Multi Vlaai steekt Robur 1 Tafeltennisver. 't Batje SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT viert 20-jarig bestaan (zondag) in 't nieuw Ouderen Biljart B.B.C.B. Bridgeclub Zuid-Beveland Chetan Wootton individueel clubkampioen Jeu de Boules Woensdag 30 november 1994 DE BEVELANDER 23 Live in De Pompe Kinderfilmmiddag Concert theaterorgel Vogeltentoonstelling Pop in de Piek Woonzorgcomplex Actuele Kunst Terre des Hommes Het Winterpaleis v.v. Kapelle k.v. Tjoba St. Nicolaascross Tovaal thuis tegen Octopus k.v. Togo Onderhoud landschap v.v. Goes Winterwandeling v.v. Kruiningen Wandeling Lava- vrouwen CD-debuut Blof Gebarencursus Vogels op laatste zoutwaterschor Avondruilbeurs Kennismaken met Origami Rugby-instuif Alleenstaanden Lampionoptocht Collecte Brandwonden v.v. Bevelanders Open Huis-verkoop van Vrouwen voor Vrouwen Fotografen ontmoeten Mondriaan Dansen in Kortgene v.v. Arendskerke De Christmas Fair v.v. "De Patrijzen" Hoog van de Toren G.A.B. Speelgoedruilbeurs v.v. Kloetinge In Café De Pompe te Goes speelt vrijdagavond 2 december de band "Fabulous Grit". Deze Arnhemse formatie doorkruist al weer zeven jaar ons land met zijn show, waarin Texaanse feestmuziek centraal staat. Kort om: meeslepende muziek met elementen van country and wes tern, rockabilly en rock and roll. Aanvang 22.30 uur. In De Stenge te Heinkenszand wordt woensdag 7 december a.s. een kinderfilmmiddag ge houden. Op grootbeeld-tv wordt vertoond de film "Bassie en Adri- aan op zoek in Nederland en Frankrijk". Aanvang 14.30 uur, entree 3,75. Vrijdagavond 2 december geven de Engelse organisten Len Raw- le en Russell Holmes een con cert op het Compton-theateror- gel in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Aanvang 20.00 uur. Kaarten in voorverkoop bij Muziekcentrum Middelburg aan de Lange Delft. Kaarten aan de zaal kosten 12,50. De organi satie van de avond is in handen van de Zeeuwse Theater Orgel stichting. Op 2 en 3 dec. houdt O.G.V. uit Kortgene haar jaarlijkse onder linge vogeltentoonstelling in de "Pompweie" te Kortgene. Er zijn een honderdtal vogels te bewon deren: o.a. kanaries, tropen, gro te en kleine parkieten. De toe gang is gratis. Zaterdag 3 december zal de Vlis- singse Nederlandstalige pop groep "In geval van noot" optre den in de Piek, Hellebardierstr. 13 te Vlissingen. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 5,-. Vrijdag 2 december kan er weer gejamd worden in de Piek. Aan vang is 21.00 uur en de entree is gratis. De Regionale Woningbouwver eniging Samenwerking en de gemeente Goes willen in Wol- phaartsdijk een Woonzorgcom plex realiseren in samenwerking met de Stichting Thuiszorg, het alg. maatsch. werk De Bevelan den, Nieuw Zorgvliet, Ter Valcke en de Kruisvereniging. Het komt in de plaats van het af te breken bejaardenhuis Nieuw Zorgvliet. De woningen zijn bestemd voor zowel licht als zwaarder zorgbe- hoevenden. De financiering van de 20 woningen is nagenoeg rond. Uitgegaan wordt van een huur van ca. 750,-, exclusief servicekosten. Bij galerie Van Den Berge aan de Wijngaardstraat is tot en met 24 december werk te zien van Marcel Zalme, Marcel van Eeden en Peter Schouten. De expositie staat in het teken van het vierja rig bestaan. Het gaat om werk van kunstenaars die eerder in de galerie exposeerden. Ze maak ten voor deze gelegenheid spe ciaal werk. Tevens maakte men in samenwerking met Robert Wevers en Marcel Zalme enkele unieke relatiegeschenken. Ope ningstijden: woensdag tot en met zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. Elke dinsdag en zaterdag zal komende tijd een kraam van Ter re des Hommes in de hal van het Lunchcafé Stadhuis aan de Gro te Markt te Goes zijn te vinden. Er worden artikelen aangeboden in het kader van de komende feestdagen: van een mooie sjaal tot kandelaar en knuffelpop. Op De Dam te Middelburg is deze week donderdag, vrijdag en zaterdag het Winterpaleis ingericht. Er wordt uit onze regio aan meegewerkt door Eleonore de Koning met een wintersale van vaste planten en door Patis serie Van Opdorp uit Goes. Ver der toont Han van den Broeke illustraties, de stichting Walchers Costuum is aanwezig en er zijn demonstraties. Geopend op don derdag en vrijdag van 10.00- 21.00 uur en zaterdag 3 decem ber van 10.00-17.00 uur. Ook De Vrouwenvereniging Tesselscha- de Adelt zal met een stand aan wezig zijn. Programma zaterdag 3 decem ber: 14.30 uur: Middelburg 1 - Kapel le 1; 14.30 uur: Kapelle 2 - Arne- muiden 3; 12.45 uur: Kapelle 3 - 's H.Arendskerke 3; 12.45 uur: Kapelle 4 - Dauwendaele 5; 14.30 uur: Dauwendaele A1 - Kapelle A1, Kapelle A2 Vrij; 12.45 uur: Kapelle B1 - Breskens B1, Kapelle C1, C2, D1, D2, E1 Vrij; 11.15 uur: Waarde E1 - Kapelle E2, Kapelle Fa, Fb, Fc Vrij. Wedstrijdprogramma zaterdag 3 december Sportpunt Zee land Goes: Tjoba 1 moet in Alblasserdam op bezoek bij Kin derdijk 1. Wellicht de sterkste oponent in deze zaalkompetitie. Een puntenverdeling weghalen zou al een goede prestatie zijn. Tjoba 2 gaat in Krimpen aan den IJssel op bezoek bij Koga 4. Deze ploeg is de kompetitie niet goed begonnen, zodat het weg halen van twee punten mogelijk lijkt. Thuiswedstrijden Goes: 12.00 uur Tjoba A2 - Atlas A; 12.25 uur: Tjoba B - Stormvogels B; 9.45 uu: Tjoba E - Blauw-Wit E; 10.05 uur: Tjoba G - Zaam- slag G. Voor inlichtingen en aan melding nieuwe leden: Ko de Schipper, telefoon 01107-1672. dag een afsluitende Melee-toer- nooi gespeeld, dat werd gewon nen door Boudewijn Smolders, met op de tweede plaats en tevens eerste dame Wil Verha- ge, een prima prestatie van Wil, daar ze lang geblesseerd is geweest; derde werd Chetan Wootton. Mocht u ook belang stelling hebben voor Jeu de Bou les, kom gerust eens aan op de Boulodróme in het Hollandse Hoeve-gebied; elke dinsdag- en donderdagavond als het weer het toelaat. Zaterdag 3 december houdt de atletiekvereniging Dynamo '70 voor de 32e maal de Sint Nico laascross. De wedstrijden - mee tellend voor de Zeeuwse cross- competitie - beginnen met de afstanden voor pupillen en junio ren vanaf 10.30 u. Vanaf 12.50 wordt door A-junioren, senioren en veteranen gelopen. Om 15.20 u. start de prestatieloop over maximaal 4 ronden van elk 2500 meter. De deelname hieraan kost 3,50. Kleedgelegenheid en secretariaat is bij kasteel Westhove tussen Domburg en Oostkapelle. mers. R. de Bruine (links op de foto) van groente- en fruithandel Fa. de Bruine heeft de shirts van alle spelers gesponsord. En M. Nijsse (rechts op de foto) van AD een outfit van naar Juul Ger- Zittend van links naar rechts: Adri van Luijk (verzorger), Mar- tijn de Bruin, Vincent Tibbe, Uitslagen competitie week 11Lewedorp 2 - Krabbendijke: -38/-21 car.; Goese Polder 1 - Hansweert: -27/+16 car.; 's-Heerenhoek 1 - Goes 1: +16/-2 car.; Kapelle 1 - Kruiningen: +53Z-4 car.; Erasmus - Wemeldinge: +25Z+89 car.; Ovezande - Heinkenszand: -35Z-81 car.; Goes 2 - Kapelle 2: -37Z+29 car.; Goes 3 - 's-Heerenhoek 2: +21/+162 car.; Yerseke - Goese Polder 2: +4Z+25 car. Stand: 1. Lewedorp 1: 10Z+323; 2. Kapelle 1: 11Z+293; 3. Goes 1: 10Z+176; 4. Heinkenszand: 10Z+141; 5. 's-Heerenhoek 1: 10Z+105. Na de enorme winst van deze week heeft 's-Heerenhoek 2 de laatste plaats niet kunnen verlaten. Kapelle 1 blijft de leider Lewedorp 1 goed volgen. Heinkenszand heeft na de grote ovenwinning van vorige week, nu een gevoelige nederlaag gehad en is gezakt naar de 4e plaats. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 1 T/M 8 DECEMBER 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 2 December: Prins van Oranje, 20.00 uur: 'Jive alive 2', door De Gigantjes. 5 December: Goes e.o.: Bezoek van een beroemde Spaanse gast. 6 December: Grote Kerk, 13.30-14.30 uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 7 December: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. Aanstaande zondag 4 december speelt de Goese Rugbyclub Tovaal op sportpark Het Schen- ge in Goes een kompetitiewed- strijd tegen Octopus uit Uden. De Goesenaren gaan momenteel aan de leiding in de 3e klasse D en hoefden op eigen veld in 5 wedstrijden zelfs nog geen enkel tegenpunt te incasseren. De Bra banders verblijven in de onder ste regionen van de 3e klasse D. De kick-off van deze wedstrijd is om 14.00 uur en de toegang is gratis. Voor informatie over de Goese Rugbyclub Tovaal kan men zich wenden tot Jan Moel- ker, Havenweg 13 in Nieuwdorp. Telefoon: 01196-12580. Bijna alle Togo-ploegen spelen een thuiswedstrijd, dus kan het een leuke korfbaldag worden a.s. zaterdag. Togo 1 komt bin nen de lijnen tegen Luctor 1Na de eerste thuiswinst van Togo zijn ook nu de verwachtingen hoog gespannen. Ook Togo 2 doet het goed en moet kunnen winnen van Terheyden 2. Togo 4 treft Olympia 2 en dit kan gezien de oefenwedstrijd een spannen de partij worden. Togo 5 reist naar Zierikzee om tegen All Ready uit te komen en moet met de punten naar huis komen. Ondo 6, de tegenstander van Togo 6 maakte een sterke com petitiestart, dus gaat Togo 6 een pittige wedstrijd tegemoet. Ook Togo A1 krijgt het zwaar tegen Animo A1, maar een verrassing is niet uitgesloten. Togo A2 neemt het op tegen Swift A3. Programma Sportpunt Zee land: 9.15 uur: Togo G - Ondo G; 10.35 uur: Togo D - Swift D2; 11.25 uur: Togo C - Animo C2; 13.10 uur: Togo A1 - Animo A1; 14.2Ü uur: Togo A2 - Swift A3; 15.30 uur: Togo 1 - Luctor 1; 16.45 uur: Togo 2 - Terheyden 2; 17.55 uur: Olympia 2 - Togo 4; 18.15 uur: Togo 6 - Ondo 6. Uitwedstrijden: 15.55 uur: All Ready 3 - Togo 5. Voor meer inlichtingen over korfbalvereni ging T.O.G.O. kunt U bellen met Ineke Schipper, tel: 01100 - 30473. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). December: Lunchcafé: Diverse technieken van mevr, de Witte-de Regt (info: 01100-28795). T/m 19 dec.: Galerie 'Bekenes': Olieverven en aquarellen van Jannie de Witte-de Regt (info: 01192-2489). T/m 29 dec.: Galerie 'Mi Parti': 'Dressing Domestic Dreams', meubel- objecten in combinatie met verlichting en woningstoffering; extra: 'Boxes Beyond Beauty', dozen en kisten in speciale vorm (info: 01100-31819). T/m 31 dec.: Centrum 'de Pijlers': Schilderijen van Jacky Hoogerhei- de (info: 01100-27104). T/m 7 jan. 1995: Bibliotheek: 'Reizen met kunstenaars', kunstboeken uit de collectie van Johan Deumens (info: 01100-13620). T/m 11 jan. 1995: Oosterscheldeziekenhuis: 'Honderd Gulden Expo sitie', werken van diverse Zeeuwse kunstenaars (info: 01100-34566). T/m 14 jan. 1995: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Meneer, dat mag u niet fotograferen", foto's uit de Tweede Wereldoorlog door Charles Breyer (info: 01100-28883). T/m 27 jan. 1995: Stadskantoor: Expositie leden stichting Goese Kunstmarkt (info: 01100-49740). De beheerswerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuur historische Vereniging Beveland is het onderhoudsprogramma van 1994Z95 gestart op het ter rein van de Hollandse Hoeve te Goes met het snoeien van de oude hoogstamfruitbomen. Heeft u nog nooit met een snoeischaar of een jirri-zaag gewerkt en u bent niet bang om met een stel vlotte mannen en vrouwen in de vrije natuur te werken, letterlijk de handen vuil te maken, dan is dit de gelegenheid om met dit werk kennis te maken op zater dag om de 2 weken van 9.00 tot 12.30 uur. Er is een gereed- schapsschuur aan de Van Ga lenstraat (zijstraat van de de Rui- terslaan) te Goes. Vervoer naar de werkplek is dan aanwezig. Voor inlichtingen: tel: 01102 - 43091. Op 15 november heeft bridgeclub Zuid-Beveland de 2e ronde van de paren afgesloten. Hierbij wordt ook om de wisselbeker gestreden, die aan 't eind van 't seizoen wordt uitgereikt aan het paar met de mees te bekerpunten. De uitslag luidt: A-lijn: 1. mevr. Hurkmans - dhr. Schliekelmann 54.12%; 2. dhr. Zomer - Ladowski 54.03%; 3. dhr. Buys - Hoogeboom 53.60%; 4. dhr. 't Hart - Wartena 52.97%. B-lijn: 1echtpaar Leynse 55.12%; 2. dms. v. Eerde - Götte 52.84%; 3. dms. Hage - v. Riet 51.85%; 4. dhr. Kostermans - Bos 51.52%. C-lijn: 1 mevr. Pieters - dhr. Bassie 57.07%; 2. dms Hage - Polderman 52.92%; 3. dhr. Asjes - v.d. Hoven 52.51%; 4. mevr. Van Oort - dhr. Lijdsman 52.36%. D-lijn: 1dms. Buys - Hoogeboom 59.43%; 2. echt paar Wesdorp 53.49%; 3. echtpaar De Bruin 52.50%; 4. Goense - v.d. Leur 50.68%. Programma zondag 4 december: Wilhelmina 1 - Goes 1 14.30 uur; RKTVV 2 - Goes 2 11.00 uur; Goes 3 - ZID Sport 3 12.30 uur; Walcheren 4 - Goes 4 10.30 uur; Jong Ambon 4 - Goes 5 10.30 uur. De Zeeuwse Wandelsport Bond organiseert komende tijd weer een aantal wintertochten. Op zaterdag 3 december is er een wandeling in en rond Domburg. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km. Start tussen 11.00 en 13.00 uur bij café-bar "Tramzicht" aan de Stationsweg. Inl. over de tocht via tel: 01100-32005. Zaterdag ontvangt Kruiningen Kogelvangers. Dit betekent weer een topper op sportpark "de Kru se mat". Kruiningen heeft nog wat te vereffenen na het verlies in de uitwedstrijd tegen de ploeg uit Willemstad. Maar ook Kogel vangers draait een prima sei zoen. Aan spanning dus geen gebrek; zaterdag in Kruiningen. 14.30 uur: Kruiningen 1 - Kogel vangers 114.30 uur: Wemeldin ge 2 - Kruiningen 2; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Krabbendijke 3; 14.30 uur: Waarde 2 - Kruinin gen 4; 12.45 uur: 's-Heer Arendskerke 4 - Kruiningen 6. Op 4 december aanstaande organiseert Lava een wandeling met aansluitend bowlen voor vrouwen. De wandeling start om 12.00 uur bij Resto Vrouwenpol der en gaat naar de Roompot (Kamperland). Aldaar zijn twee bowlingbanen gereserveerd. Wil je aan één of aan beide onderde len meedoen, bel dan voor meer informatie en kosten: 01189 - 3095. De succesvolle Nederlandstalige rockband Blof uit Vlissingen gaat de studio in voor de opnamen van hun debuut-CD "Naakt onder de hemel". De opnames zullen een week gaan duren en plaatsvinden in Zierikzee waar de band voor deze gelegenheid een eigen studio heeft ingericht. De produktie en techniek is in handen van S.M.P. uit Rotter dam. De CD zal waarschijnlijk 12 eigen nummers gaan bevatten en de presentatie zal 25 februari plaatsvinden in het Arsenaal- theater te Vlissingen. Wie de CD op voorhand besteld heeft ont vangt een uitnodiging voor dat concert en kan "Naakt onder de hemel" tegen een gereduceerde prijs aanschaffen. Goes is één van de plaatsen in Zeeland waar in januari een gebarencursus van start gaat. Deze is bedoeld voor horende mensen die regelmatig contact hebben met dove of slechthoren de mensen. De cursus wordt gegeven door de werkgroep ZSWD. Inl. bij José van Engelen, tel: 01667-2794. Natuurgebied het Zuidgors is één van de laatste zoutwater- schorren van Nederland. Door de buitendijkse ligging aan de Westerschelde verdwijnen grote delen bij vloed onder water. Lamsoor, schorrekruid en zeeal- sem groeien op de zoute bodem en talloze trekvogels fourageren of rusten hier. Te verwachten zijn onder meer grutto's, wulpen, klu ten, strandlopers, bergeenden en smienten. De Vereniging Natuurmonumenten organiseert er zaterdag 3 december om 10.00 uur een excursie. Vertrek punt is het fort aan de dijk bij Ellewoutsdijk. Wie mee wil moet zich van te voren even aan mel den bij de familie Wink, tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 19.00 en 21.00 uur: 01195-5983. Natuurmonumenten vraagt voor excursies een geringe vergoe ding. Deze excursie is nog inte ressanter als je een verrekijker meeneemt. Laarzen zijn onont beerlijk! Vrijdagavond 2 december a.s. wordt weer iedere verzamelaar verwacht die wat te ruilen of te verzamelen heeft van o.a. mun ten, oude ansichten, postzegels en andere objecten. Deze avondruilbeurs wordt gehouden in Café-pension "De Goede Ver wachting" te Lewedorp. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur. autobedrijf Nijsse heeft een tafel tennistafel beschikbaar gesteld aan de vereniging. Midden op de foto staat H. Sinke, voorzitter van de T.T.V.W. 't Batje. Bij de Jeu de Boulesclub Le Bas tion uit Goes zit de zomercompe titie er weer op. Clubkampioen dit jaar is Chetan Wootton geworden, met op een verdien stelijke tweede plaats Arjen van Noppen, derde werd Johan van de Have. In de B-poule eindigde Ploni de Lang als eerste, een pri ma resultaat voor deze dame die nog maar een paar jaar Jeu de Boules speelt. Tweede werd in deze poule Piet v.d. Weele met op de derde plaats Ed Janssens. Tevens werd er afgelopen zater- Op 7 dec. wordt er in het Wijkge- bouw van Wijkvereniging Goes West, de Westkant in de Evert- senstraat 15 een Kerstvouw-in gehouden van 9.15 tot 11.00 uur, voor iedereen die eens kennis wil maken met Origami. Er kun nen onder begeleiding enkele prachtige kerstvouwsels gevou wen worden, die we vervolgens op een mooie kaart plakken, die dan ook direct verzonden kan worden. De kosten voor deze morgen bedragen 6,- per per soon. Als u na deze morgen zo enthousiast bent geworden dat u méér wilt met Origami, kunt u zich aanmelden voor de cursus voor beginners die men per 1 februari wil starten in de West kant. Opgave voor de vouwmor- gen is noodzakelijk in verband met het klaarmaken van het materiaal. Volop Origamimateri- aal zal er aanwezig zijn op 7 dec. en als u na die tijd iets nodig mocht hebben kunt u in het Ori- gamidepot terecht na tel. afspraak. Opgeven voor 7 dec. of voor de cursus bij Hannie van de Sluis te Lewedorp, 01196- 12703. Aanstaande zaterdag 3 decem ber organiseert de Goese Rug byclub Tovaal een rugby-instuif op sportpark Het Schenge in Goes voor jongeren vanaf 8 jaar. De kinderen worden spelender wijs wegwijs gemaakt in de rug- bysport en maken zodoende kennis met tackelen, kicken van de bal en een scrum. Aan het eind van de instuif worden in staat gesteld een rugbyvaardig- heids-diploma te behalen. Ver der worden er videobeelden ver toond van spektakulaire rugby wedstrijden en is er voor iedere deelnemer een sticker en een consumptie. Voor informatie over de jeugdafdeling van de Goese Rugbyclub Tovaal kan men terecht bij Michiel Sinke, Lewestraat 33 in Kloetinge, tele foon: 01100-16958. De Sociëteit Alleenstaande Zeeuwen (Single) nodigt ook mensen van Beveland uit voor de Sinterklaas- en Dansavond die zaterdag 3 december wordt gehouden in de Karolingenburch aan de Vlissingsestraat 47-55 te Oost-Souburg. De entree is 7,50. Verder is er zaterdag 10 december een dansavond met medewerking van Duo Sound. In de pauze bingo. Aanvang beide avonden 20.00 uur. Inl. 01184 - 64319. Tafeltennisver eniging 't Batje uit Wolphaarts- dijk viert zater dag 3 decem ber a.s. het 20- jarig bestaan. Er wordt die dag onder meer een puz- zelrit gehouden en 's avonds kunnen bezoe kers meedoen aan een Oud- Vlaams spel- lencircuit. Alle leden, oud-le- den, donateurs en oprichters der vereniging zijn daarvoor uitgenodigd, zo meldt secreta ris H. Clarijs van 't Batje. Óverigens heeft de tafeltennisvereniging bij het vier de lustrum wat meer financiële armslag gekregen dankzij de sponsoring door twee onderne- Vrijdagavond 2 december wordt in Kamperland in het kader van de Winkelweekactie een lam pionnenoptocht gehouden. Samenkomst tussen 18.30 en 19.00 uur bij het De Casem- broothuis. Vertrek daar om 19.00 uur. Tevens wordt daar op vrij dag 9 en zaterdag 10 december de jaarlijkse playbackshow gehouden. Kaarten voor deze avonden zijn verkrijgbaar bij SRV De Regt, De firma Flikweert en C1000. Ze kosten 2,50 per stuk. Ook is op 10 december de trekking van de actie Sinter- klaas-Zakkenplan. Aanvang bei de avonden in het De Casem- broothuis om 20.00 uur. De nationale collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting in de gemeente Goes heeft 8978,- opgebracht. De Nederlandse Brandwonden Stichting dankt, mede namens de plaatselijke collecte-organisa- tor, de gulle gevers en de collec tanten die voor dit mooie resul taat hebben gezorgd. De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan verbetering van de behandeling van brand- wondpatiënten, voorlichting aan diverse groeperingen over het voorkomen van brandwonden, wetenschappelijk onderzoek en het beheer van de Nationale Huidbank. De tweede helft van de competi tie begint dit weekend met een voor Bevelanders 1 altijd aan sprekende tegenstander: Bruse Boys 1Bruse Boys 1 heeft altijd iets aparts met de spelers Van den Berge in hun midden. De schrik van iedere verdediging. De eerste wedstrijd in Bruinisse ging het goed fout. Laten we nu hopen op een beter resultaat. Bruse Boys zorgen in ieder geval dat er voor ae spelers en suppor ters na afloop van de wedstrijd gratis mosselen zijn te eten in de kantine van Bevelanders. Dat heeft de "Bru"-voorzitter beloofd. Over de te verdelen punten is nog niet gesproken. Mis schienOm 11.15 uur spelen de Bevelanders-dames tegen de Apollo-dames en ook die dames hebben nog wat goed te maken. Om 10.00 uur komt Sint Nicolaas de D.E. en F.-pupillen in hoogst eigen persoon verrassen in de kantine. Programma voor 3 december: 14.30 uur Bevelanders 1 - Bruse Boys 1; 12.45 uur 's-H. Arends kerke 2 - Bevelanders 2; 12.45 uur S.S.V. 3 - Bevelanders 3; 12.45 uur Bevelanders 4 - Nieuwland 3; 14.30 uur Bevelan ders 5 - G.P.C. 5; 11.15 uur Bevelanders dames - Apollo Dames; 10.00 uur Sint Nicolaas- morgen voor de F/E en D-pupil- len. Arnold Uiterhoeve, Eric Huisson, Frank Buijsrogge en Serge Ngomboua. Ad Spelier van Multi Vlaai, ge vestigd aan de Gasthuisstraat te Goes, heeft Robur 1 (zon dag) in nieuwe gestoken. Op de foto zijn de spelers van Robur, die we kelijks een pri ma partij voet bal op de gras mat leggen, als volgt te zien. De Stichting Vrouwen voor Vrou wen organiseert een Open Huis- Verkoop ten huize van Marian van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke (bij Goes) op donderdag 8 december van 10.00 uur tot 17.00 uur. De opbrengsten van deze verkoping gaan naar de Stichting Vrouwen voor Vrouwen en worden gebruikt om evangeliserend vrouwenwerk in de Derde Wereld te ondersteunen. Tijdens de verkoop worden allerhande leuke, zelfgemaakte produkten, waarvan vele in kerstsfeer, ver kocht. Voor nadere informatie 01115-2367. Tot en met 15 januari is in het verenigingsgebouw "Westkapel- le Herrijst" een tentoonstelling te zien met als titel "Fotografen ont moeten Mondriaan". De organi satie is in handen van het gemeentebestuur van Westka- pelle en de stichting Mondriaan Zeeland 1994. Er zijn ruim 100 foto's te zien die in relatie staan tot Mondriaan. Het gaat om werk van onder meer bekende foto grafen als André Kertész, Cas Öorthuys, Fernand Fonssagri- ves, George Platt Lynes, Fritz Glarner en Arnold Newman. Te zien van maandag tot en met zaterdag van 12.00-17.00 uur. Op zon- en feestdagen gesloten. Dansvereniging "De Vrije Stijl" houdt op zaterdag 10 december in het dorpshuis "De Pompweie" te Kortgene een vrije dansavond. De muziek wordt verzorgd door "Riet en Piet". Aanvang 20.30 uur, entree voor niet-leden 5,- p.p. Programma zaterdag 3 decem ber: 2e Klas: opnieuw een thuiswed strijd voor V.V.A. 1 en wel tegen B.L.C. uit Den Bosch. Een wed strijd waarin nog wat goed gemaakt dient te worden, omdat de uitwedstrijd met nipt verschil werd verloren. Succes! Aan vang: 14.30 uur; 's-Heer A. kerke 2 - Bevelanders 2 12.45 uur; Kapelle 3 - 's-Heer A. kerke 3 12.45 uur; Kruiningen 6 - 's-Heer A. kerke 4 12.45 uur. Traditioneel houdt Imkerij Pop- pendamme in december weer de Christmas Fair. In een sfeervolle omgeving tonen diverse ambachtsmensen hun vaardig heden aan het publiek. Bijzonder dit jaar zijn de 40 kerststallen die gemaakt zijn door Han de Ridder uit Middelburg. Verder kan men de tentoonstelling 'Water over Walcheren' bekijken. De Christ mas Fair is vrij toegankelijk van 1 t/m 24 dec. Di. t/m vrij. 12.00 - 17.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Zondag mag Patrijzen beginnen aan de tweede helft van de com petitie en staat de uitwedstrijd tegen het Zundertse Moerse Boys op het programma. Patrij zen zal vanaf nu zeker een alles of niets spellletje moeten gaan spelen om behoud in de derde klasse veilig te stellen en het is te hopen dat Moerse Boys het eer ste slachtoffer zal zijn. Patrijzen mag zich gesterkt voelen door het feit dat tot op heden alle uit wedstrijden tegen Moerse Boys in winst zijn omgezet. Maar dat betekent niet dat dit ook nu weer zonder slag of stoot zal gaan luk ken. Deze tegenstander wist de eerdere wedstrijd dit seizoen Patrijzen met 2-0 in eigen huis te verslaan en bleek uit een tech nisch en taktisch uitstekende ploeg te bestaan. Voor Patrijzen blijft er niet veel anders over dan dat Moerse Boys met een grote dosis inzet te bestrijden en zo iets moois af te dwingen. We rekenen in ieder geval weer op een mooie, sportieve wedstrijd. Het volledige programma voor het aanstaande weekend: Zaterdag 3 december: Geen wedstr. Zondag 4 december: 14.30 uur: Moerse Boys 1 - Patrijzen 1; 14.30 uur: Patrijzen 2 - Vlissingen 2; 12.30 uur: Patrij zen 3 - RCS 6; 10.30 uur: Robur 3 - Patrijzen. Op vrijdag 2 december vindt de presentatie plaats van het boekje 'Hoog van de toren' over kerken in Zeeland tot 1900. Het is geschreven door M.P. de Bruin, historicus en oud-hoofd van het Zeeuws Documentatiecentrum. 'Hoog van de toren' is het tweede boekje dat uitkomt als onderdeel van het thema recreatie en cul tuurhistorie van het provinciaal beleidsplan 'Recreatie en toeris me in evenwicht', dat in decem ber 1992 van kracht is gewor den. Vorig jaar verscheen 'Karo lingische burchten in Zeeland', geschreven door provinciaal archeoloog R. M. van Heeringen en M.P. de Bruin. Het is de bedoeling elk jaar een publicatie te verzorgen met een aspect uit de Zeeuwse cultuurhistorie als onderwerp. De criteria zijn: wetenschappelijk onderbouwd met een relatieve nieuwswaarde en voor een groot publiek toe gankelijk. Bij elkaar vormen de uitgaven een overzicht van (een deel van) de geschiedenis van Zeeland. Staand links rechts: Veraart, ard Tibbe, Mar co Elshout, Eric Speckens, Rene de Kok, Rob Landa, Ad Spelier, Van Luijk, trainer Jos van Belzen. Het jaarlijkse evenement van de G.A.B. zal dit jaar niet op de gebruikelijke datum, 26 novem ber, plaatsvinden. Dit komt onder andere, omdat er nog druk aan acties in Tilburg en Leeuwarden gewerkt wordt. Ook is er nog een tekort vanwege de investeringen van kort na de oprichting van de G.A.B. Ondanks alles zal het toch doorgaan, zeker na het suc ces van vorig jaar! De datum wordt later nog bekend gemaakt. Voor vragen: Hoofdkantoor Goes. In zaal Den Ronden te Bergen op Zoom wordt zaterdag 3 december weer een internatio nale speelgoed-ruilbeurs gehou den. Deze staat in het teken van Sinterklaas. De beurs is geo pend van 10.00-14.00 uur. Wie overtollig speelgoed mocht heb ben en zelf op de beurs wil staan, kan bellen naar 01134- 3516 (Krabbendijke). Op de beurs treft men met name modelautootjes, blikken en mechanisch speelgoed, onder delen e.d. Zaterdagmiddag speelt Kloetin ge 1 thuis tegen Serooskerke 1 waarvan in de heenwedstrijd werd verloren. Sindsdien ging het bij Kloetinge alleen maar beter, terwijl Serooskerke het steeds moeilijker heeft om uit de degradatie-zorgen te komen. Door het vertoonde spel van afgelopen zaterdag zullen veel toeschouwers de weg naar het Wesselopark weten te vinden. Dit zal de elf van Kloetinge sti muleren hen niet teleur te stel len. Voor Kloetinge 2 staat de topper tegen Hoek 2 op het programma. Wanneer de elf van Diederik Hiensch zich aan de opdracht houden, kunnen zij weleens aan het langste eind trekken. Programma zaterdag 3 decem ber a.s.: Kloetinge 1 - Serooskerke 1 14.30 uur; Kloetinge 2 - Hoek 2 12.30 uur; Veere 3 - Kloetinge 3 14.30 uur; Wolphaartsdijk 3 - Kloetinge 4 12.45 uur; Arnemui- den 4 - Kloetinge 5 12.45 uur; Krabbendijke 4 - Kloetinge 6 14.30 uur; Kloetinge 7 - Waarde 3 12.45 uur; Kloetinge Dames 1 - Botlek Dames 14.30 uur; Kloetin ge D2 - RCS D2 10.00 uur. Voor de overige jeugd staan andere aktiviteiten op het pro gramma. Via jullie leiders/trai- ners komen verdere mededelin gen. Nieuwe of aspirant-leden zijn altijd welkom op het Wesse lopark. Kom eens een kijkje nemen!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 23