.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. De Gigantjes in Goes BINNENKORT OOK EEN GAMMA IN GOES! Dweilbandfestival Pink Panthers Goes Vijftig kinderen geslaagd op Balletschool te Goes 41 Geslaagden installatie techniek Zeeland College Pasar Malam en Kerst- festival Zeelandhallen -10 De Boomdijk Hansweert speelt in Zeelandia B'S Kon. Luchtmachtkapel in Zeelandhallen "On the Air" met Tweede Kruisorganisatie voor Goes en omstreken 7 5 6 8 La Dolce Vita Goes JJj 495? ‘650? 549? 640? 559? 760? 159? "Honderd Gulden Expositie" Oosterscheldeziekenhuis geroemd door "Lekker" 3 4 7 CYPRUS MALTA 9 10 l-ormatie bestaat 11 jaar Donderdag 1 december te Goes Weet je nog wel? (27) O 2 ISTANBUL 4-daagse vliegreis inclusief hotel en ontbijt, vertrek 6,13,20 en 23' december, al voor: Woensdag 30 november 1994 DE BEVELANDER 15 f^ehueimi WINKELCENTRUM DE BUSSEL OF BEL 01100-11444 Gamma Goes, Marconistraat 11 (ind. terr. Marconi). Kwaliteit Praat-dansavond unïékïnnëdérl^I KAPELLE X. COSTA DEL SOLXSF^' vertrek 3,6,10 en 13 december, al voor: heidszorg, contacten gelegd. Dat dit geen overbodige stap is eventuele J.R. Speciaal kerst-arrangement^ KOM LANGS BIJ D-REIZEN VAKANTIEWINKELS, BEUKENHOF 13 IN GOES De balletlessen van het Oosterschelde College, die worden gegeven in de balletzaal aan de Thorbec- kelaan in Goes, gebruiken de methodiek zoals die door de Royal Academy of Dancing wordt gepro pageerd en gecontroleerd. Alleen gediplomeerde en geregistreerde docenten mogen lesgeven. Op deze wijze probeert de R.A.D. wereldwijd de kwali teit van het balletonderwijs te verhogen en zoveel mogelijk kinderen de kans te geven met plezier aan ballet te doen. In 1995 viert de R.A.D. haar 75-jarig bestaan. In Nederland is de R.A.D. 45 jaar aktief. Inmiddels zijn allerlei feestelijkheden in voorberei ding. Ook in Goes zal het jubileum aandacht krij gen. Het hoogtepunt wordt een internationale "dancet- hon" op de verjaardag van de inmiddels overleden, Nederlandse, oud-presidente van de Academy, Mrs. Dame Margot Fonteyn. De leerlingen in Goes zullen op 21 december hun diploma krijgen uitge reikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gebouw van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat in Goes. Balletlessen zijn er zowel voor kinderen als ook voor volwassenen. Informa tie en aanmelding: Oosterschelde College, Zuster straat 11Goes, 01100-31170. Foto: voor het examen moet het haar netjes worden opgestoken. Aldegonde op het adres Wester- zicht 186 te Vlissingen houdt vrij dag 2 december weer een dans en praatavond voor 25-plussers. Ook belangstellenden van Beve- land zijn welkom op de avond. De aanvang is 20.30 uur, de toe gang is vrij. De avonden zijn bedoeld voor met name alleen staanden. Goes en regio hebben er een tweede Kruisvereniging bij. Het gaat om de Stichting Thuiszorg Nederland. De organisatie biedt de cliënt de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere organisa ties. De stichting is continu bereikbaar en is gevestigd in De Pijlers, waar ook de Huisartsen groep praktijk houdt. Nel Visser van genoemde stichting vertelt: "Vorige week was het al weer een half jaar geleden dat STN zich als tweede Kruisorganisatie breiding van de eerste theatershow van De Gigan tjes. De aandacht die zij in het begin van hun suc cesvolle bestaan, nu acht jaar geleden, kregen, loog er niet om. Sinds de hit Jaki Taki Oo-Wah heb ben ze met hun unieke repertoire een ware zege tocht door Nederland en andere delen van Europa gehouden. Het recept veranderde niet: een afwis seling van medium en up-tempo pré-Elvis rock 'n roll, de muziek van de stedelijke zwarte Ameri kaanse dance hallbands uit de 40-er en 50-er jaren van mensen als Louis Jordan, Big Joe Turner, Ella en Buddy Johnson, The Five Royales en met nu en dan een uitstapje naar verwante muziek van recen ter datum. Muziek met een hoog entertainment- gehalte. Muziek waarop gedanst wordt. De show die de Gigantjes nu in de theaters brengen, ver schilt vooral van de oude (die op uiteenlopende podia gepresenteerd werd) door de aandacht die aan het detail is gegeven. Er valt meer te zien en er is minder aan het toeval overgelaten. Regisseur Openingstijden: vrijdag 16 en zaterdag 17 december: 12.00 - 23.00 uur; zondag 18 december: 10.00 - 20.00 uur. Toegangs prijs: volwassenen 10,-, kinde ren tot 12 jaar 3,50. tijd zeker weer een bezoekje waard blijken. Expositie Armeen in Prins van Oranje Tot en met 2 februari is in de Prins van Oranje aan de Nieuwstraat te Goes schilderwerk te zien van de Armeense kunstenaar Safian Ashot. Er is werk te zien uit drie perioden van Ashot: zijn Armeense, Russische en periode dat hij in Nederland is. Te zien: dagelijks tijdens de openingsuren van De Prins van Oranje. uitgebreid tot 14 personen. Onze vuurdoop was de carnaval 1984. Na veel repeteren konden we ons dan eindelijk laten horen. Hierop volgden vele optredens voor jaarmarkten, sportevene menten, festivals en feestjes in huiselijke kring. De huidige ledenbezetting is voorafgegaan aan diverse wisselingen en nu uitgegroeid tot een standvastige vriendenclub van 15 personen. Zondag 11 december wordt een gezellig feestje met dweilbandjes uit Brabant en Zeeland. Het geheel vindt plaats in discotheek "Wallstreet". De zaal is open vanaf 14.00 uur en de "Pink Panthers" openen om 14.30 uur het festival. Eenieder is welkom en de toegang is gratis. Bij de foto: Leerling-monteur A. v. 't Westeinde uit Goes krijgt het diploma uitgereikt door de voorzitter van de opleidingscommissie Installa tietechniek, de heer J. v.d. Griek. Tenerife, Lanzarote.l Gran Canaria ALLE prijzen bij deelname van min. 2 personen. Bij meer dan 2 personen I vaak nóg goedkoper! sgr s***»^^ R 1S nf In De Zeelandhallen te Goes wordt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december weer een Pasar Malam gehouden. Deze feestelijke Indonesische markt staat bovendien in Kerstsfeer. Tijdens deze vierde manifestatie zullen er weer ca. 75 deelnemers zijn met de meest uiteenlopende Oosterse food- en non food pro ducten en artikelen en zullen tal van artiesten zorgen voor optre dens en muzikale omlijsting. Naast het optreden van "Tante Lien" op zondag zal op vrijdag en zaterdag de band Oriëntal Four optreden. Op zaterdag is er bovendien een exclusief optreden van Rudy Tuhusula met zijn Tifa Totobuan- muziek en zal er op deze dag ook een overzichtstentoonstel ling over de Molukken te zien zijn. De dansgroepen Sinar Melati en Bunga Tjingke zullen deze dagen in hun prachtige kle ding met volwassenen en kinde ren traditionele dansen uitvoe ren, waaronder de Molukse stok- dansen en Javaanse en Baline se dansen. Evenals vorige jaren zullen de Oosterse (bruids)modeshows en de Pencak Silat vechtdemon- straties niet ontbreken en zullen de kinderen weer een bezoek kunnen brengen aan de Kerst man. Naast de Molukse over zichtstentoonstelling op zaterdag zal er alle dagen een expositie zijn van een 25-tal bijzondere batikschilderijen van de jonge kunstenaar Eelco Koudijs en zul len er twee particuliere verzame lingen getoond worden uit privé- collecties van Indonesische kris sen en Wajangpoppen. Deze Pasar Malam zal rond de Kerst- Toneelvereniging De Boomdijk te Hansweert verzorgt zaterdag 3 december a.s. een toneel avond in zaal "Zeelandia" te Hansweert. Gebracht wordt de klucht in drie bedrijven "Zilveruit jes en Augurken". Iets over de inhoud: Jaap Rijk runt een kam peerboerderij. Zijn huishoudster Katrien vindt dit maar niets en zeker niet als Jaap zijn verliest aan een jeugdige kampeerster. Zij schakelt de hulp in van haar zuster Mina en haar man Gra- dus. Tot overmaat van ramp wordt Mina verkocht aan een olie-sheik en gaat Gradus in op de avances van Hermien, de buurvrouw. Kortom een avond vol doldwaze avonturen. De voorstellling begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. In de pauze is er een verlo ting met mooie prijzen. Dansen na met muziek van Gently. Entree 7,50. Op zondag 11 december organi seren de "Pink Panthers" uit Goes hun vierde dweilbandfesti val. Dit keer staat het festival in het teken van hun 11-jarig bestaan. De Pink Panthers ver tellen over de dweilband. "Onze band is opgericht in maart 1983. Tijdens de carnaval van 1983 is het dweilband-idee geboren, omdat we van mening waren dat 1 dweilband in Goes wel erg wei nig was. De eerste 'vergadering' werd gehouden met 10 perso nen, afkomstig uit Goese muziekkorpsen. Her en der wat instrumenten gekocht, bekostigd met verdiend geld van snuffel- markten. De eerste repetitie vond plaats in de loods van de Stoomtrein en de band was al Vijftig kinderen in de leeftijd van 5 tot 17 jaar en leerling van de balletschool van het Oosterschelde College hebben in de afgelopen weken examen gedaan voor een graad van de Royal Academy of Dancing (R.A.D.). De examens werden afgenomen door Mrs. Daniei Taylor uit Londen die verbonden is aan genoemde academy. Docente Edith Hou- berg ontving deze week het bericht dat alle leerlin gen zijn geslaagd, wat een uitzonderlijke prestatie genoemd mag worden voor zowel leerlingen als balletlerares. krijgt gestalte door middel van de titel van de show "On the air" het geen zowel "In de lucht" als "In de ether betekent". Deze bevrij- dingsshow bevat zowel instru mentale, vocale als dansbare elementen die ongetwijfeld een breed publiek zullen boeien. De Koninklijke Luchtmachtkapel, die organiek 56 musici telt, hebben allen een conservatorium-diplo- ma. Naast originele klassieke en licht-klassieke werken van beroemde componisten, beheer sen zij ook de meest uiteenlo pende muziekstijlen zoals pop, jazz, swing, folk, tango en latin. Omdat er geen vocalisten deel uitmaken van het orkest heeft men zich verzekerd van de medewerking van de bekende zang- en dansgroep Jeans. Deze groep, die bestaat uit 10 jonge enthousiaste mensen, zorgt al vijf jaar voor volle zalen en theaters in het hele land. De voorverkoop is intussen gestart. In Goes zijn kaarten ver krijgbaar bij de Zeelandhallen en de VVV. Ze kosten vijftien gul den, exclusief bespreekkosten. Repko, Lode Rijks, Ton en Ans Rijkers, Jac. Smolders, A.L. Stobbelaar, Willem Vader, Netty Wilderom, J.P.A. de Witte-De Regt. Een goed idee van de organisatie wat al een aantal jaren een groot succes bleek. Naast alle aanbiedingen en ideeën in deze kado-tijd is het leuk dat ook het werk van de Zeeuwse kunstenaars tegen betaalbare prijzen aan een zo breed mogelijk publiek worden aangeboden. Een overweging om eens een kijkje te nemen. De expositie is tot 11 januari dagelijks geopend. De Expo gang bevindt zich op de begane grond, achter de centrale hal met koffieshop. Inlichtingen over de expositie bij de receptiebalie. ZEEUU/.S TRUITTEELT MUSEUM X Onlangs behaalden 41 leerling- monteurs van het Zeeland Colle ge te Vlissingen een diploma leerlingwezen installatietech niek. Het gaat hier om jonge vak lieden in de installatietechniek. Het betreft een gemoduleerde opleiding. Deze opleidingen zijn de meest actuele vertaling van de beroepspraktijk. Er zijn enquetes gehouden bij bedrijven om een beeld te krijgen van de beroeps handelingen, die de monteurs dagelijks uitvoeren. De leerlin gen voerden deze beroepshan delingen uit in de praktijk en theorie. De lesstof is opgedeeld in afgeronde delen, die afzonder lijk worden getoetst. De praktijk- oefeningen en de theorie worden nu in hetzelfde tentamen afgeno men. Een voordeel van de modulering is dat leerlingen makkelijker van de ene naar de andere opleiding kunnen over stappen. Om een leerlingwezen-opleiding te kunnen volgen sluiten leerlin- (Over de geschiedenis van de fruitteelt en het toekomstig fruit- teeltmuseum) De fruitoogst is nog volledig handwerk, tenminste met uitzondering van zure kersen en zwarte bessen. De appels en peren worden geplukt in een plukemmer, die geleegd wordt in gereedstaande sta- pelkisten. Deze worden vooraf, met een trekker met hefmast, in het perceel gebracht en na het vullen weer opgehaald. De plukker(ster) hoeft niet meer dan 10 a 12 kg te dragen. Nog niet zo lang geleden gebeurde ook het intern transport hoofdzakelijk met de hand, vooral op de vele kleine bedrijven. De lege kisten werden met een kruiwa gen het perceel ingebracht en de volle, met een inhoud van 25 kg appels of 30 kg peren, werden zo ook weer naar de schuur gereden. Op veel bedrijven had men hiervoor een speciale platte kruiwagen. Deze was geconstrueerd van ronde, stalen buizen en voorzien van 1 of 2 wielen op luchtbanden. Hiermee werden vrachten van 250 a 300 kg vervoerd! Omdat het wiel niet aan het eind maar halverwege onder de kruiwagen stond, hoefde de kruier niet zwaar te tillen, maar moest het ding alleen maar voort duwen en de vracht in evenwicht houden. Dat laatste was soms een hele toer, vooral als de grond wat ongelijk lag. Het gebeurde wel eens dat het hele geval omkieperde. Dan was met zorg geplukte fruit in één moment gedegradeerd tot val- fruit en kon het de kroetbak in. Voorwaar geen blij moment! We vra gen ons af of iemand nog zo'n fruitteeltkruiwagen bezit. Het is één van die typische gebruikswerpen uit een voorbije tijd, die in het toe komstige museum niet mogen ontbreken. We houden ons aanbevo len! Ook in de kleinfruitteelt heeft deze kruiwagen veel diensten bewezen. Tussen de rijen kon men zo gemakkelijk de chippen, bus sels en tubs met aardbeien, bessen of frambozen ophalen. Ik herin ner me een teler die dicht bij de veiling woonde dat hij soms zijn klein- fruit hiermee naar de veiling bracht. Toen omstreeks 1950 de twee wielige trekkeT op steeds meer bedrijven verscheen, nam deze ook geleidelijk het transport in de bedrijven over. Met een tweewielige wagen achter het trekkertje ging dat veel sneller en gemakkelijker. Op de grotere bedrijven werden lange, smalle fruitwagens gebruikt, die o.a. door Zeeuwse mechanisatiebedrijven werden geconstru eerd. Het voordeel daarvan was dat je bij de schuur, met behulp van een speciale laadklep en een klemsteekwagen er een stapel van 5 kisten tegelijk kon afrijden. Maar door het gebruik van stapelkisten zijn deze nu ook zo wat geheel verdwenen. Nu is de trekker niet meer alleen "trekker" maar ook lastdier geworden. Op de hefmast van de trekker worden de stapelkisten met ca. 350 kg inhoud uit het perceel gehaald. De trekker heeft vele functies bij de moderne bedrijfsvoe ring. De Podiumagenda voor Noord- en Midden-Zee- Rob Hauser assisteerde de band, en er werd extra land vermeldt voor vrijdag 2 december a.s. een aandacht aan belichting gegeven. Dit alles met als theaterconcert met De Gigantjes. Het concert doel het publiek een avond vol vaart en variatie te wordt gegeven in De Prins van Oranje te Goes en bezorgen waarin muziek de boventoon voert, draagt de titel "Jive Aline 2". Aanvang 20.00 uur. Kaarten kosten 22,50, voor pashouders is de Bij de foto: Mieke Stemerdink temidden van de entree 18,-. Jive Alive 2 is een vervolg op en uit- andere Gigantjes (foto: Patricia Steur). Vanaf heden tot 11 januari expo seren van oorsprong Zeeuwse kunstenaars in de Expogang van het Oosterscheldeziekenhuis aan de 's Gravenpolderseweg te Goes een groot aantal werken. Alle werken zijn te koop en kos ten vanaf honderd gulden tot maximaal tweehonderd gulden per stuk. Het zijn onder andere olieverfschilderijen, aquarellen, foto's gemengde technieken, etsen, etc. De exposanten zijn: Gert-Jan Bakker, Julia Binice- wicz, Josephine Blanco, J. de Brouwer (Fons), Gera Dauvillier, P. den Engelsman-Korsuise, Frans van der Hagen, Cock Hazelager, Wendy Jonkman, R. de Koning-Vermey, Jopie Steijn, Gerard Menken, Frederique In de Zeelandhallen te Goes wordt donderdag 1 december a.s. een grote Bevrijdingsshow gebracht. Deze wordt verzorgd door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en de show- en dansgroep Jeans. Aanvang 20.30 uur. Het is de enige bevrij dingsshow die onder de naam "On the Air" in Zuidwestelijk Nederland wordt gebracht, zo meldt de organisatie bij monde van Peter Boone. In de periode 1994/1995 is het 50 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dit feit is voor de Kapel van de Koninklijke Lucht macht aanleiding geweest om een speciale bevrijdingsshow samen te stellen. Op 1 december a.s. zal de Zeelandhal speciaal voor deze bevrijdingsshow wor den omgetoverd tot een groot theater. In een wervelende show van ruim 2 uur worden de jaren 1930 - 1945 chronologisch getoonzet, waarbij de radio cen traal staat. De verboden radio die mensen met elkaar verbond, hoop gaf en opbeurde met muziek. De associatie met de radio alsook met de luchtmacht geweest laat zich aflezen uit het betekent dat de cliënt zelf zeg- gegeven dat inmiddels tientallen genschap heeft over het tijdstip cliënten gebruik hebben ge- waarop de zorg wordt verleend", maakt van de diensten van STN. Gezien de groei van het aantal Ook zijn met diverse instellingen, zorgvragen heeft STN haar werkzaam binnen de gezond- bestand van gediplomeerde wijk- wordt vermeld. Uiteraard draait het verder vooral om de keuken. En ook daarin wordt La Dolce Vita lof toegezwaaid. "De heer Marazzi kookt zelf en doet dat goed", aldus de culi naire mensen van "Lekker" in hun jongste uitgave. En aan het slot van de beschouwing wordt gezegd: "Staan we aan de vooravond van iets prach tigs?". Uiteraard is de eige naar van La Dolce Vita ver heugd met het oordeel van "Lekker". Hij vertelde ons: "We hebben na onze opening als gevolg van de warme zomer een beetje pech gehad. Want hoewel we over belangstelling niet te klagen hadden, bleyen er door de warme zomer waarschijnlijk toch mensen weg. De vermelding in "Lek ker" maakt veel goed. We zijn er erg blij mee. Temeer aan gezien we als enige zaak in Goes worden ingedeeld in de categorie tot 500 beste eetge legenheden in ons land". R.L. van Brussel, Vlissingen; R. Lens, Vlissingen; S. Lobbezoo, Nieuwdorp; R.M. Simons, Axel. Installatiemonteur: M. Bakx, Wil- helminadorp; J.W. Dingemanse, Vlissingen; H. Dogan, 's H.H. Kinderen; J.P. van Dongen, Mid delburg; G.H.J. van de Heuvel, Oost-Souburg; P.F. Janssens, Goes; T.A. Nuyens, Zierikzee; J. Peene, Middelburg; R.C. de Rid der, Vlissingen; W. Roskam, Middelburg; P. Sonke, Kapelle; R.C.J. Swager, Vlissingen; M.P. Velkers, Hoedekenskerke. Onderhoudsmonteur: E. van Eek; J. Minderhoud, Vlissingen. Verwarmingsmonteur: H.P. Hoogstrate, Heinkenszand; J.P.C. Slabbekoorn, Biezelinge; A.L. van 't Westeinde, Goes. vestigde in Goes. Gezien de maatschappelijke ontwikkelin gen, een toenemende behoefte aan inspraak van de cliënt en de noodzaak om efficiënt te werken, was het tijd voor een landelijke primeur, op het gebied van kruis werk. Voor het eerst sinds 100 jaar is het mogelijk dat de cliënt zelf bepaalt van welke organisa tie hij of zij wijkverpleging- en/of verzorging wil betrekken. VAKANTIEWINKELS taMMUua. B, 15 Of 22-daagse a p ALvlAKVc vliegreis incl. appartement, vertrek W 5 g ef) 12 decefnber. a| V00f. W 4 of 5-daagse vliegreis inclusief IMFSIF appartement met ontbijt, vertrek wwWi W 3 en 6 decemberi ai v00r; 4» CANAR1SCHE EILANDEN^ 8 of 15-daagse vliegreis inclusief app., vertrek tussen 30 november en 11 december, al voor: a 8115 of 22-daagse vliegreis (’<pO|OOR'IW 'ncl- appartement, vertrek W 3,10 en 17 dec., al voor: 8 of 15-daagse vliegreis inclusief 2-kamer appartement, vertrek 8 en 10 december, al voor: 8 of 15-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek 3,6,10, 13 en 17 december, al voor: P| /^p|^ 9-daagse vliegreis LV IZinclusief 7 dagen autohuur vertrek 13,5,6,8,12 en 13 december, alvoor: kerstinkopen 2-daagse bus/cruise, incl. overnachting en alle maaltijden vertrek 7,8,14,15,16 en 21 december, al voor: verpleegkundigen en wijkzieken verzorgenden uit kunnen brei- Wanneer het in een bepaalde den. Ook is het sinds augustus jl. situatie gewenst is wordt nauw mogelijk gebruik te maken van samengewerkt met de gezins- de deskundigheid van een diëtis- zorginstelling in Goes. te; zij is 1 dag per week werk- STN hecht grote waarde aan een zaam voor STN in gezondheids- flexibel zorgaanbod hetgeen centrum De Pijlers. Dezer dagen is het nieuwe jaarboek '95 verschenen van "Lekker", waarin een aantal Nederlandse restaurants op hun kwaliteiten worden door gelicht. Voor het Italiaanse restaurant "La Dolce Vita" aan de Piet Heinstraat te Goes heeft "Lekker” veel lovende woorden. Het is het enige res taurant te Goes dat wordt besproken en kwalitatief wordt La Dolce Vita ingedeeld bij de top 500 (van 100 tot 500 beste eetgelegenheden in ons land"). Het Goese restaurant werd nog niet lang geleden geopend door de heer E. Marazzi. Hij was eerder werk zaam bij de hostellerie Schud- debeurs en begon enige tijd geleden zelfstandig in Goes met zijn pizzeria-osteria. In de Lekker '95-uitgave wordt "La Dolce Vita" omschreven als een restaurant met "onwerke lijk lage prijzen, als zaak met de beste Espresso buiten Ita lië en ook de vlotte bediening gen met een installatiebedrijf een leerovereenkomst af. In het bedrijf krijgen zij dan de praktijk opleiding. De theorie opleiding wordt op het Zeeland College te Vlissingen verzorgd. De huidige gediplo meerde installatie- en verwar- mingsmonteurs werken en leren bij bedrijven in heel Zeeland. Geslaagden: Assistent installa tiemonteur: M. Baden, Middel burg; A. Bakker, Zierikzee; J.J. de Bel, Goes; J. Blok, Goes; P.C. de Bruijn, Kapelle; M.P. Collig- non, Zierikzee; S. Duinhouwer, Zierikzee; E.J. de Hertogh, Brui- nisse; R. Kers, Middelburg; M. Kik, Middelburg; R. Kranz, Rot terdam; M. Leloux, Goes; W. Meulmeester, Arnemuiden; E.J. Musters, Middelburg; S. Ram- persad, Goes; D.H. Schuurman, Dreischor; P.J. van der Waal, Borssele; P. van de Waart, Kapelle. 1 Assistent Dakbedekkingsmon- teur: J. Kieneker, Etten-Leur. Assistent Verwarmingsmonteur:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 15