DRANK Bevelander! SPORT in ’t kort CULTUUR KORT Waterpolo-ers Ganze 2 gesponsord door Franse V Woensdag 23 november 1994 DE BEVELANDER 27 Intocht in maakt meer kapot dan je lief is. Vocaal en harp Open huis Bonte Koe Vogeltentoonstelling en rommelmarkt in Rilland v.v. Kruiningen s.v. Heinkenszand Basketbalvereniging Volharding zoekt jeugdleden v.v. Goes v.v. Hans. Boys Luctor '88 Verschieting Ravenstein v.v. Arendskerke SSV'65 Sinterklaas in Wolphaartsdijk COC-Midden Zeeland Fancy Fair Kapasi s.v. Robur K.V. Togo Bijzondere dienst "Maranatha-kerk" Decembermarkt Kursus Mantelzorg k.v. Tjoba V.V. Kloetinge Rozenkruisers Orgelconcert v.v. Yerseke Historische kalender van Goes St. Nicolaastocht Vrolijke Tippelaars v.v."De Patrijzen Competities in De Zwake Israël-middag P.C.O.B. v.v. Wemeldinge Kerstmarkt Genealogie Herinneringsplaquette Carnegie Heidenfonds Sint in De Pit Speculaasactie Intocht St. Nicolaas te 's-Heerenhoek v.v. Bevelanders PABO-Middelburg houdt voor lichtingsavond Politieke middag r'\ ft a.s. i Op vrijdag 25 november, aan vang 20.15 uur, concerteert op uitnodiging van de orgelcommis sie het Vocaal Ensemble "Musi- ca Cordis" o.l.v. Rinus Verhage met medewerking van Lenie de Meij - harp - in de Grote of Nieu we Kerk te Zierikzee. De toe gangsprijs is 7,50 voor volwas senen en 5,- voor scholieren en 65-plussers. Op zondag 27 november organi seren de gezamenlijke kerken van Goes en het Leger des Heils weer een gezellige open huis- middag. Omdat kerst nadert, wordt er deze middag onder lei ding van mw. R. v.d. Berge kerst- kreativiteit georganiseerd. Ieder een die behoefte heeft aan een gesprek, of gewoon een kopje koffie of thee komt drinken, is van harte welkom. Ds. Kakes is tot ongeveer 12 u. Kosten 3,50. Limonade is gratis. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 november organiseert vogelver eniging Zanglust uit Rilland-Bath haar jaarlijkse vogeltentoonstel- Zaterdag een topper: Kruinin- gen-Dauwendaele. In de eerste periode was het verschil tussen beide ploegen slechts één doel punt, wel in Kruinings voordeel. Als dat resultaat zaterdag ook zo is, zul je in Kruiningen niemand komen klagen. 14.30 uur: Kruin ingen 1 - Dauwendaele 1; 14.30 uur: Heinkenszand 2 - Kruinin gen 2; 14.30 uur: Kruiningen 3 - Apollo 2; 14.30 uur: Yerseke 4 - Kruiningen 4; 14.30 uur: Hein kenszand 4 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruiningen 6 - Dauwendaele 5; 11.15 uur: Kruiningen B1 - 's- H. Arendskerke B1; 10.00 uur: Wemeldinge C1 - Kruiningen C1 10.00 uur: Kruiningen D1 - Hans. Boys D1; 10.00 uur: Kloetinge E1 - Robur E1; 10.00 uur: Kloe tinge E4 - Kruiningen E2; 10.00 uur: Kapelle F - Kruiningen F. Programma 26 november: 14.30 uur: DFS 1 - H'zand 1.14.30 uur: H'zand 2 - Kruiningen 2. 14.30 uur: Nieuwland 2 - H'zand 3. 14.30 uur: H'zand 4 - Kruiningen 5. 12.45 uur: H'zand 5 - Nieuw- dorp 3. 12.45 uur: Middelburg 5 - H'zand 6. H'zand A1 vrij. 12.45 uur: Patrijzen B1 - H'zand B1. 10.00 uur: Arendskerke C1 - H'zand C1. 10.00 uur: Luctor D1 - H'zand D1. 10.00 uur: H'zand D2 - Kapelle D2. 10.00 uur: H'zand E1 - Waarde E1. 10.00 uur: Kapelle E2 - H'zand E2. 10.00 uur: H'zand F - Arendsker ke F. Is basketbal misschien iets voor jou? Dan zou je eens een trai ning bij Volharding mee moeten maken. Je kunt je dan meten met jongens en meisjes die het spel al wat langer spelen. Momenteel is er nog voldoende ruimte in de jeugdteams in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De trainingen vinden plaats in Sportpunt Zeeland te Goes op woensdagavond vanaf 19.00 uur en de wedstrijden wor den op vrijdagavond gespeeld. Heb je interesse of wil je meer informatie, bel dan gerust met Anja Allemekinders, tel. 01106- 3798, of kom tijdens de trainings- uren langs voor een kennisma king en neem gerust een vriend of vriendin mee. Programma zaterdag 26 novem ber: Goes A1 - Kloetinge A1 14.30 uur; Goes C1 - Vlissingen C1 11.15 uur; Goes C2 - Dau wendaele C3 11.15 uur; Goes D1 - Kapelle D1 10.00 uur; Dau wendaele E1 - Goes E1 10.00 uur;Waarde F - Goes F 10.00 uur. Programma VV Goes zon dag 27 november: OJC 1 - Goes 1 14.30 uur; MOC17 2 - Goes 2 12.00 uur; Goes 3 - Zeelandia 3 12.30 uur; Jong Ambon 3 - Goes 4 10.30 uur; Goes 5 - Lew. Boys 3 10.30 uur. Programma komend weekend: Jeugd: 26 november: H. Boys A1 - Walcheren A2 11.15 uur; Robur D1 - H. Boys D1 10.00 uur; H. Boys E1 - S.S.V. E1 10.00 uur; S.S.V. F - H. Boys F 10.00 uur. Senioren 27 novem ber: Volharding 1 - H. Boys 1 14.30 uur; H. Boys 2 - Volharding 3 14.30 uur; H. Boys 3 - Zeelan dia 6 12.30 uur. Na het behalen van de eerste periodetitel moet Luctor '88 uit Heinkenszand komende zondag aantreden tegen Koewacht. Voor eigen publiek zal Luctor zeker alles in het werk stellen om de twee punten binnen te slepen. Voor beide geldt handhaven in de top van de vierde klasse. Zondag 27 november: Luctor '88 - Koewacht 1: 14.30 uur; Honte- nisse 2 - Luctor '88 2: 12.30 uur; Volharding 2 - Luctor '88 3:12.30 uur; Vlissingen 4 - Luctor '88 4: 10.30 uur; Luctor '88 5 - Zonne- maire 110.30 uur. en de prestaties op een hoog niveau. Juist daarom heeft hij voor het tweede team van de Ganze gekozen. Schutterij Ravenstein uit Kloetin ge organiseerde zaterdag 19 november een schieting op de liggende wip. Uit een groot aan tal schutters kwamen de navol gende winnaars. Wip 1:1e Hoofdvogel: Jobien de Jonge, A.D.L.M.; 2e Hoofdvogel: N. Schipper, St. Andries; 1e Zij- vogel: J. Doene, Victoria; 2e Zij- vogel: J. Lansen, Ravenstein; 3e Zijvogel: L. v. Dijke, St. Sebasti- aan; 4e Zijvogel: J. Repkes, Vic toria; 1e Kal: J. Doene, Victoria; 2e Kal: N. Schipper, St. Andries; 3e Kal: N. Schipper, St. Andries; 4e Kal: C. Pieters, Ravenstein. Vliegende Vogel: 1e F. Clarijs, A.D.L.M.; 2e P. Meeuwse, St. Sebastiaan. Wip 2: 1e Hoofdvogel: J. de Bruin, St. Andries; 2e Hoofdvo gel: J. Lansen, Ravenstein; 1e Zijvogel: J. Repkes, Victoria; 2e Zijvogel: J. de Bruin, St. Andries; 3e Zijvogel: J. de Bruin, St. Andries; 4e Zijvogel: J. de Bruin, St. Andries; 1e Kal: T. v.d. Maale, Ravenstein; 2e Kal: T. v.d. Maale, Ravenstein; 3e Kal: J. Repkes, Victoria. Schutterij Ravenstein stelt voor de volgende schieting op de lig gende wip op 28 januari als extra prijs een stereotoren ter beschik king. ringen en vlakverdeling, zodat een eenvoudige tekst tot een zelfstandig kunstwerk kan uit groeien. De kursus kost 95,-. In overleg met de docent kan een calligrafeerset worden aange schaft. Inl. 01100-31170. Programma 26 november 2e klas A: Een thuiswedstrijd voor Arends kerke I en wel tegen Roda Boys uit Aalst (Gld.). Tevens zijn we met deze wedstrijd, op de helft van de competitie. Hopelijk kun nen we de punten thuis houden en zo een beetje afstand bewa ren van de degradatiezone. Aan vang 14.30 uur op sportpark 's- Heer Arendskerke. Res. 1e klas: 's-Heer Arendserke 2 - GPC 2: 12.45 uur; SSV'65 2 - 's-Heer Arenskerke 3: 14.30 uur; Middelburg 4 - 's-Heer Arends kerke 4: 14.30 uur; Kruiningen B1 - 's-Heer Arendskerke B1: 11.15 uur. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE24 NOVEMBER T/M 1 DECEMBER 1994 MUZIEK - FILM - TONEEL - THEATER 26/27 Nov.: Prins van Oranje, 20.00 uur/14.30 uur: 'Geen tijd... alle tijd', voorstelling stichting Dansz. 26 November: Ambachtscentrum, 14.30 uur: 'Wat 'n schat', voorstel ling door poppentheater 'Sim Bolus' uit Goes. 29 November: Grote Kerk, 13.30-14.3Ö uur: Carillonbespeling door stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga. 30 November: Bibliotheek, 14.00-14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. EXPOSITIES Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 0192-1242). November: Lunchcafé: Diverse technieken van Ruud Tetteroo (info: 01100-28795). T/m 27 nov.: Bibliotheek: "Zeeuwen kieken 'tZuiden", tentoonstelling van het COS (info: 01100-13620). T/m 19 dec.: Galerie Beken es': Olieverven en aquarellen van Jannie de Witte-De Regt (info: 01192-2489). T/m 29 dec.: Galerie 'Mi Parti': 'Dressing Domestic Dreams', meubel- objecten in combinatie met verlichting en woningstoffering; extra: 'Boxes Beyond Beauty', dozen en kisten in speciale vorm (info: 01100-31819). T/m 31 dec.: Centrum 'de Pijlers': Schilderijen van Jacky Hoogerhei- de (info: 01100-27104). T/m 7 jan. 1995: Bibliotheek: 'Reizen', kunstboeken uit de collectie van Johan Deumens (info: 01100-13620). T/m 14 jan. 1995: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: "Meneer, dat mag u niet fotograferen", foto's uit de Tweede Wereldoorlog door Charles Breyer (info: 01100-28883). T/m 27 jan. 1995: Stadskantoor: Expositie leden stichting Goese Kunstmarkt (info: 01100-49740). res aanwezig. Ook met hem is uiteraard een gesprek mogelijk. De Bonte Koe, op de Beesten markt in Goes, is open vanaf 14.00 uur en de middag duurt tot 16.30 uur. Vervoer nodig: tel. 01100 - 50405 of 01100 -12841 Voor informatie: secr. 01100 - 33904. Voetbalprogramma zaterdag 26 november: De altijd lastige uit wedstrijd naar Zaamslag 1 op deze zaterdag is weer belangrijk voor ons eerste team. Het ver schil is altijd klein. Aanvang 14.30 uur. SSV 2 speelt thuis tegen 's-H. Arendskerke 3 om 14.30 uur. SSV 3 - Duiveland 3 12.45 uur. SSV 4 vrij of ingelaste wedstrijd. Kloetinge 7 - SSV 5 12.45 uur. Programma jeugd SSV'65: Jong Ambon A1 - SSV A1 12.45 uur; Yerseke B1 - SSV B1 11.15 uur; SSV C1 - Borselle C1 11.15 uur; Dauwendaele D1- SSV D1 10.00 uur; WIK D2 - SSV D2 10.00 uur; Hansw. Boys E1 - SSV E1 10.00 uur; SSV F- Hansw. Boys F 10.00 uur. Op zaterdag 26 november zullen Sinterklaas en zwarte Piet een bezoekje brengen aan de kinde ren van Wolphaartsdijk en Oud- Sabbinge. Om 14.30 uur is ieder een van harte welkom in het dorpshuis van Wolphaartsdijk. We zullen dan eerst iets voor Sint en Piet gaan maken om hen daarna al zingend op te wachten. De entree voor het dorpshuis bedraagt 1,-. Als Sint weer ver der wil gaan naar het volgende dorp, rond 15.30 uur, dan maken we samen met muziekvereniging Advendo eerst nog een rond gang door Wolphaartsdijk en daarna zullen we hen uitzwaai en. China-night: dat is de naam van het feest dat het COC-café op 26 november a.s. organiseert. Een Chinees hoogtepunt staat je te wachten als de Chinese tempel betreedt in de Eigenhaardstraat te Middelburg. De entreeprijs is, dankzij de aansterkende econo mie, slechts vijf gulden voor eenieder die nog steeds geen lid is. Leden betalen niets. Om 21.00 uur begint ditspektakel. De NVVH Goes en omstreken houdt heden, woensdag 23 november, een grote verkoop- Wilhelminadorp Op zaterdag 26 november a.s. zal Sinterklaas met enkele van zijn Pieten een bezoek brengen aan Wilhelminadorp. Om 10.30 uur zal de Goedheiligman arrive ren per boot aan de Oosthaven- dijk. Sint komt op uitnodiging van Muziekvereniging "De Echo" en zal begeleid door de muzikanten een rondgang door het dorp maken. Bij slecht weer komt de Sint naar het "Wilhelminahuis". Bent u alleenstaand, en denkt u er wel eens aan uw kennissen kring uit te breiden? Vrienden kring Kapasi bied u die mogelijk heid en organiseert 26 nov. weer een gezellige ontmoetings- avond, met o.a. muziek en dans. Leeftijd v.a. 25 jr. In wijkgebouw "De Spinne" te Goes-Noord. Aanvang 21.30 uur. Voor inl. tel: 01100-30616. A.s. zondag wacht de thuiswed strijd tegen IJzendijke. De spe lers van Robur 1 zijn er op gebrand de punten in Goes te houden, om zodoende hun hoge positie op de ranglijst waar te maken. Maak de gang naar het derde veld. Het is echt de moeite waard! Programma zat. 26 november: Robur B1 - Lewedorpse Boys B1: 11.15 uur; Robur D1 - Hans- weertse Boys D1: 10.00 uur. De wedstrijden van de overige jeugdteams zijn nog niet bekend. Publicatie volgt in de wedstrijd- kastjes. Zat. senioren: Robur 1 - Dau wendaele 3: 12.45 uur; Robur 2 - Wolfaartsdijk 2: 14.30 uur. Zaterdag 27 november: Robur 1 - IJzendijke 114.30 uur; Robur 2 - Dreischor 1: 12.30 uur; Cortge- ne 2 - Robur 3: 12.30 uur. Togo 1 speelt a.s. zaterdag uit tegen Maassluis, geen onbeken de tegenstander voor Togo, in het verleden werd er van gewon nen, maar ook verloren. Togo 2 komt uit tegen het sterke Keep Fit 2 en Togo 3 komt binnen de lijnen tegen het onbekende Emergol. Togo 4 reist naar Zaamslag 2 en kan misschien punten in de wacht slepen. Het verloop van het treffen tussen Blauw Wit 4 en Togo 6 blijft een verrassing. Togo A1 komt uit tegen Top 1 en moet, gezien de resultaten op het veld, kunnen winnen. Programma, Sportpunt Zee land: 10.05 uur Togo F - Zuidwesters F; 17.30 uur Togo A1 - Top A1 19.05 uur Blauw Wit 4 - Togo 6. Uitwedstrijden: 8.30 uur Top G1 - Togo G; 9.20 uur Stormvogels D - Togo D; 10.05 uur Ondo B - Togo B; 12.35 uur Luctor C - Togo C; 15.15 uur Emergo 1 - Togo 3; 15.45 uur Zaamslag 2 - Togo 4; 18.45 uur Maassluis 1 - Togo 1; 20.15 uur Keep Fit 2 - Togo 2. Zondag 27 november wordt in de "Maranatha"-kerk aan de Berg weg in Goes een dienst met belangstellenden gehouden. Het thema van deze bijzondere dienst is: "Licht in het donker". Voorganger is Ds. M. Groen te Haarlem. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor "Maranatha" o.l.v. de heer J. Huissen. Organist is de heer J. de Jager. De dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is welkom. In de dorpskerk van Heinkens zand wordt zaterdag 26 novem ber a.s. een groots opgezette Decembermarkt gehouden. De organisatie is in handen van de werkgroep ZWO. De markt staat in het teken van de komende feestdagen. Een aantal ideële organisaties en werkgroepen presenteren er zich en bieden artikelen te koop aan. De toe gang is gratis en de markt is open van 10.00 - 15.00 uur. Het Oosterschelde College, voorheen het Regionaal Educa tief Centrum, begint dinsdag avond 29 november met een nieuwe kursus die bestemd is voor ieder die vrijwillig betrokken is bij vormen van hulp en zorg in de familie, buurt of dorp, de zogenaamde mantelzorg. De kursus bestaat uit tien bijeen komsten op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in Goes. Deelnemers krijgen inzicht en praktische vaardigheden aange leerd om als vrijwilliger/ster met een zekere deskundigheid hulp en zorg te kunnen verlenen. Beter voor de patiënt en met meer gemak voor de vrijwilli ger/ster zelf. Inl. 01100-31170. Wedstrijdprogramma zaterdag 26 november Sportpunt Zee land: Voor zaterdagmiddag staan de eerste thuiswedstrijden voor de drie hoogste ploegen op het programma zaalkompetitie. Tjoba 1 krijgt HKC 1 uit Hardinx- veld op bezoek. Wellicht één van de sterkere tegenstanders in de klas, zodat het zeker niet makke lijk zal zijn de volle winst te pak ken. We achten Tjoba 2 in staat de volle winst binnen te halen tegen het bezoekende Animo 3 uit Souburg. Ook Tjoba 3 schat ten we hoog in tegen het bezoe kende HKC 4. Ook voor deze wedstrijd rekenen we op een winstpartij. Thuiswedstrijden Goes: 17.50 uur Tjoba 1 - HKC 1; 16.35 uur Tjoba 2 - Animo 3; 19.05 uur Tjoba 3 - HKC 4; 20.35 uur: Tjoba 5 - Stormvogels 3; 15.25 uur: Tjoba A1 - Kinderdijk A1; 17.00 uur: Tjoba B - BKC B; 12.45 uur: Tjoba D - BKC D; 9.15 uur: Tjoba F1 - Seolto F. Voor inlichtingen en aanmelding nieu we leden: Ko de Schipper, tele foon 01107-1672. Na de belangrijke winst afgelo pen zaterdag op Roda Boys, ont moet Kloetinge 1 a.s. zaterdag op het Wesselopark B.L.C. uit 's- Hertogenbosch. Deze ploeg staat op dit moment op de 5de plaats welke met zeer wisselval lig spel behaald is. De ene week verliest het team van B.L.C. met grote cijfers en een andere week wint het weer met grote cijfers. Zo heeft men afgelopen zater dag flink tegen V.V.C. '68 uitge haald met een 5-0 winst. De mannen van trainer Zwamborn zijn gewaarschuwd en zullen de steun van het thuispubliek hard nodig hebben. Kloetinge 2 lijkt momenteel wat van slag. Het team van Diederik Hiensch zal het tegen het bijna onderaan staande Tholense Boys 2 daar om niet gemakkelijk krijgen. PROGRAMMA ZATERDAG 26 NOVEMBER A.S.: Kloetinge 1 - B.L.C. 1 14.30 uur; Kloetinge 2 - ThoL Boys 2 12.30 uur; Rillandia 2 - Kloetinge 3 12.45 uur; Waarde 2 - Kloetinge 4 14.30 uur; Z.S.C. 2 - Kloetinge 5 14.30 uur; Bruse Boys 4 - Kloe tinge 6 14.30 uur; Kloetinge 7 - SSV'54 5 14.30 uur; Kloetinge Dames 1 - Tern. Boys Dames 14.30 uur; Nieuwland Dames - Kloetinge Dames 2 11.15 uur; Goes A1 - Kloetinge A1 14.30 uur; Kloetinge B1 - Kapelle B1 12.45 uur; Kloetinge B2 - Wol phaartsdijk B1 11.15 uur; Kloe tinge C2 - Apollo C1 10.00 uur; Krabbendijke D1 - Kloetinge D1 10.00 uur; Kloetinge D2 - Yerse ke D1 10.00 uur; Kloetinge D3 - Dauwendaele D2 10.00 uur; Arnemuiden E1 - Kloetinge E1 10.00 uur; RCS E4 - Kloetinge E2 10.00 uur; Kloetinge E3 - RCS E3 10.00 uur; Kloetinge E4 - Kruiningen E2 10.00 uur; Kloe tinge Fb - Rillandia F 11.15 uur; Yerseke Fb - Kloetinge Fc 10.00 uur. Het Gouden Rozenkruis houdt donderdag 24 november a.s. een thema-avond in De Zeeuw se Bibliotheek te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Het onder werp is: "Is er leven na het bestaan?". Verder wordt in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek op maandag 28 november een lezing gehouden met als titel "Van natuurmens tot geest-ziele- mens". Eveneens aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom, toegang gratis. Op zaterdag 26 november a.s. zal de organiste Margreeth C. de Jong in de Nieuwe Kerk te Mid delburg een feestelijk orgelcon cert verzorgen naar aanleiding van het verschijnen van haar onlangs in de St. Laurenskerk te Rotterdam opgenomen CD. Op het programma van aanstaande zaterdag staan werken van o.m. Fanny Hensel-Mendelssohn, Clara Schumann en Charles- Marie Widor. Tevens zal tijdens dit concert de Zeeuwse première plaatsvinden van een door Mar greeth C. de Jong geschreven compositie, de Variations sur un Cantique. Aansluitend aan het concert zal de officiële presenta tie plaatsvinden van zowel de genoemde CD als van de muziekuitgave. Aanvang van het concert: 20.00 uur. Toegang: 8,-//6,-; kinderen tot 12 jaar onder geleide gratis. Hoofdwedstrijd op "Cleijn Moer- ken" is zaterdag a.s. de wedstrijd tussen Yerseke 1 en Arnemui den 1. Altijd een wedstrijd met een speciaal tintje. Nu een duel tussen Yerseke dat aast op een periodetitel en Arnemuiden, dat zo snel mogelijk weg wil uit de degradatiezone. De wedstrijdbal is geschonken door Tinus van der Jagt-Commissiehandel. Het volledige programma: 14.30 uur: Yerseke 1 - Arnemuiden 1. 14.30 uur: Arnemuiden 2 - Yer seke 2. 14.30 uur: Veere 3 - Yer seke 3. 14.30 uur: Yerseke 4 - Kruiningen 4.12.45 uur: Yerseke 5 - S.V.D. 3. 12.45 uur: Hoede- kenskerke 3 - Yerseke 6. 14.30 uur: Wit-Rood-Wit dms. - Yerse ke dms. 12.45 uur: G.P.C. A1 - Yerseke A1. 11.15 uur: Yerseke B1 - S.S.V.'65 B1. 10.00 uur: Kloetinge D2 - Yerseke D1. 10.00 uur: Yerseke D2 - Rillandia D1. 11.15 uur: Yerseke E1 - Wemeldinge E1. 10.00 uur: Yer seke Fa - Krabbendijke Fa. 10.00 uur: Yerseke Fb - Kloetin ge Fc. middag in de Oosterkerk (ingang Van Mellestraat). Er is van alles te koop, zoals eigengemaakte jams, kruidenazijn, koekjes, maar ook lederen tassen, boe ken, puzzels, speelgoed, droog bloemen, enz. Iedereen is harte lijk welkom van 13.30 - 17.00 uur. Drukkerij RVH-druk geeft in samenwerking met de Gemeen telijke Archiefdienst van Goes een kalender voor het jaar 1995 uit. In een twaalftal historische foto's krijgt u een beeld van het Goes uit het begin van deze eeuw. Op deze manier maakt u een kleine rondgang door de stad en ziet u iedere maand weer een ander stadsbeeld. Al deze foto's worden begeleid door dui delijke onderschriften. Er wordt ook nog iets verteld van de histo rische achtergrond. De prijs van deze historische kalender bedraagt 15,-. Deze kalender is vanaf donderdag 24 november verkrijgbaar bij de Gemeentelijke Archiefdienst, Wijngaardstraat 3 te Goes. Haast is geboden, want de oplage is beperkt! Op zaterdag 26 november orga niseert de wandelsportvereni- ging De Vrolijke Tipelaars haar jaarlijkse St. Nicolaastocht te Vlissingen. Iedereen kan deelne men. Men heeft de keuze uit 4 afstanden, 5, 10, 15, 25 km. De start is bij het klubhuis van Zee land Sport, Baskensburgplein, Vlissingen. Ruime parkeerplaats is er aanwezig. De 25 km lopers vertrekken om 11.00 uur, de ove rige afstanden om 13.00 uur. De wandelaars die de tocht met suk- ses uitlopen ontvangen een medaille. Op de rust is de Sint met zijn Pieten aanwezig. De wandelaars worden getrakteerd op chocolademelk en speculaas. Ook is Sint aanwezig in het klub huis voor de uitreiking van de medailles. De wandeltocht staat onder auspiciën van de K.N.B.v.L.O. wandelkring W. Brabant-Zeeland. De medische verzorging is in handen van de E.H.B.O. afd. Vlissingen. Nadere informatie bij het sekretariaat, mw. A.C. Meerman, Westerzicht 90, 4385 AN Vlissingen, tel. 01184-64753. De altijd lastige uitwedstrijd tegen Breskens staat voor Patrij zen aanstaande zondag op het programma. Toch is dit een van de wedstrijden waarin Patrijzen toch minimaal een puntje zal moeten halen om niet nog voor de winterstop helemaal kansloos onderin de derde klasse te staan. Er is dan ook maar één remedie voor zondag: flink de beuk erin gooien en zorgen dat de tegenstander niet in z'n spel kan komen. Als er dan de nodige kansen gecreëerd en ook nog afgemaakt worden, is het zeker mogelijk om niet met lege han den huiswaarts te keren. Het vol ledige programma voor het aan staande weekend: zaterdag 26 november: 11.15 uur: Veere dames - Patrijzen dames; 12.45 uur Patrijzen B1 - Heinkenszand; 12.45 uur Volharding C1 - Patrij zen C1; 10.00 uur: 's-H. Arends kerke D1 - Patrijzen A1; 10.00 uur: Vlissingen E1 - Patrijzen E1; 10.00 uur: Patrijzen E2 - Zee- landsport E1Zondag 27 novem ber: 14.30 uur: Breskens 1 - Alliance 2; 13.40 uur: Patrijzen 2 - Alliance 2; 12.30 uur: Patrijzen 3 - Jong Ambon 2. Patrijzen 4 vrij. In Sporthal De Zwake worden meerdere zaalcompetities afge wikkeld. De uitslagen van de bedrijfsvoetbalcompetitie in de hal te 's-Gravenpolder zien er als volgt uit: Porto Bello - Z.V.C. Ruimzicht: 3-6; Nami Boys - S.G.S. Ecocare: 8-2; Street Boys - Rijsenool Dek: 3-4; Op Weg - Pechiney: 15-0; CHZ Kapelle - Deltan: 5-3; Bison Lijmen - Midci- ty Koja: 1-6. Verder wordt in De Zwake een Bedrijfsvolleybalcompetitie ver speeld. De jongste uitslagen daarvan zijn: G.G.D. Zeeland - S.G.S. Ecocare: 1-2; C1000 Kapelle - De Jonge-Hulshof: 1-2; P.Z.Z. - G.G.D. Zeeland: 1-2; S.G.S. Ecocare - C1000 Kapelle: 1-2. Donderdag 24 november komt de Protestants Christelijke Ouderen Bond Noord-Beveland bijeen in het De Casem- broothuis, Nieuwstr. 4b te Kam perland. De consulentes zijn met Israël producten aanwezig. De heer P.A. v.d. Steenoven uit Kortgene zal spreken over het onderwerp: "Israël en de Kerk". Aanvang 14.30 uur. De winkel is open om 14 uur. Programma 26 november: Thuis: Wemeldinge 1 - Nieuw- dorp 1: 14.30 uur. Wemeldinge A1 - Krabbendijke A111.15 uur. Wemeldinge B1 - Zierikzee B2: 11.15 uur. Wemeldinge C1 - Kruiningen C1: 10.00 uur. Wemeldinge Fa - Kloetinge Fa: 10.00 uur. Uit: Mevo 2 - Wemeldinge 2: 14.30 uur. Hoedekenskerke 2 - Wemeldinge 3: 14.30 uur. Meeu wen Dames - Wemeldinge Dames 2: 11.15 uur. Mevo D1 - Wemeldinge D1: 10.00 uur. Yer seke E1 - Wemeldinge E111.15 uur. Robur F - Wemeldinge Fb: 10.00 uur. De Buitenschoolse Opvang in Heinkenszand bestaat bijna 1 jaar en organiseert samen met het Gastouderbureau en het Kin derdagverblijf regio Borsele (val lend onder Stichting Kinderop vang "De Bevelanden") een kerstmarkt. U bent van harte wel kom en kunt dan tevens een kijk je nemen in deze lokatie. De markt wordt gehouden op zater dag 26 november van 10.00 - 14.00 uur in de Buitenschoolse Opvang, Kerklaan 2 te Hein kenszand. Voor meer informatie kunt u bellen naar 01106 - 2451 Het waterpolo- heren II team van z. p. c. "de Ganze" te Goes krijgt dit jaar een extra sportieve steun in de rug, in de vorm van spon- sorkleding. Na lang zoeken hebben zij in de firma Franse aan de Zonne- bloemstraat 57 eindelijk de sponsor gevon den die het meest aansluit bij de sportieve ambities die dit team nastreeft. Dhr. Franse, zelf ook een fervent water- poloër, heeft het team reeds vele jaren van nabij gevolgd: "Ik als ondernemer weet als geen ander dat je prestaties moet leveren en achter je product moet staan om Zaterdag 26 november vindt in "De Vroone" te Kapelle een bij eenkomst plaats van de Neder landse Genealogische Vereni ging, afdeling Zeeland; aanvang 14.00 uur. De heer L. Hollestelle, hoofd studiezaal van het Rijksar- chief in Zeeland spreekt over het onderwerp: Andere bronnen voor het genealogisch onder zoek in het Rijksarchief in Zee land. Veel onderzoeken lopen vast, omdat men niet weet hoe en waar gegevens gevonden kunnen worden. De aandacht ligt vandaag juist bij de minder bekende en weinig gebruikte bronnen. Ook bestaat deze mid dag de mogelijkheid om met elkaar familiegegevens uit te wisselen en om diverse aanwezi ge stukken, boeken en tijdschrif ten te raadplegen. Op maandag 21 november reikte burgemeester drs. D.J. Zaag van Goes, namens de Stichting Car negie Heidenfonds, een herinne ringsplaquette uit aan mevrouw S.M. Hartman, Westhavendijk 124, Goes. Mevrouw Hartman ontvangt de plaquette omdat zij op 6 mei 1994 twee personen uit het water heeft gehaald. De heer en mevrouw B.H. Smits-Taillie kwa men door een onbekende oor zaak met hun auto in het kanaal bij Wilhelminadorp terecht. Mevrouw Hartman, die aan de Westhavendijk woont, zag het ongeval gebeuren. Zij heeft eerst het alarmnummer 06-11 gebeld en is vervolgens naar buiten gegaan en in het kanaal gesprongen. Het is mevrouw Hartman gelukt om de beide bejaarde inzittenden van de auto door het raam uit de auto te halen. Enkele seconden daarna verdween de auto onder water. Het is aan het doortastende optreden van mevrouw Hartman te danken dat beide inzittenden van de auto bij dit ongeval onge deerd zijn gebleven. Op zaterdag 26 november bezoekt Sinterklaas wijkgebouw 'De Pit' in Goes-Zuid. We gaan er een groot, gezellig feest van maken. Sinterklaas en zijn pieten nemen voor elk kind een kadotje mee. Alle kinderen onder de 9 jaar zijn welkom! Tijd: van half elf Calligrafie Donderdagavond 1 december start in Kortgene een kursus Cal ligrafie van het Oosterschelde College. De kursus omvat zeven avonden en wordt gegeven in dorpshuis De Pompweie. De deelnemers leren in deze kursus het schrijven van het Unciaal schrift. In de kursus wordt aller eerst aandacht besteed aan het schrijven van de lettervormen, ling en tevens voor het eerst een Daarna aan de mogelijke versie- verenigings rommelmarkt in Dorpshuis "Luctor et Emergo" te Rilland-Bath. Ook is er nog een stand aanwezig met zelf gemaakte houten vogels en beren. Voor de tentoonstelling zijn 200 wedstrijd vogels inge schreven. De tentoonstelling is voor het publiek geopend vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en zater dag van 14.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur. Ook is tijdens deze uren de rommel markt geopend. Tijdens de ope ningsdagen zal het rad van avontuur draaien, waar ook dit jaar weer mooie prijzen mee te winnen zijn. De toegang tot de vogeltentoonstelling en rommel markt is gratis. De Christelijke Jongeren Vereni ging in Heinkenszand houdt vol gende week een speculaasactie. De opbrengst is bestemd voor een kindertehuis in Roemenië. Het CJV in Heinkenszand onder steunt dit al enkele jaren en organiseert daarom net als vorig jaar, door groot succes, deze speculaasactie. De jongeren komen bij u langs de deur in de week van 28 november tot en met 2 december. De prijzen van een pak speculaas zijn: 1 pak voor 2,-; 3 pakken voor 5,-! De opbrengst komt geheel ten goede aan het project Roe menië, dankzij de belangeloze medewerking van Cok-Midland BV uit Kapelle en Super Golft Houweling in Heinkenszand. Ook werken de jongeren van Heinkenszand mee aan de kerst markt van 26 november in en rond de dorpskerk in Heinkens zand. Daar houden zij een spon sorloop en staan zij met een koek-en-zopie stand op de Dorpsstraat. Ook dit wordt een spectaculair gebeuren. De opbrengst hiervan komt ook weer geheel ten goede aan het kindertehuis in Roemenië. de klant voor je te winnen, zo ook bij waterpolo." Ondanks de gróte verschillen in leeftijd en ervaring binnen het team blijven de samenwerking Zaterdag 26 november brengt St. Nicolaas samen met zijn zwarte pieten weer een bezoek aan 's-Heerenhoek. Samen met fanfare en majoret- ten wordt St. Nicolaas feestelijk deze middag namens dejDasto- ingehaald op de 's-Heerenhoek- i sgcjjjk om 13.30 uur, waarna rondgang door het dorp. Bij slecht weer vervalt de rondgang en wordt St. Nicolaas om 14.00 uur verwacht in de Jeugdhoeve. Voor de kinderen tot en met groep 4 is er een feestprogram ma in de grote zaal. De kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 hebben een pepernootdisco in "Kiekieris". Langzamerhand ontstaat er weer een elftal, waarmee punten gepakt kunnen worden. Het werd natuurlijk ook hoog tijd. Aan bles sureleed valt zeker in een beperkte vereniging niet te ont komen. Dit jaar is de ploeg van Joost Folmer door een diep dal gegaan. "Luctor et Emergo", geldt zeker ook voor Bevelan ders 1A.s. zaterdag kunnen de mannen het weer bewijzen tegen Tholense Boys 1Bevelanders 2 speelt ook een interessante par ty tegen Meeuwen 3. Ook Beve landers 5 heeft nog wat goed te maken en wil dat tegen Col. Boys 3 doen. Bevelanders A1 speelt een thuiswedstrijd tegen Noormannen. Volledig programma: Programma voor 26 november. 14.30 uur Tholense Boys 1 - Bevelanders 1; 14.30 uur Beve landers 2 - Meeuwen 3; 14.30 uur S.K.N.W.K. 2 - Bevelanders 3; 14.30 uur Meeuwen 4 - Beve landers 4; 14.30 uur Bevelan ders 5 - Colpl. Boys 3; 11.15 uur Arnemuiden dames - Bevelan ders dames; 11.15 uur Bevelan ders A1 - Noormannen A1; 11.15 uur Colpl. Boys B1 - Arnemuiden B2; 10.00 uur Bevelanders D1 - Ouwerkerk D1; 10.00 uur Se- rooskerke E1 - Bevelanders E1; 10.00 uur Zierikzee F2 - Beve landers F1 De Pedagogische Academie voor leraren Basis Onderwijs (PABO) houdt in haar gebouw aan de Kruitmolenlaan 60 te Mid delburg op maandag 28 novem ber tussen 19.30 en 21.30 uur een voorlichtingsavond. De PABO leidt op voor leraar basis onderwijs aan zowel openbare, algemeen bijzondere, protestant christelijke als katholieke basis scholen. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over deze studierichting. Je kunt vra gen stellen over alles wat je van de opleiding wilt weten. Docen ten en studenten staan klaar om op die vragen antwoord te geven. Op zondag 27 november a.s. houdt Groen Links Goes een bij eenkomst in de 'Geluckige Oli phant', Maria Magdalenastraat 7, Goes. Aanvang: 14.30 uur. Tij dens deze openbare en informe le bijeenkomst zal het Goese nieuwbouwproject van de Stich ting Centraal Wonen, centraal staan. Tom Caljouw (Centraal Wonen) en Levien de Putter (architect) zullen dit bijzondere plan, gesitueerd in Nieuw-West, nader toelichten. Belangstellen den zijn van harte welkom. tar*’ - XJ’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 27