.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Kinderdansles in Goes Pinot-winkels werken mee aan invoeren -10 ZATERDAG 26 en ZONDAG 27 NOVEMBER ZEELANDHALLEN GOES van wijn-statiegeldfles Jong gediplomeerden bij Roompot Recreatie Eerste live-optreden nieuwe band Tsjaka Zeeland heeft er een nieuwe band bij. Het gaat om Tsjaka. Vrijdagavond 25 november maakt de band haar live-debuut in "De Vrijbuiter" te Goes, waar die avond vanaf tien uur drie sets van een half uur worden ver zorgd. Verder zal de band zijn te horen in het programma Forum 28 op woensdag 23 november van Omroep Goes en in het pro gramma Baracuda van dezelfde omroep op vrijdag 25 november. Jongerenkoor brengt CD uit Sint veilig in Goes overigens afgelopen zaterdag óók al. Sint arriveerde daar per trein. De goedheiligman blijkt een veelzijdig, mobiel man te zijn. Want we met spel en beweging Rob de Nijs in De Stenge zijn in de voorverkoop verkrijg baar bij: De Stenge te Heinkens zand, VVV Goes, VVV Yerseke, VVV Middelburg en VVV Zierik- zee. Telefonisch resevren is ook mogelijk onder tel. 01100-13313 van Opus Evenementenservice. De zaal is open vanaf 20.00 uur en het concert begint om 20.30 uur. Tot op heden bewijst Rob zijn voortdurende drang naar vernieuwingen en zijn liefde voor zijn vak pur sang wederom, met de CD "Iets van een wonder", een CD die uitkomt op 14 november en die is voortgeko- Collecte en kerstpotten van Leger des Heils Cursussen reanimatie op de Bevelanden 7 5 6 9 de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland Mysterie van de foto is opgelost: de lokatie was Rilland 159? 299? 399? 480? 495? 549? 595? 559? 645? 645? Zeeuwse middag in Jeugdhoeve 's-Heerenhoek O nui S CL R 3 4 7 8 MALTA DE BEVELANDER Woensdag 23 november 1994 7 s/iee/meutes s/tee/ntetttes i 1 (foto: Openingstijden: ZATERDAG 9-17 uur en ZONDAG 10-17 uur WINKELCENTRUM DE BUSSEL OF BEL 01100-11444 Twintig jaar nMiFlGN Yvonne Keuls in Kortgene Kerstverkoop Najaarsconcert FUERTEVENTURA 10 GRAN CANARIA vliegreis nelusief app., vertrek o.a. 27 november. 4 en 11 december, al voor: 4 konden afgelopen (Foto Erik Bouterse). Govert de Ros A'dam). I KOM LANGS BIJ D-REIZEN VAKANTIEWINKELS, BEUKENHOF 13 IN GOES Voor Engel Reinhoudt is het zijn twintigste seizoen dat hij met zijn liedjes optreedt. "Een mooie gelegenheid om op eigen dorp een middag te kunnen verzor gen, maar verder is dat jubileum onbelangrijk. Voor mijn gevoel is het uitbregen van de CD "Een bolus bie de kof fie" tevens een soort jubileum geweest. Na een stil afgelopen jaar, pak ken we nu de draad weer een beetje op," zegt Engel Reinhoudt die de laatste tijd verschillende nieuwe en enkele hele oude nummers op het repertoire heeft gezet. De afgelopen weken is geoefend om ook samen met Ambras enkele liedjes op het podium te brengen. Ambras opereert nog steeds in dezelfde samenstelling als enke le jaren geleden en ook nog steeds met groot succes. Bijna wekelijks staan ze wel ergens in Zeeuws-Vlaanderen op de plan ken. Volgens Engel Reinhoudt weten ze als geen ander een ontspannen sfeer te scheppen waarin muziek en humor de belangrijkste ingrediënten zijn. Ook aan hun repertoire zijn weer "nieuwe" liederen uit de oude doos toegevoegd. Het programma zal tot ongeveer 17.00 uur duren. In de pauze worden echte boerenhammen verloot en zwarte bessenwijn die in Nieuwdorp is gebotteld. De entree bedraagt 10,-. Kaarten zijn te reserveren bij de fam. Reinhoudt (01105 - 1317), voor af te koop bij Supermarkt Attent in 's-Heerenhoek of zo lang de voorraad strekt op 27 november aan de zaal. weekeinde zien dat hij zich zowel op de boot, in de open auto als in trein en te paard uitstekend uit de voeten kan. Op bijgaande foto een indruk van het aanleggen van de boot in Goes. Op 26 november a.s. viert het gereformeerd jongerenkoor Tel ling Voices uit Goes haar eerste lustrum in de Geerteskerk te Kloetinge. Het koor maakt van deze gelegenheid gebruik om haar CD "God and God alone" te presenteren. Telling Voices bestaat uit 53 jon geren van 15 jaar en ouder en is opgericht door de dirigente, mevrouw J. Boog-Bolier. Binnen de Gereformeerde Vrijgemaakte Vorig jaar kreeg het koor het aanbod om een CD op te nemen. Het resultaat is de CD "God and God alone" waarop 16 gospellie- deren staan. Het begeleidend boekje bevat de teksten van alle nummers in zowel Nederlands ALLE prijzen bij deelname van min. 2 personen. Bij meer dan 2 personen vaak nóg goedkoper! als Engels. De jubileum-avond begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 2,50. Op deze avond zal het koor een aantal nummers van haar CD ten gehore bren gen. Ook zingt Telling Voices een aantal liederen met de oud- leden van het koor. Voor belangstellenden is er op deze avond de gelegenheid om de CD aan te schaffen. kennis laten met men uit de interactie tussen Rob en zijn band, ontstaan uit sessies en uitgegroeid tot een prachtige verzameling van nieuwe num mers, gevarieerd met covers van onder andere stukken van Elton John en Billy Joel. Het resultaat mag er dan ook zijn: met teksten zoals alleen Belinda die kan schrijven en zoals alleen Rob die kan zingen. Een onderzoek, ingesteld door de organisatie van zelfstandige slijter- wijnhandelaren Pinot, maakt duidelijk dat de konsument bij wijnaan kopen bewust kiest voor de statiegeldfles. De overweging dat de wegwerpfles om meer dan één reden kostenverhogend is en belas tend voor het milieu heeft hierin duidelijk meegespeeld. De inzame ling van glas via het zogenaamde glasbaksysteem funktioneert goed, maar levert toch te weinig besparingen op. De wegwerpfles is gemakkelijker, maar door z'n mindere kwaliteit breukgevoeliger. Behalve de produktiekosten van de fles moet ook de schade als gevolg van breuk worden meegecalculeerd in de eindprijs van het produkt. Mede gestimuleerd door milieugroeperingen, streeft ook de overheid naar het steeds verder uitbouwen van systemen, zoals de statiegeldfles, welke de hoeveelheid verpakkingsafval zal doen ver minderen. Natuurlijk is het systeem van statiegeldflessen bewerke lijk. Het terugnemen, opslaan, verzenden en voor hergebruik geschikt maken vergt de nodige inspanning en organisatie. Deson danks willen de Pinot-slijter-wijnhandelaren een constructieve bijdra ge leveren aan de oplossing van dit milieuvraagstuk. I Na gemiddeld nog geen jaar tweemaal per week hard oefenen werd zaterdag 12 november de kroon op al dat oefenen gezet. 24 A-diplo- ma's, 20 B-diploma's, 8 basiszwem-diploma's en 11 zwemvaardig- heids-diploma's werden er, onder het toeziend oog van vele familie leden, instructie-team en gecommitteerde na een middag in spanning zitten aan de waterratten uitgereikt. De slogan; Aardig zwemvaardig was deze middag andermaal geen loze kreet maar tot en met het diploma zwemmen de essentie van het zwemmen bij Roompot Recreatie. Dit had tot gevolg dat 80% van de gediplomeerde door gaat voor een volgend diploma. De gemiddelde leeftijd lag deze keer op ongeveer 5'/2 jaar. Dit gemiddelde is inmiddels eerder regel als uit zondering. Velen vinden op steeds jongere leeftijd de weg naar Roompot Recreatie's zwemschool. Bent ook U geïnteresseerd, bel dan voor informatie: 01107 - 4256. een vertelling van herinneringen en fantasieën. Wat is waar en wat is niet waar, wanneer een schrijfster terugreist naar haar eerste levensjaren, die zij door bracht in Indonesië? Niets is zeker, behalve dat het huis van haar grootmoeder daar nog steeds staat in de tropen. Yvon ne Keuls keerde in 1989 terug naar dat huis; dit inspireerde haar tot deze vertelling. tuele eigen faciliteiten. Individu ele dames en heren, candida- ten voor een basisopleiding. Eveneens schriftelijk aanmelden bij Mw. R. van Kleu nen, adres: Den Omloop 26, 4472 AM 's-Heer Hendrikskinde- ren. De basisopleiding vraagt 3 avonden van elk 2 uur, de kos ten zijn 40,- p.p. Hoewel de individuele dames en heren mogelijk nog een geheugen steuntje in de vorm van een oproep mogen verwachten hier bij toch maar het advies om de datum, tijd en plaats van een herhalingsles in uw agenda te noteren. Reserveren voor een herhalingsles slechts mogelijk wanneer hiertoe tijdig een afspraak wordt gemaakt. Meer dan 2 jaar geen herhaling volgen doen een diploma vervallen en dat is jammer. Afgelopen zaterdag arriveerde Sint Nicolaas weer veilig in Goes. Van hieruit gaat hij komend weekeinde op meerdere plaatsen op Beveland zijn intocht doen. In Kapelle gebeurde dat "Het land van mijn moeder". Dat is de titel van de solo-voorstelling die Yvonne Keuls zaterdag avond 26 november a.s. verzorgt in "De Pompweie" te Kortgene. Op uitnodiging van het Nutsde- partement Noord-Beveland komt de schrijfster een vertelling hou den. Aanvang 20.00 uur. Toe gang leden en CJP houders 12,50, anderen 17,50. "Het land van mijn moeder" is met kinderdansen gaat duidelijk over meer dan dansen alleen. Naast het leren bewegen op muziek, leren de kinderen met alle klasgenoten om te gaan en ze komen met andere culturen in kontakt. Op een bepaalde leeftijd is het vaak heel eng voor jongens en meisjes om samen hand in hand te dansen, maar dit gaat snel over. Echt dansplezier is er dui delijk voor iedereen. Na een eerste kennismaking op school, zijn er steeds meer jon geren en hun ouders, die woens dagavond een bezoek brengen aan de lessen die door de Goese vereniging worden gegeven in de zaal, Klein Frankrijk 2 in Goes. Hoewel iedereen gedu- den arts E. Bruijns is bereid gevonden hem op te volgen. De heer I. Dekker, die de cursus sen coördineert, vertelt: "Vooral in de laatste 2 jaren hebben ondernemingen, organisaties en verenigingen hun medewerkers of leden gemotiveerd een reani matie opleiding te volgen. Een speciale vermelding verdienen de dames en heren die individu eel de opleiding hebben gevolgd f 7,50 p.p. Nieuwe groepen: schriftelijk melden bij de coördinator I. Dekker, De HVG Hansweert houdt dins dag 29 november a.s. een Kerst verkoop in de consistorie van de N.H. Kerk. Men treft er o.a. hand gemaakte kaarten, versierde kaarsen e.d. De verkoop vindt plaats tussen 14.00 en 15.30 uur. tion en de, niet alleen lokaal bekende, Miles Browning Band. Bart deed zijn ervaring onder andere op bij Zero positief en Robot Rentals. In combinatie zorgen ze voor een stevige en toch swingende ondergrond waarop de twee -nog- onbeken de bandleden Ronald van der Wal; gitaar en Daniël Buijsse; zang, goed uit de voeten kun nen. De contacten voor Tsjaka worden verzorgd vanuit Wolp- haartsdijk door A. Theuns, tel. 01198-1889. Tijdens het optre den vrijdagavond 25 november in café De Vrijbuiter zal tevens de eerste demo-cassette van Tsjaka worden gepresenteerd. rende vier weken geheel gratis kan kennismaken met de weke lijkse lessen, melden de mees ten zich al na twee of drie keer aan als jeugdlid. Veel ouders genieten er zelf ook van wanneer ze zien op welke wijze hun dochtertje of zoontje actief betrokken zijn bij het leren bewegen op muziek. Het komt regelmatig voor dat ouders zelf niet begrijpen dat ze aan deze manier van ontspanning voor jongeren niet eerder hebben gedacht. Jongeren of ouders die ook nader willen kennis maken met kinderdans, kunnen kontakt opnemen met de Goese vereni ging via telefoonnummer 01100- 31755 of 33959. Een deel der band heeft de nodi ge muziekervaring. Frank Bee- rens en Bart Goddemondt, respectievelijk op drums en bas, hebben er ieder al een goed aan tal jaren op zitten. Frank drumde onder andere bij Dehumaniza- Het mysterie van de onbe kende foto is opgelost. De mensen die zich afvroegen, waar de foto was gemaakt, hebben het definitieve ant woord gekregen: de betrok ken boerderij stond in Ril- land-Bath. Twee weken gele den werd in De Bevelander een foto geplaatst van een boerderijwoning met paarden en mensen erbij. De foto cir culeerde in het circuit van de historie-minnende Zuidbeve- landse ansichtkaartenverza melaars, maar kon door hen niet worden 'geïdentificeerd'. Vooral de heer B. Simonse uit 's-Heerenhoek wilde graag méér gegevens over de 'plaats van fotografie' heb ben. Hij kreeg die gegevens nota bene uit zijn eigen dorp, van een mevrouw wier vader op de foto staat. De hoogbe jaarde mevrouw woont zelf in 's-Heerenhoek in een verzor gingstehuis. Uit haar relaas blijkt, dat de foto omstreeks 1900 gemaakt moet zijn op de boerderij, waarvan des tijds Marien Boonman eige naar was. Zijn opperknecht heette Jacob Imanse. Diens dochter verstrekte de heer Simonse de gegevens. Ze vertelde onder meer, dat het huis op de foto niet meer bestaat. Het ging ooit in vlammen op. Het werd wél herbouwd. De boerderij wordt nu bewoond door een kleinzoon van de toenmalige familie Boonman. Opus Evenementenservice pre senteert weer een concert voor de liefhebbers. Deze keer is 't de beurt aan de vele fans van Rob de Nijs. Hij treedt vrijdagavond 25 november op in De Stenge te Heinkenszand, ondersteund door zijn voltallige springband en zangeressen. Ineke van Oosten van Opus ver telt: "Gezien het feit dat Rob de Nijs weinig optreedt in Zeeland, is dit voor de fans en liefhebbers een echte must. Het zal dan ook een concert worden om nooit te vergeten". De toegangskaarten Zondagmiddag 27 november kunnen liefhebbers van Zeeuw se muziek en gezelligheid terecht in de Jeugdhoeve in 's- Heerenhoek. Om 14.30 uur begint daar een optreden van de Zeeuws-Vlaamse muziekgroep Ambras in samenwerking met de Bevelandse troubadour Engel Reinhoudt. Ze zullen zowel apart als samen optreden met nieuw en oud werk. en trouw de jaarlijkse herhalings les bezoeken. Voor de herha lingsles van groepen wordt tijdig adres: Den Omloop 24, 4472 AM een afspraak gemaakt, dit geeft 's-Heer Hendrikskinderen. Kos- weinig problemen. Veel moeilij- ten basisopleiding afhankelijk ker blijkt het contact houden met van aantal deelnemers en even- de inviduele dames en heren; onze pogingen hiertoe vroegen Gekwalificeerde geven onder auspiciën van de Nederlandse Hartstichting les. De bij velen bekende "verant woordelijke arts" D.J. Wieringa is den opgebeld of aangeschreven verhuisd maar de aan het Oos- om een afspraak te maken voor terschelde _Ziekenhuis verbon- de jaarlijkse herhaling. Dames en heren die niet in groepsverband hun opleiding kregen (de individuelen) kunnen op één van de vier vaste herha- lingsavonden terecht en wel naar keuze: Wo. 7 dec. '94, wo. 4 jan. '95, wo. 1 maart '95 of wo. 5 april '95. Plaats: Heer Hendrikhuis, 's-Heer Hendrikskinderen, Te Werfstraat 18. Tijd: Aanvang 19.00 uur öf 20.15 uur. Kosten Op zondag 27 november geeft brassband "Excelsior" Kloetinge in samenwerking met de gere nommeerde brassband "Rijn mond" uit Rotterdam een najaarsconcert in het "Wilhelmi- nahuis" te Wilhelminadorp. De toegangsprijs bedraagt 5,-, kin deren tot 12 jaar gratis. Aanvang 15.00 uur. "Excelsior", staat onder leiding van dirigent Anno Appelo. Brassband "Rijnmond" staat onder leiding van gastdiri- gent Gareth Jones, een in Noor wegen werkzame Engelsman. Gareth Jones is speciaal door brassband "Rijnmond" uitgeno digd om met hem concourswerk "Kings messenger" in te stude ren voor de nationale brassband kampioenschappen op 10 december te Zutphen. Ook Excelsior neemt daaraan deel met het werk "Triumphant Rhap sody". Gareth Jones begon als bugelspeler in "the City of Lon don band" en stroomde later door naar de "National Youth band of Great Britain". In 1976 vertrok Gareth Jones naar Noor wegen waar hij directielessen kreeg van Peter Parkes en Geof- rey Brand. Gareth is inmiddels uitgegroeid tot een veelgevraagd jurylid zowel in Noorwegen als daarbuiten. Hij is direkteur van .een muziekschool en dirigeerde verschillende Noorse fopbands. Op het concert in Wilhelmina dorp zullen de beide bands, naast hun concourswerken, een licht populair programma ten gehore brengen. alleenstaanden en gehandi capten. Een hoogtepunt is de kerstviering in "De Prins van Oranje" te Goes. Deze wordt gehouden op zaterdag 10 december a.s. Voor het ver voer van deze mensen zullen bussen worden ingezet, uitge rust voor gehandicapten. Ver der taxi's voor invaliden en vele andere auto's. Naast kerstvieringen in ver pleeg- en verzorgingstehui zen, zullen vele zieken en alleenstaanden in Goes en omstreken door de heilssolda ten persoonlijk worden bezocht. Kerst(voedsel)-pakketten zul len worden uitgereikt aan hen, die op de armoedegrens leven. Alle senioren, zieken en gehandicapten ontvangen een "kerstpresentje". Kerken in Zeeland geniet het koor al enige bekendheid maar Telling Voices geeft ook regel matig uitvoeringen door het gehele land. Sinds de Wet op het Basison derwijs 'spel en beweging' noemt als onderdeel van de expressie vakken, is er steeds meer belangstelling voor kinder dansles op school. Steeds meer scholen nemen de laat ste maanden kontakt op met verenigingen, die de leerlin gen kunnen maken internationale dans en folklo re dans. De Goese volksdans vereniging 'Vodago', al zo'n 25 jaar actief op het gebied van nationale- en internationale dans, heeft al meerdere basis scholen bezocht. Zelfs vorige week was er ook al een eerste kennismaking met de internatio nale dansles op een school voor voorbereidend onderwijs. Daar veel jongeren in het geheel niet weten wat het is, staat de kennismaking met het dansple zier vóórop. Een klas verdiept zich al snel in het leren van figuren van een dans als de Hoky-Poky. Op die manier ontstaat er al gauw een gezellige sfeer van jongeren die geen spanningen en remmingen meer kennen. De kennismaking Het Leger des Heils op de Bevelanden maakt jaarlijks veel werk van de kerstvierin gen. Dat is mogelijk dankzij het geld dat wordt bijeenge bracht tijdens de jaarlijkse kerstcollecte en via de kerst potten, die weer in Goes wor den opgesteld in de dagen vóór Kerst. In de week van 28 november üm 3 december wordt de huis- aan-huis kerstcollecte gehou den. Ook in Yerseke zal het Leger des Heils weer actief zijn. Wat de Kerstpotten betreft, deze worden opgesteld op dinsdag 13, zaterdag 17 en dinsdag 20 december a.s. in Goes en op vrijdag 9 december in Yerseke. De opbrengst van al deze gel den is bestemd voor de kerst vieringen met senioren, Evenals voorgaande jaren zullen veel tijd en hadden weinig suk- in de wintermaanden herhalings- ses. Daarom voor individuele cursussen en basisopleidingen reanimators/trices komend sei- in reanimatie worden verzorgd, zoen een andere, hopelijk betere instructeurs aanpak. Alle groepen zullen tus sen eind november en half december weer door de organi sator voor de Bevelanden wor- VAKANTIEWINKELS KEULEN EN DÜSSELDORF LTrTxJ 2-daagse bus/cruise, incl. overn. op schip, maaltijden en bezoek kerstmarkten, vertrek 7,8,14,15,16 en 21 december, al voor: 4 of5-<tóa9sevlie9re'sinclusief TIJM PS I p appartement met ontbijt, vertrek w W 29 nov gn 3 dec., al voor: A k| 011 4-daagse vliegreis I w I FTNDUL inclusief hotel'* met ontbijt, vertrek 29 november, 6,13 en 20 december, al voor: - - 8,15 of 22-daagse vliegreis ALG AR V E inclus'ef appartement, vertrek 2,5,9 en 12 december, al voor: OEI COI 8of 1 ^'daa9sevliegreis VwlA MCI» vVL inclusief appartement, vertrek 22, 29 nov., 3,6,10,13 en 17 december, al voor: D EM I ft A f) 8115 of 22-daa9se vliegreis DCNIIzvKIVI inclusief appartement, vertrek 26 november, 3 en 10 december, al voor: AM7ADOTE 8,15,of 22-daagse vliegreis Lnii4nixV I C inclusief appartement, vertrek 13,8,10,15 en 17 december, al voor: 8 of 15-daagse vliegreis inclusief appartement, vertrek 26,29 november, 3 en 6 december, al voor: inclusief appartementvertrek 1 december, al voor: z" Z j >1 Z Z z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 7