Jan Hop Nissan Goes General Motors in ons land voortaan Nissan maakt Primera Autokrant Test van De nieuwe Primera type '95 JAN HOP II Nieuw topmodel van 3-serie: de BMW 328i Opel Nederland Volvo SIPS-bag nu leverbaar de Volkswagen Polo Saab 9000 uitgeroepen tot veiligste auto in Zweden moderner en veiliger Nu bij ons in de showroom GOES/ETTEN-LEUR I De Goese merkendealers e.o.: 33 DE BEVELANDER NISSAN DEALER AZN LEASE 4 WD SPECIALIST Auto Adria, Autobedrijf Akkermans, Autobedrijf Centrum Goes, Auto Dagevos, Autobedrijf van Fraassen, Autobedrijf de Groene, Auto Hendriks Goes, Autobedrijf de Jager, Autobedrijf A.C. de Jonge, Autobedrijf van Oeveren, van Strien Car, Auto v.d. Vliet, PTA Goes, Autobedrijf H.J. Rijk, Garage Sjaak Sonke, Autobedrijf Sorber, Garage van Strien, Autobedrijf Tramper, Garage Gebr. Vermeulen, Autobedrijf Jan Hop, Autobedrijf Zwartepoorte Rij-eigenschappen In de rugleuning Off. Nissan dealer voor Noord-/Zuid-Beveland en Walcheren Industrieterrein Poel III, Dirk Dronkersweg 18, Goes, Tel. 01100-50858 Optimaal beschermd Woensdag 23 november 1994 Wezenlijke verbeteringen Bouwstenen Mechanisch o I «ms I VERVOLG VAN PAG. 31 9 De Saab 9000 is onlangs door de Zweedse verzekeringsmaat schappij Folksam de prestigieu ze titel 'Safe Car 1993-1994' toe gekend. Voor de derde achter eenvolgende maal is na een uit gebreide analyse van ongevals- statistieken vastgesteld dat de 9000 z' n inzittenden veruit de beste bescherming biedt in geval van een aanrijding: de Saab 9000 blijkt liefst 65 procent veili ger te zijn dan de gemiddelde auto. "Vanuit het oogpunt van veiligheid boekt de Saab 9000 opmerkelijke resultaten", aldus professor Claes Tingvall die ver antwoordelijk is voor het jongste onderzoek naar de 'bescher mingsfactor' van de auto's die op de Zweedse wegen betrokken waren bij een ongeval. de auto over een lage tildrem- pel, maar je moet over flink wat tiltechniek beschikken om er b.v. een kist met appels uit te halen zonder dat je er een rugkwaal aan over houdt. Als de achterbank is neergeklapt ontstaat er een zee van ruimte waar een ouderwetse station car jaloers op is. Overigens hoeft de achterbank niet in z'n geheel naar voren, hij kan ook gedeeltelijk worden neerge klapt. Gemakkelijk als je gaat skiën of als je je visuitrusting kwijt wil. Ik memoreerde al dat ik met de auto veel tijdens slecht weer heb gereden. Na een rit door de Zak van Zuid Beveland pleegt de Polo, net als alle andere auto's met een derde of vijfde deur, z'n ach terwerk flink vies te maken. Het openen van de achterdeur kan je met een vinger doen, want de klep gaat verder van zelf open. Maar krijg hem eens dicht zonder vuile handen te krijgen! Daar is over nage dacht en ziet: aan de binnen kant zit een handgreep en met een beetje handigheid heb je na het boodschappen doen nog schone handen. Het testexemplaar was voor zien van een 1,3 liter motor met een vermogen van 40 kW of zoals we nog graag horen: 55 pk. De auto starten bete kent dat er in het vooronder iets begint te suizen. Hij is echt stil, die Polo. Zeker als de radio aanstaat zie je eigenlijk alleen aan de toerenteller dat de motor loopt. Dat zo'n ding er standaard in zit. Nog niet zo heel lang geleden kon je bij bepaalde type auto's niet eens een toerenteller bestellen! Je kunt trouwens dankzij dit in strument heel zuinig rijden: schakel b.v. bij 3000 toeren naar een hogere versnelling, 't Is even wennen, maar het spaart werkelijk brandstof! Tijdens het rijden wordt het De consequenties voor de pres taties en, nog interessanter, voor het verbruik luiden als volgt. Met een gemiddeld verbruik (1/3 mix) van 8.5 liter is een verbetering van 3% gerealiseerd. Bij 90 km/u constant zelfs 6%. De 2.8 liter motor levert praktisch dezelfde prestaties als zijn 2.5 liter voor ganger (142 kW/193 pk). De ver anderingen komen vooral ten goede aan het koppel en het koppelverloop. Het koppel nam 15% toe tot 280 Nm, bij nu al 3.950 t/min. Deze krachtbron leent zich uitstekend voor rustig toeren. Maar als het wordt gevraagd, gaat hij goed van zijn plaats want van 0-100 km/u volbrengt hij in 7,3 seconden en van 80 tot 120 km/u in 7,6 seconden. De top wordt bereikt bij 236 km/u. (alle waarden hebben betrekking op de sedan). De drie modellen 328i kennen per januari '95 een uitgebreidere standaarduitrusting. Zo wordt naast de airbag voor de bestuur der ook een airbag voor de voor passagier standaard. De prijzen zijn: v.a. voor de 328i sedan 86.750,-. niet echt hinderlijk en mis schien valt het ook wel op, omdat het windgeruis tot een minimum is beperkt. Je kunt bij een normale kruissnelheid het landschap zonder teveel stemverheffing met je mede passagiers bespreken. De verlichting op zich laat niets te wensen over, het in strumentarium wordt rustge vend groen verlicht. Met een wieltje kan men de sterkte instellen. Het is aan te bevelen de dashboardverlichting niet op volle sterkte te zetten, want de meters reflecteren dan in de voorruit, zeker op niet-ver- lichte wegen. Volvo heeft voor montage van de airbag in de zij kant van de rugleuning gekozen op basis van uit- Bescherming van de auto wordt - helaas- steeds belangrijker in een maatschappij waarin vanda lisme en diefstal hand over hand toenemen. Als eerste autoprodu- gebreide onderzoeken. Zo is de bescherming van de zij-airbag bij plaatsing in de rugleuning altijd optimaal, onafhankelijk van de positie van de stoel. Door deze goede positionering kan bovendien een relatief kleine airbag worden toegepast. De SIPS- bag is goed beschermd ondergebracht en kan niet ongewenst in werking worden gesteld, bijvoorbeeld door een trap tegen de deur. Een ander groot voor deel van de montage van de zij-airbag in de rug leuning is dat deze oplossing zonder veel aanpas singen in vele modellen kan worden toegepast. De SIPS-bag is als optie leverbaar in alle uitvoeringen van de Volvo 850 en kost 950,-. i De auto heeft een handige, kleine draaicirkel. Je kunt niet meer zeggen dat de moderne auto's overzichtelijk zijn. Ook bij de Polo zie je niet waar de neus ophoudt. Het went alle maal wel, maar ja, zo'n stroomlijn vraagt nu eenmaal offers. De meeste dorst had de Polo in de stad: 1 op 12,3, bij een gemiddelde snelheid van 90 km/u 1 op 17,4 en het vierbaansverbruik lag zo rond de 1 op 14. Overigens rijdt de wagen op normale loodvrije benzine. Nu moet ik erbij zeg gen dat er een ongelooflijke partij wind stond, af en toe windkracht 7 8 en dat het bij tijd en wijle geweldig hoosde. Dat soort weersomstandighe den bevordert het brandstof- gebruik altijd negatief. Het gaf me wel de gelegen heid een aantal zaken te onderzoeken waarvoor een beroepstester 3 weken nodig heeft. Ten eerste de zijwind- gevoeligheid: Ik ben hier in Zeeland geboren en getogen, met auto's grootgebracht en heel veel wind meegemaakt. Ik weet ook nog dat mijn vader vroeger zijn handen vol had om de auto op de weg te hou den. Maar dat je bij een forse wind van de zijkant je stuur even los kunt laten en de auto spanners, airbags en een anti- blokkeer remsysteem (ABS). Nissan hecht veel waarde aan de bescherming van de inzitten den. Daarom is de nieuwe Pri mera voorzien van een uitge breid pakket veiligheidsmaatre gelen. Vanaf januari 1995 wordt een nieuwe 2,8 liter motor geplaatst in de topmodellen van de 3- serie. Zoals BMW betaamt corresponderen de namen van de automobielen met de serie en de motorinhoud. Vandaar de BMW 328i sedan, coupé en cabrio. BMW kende deze aanbieding ook in de tweede helft van de jaren dertig. De BMW roadster 328 zorgde voor opzienbarende successen in de autosport. Met 80 pk en een topsnelheid van 150 km per uur heeft de tweezit- ter van toen slechts weinig gemeen met de nieuwe 328i. "De uiterst solide carrosserie- structuur aan de voorzijde bezit een hoog energieabsorberend vermogen en levert aldus een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de inzittenden bij een frontale botsing. Boven dien is het waarschijnlijk dat ook In de loop van dit jaar is General Motors begonnen met de omzetting van de naamsaanduiding van alle vestigingen en fabrieken op het Europese vasteland in de naam Opel. Als direct gevolg van deze maatregel, die in 18 Europese landen wordt door gevoerd, verandert ook de handelsnaam "General Motors Nederland" in "Opel Nederland", met als officiële ingangsdatum 1 januari 1995. Binnen de Europese organisa tie van General Motors zullen, behalve het hoofdkantoor van GM Europa te Zürich, alleen Vauxhall Motors Limited in Groot-Brittannië en Adam Opel AG in Duitsland hun hui dige benaming behouden. Directe reden van deze ingrij pende omzetting is het stre ven, om het merk Opel inter nationaal te versterken en de berijders van Opel-produkten Daartoe behoren een uiterst soli de carrosserieconstructie met kreukelzones vóór en achter en beschermingsbalken in de vier portieren. Alle versies zijn voor zien van een gordelvastzet- inrichting. Deze 'Adjustable Loc king Retractor' en 'Emergency Locking Retractor' (ALR en ELR) zorgen er voor dat de eventueel mee te nemen objecten (kinder- stoeltjes en pakjes!) stevig kun nen worden vastgezet. Een bestuurdersairbag is standaard vanaf de SLX-specificatie, maar kunnen op alle Primera's gele verd worden. SE en GT beschik ken standaard over twee airbags en gordelspanners. doen de leden van ons veilig heidsteam van tijd tot tijd prak tijkervaring op door mee te rijden met ambulances die worden opgeroepen na een verkeerson geval. Hierdoor beschikken we over uiterst waardevolle kennis over ongevallen waarbij auto- inzittenden letsel oplopen." "De kennis van de vervorming van de carrosseriestructuur combineren we met de gegevens over het opgelopen letsel. En dat is uiter aard van groot belang bij de ont wikkeling van een zo veilig mogelijke auto", voegt Nilsson toe. "Óp deze wijze beschikken we over meer praktische know how." Dergelijke waardevolle informatie biedt de Saab-ingeni- eurs de mogelijkheid al vroeg in de ontwikkelingsfase van een nieuwe auto realistische beslis singen te nemen als het gaat om een optimale bescherming van de inzittenden. Het gaat er niet alleen om dat de auto aan de wettelijke eisen kan voldoen. Het is minstens zo belangrijk dat de auto óók in de dagelijkse praktijk maximale bescherming biedt. Je kunt b.v. de kleinste 1000 cc motor combineren met het meest luxe interieur of de zwaarste motor (1.6) met ABS en een glazen dak. Er zullen dus maar weinig identieke Polo's rondrijden! Of je nu een standaarduitvoering of een duurdere versie kiest, zo maar meenemen is uitgesloten, want alle auto's zijn voorzien van een elektronische start blokkering: de contactsleutel onderbreekt de hoofdstroom en blokkeert de brandstoftoe- voer. J zijn weg blijft vervolgen had ik nog niet meegemaakt. Ten tweede de klimaatbeheersing: hoeveel collega-chauffeurs zie je niet tijdens nat weer aan hun ruiten poetsen? Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het wel aan besla gen ruiten en nog meer aan medepassagiers die dat wel even zelf oplossen. Een moderne auto moet over een systeem beschikken, met welk je binnen niet al te lange tijd je ruiten weer schoon hebt. Je moet wel het instructieboekje goed lezen! Ergerlijk was bij de Polo, dat ik de beide linker- zijruiten wel, maar de beide ruiten rechts niet goed schoon geblazen kreeg, ook niet bij een langere rit in de regen. Over regen gesproken: de rui tenwissers van de Polo beslaan zo'n groot deel van de voorruit dat je moet zoeken naar de niet geveegde stukjes. Ook de achterruitenwisser vol doet aan de eisen. Voor alle drie de ruitenwissers geldt dat ze zich niets aantrokken van het stormgeweld. Ze bleven op hun plaats. De wagen is voorzien van twee buitenspiegels die je van binnenuit kunt verstellen; nog zo'n standaard die tot voor kort was voorbehouden aan de duurdere auto's. Het rijgedrag is wat je een moderne kleine auto mag verwachten: wat je er ook mee uithaalt, hij blijft beheersbaar en lichtvoetig. Voor zijn klasse is de Volks wagen comfortabel. Natuurlijk filtert de vering alle putten en dwarsnaden niet zo als bij gro tere auto's, dat kan ook niet, al waan je je in de Polo af en toe in een klasse hoger. Tot 80 km/u trekt de Polo als een lier: hij heeft er een slordi ge elf seconden voor nodig. De honderd halen is wat moei lijken zo'n 17 seconden en dan gaat de motor ook mee praten. Dat doet ook boven de 3500 toeren en dat is zo rond de 120 km/u in z'n vijf. Het is "Zou je hem wel terugbren gen?", zei mijn vrouw nadat ze mij een groot deel van de testritten met stopwatch, rekenmachine en wijze raad had bijgestaan. "Als ik zo'n auto zou hebben, fietste ik niet veel meer..." Ik wil geen ruzie cent monteert Nissan af fabriek een driepunts startonderbreker in alle versies van de nieuwe Pri mera. Het in de carrosseriestruc tuur geïntegreerde systeem bestaat uit een aantal afzonder lijke gemonteerde componenten, waardoor het voor een aspirant- dief nagenoeg onmogelijk is de werking ervan te verstoren. De elektronische startonderbreker, die specifiek voor de Europese markt door het Nissan European Technology Centre (NETC) in Cranfield, Engeland werd ont wikkeld, blokkeert de ontsteking, de krukassensor en de brand- stoftoevoer. De nieuwe Nissan Primera, die leverbaar is in niet minder dan negentien vier- en vijfdeurs uit voeringen, plus nog eens zes (ongewijzigde) Station Wagons, is vanaf 21 november leverbaar. Elke Nissan Primera biedt nu nog meer waar voor z'n geld. De 'L'- en 'LX'-versies van sedan en hatchback behouden zelfs hun toch al scherpe prijs, ondanks hun sterk opgewaardeerde uit rusting, waartoe onder meer het unieke beveiligingssysteem behoort. Voor de overige vier- en vijfdeur modellen geldt slechts een zeer geringe prijsverhoging. Nissan-dealer voor onze regio is Hoewel de Saab 9000 ook al de hoogste plaats bereikte in de twee voorgaande Folksam-stu- dies in 1990 en 1992, besloot de Zweedse autoproducent niet op z' n lauweren te gaan rusten. Verdere verbeteringen op het gebied van passieve veiligheid werden voor de modeljaren 1991 en 1992 doorgevoerd. "Saab beschikt thans over gegevens van meer dan 4.500 ernstige ongevallen ten behoeve van en uitgebreide analyse." "Voorts De basisuitvoering van de Volkswagen Polo kost 23.895,-. Nu kun je elke auto duurder maken door middel van allerlei opties. Nadeel is vaak wel, dat de ene optie gekoppeld is aan een andere. Ik kan me voorstellen dat je een stuurbekrachtiging wilt hebben, maar absoluut geen elektrisch bediende zijruiten. Jammer, maar dat hoort er nu eenmaal bij het comfort-pak- ket. Volkswagen heeft het over de bouwstenen. Er zijn techniek-, kleur- en interieur- bouwstenen en er zijn bouw stenen voor meer-uitvoerin- gen. een duidelijkere band te geven met hun merk. Binnen de organisatie van GM is dit eigenlijk niet nieuws. Ook in Amerika werken de diverse autodivisies sinds jaar en dag onder hun eigen merknaam, zonder nadrukkelijk verband met General Motors. In ons land zal de officiële benaming "Opel Nederland" vanaf 1 januari aanstaande een feit zijn. Behalve de handelsnaam verandert er voor de Opel- importeur, het personeel en de aard van de activiteiten eigenlijk niets. Uiteraard dient wel het General Motors merk- beeld op tal van plaatsen te worden vervangen door het Opel-logo met de bekende bliksemschicht. Het meest in het oog lopende voorbeeld hiervan is de geheel nieuwe 3,5 meter hoge Opel-aandui- ding in witte belichting op het dak van het importeurspand. De SIPS-bag werkt volledig mechanisch en wordt in werking gesteld als er een kracht van 1.000 Newton of meer optreedt, in combinatie met een versnelling van 1,5 tot 2 meter, hetgeen gelijk staat aan een zijdelingse botsing die zo krachtig is dat vervorming van het portier kan optreden. De ener gie van de schok wordt via de verschillende ele menten van het SIPS-systeem doorgegeven aan de sensor van de SIPS-bag, die in de zijkant van de stoel is aangebracht. Dan wordt de airbag met een inhoud van 12 liter opgeblazen door twee gas generatoren die worden geactiveerd door een pyrotechnische lading. Het volledig opblazen van de SIPS-bag duurt 4 tot 6 milliseconden, zodat de totale tijd tussen het contact door de zijdelingse botsing en een in werking getreden zij-airbag nooit meer dan 12 duizendste van een seconde bedraagt. Opnieuw presenteert Volvo in de 850-serie een wereldprimeur: de zij-airbag. Deze veiligheidsvoor ziening is een aanvulling op het Side Impact Pro tection System (SIPS), het uitgebreide bescher mingssysteem tegen zijwaartse aanrijdingen dat Volvo bij de presentatie van de Volvo 850 in 1991 als primeur introduceerde. Volvo is de eerste auto fabrikant die het systeem van de airbag ook bij zij waartse aanrijdingen in een serieprodukt kan leve ren. De SIPS-bag, zoals het systeem heet, is gemonteerd in de zijkant van de rugleuning van beide voorstoelen en wordt razendsnel opgeblazen als zich een zijdelingse botsing voordoet. Zo wordt voorkomen dat het bovenlijf van de bestuurder of de passagier wordt geraakt door de deur, waarmee tevens de kans op verwondingen aan het hoofd wordt beperkt. kwaliteitsgevoel, dat ik toch al had, versterkt. In de stad flitst de Polo door het verkeer. De 1.3 uitvoering is een ware stoplichtsprinter. Ik kreeg voortdurend de neiging hem overal tussen te prikken. Het pookje gaat als een mes door de boter. Het lijkt erop alsof de auto uit zichzelf een aantal zaken voor je doet. Het gaat bijna moeiteloos. Dat wordt iets anders bij het parkeren. Niet dat je aan het stuur moet gaan sjorren, maar met name mijn vrouw miste de stuurbe krachtiging in dit soort situ aties. En laat nu de stuurbe krachtiging een van de opties zijn... de grote interieurruimte van de auto daarbij een grote rol speelt. De Saab 9000 scoort ook op andere veiligheidsfronten, bij voorbeeld bij zijdelingse botsin gen, aanrijdingen aan de achter zijde en bij een koprol. Om aan de top van de Folksam-ranglijst te komen, zijn heel wat kwalitei ten vereist. Een auto moet in alle opzichten maximaal presteren. In dat opzicht heeft de Saab 9000 laten zien wat hij waard is." De in Groot- Brittannië (Sunderland) gebouwde Nis san Primera ondergaat voor het modeljaar 1995 tal van wijzigingen. De nieuwe reeks onderscheidt zich van de bestaande vier en vijfdeurs uit voeringen door uiterlijke èn innerlijke wijzi gingen, gemo dificeerde mo toren, extra vei ligheidsvoor zieningen en voor deze klas se extreem uit gebreide dief stalbeveiliging. De Nissan Pri mera mag met recht een succes model genoemd worden. In de vier jaar dat.de auto nu in Europa verkrijgbaar is, zijn er zo'n half miljoen exemplaren van -ver kocht. Alle kwaliteiten die het model zo populair hebben gemaakt, zijn uiteraard behou den gebleven in de vernieuwde Primera. Om ervoor te zorgen dat dit Nissan model tot de top in de middenklasse kan blijven worden gerekend, is de specifi catie van de vierdeurs sedan en de vijfdeurs hatchback grondig herzien. De Nissan dealer beschikt daarmee over een nóg concurrerender produkt en de consument krijgt opnieuw méér waar voor zijn -of haar- geld. De nieuwe Nissan Primera behoudt dus z'n talrijke, goede eigen schappen. Geprolongeerd en waar nodig verfijnd zijn onder meer de soepele 16-kleps benzi nemotoren en de efficiënte die- selkrachtbron. Evenals de prettig schakelende transmissies en gemodificeerde multi-link wielop hanging. De Primera 1995-reeks is tevens uiterst veilig. Afhanke lijk van de gekozen uitvoering voorziet de standaard-specifica- tie van de nieuwe Primera vier en vijfdeurs reeks ook in gordel- Maar beide zijn typisch BMW: sportief en dynamisch. Met het doel het verbruik en de emissie verder te optimaliseren en een nog soepelere vermo- gensontwikkeling te bewerkstelli gen, werd de inhoud van de beproefde zescilinder vierklep- penmotor van 2.494 naar 2.793 m3 vergroot. Het in aluminium uitgevoerde motorblok zorgt voor een wezen lijke gewichtsbesparing tot 31.5 kg. Bovendien werden zowel de inlaat- als de uitlaatkromme doorontwikkeld en de klep- en nokkenasaandrijving lichter geconstrueerd. de zonneklep van de bestuur der een spiegeltje achter een sjiek klepje aantrof... een feno meen dat ik tot nu toe uitslui tend tegen kwam in de duur dere klasse. Waarom zou alleen de passagier recht heb ben op zo'n eigen spiegeltje? Aan het stuur binnen handbe reik de handels voor de ruiten wissers voor en achter, de richtingaanwijzer met de groot-licht-schakelaar. De knop voor het licht verhuisde naar het dashboard. Je kunt me daar toch een hoop dingen kwijt in die Polo: een fors dashboardkastje met links, rechts en in het midden twee open kastjes voor je zonnebril etc. Voorts aan beide zijden flinke portiervakken en als je goed kijkt aan de zijden van de stoelen ook nog opbergmoge- lijkheden. Onder het rijden kun je daar overigens niet meer bij, dus daarin geen zaken die je onverhoeds nodig hebt. Al met al doet alles zeer solide aan. Een uitzondering daarop is het lampje van de binnenverlich- ting. Lampje en schakelaar zijn één geheel. Bij bediening ervan krijg je een week gevoel in je vingers, doordat de omgeving een beetje meebe weegt. Terug naar de ruimte in de nieuwe Polo: in het vorige type zat je zo dicht naast je partner dat je bij het schakelen naar de derde of vijfde ver snelling even haar knie mee nam. Jammer, die tijd is dus over. Je zult andere toenade- ringsmethoden moeten vin den. De testauto was een 5-deurs uitvoering met een interieurop- tie (daarover later meer). De achterportieren (we spreken nooit van deuren!) gaan ver genoeg open om gemakkelijk in te stappen. De voorstoelen moeten daarbij niet te ver naar achter staan, want al is de Polo ruim, het is en blijft een telg uit de kleine klasse. Hoofdruimte is er echter genoeg, zelfs voor wat grotere personen. De derde of in dit geval de vijf de deur (dit is geen portier...) geeft toegang tot de koffer ruimte die vooral opvalt door z'n diepte. Weliswaar beschikt VE9963 3 ifcyE9963

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 33