waren". De sport- en modezaak, waar met name herenkleding en kindermo de centraal staan, is uitgebreid van 200 naar 400 vierkante meter. Ook de magazijnruimte werd uitgebreid. Gebleven is echter de uitstekende service die de klanten bij de firma W. Rijk gewend zijn. De zaak te Hein kenszand beschikt ook na de verbouwing namelijk nog steeds over een eigen atelier, waar aan passingen gratis worden uitge- Leger des Hells ZONDAG 4 december: Heiligingssa- menkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Verlossingssamen- komst om 18.30 uur, o.l.v. de korps officieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100-20563/15496/30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, 01108-1378. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van Aan het aantal expositieloca- ties binnen de gemeente Goes kan binnenkort even eens het Stadskantoor aan de Oostsingel 2 worden toege voegd. Het college van burge meester en wethouders heeft besloten dat ter verfraaiing en voor verdere aankleding van het gebouw het aanbeveling verdient tentoonstellingen te organiseren. Binnenkort zul len de geregistreerde kunste naars in de gemeente Goes worden gewezen op deze mogelijkheid. Van vrijdag 25 november tot vrijdag 27 januari vindt de eer ste expositie plaats. De leden van de stichting Goes Kunst; markt zullen dan hun werk in het Stadskantoor etaleren. Irr deze stichting zijn een groot aantal lokale en regionale kunstenaars vertegenwoor digd, zodat een brede presen tatie en een gevarieerd aan bod op beeldende kunstge bied te zien is. In totaal zullen 20 personen aan de expositie deelnemen, waardoor er door het hele gebouw ongeveer 75 werken te bezichtigen zijn. Meest in het oog springend kunstwerk zal het ontwerp 'No Limit' zijn van Marc de Regt: een betonnen ring op de begane grond met een spiegel in het midden van waaruit drie slangen zich 14 meter door het trappenhuis naar het pla fond omhoog draaien. De kunstwerken zijn te zien op de gangen van de eerste, tweede en derde etage van het Stads kantoor. De begane grond blijft gereserveerd voor de 15 schilderijen van Lodewijk Bruckman. De tentoonstelling is tijdens de opening van de kantooruren (09.00-17.00 uur) van maan dag tot en met vrijdag voor het publiek te bezichtigen. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: -tel 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. Vi

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 9