De Sélecté van Honda breidt uit in fabriek te Engeland Vanaf 1997: Betalen voor Kenteken Deel Deel III vervalt Wat weet u eigenlijk van uw auto? Peugeot: zo goed als nieuw Viertraps automaat Daihatsu Applause Een nieuw gezicht voor BMW 5-serie De succesvolle BMW 5-serie waarvan er sinds 1988 al meer dan 1.000.000 zijn geproduceerd, heeft een nieuw gezicht gekregen. De veranderingen zijn terug te vin den in het exte rieur, interieur en de techniek. Alle BMW 5- serie modellen zijn nu stan daard uitgerust met de zoge naamde brede nieren, zoals bij de 8-cilinder modellen de 530i en 540i al eer der het geval was. Er blijft echter een onderscheid met de 8-cilin- dermodellen. Bij deze modellen zijn de zijskirts en onderste delen van de bumpers standaard in carrosseriekleur uitgevoerd. En welke kleur dat dan wordt? Door uitbreiding van het kleurenpalet is er een nog grotere keuze. Hoofdsteunen moeten op de juiste manier worden afgesteld Renault Laguna Baccara: raffinement en elegantie Vanaf heden is lawi in Nederland de exclusieve Renault Lagu na Baccara verkrijgbaar. Daarmee zet Renault een jarenlange tra ditie voort, die in 1988 begon met het op de markt brengen van de Renault 5 Baccara. Het Baccara-con- staat voor raffine ment en com fort. Bij de La guna Baccara voegde Renault Design echter een extra dimensie toe door een nieuwe bekledingsstof toe te passen. De onconventio nele combinatie van leer en lin nen geeft het Baccara-interieur namelijk een opmerkelijke vleug elegantie. Shadow Cruiser gecombineerd met Opel Campo Crew Cab Van 25 tot 30 november aanstaande wordt in de Amsterdamse RAI de Kam peer Cara van RAI geor ganiseerd. JMR uit Rid derkerk, importeur voor geheel Europa, toont een unieke kampeer oplegger: de Shadow Crui ser 25,5 ft, gekoppeld aan een Opel Campo 3.1 TD. Waar je ook kijkt: kunststof in auto's Woensdag 23 november 1994 DE BEVELANDER 35 4 4- Nog vóór de eeuwwisseling wil Honda haar aandeel in de Euro pese autoverkopen opvoeren tot zo'n 300.000 stuks per jaar, waarmee het merk dan 2 procent marktaandeel zal hebben vero verd. Daartoe wordt de produktie van de fabriek in Swindon (GB) met 50% opgevoerd en zal een eigen fabriek worden geopend voor het persen van carrosse- riepanelen. Tevens zet Honda zijn samenwerking met Rover voort. Eerste fase van Honda's nieuwe Europese strategie vormt de versterking van de Europese belangen. Hoofd van de nieuwe Europese organisatie wordt Hon da Motor Europe (HME), geves tigd in Reading (GB). Het plan voorziet onder meer in de uitbrei ding van de 370 miljoen pond kostende fabriek in Swindon. De relatief lage gewicht van de oplegger (het Vijfde Wiel) van 1840 kilogram. JMR heeft geko zen voor vierwielaandrijving bij deze opvallende kampeercombi- natie. De kostprijs in basis-uit- voering van de Shadow Cruiser bedraagt 56.950,-. De aanpas singen aan de Campo, een Albe- berndes kogelkoppeling in de laadbak, kosten 3700,-. Inmid dels zijn er in ons land al ruim 30 Campo's Crew Cab met ver hoogd dak en verlengde laadbak verkocht. De heer A.P. Boomgaards van JMR: "Wij hebben de afgelopen meegespoten. Vanzelfsprekend behoren ABS en een airbag voor de bestuur der al enige tijd tot de standaard uitrusting van alle BMW 5-serie modellen. Daarnaast zijn alle BMW 5-serie modellen nu stan daard uitgerust met een microfil ter, electrische lichthoogterege- ling en zijknipperlichten. Nog een laatste belangrijke wijzi ging: het toelaatbare aanhanger- gewicht is aanzienlijk verhoogd. Bijvoorbeeld bij de 518i van 1400 naar 1500 kg, bij de 525tds van 1600 naar 1900 kg en bij de 540i van 1600 naar 2100 kg. Bij de foto: de BMW 518i Tou ring Volgens de nieuwe overeen komst zal Rover doorgaan met het in licentie bouwen van de Rover 600 en zal gezamenlijk worden gewerkt aan een opvol ger van de Rover 200/400-serie. Gemak dient de mens. Van daar ook dat we snel de auto pakken. Maar weet u eigenlijk wel waarin u rijdt? Misschien wordt het tijd voor een nadere kennismaking. Alle nieuwe auto’s, en inmid dels bijna ook alle oudere, hebben in ieder geval hoofd steunen op de voorstoelen. Hoofdsteunen kunnen veel betekenen voor de veiligheid, als ze tenminste steeds goed zijn afgesteld. In veel auto’s echter zijn ze te laag af gesteld. Gelukkig zijn men sen niet allemaal gelijk. Voor onder andere de automobiel- fabrikanten betekent dit even wel, dat auto’s met het oog op heel verschillende afme tingen moeten worden inge richt. Men lost dat op door met name de stoelen verstel- FRAAIE VORM Smaken verschillen, maar bij na iedereen heeft wel zijn of haar favoriete model. In de afgelopen jaren is zowel de binnenkant als de buitenkant cept garant luxe, MINDER KOSTBAAR Toegegeven, veiligheid en vormgeving zijn belangrijk, maar hoe zit het dan met de kosten? Koop je waar voor je geld, gaat de auto lang mee? Vragen die elke autobezitter zich wel eens heeft gesteld. Ook op dit onderdeel scoren weer de kunststoffen. Ze zijn namelijk uitermate licht - dus zuinig - en toch bijzonder taai en sterk. Bovendien kan plas tic niet roesten, zodat het ervoor zorgt dat de auto lan ger meegaat. Door al deze eigenschappen kunnen nieu we, betere technieken in beeld komen, zoals de plastic behuizing van een oliefilter. Hiermee is 50% minder olie nodig. Dure ondehoudsbeur- ten nemen af, doordat oliever- De koper van een Sélecté heeft de zekerheid van het Sélecté Garantplan: boven de Leeuwe- keur garantie van drie maanden, geldt een aanvullende garantie van 21 maanden tegen techni sche calamiteiten. Bovendien kan men de auto binnen 14 dagen omruilen. Deze selecte groep auto's is - na grondig te zijn onderworpen aan vele kritische controles - perfect geprepareerd, zowel van binnen als van buiten. Met behulp van een Sélecté accessoire-pakket, dat varieert per model en per type, ziet de auto er zo goed als nieuw uit. Verder zijn de auto's te herken nen aan specifieke striping en badges. De Sélecté kent een 24-uurs- service in binnen- en buitenland (Europa). Ook de Leeuwekeur voorwaarden blijven onvermin derd van kracht. Daarom geniet deze gebruikte Peugeot de meeste garanties. een uiterst attractief aanbod is; 59.950,-, voor de 518i sedan, 64.950,- voor de 518i touring. De Executive uitvoering van de 5-serie sedan is vervangen door de Executive ll-uitvoering. Deze Executive-uitvoering, welke o.a. al metallic lak, electrische ra men, armsteunen voor en mist lampen omvatte, is nu gecom pleteerd met wortelnotehout inleg in het dashboard, instaplijs- ten, Flockveloursstof en een bagagenet in de kofferbak en bij de voetenruimte van de voorpas sagier. Qua exterieur zijn bij de Executive II uitvoering de zij- skirts en de onderste delen van de bumpers in carrosseriekleur Renault koos ervoor de Laguna Baccara te leveren in combinatie met de twee sterkste motoren uit het Laguna-gamma. Het zijn de krachtige 2,0-liter motor van 83 kW (115 pk) en de soepele 3,0- liter V6 van 123 kW (170 pk). De 2,0-liter motor is standaard gekoppeld aan een handgescha- kelde vijfversnellingbak. Maar tegen meerprijs is ook een elek tronische viertraps automaat leverbaar. De V6 is standaard voorzien van deze auto. In Nederland neemt de Laguna in het M2-segment per eind augustus de vijfde plaats in met 6.217 geregistreerde eenheden en een marktaandeel van 7,0%. Dit wordt nadelig beïnvloed door het feit dat de Laguna pas in maart geïntroduceerd is. Nemen wij de periode 1 mei t/m 31 augustus, dan neemt de La guna de derde plaats in, achter de marktleiders Opel Vectra en Ford Mondeo. verbruik tot gevolg hebben. Dat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hydraulische koppeling tussen motor en transmissie, oftewel de koppelomvormer. De nieuwe Daihatsu automaat is, zoals eerder vermeld, echter voorzien van een zogenaamde lock-up koppeling. Deze zorgt ervoor dat, eenmaal op kruis snelheid, de koppelomvormer wordt overbrugd waarmee maar liefst vijf procent brandstof bespaard wordt. De lock-up kan zowel in de derde- als in de vier de versnelling worden ingescha keld. De meerprijs voor deze nieuwe Daihatsu automaat is 3.200,- incl. BTW. kapaciteit zal worden uitgebreid van 100.000 geproduceerde auto's in 1995 tot 150.000 stuks aan het eind van de eeuw. Met deze uitbreiding is een investe ring gemoeid van 60 miljoen pond. De nieuwe Europese pro- duktiefaciliteit voor (geperste) carrosseriepanelen zal daarbij een grote rol spelen. Deze 30 miljoen pond kostende fabriek wordt in Swindon gebouwd en zal begin 1995 operationeel zijn. Al deze investeringen vormen een belangrijk onderdeel van Honda's globale strategie, waar in lokale vestigingen hun zelf standigheid gaan vergroten. Op dit moment bouwt Honda in Swindon de Accord en eind dit jaar start de produktie van de opvolger van de Concerto. Het merk Honda gaat vervolgens Met de introductie van de Daihat su Applause 1995-modellen werd bij de LI- en XI versies tevens de komst van een nieuwe viertraps automatische transmis sie ingeluid. De modernste technieken van deze nieuwe automaat brengen comfort, betrouwbaarheid en gebruiksgemak op een zéér hoog peil. Naast het aanzienlijk verbeterde rijcomfort zorgt deze viertraps automaat, die voorzien is van een 'lock-up' systeem, tevens voor een gunstige invloed op het brandstofverbruik. Auto matische versnellingsbakken hebben immers de naam dat ze een enigszins hoger brandstof- eerder in de auto-industrie toe gepast. Niet alleen met het smaakvolle interieur, maar ook met een gedistingeerd uiterlijk onder scheidt de Laguna Baccara zich nadrukkelijk van zijn soortgeno ten. Profiterend van de even wichtige carrosserievorm, wisten de ontwerpers met enkele detail wijzigingen de auto optisch ver der te vervolmaken. Zo heeft de Laguna Baccara fraai gestyleerde, lichtmetalen wielen, zoals die worden toepast op de Safrane Baccara. Op het kofferdeksel werd een beschaaf de achterspoiler gemonteerd en de flanken zijn voorzien van naamschildjes, die stijlvolle let ters het woord ’Baccara’ vermel den. Het ’maatkostuum’ is standaard afgewerkt in één van de vier leverbare metaalkleuren, te weten opaal, amarant, zwart en groen abysse. Bij de foto: De maat ne men a.u.b.: bij wisseling van bestuurder moeten niet alleen de stoel, de rugleuning en de veilig heidsgordel op juiste hoogte worden gebracht, maar ook de hoofdsteun moet worden afgesteld. ”De beste bescherming wordt bereikt wanneer de bovenkant van de steun ongeveer op ooghoogte zit”, zegt bijvoorbeeld het instruktieboekje van Volkswagen. Het instellen is eenvoudig. De hoofsteun is in het alge meen in- of uitschuifbaar, totdat de juiste positie is bereikt. Vaak is de hoofd steun ook nog kantelbaar. Ze moet goed op het hoofd aansluiten. In veel auto’s is de hoofdsteun echter veel te laag in gesteld, waardoor de be schermende werking niet tot zijn recht komt. baar te maken - in de lengte richting, in schuinte van de rugleuning, zo mogelijk ook in hoogte en helling van het zitgedeelte. Zelfs de veilig heidsgordels in auto’s in de compacte klasse kunnen te genwoordig in hoogte wor den versteld, bijvoorbeeld in de Volkswagen Golf. En van zelfsprekend zijn ook de hoofdsteunen verstelbaar. Terwijl de meeste bestuur ders en passagiers over het algemeen goed overweg kunnen met de stoelinstelling en de gordelhoogte, leidt de hoofdsteun in vele gevallen een onopvallend bestaan. Deze bevindt zich onopge merkt bovenop de rugleuning en vaak op de hele verkeerde plaats. Toch hebben de constructeurs ook veel moei te gedaan om de hoofdsteu nen te optimaliseren. Via 2 stevige stangen kan de hoofdsteun ver worden uitge trokken en vaak is de hoofd steun ook kantelbaar. Daarmee is aan alle voor waarden voor een optimale bescherming voldaan. De gebruikers moeten deze in stelmogelijkheden alleen op de juiste manier gebruiken! Wat doet de hoofdsteun? Na tuurlijk: het hoofd ondersteu nen. Maar minder bij een dutje in de auto, dan in het geval van een ongeluk. Bij voorbeeld bij een aanrijding van achteren door een ande re auto. De eigen auto wordt daarbij sterk versneld naar voren geduwd. De inzitten den worden in hun stoelen gedrukt, .hun hoofd vliegt naar achteren. Dit moet door de hoofdsteun worden opge vangen. Hetzelfde geldt voor een aanrijding aan de voorzij de. De wagen wordt dan plot seling afgeremd. De inzittenden vliegen tengevol ge van de massa-traagheid naar voren - de veiligheids gordel vangt ze op. De pas sagiers worden na de botsing weer teruggedrukt in hun stoelen en weer heeft het hoofd steun nodig. Voor het bieden van optimale on dersteuning is de hoogte van de hoofdsteun beslissend. Is die te laag, dan slingert het hoofd over de steun heen naar achteren. De nek wordt verrekt. Al bij geringe snelhe den kan het gevolg een zoge naamde zweepslag zijn. Bij zware ongevallen dreigen er halswervelbeschadigii igen tot en met dwarslaesie. Door het eenvoudig uittrekken van de hoofdsteun is men beter beschermd tegen deze rampspoed. De juiste hoogte VEILIGHEID Autorijden is per definitie nooit zonder risico; hoge snel heden in een drukke omge ving vol obstakels kunnen altijd voor ongelukken zorgen. Maar de industrie heeft maat regelen getroffen om de auto veiliger te maken. Onder andere door het toepassen van kunststof, ofwel plastic, in de auto. Neem de autoruit. Tegenwoordig zijn autoruiten altijd voorzien van een kunst- stof-tussenlaag. Bij een flinke klap versplintert ze daardoor niet en blijft ze op haar plaats zitten. Dat is een stuk minder gevaarlijk. En door dash boards en hoofdsteunen te maken van veerkrachtig kunststof-materiaal lopen de bestuurder en inzittenden minder kans op letsel. De nieuwe airbag spreekt natuur lijk voor zich zelf. van auto's spectaculair veran derd. Spoilers, veerkrachtige bumpers, fraaie dashboards, hoedenplanken en bekleding in alle denkbare kleuren. Het merendeel van deze produk- ten wordt gemaakt van plas tic. Tegelijkertijd is ook het comfort verbeterd. Geluidsi solatie door middel van kunst- stof-schuim in holtes, stoelen die door kunststoftoepassin- gen prettiger zitten, dat is echt niet alleen voor de beroeps matige autogebruiker een must. In de 518i sedan en touring heeft nu de nieuwe 4-cilinder motor. Een motor die over meer koppel beschikt en bovendien zuiniger en stiller is. De prijs van de 518i blijft gelijk! Dit betekent dus een verbetering van de prijs/waarde- verhouding waardoor de 518i nog een nieuw model ontwikke len dat eveneens in Swindon zal worden gebouwd. Hiermee is een investering van nog eens 240 miljoen pond gemoeid. Daarmee bedraagt de totale investering die Honda in de komende vijf jaar in Europa zal gaan doen zo'n 330 miljoen pond. Al deze veranderingen betekenen eveneens een toena me van de werkgelegenheid, aangezien het aantal werkne mers in Swindon in de komende jaren zal worden opgevoerd van 1.400 naar 2.500. Een gedeelte van de meer te produceren units in Swindon is bestemd voor export naar markten buiten Euro pa, zoals Afrika en het Midden Oosten. Deze gebieden vormen samen met Europa één van de vier regio's van Honda's nieuwe mondiale organisatie. (De ande re zijn Noord- en Zuid-Amerika, Azië/Oceanië en Japan). Het doel van de nieuwe Europese strategie is een verdere verbete ring van de verkoopcoördinatie, produktontwikkeling en inkoop. Verder is overeenkomst bereikt over de vorm waarin Rover en Honda in de toekomst samen zullen gaan werken. In de nieu we overeenkomst zullen bestaande en toekomstige pro- jekten gewoon worden voortge zet. Rover zal wel haar aandeel van 20% in Honda of the UK Manufacturing Ltd' aan Honda terugverkopen. Honda zal op haar beurt het aandeel van 20% in Rover Group Ltd terugverko pen. jaren zo'n 12 van deze kampeer- opleggers verkocht, allemaal met een Amerikaanse auto ervoor. Maar nu de Opel Campo ook met 3.1 turbodiesel lever baar is, hebben wij voor dit type auto gekozen. Daarnaast past de vormgeving van deze ver hoogde Campo wonderwel bij het silhouette van de Shadow Cruiseser. Op de weg is deze Campo ook een verbetering, omdat de wegligging met de gro te oplegger erachter aanzienlijk beter is. En uiteraard biedt de vierwielaandrijving uitkomst in lastige situaties". Vanaf 1 januari 1997 zal de consument eenmalig bij de eerste afgifte van een kentekenbewijs (deel I) ongeveer 170 gulden gaan betalen. Hiermee wordt een lastenverlichting voor de burger gerealiseerd omdat de jaarlijkse kosten voor deel III (22 gulden) komen te verval len. Dit heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw A. Jor- ritsma-Lebbink, voorgesteld aan de Tweede Kamer. Bij het overleg over de nieuwe Wegenverkeerswet (WVW '94) met de Tweede Kamer vorig jaar is besloten dat deel III vanaf 1 januari 1997 niet meer nodig is voor een goede registratie van de gegevens in het kentekenregister. De opbrengsten die uit dit nieuwe tarief ontstaan zijn nodig om de voertuigregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te bekos tigen. Deze dienst geeft in dat verband kentekenbewijzen af, beheert het kentekenregister en verstrekt daaruit informatie aan onder meer andere ministeries. Door de andere wijze van inning zullen de per ceptiekosten met circa 18 miljoen afnemen. RECYCLING Maar ook al gaat een auto langer mee dan vroeger, ooit komt er een dag dat het trou we vervoermiddel het opgeeft. De auto moet naar de sloop. Tegenwoordig houdt de industrie daar al rekening mee bij het ontwerp, onder andere door materialen zoals plastic te kiezen die goed gebruikt kunnen worden voor recycling. Bovendien monteren de fabrikanten de onderdelen zo, dat ze later gemakkelijk zijn te verwijde ren. Een goed voorbeeld daarvan vormen de kunststof- bumpers die met een kliksys- teem zijn bevestigd. Ook andere kunststof auto-onder- delen zoals autostoelen, brandstoftanks en spoilers worden vaak weer gebruikt als grondstof voor dezelfde produkten. En kunststof- accubakken vinden nog wel eens een tweede bestem ming als wielkastbescher- mingsplaat. En weet u wat de hitteschilden in sommige auto's voorheen waren? Oude plastic frisdrankflessen! Toch wel verrassend zo'n tweede kennismaking... De Shadow Cruiser is een uiterst comfortabel en ruim kampeer-onderkomen, onder meer voorzien van een aparte badkamer achterin, een grote leefruimte en 5 slaapplaat sen. En uiteraard met een hoge mate van leefcomfort. De kam- peeroplegger is voorzien van een elektrisch remsysteem. Het trekkend voertuig is een Opel Campo Crew Cab met ver hoogd dak en verlengde laad bak, waardoor volledig wordt vol daan aan de geldende eisen voor de grijs kenteken registra tie. Deze unieke oplossing is mede mogelijk gemaakt door het K /s daarbij echt niet moeilijk te bepalen. "De beste bescher- K, ming wordt bereikt wanneer y de bovenkant van de steun ongeveer op ooghoogte zit", zegt bijvoorbeeld het instruc tieboekje van Volkswagen. Een iets hogere instelling is echter geen bezwaar. Kantel bare hoofdsteunen moeten bovendien zo worden in- 'gesteld, dat ze bijna tegen het hoofd aansluiten. Op de ze manier wordt het hoofd di rect goed opgevangen. Hoofdsteunen zijn een es sentieel kenmerk van de mo derne carrosserieën waarin veel aandacht aan de veilig heid is gegeven. Behalve kreukelzones en veiligheids gordels, meeverende en be klede interieurdelen en soms de airbag, zijn hoofdsteunen de laatste jaren verantwoor delijk voor een afname van het aantal verkeersslachtof fers. Als de hoofdsteunen in alle auto’s goed zouden zijn afgesteld, dan zouden nog veel meer gewonden kunnen worden bespaard. Op de goede manier afstellen - dat betekent, dat bij een wisse ling van bestuurder niet al leen de stoel, de rugleuning en de veiligheidsgordel moe ten worden gecorrigeerd, maar ook de hoofdsteun. Dit vraagt slechts enkele secon den die erg lonend kunnen zijn. Hoofdsteunen horen te genwoordig tot de stan daarduitrusting van vrijwel al le auto’s. Er bestaan echter grote verschillen in bruik baarheid. De hoofdsteun moet ook voor lange mensen ver genoeg kunnen worden uitgetrokken. Hoe steviger de constructie, des te beter. Bij een ongeluk moet deze im mers bestand zijn tegen gro te krachten. Als men regelmatig met een volbezet te auto rijdt, dan zou men ook eens over hoofdsteunen ach terin moeten nadenken. Ook deze hoofdsteunen kunnen veel schade voorkomen. En ze zijn meestal naderhand zonder veel moeite en kosten te installeren. Bij het ontwerpen van de Laguna Baccara legden de ontwerpers een denkbeeldig verband tussen een elegant, nieuw interieur én de traditionele Baccara-stijl. Daarbij werd de klassieke combi natie van leer en hout verder ont wikkeld. De bekleding vormt een harmonieus geheel van warm leer en fraai geweven linnen en straalt een verfijnd, ’haute coutu- re’-achtig karakter uit. De edele, authentieke stof linnen beschikt namelijk over een natuurlijke uit straling; één van de belangrijkste waarden van deze tijd. Coutu riers gebruiken immers niet voor niets linnen steeds vaker voor hun creaties. Linnen werd op deze wijze niet versen en een nieuw filter aanbrengen minder snel nodig is. Hadden Peugeot-dealers tot op heden de mogelijkheid om Leeu wekeur gebruikte auto's aan te bieden, een selectie van goede auto's van alle merken, nu intro duceert Peugeot daarnaast de Sélecté: hét keurmerk bij uitstek voor de jonge gebruikte Peu- geot's. Er is alleen sprake van een Peugeot Sélecté indien de personenauto voldoet aan een aantal eisen. Zo is een Sélecté niet ouder dan drie jaar, terwijl de verkoopprijs ten minste 12.500,- bedraagt. Iedere Sélecté is voorzien van een Nationale Auto Pas en heeft derhalve een gegarandeerde maximale kilometerstand. Deze is voor benzinemodellen 50.000 km en voor dieseluitvoeringen 75.000 km. De auto is gegaran deerd schadevrij, de banden hebben minimaal 50% profiel. Een Peugeot Sélecté heeft tevens een Leeuwekeur/VVN- checklist of ANWB-keuringsrap- port.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 35