Citroën Allure-serie Nieuwe BMW 3 Touring vanaf volgend voorjaar Colofon Bij de merken- dealer zH u beter! Speciale gascilin- derkop voor de Peugeot 405 I Opel Tigra in februari in N'land leverbaar chic en sportief Fi’WS? I Intekenlijst voor snelle beslissers 1 SS"Jk-r' Jani met de” driedï?lrde versie in jerkant 2r?aarde Zt"tv°erinn ^e//a'£nZ' 5 ta* Woensdag 23 november 1994 31 DE BEVELANDER 6e Jaargang no. 4 ver- T Oye2"'egeliikenis testen Waar 'k m- Waren £P'aar 2akPalrode aan mOeStensen di^ keerde, 5Ufo'sS^ ^Vo^datikad ik r- ook">alte1Sm»o 'n,erieur 'et dea eZd2geru//de g slaateitje Ze hobb?e'd ea ^rati- AiiZ'^- 2? de 7 j KRANT hebbt Uitgave in samenwerking met de merkendealers in Goes e.o. j deurgrepen in kleur carrosserie - zonwerend glas - breedstralers in bumper geïnte greerd - toerenteller - sportieve wieldoppen Prijzen (incl. BTW): ƒ29.850,- voor de 3-deurs en 30.950,- voor de 5-deurs uitvoering. Citroen Xantia Allure met 1761 cm3 injectiemotor: - antistartcode - in kleur gespoten buitenspie gels - mattenset met bies, afgestemd op carrosseriekleur Prijs (incl. BTW): 44.110,-. Redactie: P. de Jonge J. Smits H. Meijer Bij de foto's: De AX-allure en de ZX. Advertenties: De Bevelander Postbus 5, 4460 AA Goes Voorstad 24, 4461 KN Goes 01100-141110 3-serie touring komt direct vanaf de introductie met diverse motorvarianten op de markt: als 318tds met 66 kW/90 pk, als 320i met 110 kW/150 pk, als 325 tds met 105 kW/143 pk en als 328i met 142 kW/193 pk. Dus of Peugeot Talbot Nederland N.V. heeft al sinds geruime tijd de gasinstallaties van de firma's AG en Vialle gehomologeerd voor montage in alle nieuw verkochte Peugeot modellen. Voor de Peugeot 405 1.6 en 1.8 wordt nu bovendien door Peugeot een speciale gascilinderkop gele verd, om het stellen van de klepspeling zoveel mogelijk te voorkomen, dit zonder meerkosten voor de afnemer. De gasinstallaties die besteld en gemonteerd kunnen worden via de officiële Peugeot-dealer, kunnen nu ook centraal door Vandecasteele in Oosterhout vóór aflevering van de nieuwe auto ingebouwd worden. De installateur heeft de goedkeuring van Peugeot Talbot Nederland N.V. Een 3-jarige garantie (of 100.000 km) wordt door AG en Vialle op de installatie gege ven indien deze gemonteerd is door een officiële Peugeot-dealer of door Vandecasteele. De Peuigeot- garantie op de motor (1 jaar met onbeperkt aantal kilo meters) blijft gelden indien zowel de gasinstallatie als het montagebedrijf haar goedkeuring heeft gekregen. de koper nu qua motori- sering economisch georiënteerd is of meer gericht is op snelheid, de nieuwe BMW 3-serie touring biedt het. Citoën borduursel voorzien. Deze speciale uitvoeringen zijn extra aantrekkelijk vanwege de scherpe prijzen, waarin even eens de volgende specificaties ijn begrepen: Citroën AX All met 1124 cm3 injectiemotor: - bumpers in carrosseriekleur gespoten - zonwerend glas - dashboardkastje - flankbescherming met chromen bies. Prijzen (incl. BTW): ƒ21.850,- voor de 3-deurs en 22.800,- voor de 5-deurs uitvoering. Citroen ZX Allure met 1360 cm3 injectiemotor: - bumpers, buitenspiegels en Deze autokrant is een bijlage van weekblad De Bevelander te Goes en verschijnt in principe één maal per maand. BMW creërde met de 3-serie touring in 1987 een 'niche' markt op zich. Deze auto is een klassieke BMW in spé die vele liefhebbers kent. De lang verwachte foto's van zijn opvol ger zijn nu open baar. In de vroe ge zomer van 1995 wordt de nieuwe 3-serie touring geïntro duceerd. Het nieuwe design is compromisloos van de 3-serie sedan afgeleid. Pas vanaf de B-stijl begint het speciale touring model zijn vorm te krijgen. In bijna elk opzicht krijgt de nieuwe touring meer, deels aanzienlijk meer, ruimte dan zijn voorganger. De nieuwe Citroën markeert het najaar met drie speciale series, die een sportieve uitstraling met een chic uiterlijk combineren: de AX Allure, de ZX Allure en de Xantia Allure. Het zijn stuk voor stuk aantrekkelijke uitvoeringen die opvallen door de zeer complete uitrusting. De AX en ZX zijn her kenbaar aan de "Allure" badge en striping, de Xantia aan de "Allure" badge. Ze zijn alle drie uitgerust met een 3-spaaks sportstuur. Bij de car- rosseriekleuren bestaat de keuze uit drie verschillende metallic/parelmoer lakken. Eveneens specifiek voor de "Allure" serie is de velours bekle ding, op de rugleuning van een De Opel Tigra leefde onlangs zijn wereldde- buut op de autotentoon stelling van Parijs. Vanaf begin februari volgend jaar zal deze flitsen de en tegelijk uiterst veilige en praktische 2+2 coupé ook in Nederland worden gele verd. Omdat ook het bijbe horende prijs kaartje (vanaf 34.950,-) zeer aantrekkelijk mag worden genoemd, ver wacht Opel een flinke belang stelling voor de Tigra. Daarom kan de auto vanaf heden door worden besteld. Met andere het eerst Tigra rijdt. De nieuwe voortekening bij de Opel dealer woorden: wie het eerst komt, die Opel Tigra is een auto die letter- gebruj. 1 de to kleme af?’ maar het 2,Wat for- smn^'pe: in \°l9eds hefefean Strien. Aut°bedtybeuvrde lijk en figuurlijk gezien mag wor den. Uiteraard valt hij het meest op door zijn flitsende design: iedereen is het er over eens, dat de Opel ontwerpers met deze compacte coupé een grootse prestatie hebben geleverd. Wel goed kijkt, merkt echter al snel dat de aantrekkingskracht van de Tigra veel verder gaat dan het uiterlijk alleen. Zo kunnen de beide zestienklep- penmotoren bogen op zowel ste vige prestaties als een laag brandstofverbruik en schone uit laatgassen. De wagen is door een reeks van slimmigheden verbluffend praktisch in het dagelijks gebruik en de stan daarduitrusting is ook in de een voudigste versie zeer omvang rijk. Bovendien levert de Tigra een topprestatie op het gebied van veiligheid, met onder meer een standaard airbag in alle ver sies. Aangezien Opel in 1995 niet meer dan 50.000 Tigra's zal produceren en de belangstel ling vanuit heel Europa nu reeds overweldigend kan wor den genoemd, heeft de Nederlandse importeur besloten om vanaf heden bij alle dealers een intekenlijst te openen. Degene die nu een Tigra bestelt, krijgt deze met ingang van februari 1995 dus op volgorde van intekening geleverd. Genoemde regeling is uitsluitend van toepas sing op de modellen die het eerst beschik baar komen. Dat zijn de Tigra 1.4i- 16V met het zoge heten 'Optie Pack' en de Tigra 1.6i- 16V, die behalve ABS en twee air bags reeds stan daard over het Optic Pack beschikt. De Tigra 1.4i- 16V in regulie re uitvoering en de versie met automa- i tische ver snellings bak worden later in het voorjaar van 1995 leverbaar en vallen buiten de inte ken lijst. het Vorken js dzakalijke kl^'en datln^ Ver~ ieir>e rr)enc,Z°n dinn v°or- ve^PAQ 33 1 °e deur. f Crri kon^ea voig*aa kleine Htj iit Wik de r h^k la9er „IJn deus 9r°of en stW fece". E^agen ^en„^ diè aP9aande m een baPpy alet’ mede hn 'n de 2. sterke Weliswaar etalen w2iln benen latanw ae een Z'en-Datd Dq/ zOu ba”denJ2 ^^e- 'doesf iX^fen P haa!de h n°9 een de aaar2 Whot^t 2natuud'ik aan de d°‘s’ bet*e een MaauffeZvoyWZedaad da eczX?°es- Dat?Jaar) is n f ber'J- I 1 ^omer °°n van de d Zelf even a ”astrajan f9so d°minee no aan 't meer a, n9 GOe^er ,r> het £'Jn ouderPPen een rPufo's dan ^ar>tdnl Sf°e't/e L.ars ik ^orrZP- Zen" maardnS Wat d^beerdZn9e terun</lZnrT1aal /usta/oos an'9e rnam2atuur h22e '^esï ^as 'ot e2Zn 'doe^^letn^ haat^ s 9ebteVear

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 31