Wens van Sara vervuld: k 495,- TIL OP=OP JÖS w® p Technische meisjes ontmoeten elkaar v NERGENS ^GOEDKOPER'- 2295,- J i g RH Ik r I >4 SmismiEiER op kameel door Kapelle n Zingen voor Vadarevu in N.H. kerk Krabbendijke 1995,- o n 1 Zeeuwse Koorschool in Wordt donateur 895,- 435,- 775,- 795,- J yggllggl MAGAJ’ Gehandicapt en tpeif gewoon leven ook N.H. Kerk Biezelinge 750,- met Fireaust blad. i ALLES IwiOET 1NEG! Het «on aewoo" -- z i nfolij n REIN POORTVLIt’^1662-26727 BIJNA ALLES VOOR DE HALVE PRIJS! PROFITEER NU! PARTIJEN: .KLEINMEUBELEN EETHOEKEN SALON TAFELS MASSIEVE KASTEN IN BLANK PATINE EN BLANK ANTIEK. DIVERSE DESIGN BANKSTELLEN VAN MERKEN ZOALS: YOUNG INTERNATIONAL - HIMOLA - KOINOR, ENZ. VOOR MINDER DAN DE HALVE PRIJS! !*-'X T U 695,- iflWB I VAN 50-80% Bi 1 r I hlii 7 1 I f fel h I kft a KOPEN! 171 Woensdag 23 november 1994 26 DE BEVELANDER ft i lit' i§g 0 zondag en m: i iI INTEGRATIE GEHANDICAPTEN il Monou FAUTEUIL met kussen. 4 Bankstel “PARIJS” Bankstel VAN COUVOR Poelbostrimloop i Bankstel CALIBRA Modem Bankstel “CARIS” SPECIALE KERST ANTIEKVEILING Bankstel RUNNER s Nu als 3 2 zits in di- verse stoffen kompleet vanaf 795,- (7^ ihH ir- ii p. tI mandag gesloten. Liggende Wip Sint Andries 'it - i Robuust Bankstel Bankstel “MONACO” Vorstelijk banstel Eiken LEDIKANTEN NACHTKASTJES OQE vanaf OwVj" j: - zi Nu als 3 2 met inruil van oud bankstel T 1 7's f "it- i Zierikzee ■o xjS Antwerpen :$y£xó:x:-xi;:& r xV Telefoon: (033) 75.33.44 i I POORTVLIET a kameel door Europa reisde. Wel nu, woensdag 16 november, vorige week dus, was het zover. Zoon Chris en diens vriend Henk hadden op haar verjaardag een kameel uit Gilze-Rijen over laten komen naar Kapelle. En zo kon het gebeuren dat ma Sentse op kameel Toby door Kapelle en het Kapelse Bos toerde. Paulien Sentse vertelt: "We hebben er foto's van gemaakt en het zou leuk zijn als daar iets van in de krant kon komen. Al was hèt alleen maar om sommige Kapel lenaren gerust te stellen dat ze écht vorige week een kameel door de straat zagen komen en er geen sprake was van een fata morgana". Bij de foto: Het mannenkoor Jeduthun. ï- Grote partijen SLAAPKAMERS vanaf i i i tal gasten uitgenodigd die iets vertellen over hun ervaringen als vrouw in een technisch beroep. Zeeland Studiecentrum in Aar denburg voert op 25 en 26 november de weekendcursus uit, op initiatief van het Zeeuws Net werk Meisjes, Vrouwen en Tech niek, een samenwerkingsver-, band van 20 Zeeuwse organisa ties die meisjes en vrouwen betere kansen willen bieden om met succes een technische beroepsopleiding te volgen en een passende baan te verwer ven. Het weekend wordt de meisjes aangeboden door de leden van het Zeeuws Netwerk en de VBO-scholen, die met elkaar zorgdragen voor de be kostiging. De deelneemsters ko men van zeven Zeeuwse VBO- scholen; de Wellinge, Schelde- mond, Groot Stelle, Thoolse Scholengemeenschap, SG Schouwen-Duiveland, De Riet- vliet en Oostdijcke. BANKSTELLEN leatherlook 3+2. nu voor Zaterdag 26 november zal er in Krabbendijke een Zang- en Orgelavond gehouden worden ten bate van de stichting "Woord en Daad". Deze avond wordt gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Krabbendijke. Aanvang 19.30 uur en de entree is vrij! Het groot Jeugdkoor "Asaf" uit Werken dam o.l.v. Henriette van Maelsa- eke hoopt zijn medewerking te geven. Deze ca. 100 kinderen zingen Nederlandstalige psal men en geestelijke liederen. Zij worden aan het orgel begeleid door Anton de Raad. Ook het Op zondag 27 november a.s. wordt om 17.00 uur in de Her vormde Kerk te Biezelinge een adventsvesper gehouden. Aan deze vesper werken het jon genskoor van de Zeeuwse Koor school en het R.K. Mannenkoor van de Maria Magdalenakerk uit Goes mee. Dirigent is de heer Evert Heijblok. De meditatie in deze vesper wordt verzorgd door ds. R.C. Brand. Het jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool bestaat 40 jaar. Vrijwel iedere zondag verlenen zij medewer king aan de Hoogmis op zondag morgen in de R.K.-Kerk te Goes. Verder verzorgen zij veel optre dens in binnen- en buitenland. In de hersftvakantie concerteerden de jongens, tijdens een 9-daag- se tournee in Midden- en Noord- Duitsland. Het repertoire van de Zeeuwse Koorschool is zeer uit- HUISKAMER-^g TAFEL ROY Melamine Blad,||^ Kleuren; granito licht, granito donker, poten kleur zwartKompleet gebreid: van Gregoriaanse kerk muziek tot volksliedjes in ver schillende talen. Er zijn ongeveer 80 jongens lid van de Zeeuwse Koorschool. De meesten wonen in Zuid-Beveland en Walcheren. De allerkleinsten, jongens van 5 en 6 jaar oud, zitten in de voor bereidende groep en kunnen nog niet mee met de grotere jon gens van de Zeeuwse Koor school die de optredens verzor gen. In Biezelinge zullen onge veer 35 sopranen, mezzo-sopra- nen en alten muzikale medewer king verlenen aan bovenge noemde vesper. Het R.K. Man nenkoor van de Maria Magdale nakerk uit Goes, dat vaak samen met de jongens van de Zeeuwse Koorschool optreedt, onder steunt ook nu weer de jongens bij het zingen van de psalmen en gezangen. I I Al I MAGAZIJN VI KKOOI’ IN 1)1 MUI IIHAI VAN BOUMAN l‘OI HR! De periodieke maga- zijn-leegverkoop van Bouman Potter. Alles wat, om welke reden ook weg moet, gaat de deur uit met uit zonderlijke kortingen. Hier 50% op een bankstel, daar 60% op een wandmeubel. Kortingen die op kun nen lopen tot zo'n 80% van de normale verkoopprijs. Nu als 3 2 zits v Superlage prijs 695,- 3 2 combinatie rundleder Op zaterdag 26 november orga niseert AV56 de Poelbostrim loop. Deze trimloop gaat geheel door het fraaie rekreatiegebied 'de Poel' nabij 's-Heer Hendriks- kinderen. De start is om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Theuniswegeling. Genoemde parkeerplaats is te bereiken als men komend vanuit Goes na Motel Goes de tweede afslag rechts en hierna de eerste afslag links neemt (bordjes AV-56 vol gen). Voor de te lopen afstand kan worden gekozen tussen 2,3 - 6,8 of 11,4 kilometer. Alle afstanden bestaan uit een ronde over paden van asfalt of houtsnip pers. De kosten van deelname bedragen 3,50; voor kinderen t/m 12 jaar en KNAL) leden is het inschrijfgeld 2,50. Na afloop krijgt iedere deelnemer een fraaie herinnering. Voorafgaand aan de trimloop vindt een scho lierenloop plaats voor scholieren van diverse basisscholen uit de regio. De start hiervan is om 12.00 uur. Tel. 01108-1511. Op vrijdag 25 november a.s. maken 35 meisjes die in Zeeland een opleiding volgen in het Tech- nisch Voorbereidend Beroeps onderwijs (voorheen LTS) met elkaar kennis. Zij zijn uitgeno digd om het speciaal voor hen georganiseerde "Weekend voor Meisjes in het Voorbereidend Technisch Onderwijs" mee te maken. De belangstelling is groot: van de 53 meisjes die deze onderwijssoort in Zeeland bezoeken hebben er zich 35 aangemeld. De weekend-cursus wil deze meisjes - die vaak als eenling in een klas met jongens een oplei ding volgen voor autotechniek, bouwtechniek, mechanische techniek of electrotechniek - een steuntje in de rug geven. Zij kun nen kennis maken met andere meisjes die de keus voor de techniek maakten, ervaringen uitwisselen en tips en informatie krijgen. Hiertoe zijn o.a. een aan- 3 2 zits in originele Buffellook. leverbaar in diverse kleuren. Nu kompleet QftE voor OvV j" sersplaats te helpen. Hulp wordt geboden in de vorm van onder wijs, voeding en voorlichting, nettenfabriekje, ijsfabriekje, voorlichting op het gebied van hygiëne, alfabetiseringspro gramma, en nog vele andere zaken. Verder is men bezig met de bouw van cycloonvaste huisjes voor de mensen die geen woning hebben, of in een armoedige hut wonen. OP HET INDUSTRIETERREIN IN POORTVLIET Niet alleen de spullen van Bouman Potter zelf, maar ook die van diverse fabrikanten worden in de Multihal verzameld. Totdat er genoeg is om spekta- kulair van leer te trek ken. Zo zijn er meer dan 250 bankstellen, slaapkamers en wand- meubels, van sommi ge modellen slechts enkele stuks. En mocht je in de Multi hal niet slagen, zijn er nog altijd Bouman Potter zelf en Dor- mulux. Ook daar is het voordeel niet van de lucht. Je merkt het direct! In Poortvliet gaat er een wereld voor je open. - ft Rotterdam Dordrecht Steenbergen \eBreda ^Halsteren Roosendaal j* L N, w-Bergen op Zoom l ylkÖ'oes \1 j t Middelburg 1 5viisslngen MASSIEF GRENEN LOOGKAST onze prijs 033,- MASSIEF GRENEN DRESSOIR 435,- GELOOGD LEDIKANT met 2 bijpassende nachtkastjes 775,- GRENEN EETHOEK Massief grenen eetkamertafel 4 rieten stoelen in loogkleur. Kompleet voor 795,- I 1 MODERN EETKAMER STOEL VAN 230,- NU VOOR 100,- - I MDF LEDIKANT inclusief 2 nachtkastjes maat 160x200 en 180x200 van 1895,- Nu voor .495,- '2r-' s.z 'Ti Van 298,- Nuvoor 100]" in diverse kleuren rundleder leverbaar ag Nu als 3 2 voor 2495- Inruil 500,- Multiprijs IvwWj" Goud, zilver, Zeelandica, boeken, schilderijen, Jugendstil en Art Deco voorwerpen, Oosters en Europees porse lein, meubelen, etc. Kijkdag: 14 december van 14 tot 21 uur Veiling: 15 december vanaf 13.30 uur Veilinglokatie: hotel Ameville, Buitenruststraat 22, Middelburg Inbreng van goederen mogelijk tot 5 december van dinsdag tot en met zaterdag. Bij inbreng gratis veilingtaxatie. Gegarandeerde opbrengsten! Voor info: Antiquites B. Witte, Vlasmarkt 11, Middelburg, tel. 01180-14105. Joke Sentse uit Kapelle zal zich haar 50e verjaardag lang heu gen. Ongeveer anderhalf jaar geleden liet ze haar kinderen weten, dat ze op de dag dat ze "Sara" zou zien, graag een tocht je zou willen maken op de rug van een kameel. Dit naar aanlei ding van een bericht in de krant over een vrouw die op een Krabbendijks Mannenkoor "Jeduthun" o.l.v. A. Dekker zal op deze avond zingen. Ook zij zingen uitsluitend Nederlandsta lige muziek. Het orgel wordt dan bespeeld door Cees Beeke. Leon Beeke bespeelt de panfluit. Het appèlwoord wordt deze avond verzorgd door de plaatse lijke Hervormde predikant Ds. T. Cammeraat. Hij hoopt in zijn appèlwoord in te gaan op de nood in de Derde Wereld, maar in het bijzonder de nood in Vada revu (India). Woord en Daad is al enkele jaren bezig om deze vis- OPRUIMING RODEI*APRIU£ BROODKAST Kortrijk dicht normaal 3040,- nu voor 1695,- Inruil kast 300,- 4 QQft Multiprijs IwvUj" Partij eiken WANDMEUBELEN type 88 Van 2870,- voor 1895,- Inruil 300,- Multiprijs IvvVj MODERNE EETHOEKEN in wit of zwart JlfiE kompleet voor "t«lv j" RIETEN STOELEN RQ vanaf Uwj" j,..! Op de schietbaan van "Sint Andries" bij Hotel Smits te Wemeldinge namen 42 Beve- landse schutters deel aan de lig gende wip-schieting. Bij de vlie gende vogel ging de eerste prijs naar Rinus Kriekaard van Diana uit Yerseke, de 2e prijs was voor L. de Bruyn van Sint Andries uit Wemeldinge, zo meldt ons secretaris Don Maris. De overige uitslagen: wip 1: HV. R.' Ossewaarde, Doel naar Hoger; HV. J. v. Steenbergen, Willem Tell; ZV. J. Doene, Victo ria; ZV. A. Wisse, St. Andries; ZV. D. Wisse, St. Andries; ZV. R. Meulmeester, Diana; BK. R. Meulmeester, Diana; BK. R. Meulmeester, Diana; BK. Posse- waarde, Doel naar Hoger; BK. W.G. Bek, Willem Teil. Wip 2: HV. J. Doene, Victoria; HV. J. Repkes, Victoria; ZV. R. Meul meester, Diana; ZV. R. Kiekla, Diana; ZV. Esnit, Diana; ZV. B. Meyer, St. Andries; BK. A. Wis se, St. Andries; BK. A. Wsse, St. Andries; BK. J. Schipper, St. Andries; BK. P. Repkes, Victoria. st ZV “LOTUS” in diverse kleu- ren. rundleder leverbaar Nu als 3 2 2.495,- Multiprijs 3 2 zits Leatherlook Superlage prijs 495,- ~T MASSIEVE EETHOEK Blank hout. A QE Nu voor *tvVj" xj. Indrukwekkend massief eiken bankstel in blank of donker met kuipkussens van rundleder voorzien van -jduurzame interieurvering. Nu als 3 2 met inruil van oud bankstel 1995,- Diverse stoffen KUIPBANKSTELLEN 3+2 uitvoering. 4QQE nu voor IvvVj"

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 26