TMIS1994 rbin LET OP tot KORTING! Honderden werkschoenen DAMESSCHOENEN: HERENSCHOENEN: //Jj gaan voor de bijl Kom snel! Naar VERBURG SCHOENENMODE Carolijn Visser in bibliotheek H'zand Thema-avond "Opfok en africhting van het jonge paard" KINDERSCHOENEN: Open dag HBO-V op 26 november a Mul modeschoenen voor het Grote Markt 9 Goes Wij moeten ruimte maken. D 14 Vrijwilligers verkopen kaarten en kinder postzegels in Goes ÏTAURANT XNDBOUW Concert "Ons Genoegen" N.H. Kerk Kapelle b korting 10%, 20%, 30%, RENATA, JIMMY JOY, BUNNIE'S, JOCHIE enz. 40% 505 lerstdiner 1994 Woensdag 23 november 1994 DE BEVELANDER 25 srstdagen op aanvraag verkrijgbaar. RESTAURANT o.a. o.a. ^£NNN^ n stijl met de familie of vrienden, m serveren wij onvergetelijke menu’s n sfeervolle omgeving. iet een feestelijk apéritief, waarna U ft zelf de samenstelling van U diner te bepalen. e en prettige avond in het restaurant larmaakt ”Net een tikjejsfeervoller”. Snuffelmarkt in de Baskensburg CLARKS VAN LIER RIEKER Met grote korting RIEKER BURLEY PICARDI J.J. DURABEL Tegen zeer voordelige prijs gaat binnenkort verbouwen, daarom GOES TELEFOON 0‘100-27952 Sim Bolus speelt 50% 10 130 jS 1 Voor de laatste keer in het najaar van 1994 zal op zaterdag 26 november a.s. een groot opge zette snuffelmarkt worden ge houden in sporthal De Baskens burg aan de President Roose- veltlaan in Vlissingen. Deze schitterende verwarmde accommodatie, zal op die dag dan ook weer geheel gevuld zijn met kramen waarachter opge wekte partikuliere kooplui zullen trachten hun koopwaar - overge houden van een verhuizing of schuur of zolderopruiming - voor een redelijk bedrag van de hand te doen. Tevens is er weer gezorgd voor het natje en droogje, zoals een hamburgertje, frietje, Viëtname- se loempia, pilsje of chocolade melk enz. Er valt dus weer volop te genieten. De snuffelmarkt van zaterdag a.s. in sporthal de "Baskens burg" te Vlissingen is voor het publiek geopend van 's morgens 9 tot 's middags 5 uur. sen. Er is een diaklankbeeld over de diverse beroepsvelden van de verpleegkundige en de oplei ding tot verpleegkundige. In de praktijklokalen worden demon straties gegeven van verpleeg kundig handelen. De bezoekers kunnen nader kennismaken met de inhoud van de vakken ago- giek en drama, waarbij gebruik wordt gemaakt van video-appa- ratuur. Er is ook informatie over schoolboeken en vakliteratuur over de gezondheidszorg. Stu denten die in het buitenland sta ge hebben gelopen, vertellen over hun ervaringen. locaties: Rabobank, Gr. Markt: di. t/m vr.: 9.00-16.30 uur, A. Heijn; di.-vr.-za.: 9.00- 16.30 uur; Jac Hermans do.- ASAUS De verkoop duurt tot einde december. Jaarlijks verdeelt de Stichting Kinderpostze gels Nederland uit de Circa 30 vrijwilligers doen dit jaar in Goes mee aan de ver koop van de nieuwe Kinder postzegels en kerst- en nieuwjaarskaarten. De ver koop daarvan is op 9 novem ber van start gegaan. In navolging van bijna 250.000 schoolkinderen, zetten 8.000 vrijwilligers in het hele land zich in voor de verkoop van Kinderpostzegels en kaarten. De opbrengst van de Kinder- postzegelactie is bestemd voor kinderen in Nederland, De Kinderpostzegels zijn Oost-Europa en de ontwikke- vanaf 9 november ook aan lingslanden. het loket op het postkantoor De landelijke vrijwilligersactie verkrijgbaar, van de Stichting Kinderpost zegels Nederland wordt voor de 70e keer georganiseerd. De verkoopstand van het gels Nederland Plaatselijke Comité in Goes opbrengst van de Kinder- is te vinden op de volgende postzegelactie gemiddeld 10 Rabobank, Gr. tot 14 miljoen gulden over projecten, die het welzijn van kinderen in binnen- en bui tenland ten goede komen. Het A.O.C. Zeeland e.o. organiseert op de lokaties Goes en Som- melsdijk een thema-avond over de opfok en africhting van het jonge paard. De heer C. van Haperen houdt een lezing over dit onderwerp. Met de lezing wordt het cursusseizoen voor de paardeliefhebbers geopend. De lezing is een introduktie op de cursus opfok en africh ting van het jonge paard", welke begin januari a.s. start. Naast de lezing wordt er informatie verschaft over de cursusmogelijkheden op het gebied van de paardenhouderij in het komend seizoen. Fokkers, gebruikers en belangstellenden zijn van harte welkom; de toegang bedraagt 5,- (incl. koffie). De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden op vrijdag 25 november in het A.O.C. Zeeland e.o. Sta tionspark 39 te Goes en op donderdag 8 december in de lokatie Som- melsdijk Langeweg 107 te Sommelsdijk. Telefonische informatie bij A.O.C. Zeeland e.o., 01100-27203 bij dhr. L.P. Reijnierse. vr.: 9.00-16.30 uur en is geo pend van 9.00 tot 16.30 uur. De waarden van de 3 Kinder postzegels zijn 70 35 cent, 80 40 cent en 90 35 cent. De ontwerpster Margriet Heijmans heeft zich laten inspireren door het thema van dit jaar: "Samen Doen". Naast het velletje Kinderpost zegels, de eerste-dag-enve- lop en het PTT-mapje, verko pen de vrijwilligers een uitge breide collectie wenskaarten. De GROOTSE VERBOUWINGS-GG OPRUIMING Ook in de maanden november en december speelt poppen theater Sim Bolus wekelijks in het eigen minitheater in het Ambachtscentrum te Goes. De voorstellingen vinden plaats op zaterdagmiddag, aangezien dat de enige middag is waarop het Ambachtscentrum geopend is in deze maanden. De speeldata zijn zaterdag 19, 26 november en 3, 10, 17 en woensdag 21 december. Aan vang: 14.30 uur. 'Wat 'n Schat!' is een eigen vrije bewerking van het boek 'Vooruit we gaan schat graven', geschreven door Janosch. Twee vrienden, Tos en Peer, eten dagelijks bloemkool, hun tuin staat namelijk vol met bloemkolen. Om ook eens wat anders te kunnen eten besluiten ze op een dag op zoek te gaan naar het grootste geluk op aarde, oftewel een schat van goud en geld De voorstelling is geschikt voor kinderen en volwassenen vanaf 5 jaar. Reserveren is gewenst: 01100- 12031. bijeen te brengen. Eén van de akties is het benefiet concert op deze concertavond. Er is een aantrekkelijk en afwis selend programma samenge steld met volop variatie. Er wordt door de uitvoerenden afzonder lijk maar ook gezamenlijk opge treden. Zo wordt er o.a. ook muziek voor orgel en trompet gebracht én een compositie voor harmonieorkest en orgel als slot stuk. Ook het harmonieorkest en de drumband zullen met ver schillende composities acte de présence geven. Na het succes volle optreden op Koninginnedag 30 april zetten alle (zelfde) uit voerenden zich weer in het publiek te boeien met hun uitvoe- ringskunst in een avond vol brui sende muziek. Aanvang concert: 19.30 uur, deuren 19.00 uur geopend. Entreeprijzen: 7,50 en 5,- voor kinderen t/m 12 jaar (In de pauze zijn consumpties verkrijg baar). In de Ned. Herv. Kerk te Kapelle wordt op zaterdag 26 november a.s. een groot benefietconcert gehouden t.b.v. het Batz-Witte- Orgel in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle. De uitvoerenden op deze muziekavond zijn: Het Kapelse harmonie-orkest "Ons Genoegen" o.l.v. Nico Dijkstra. De drumband van "Ons Genoe gen" o.l.v. Ronald de Roo. Orga nist Ko de Visser, die het histori sche Batz-Witte-Orgel bespeelt en de bekende Zeeuwse trom pettist Ab Brouwer. Het bekende Batz-Witte-Orgel uit 1866 zal binnen afzienbare tijd worden voorzien van een pedaal met zelfstandige regis ters. Een al jarenlang gewenste uitbreiding die het orgel en de ruimte ruimschoots verdienen en waarmee de mogelijkheden van het orgel voor literatuurspel en gemeentezangbegeleiding aan zienlijk worden uitgebreid. De commissie houdt al geruime tijd akties om de benodigde gelden De sector Hoger Gezondheids zorg Onderwijs van de Hoge school Zeeland houdt op zater dag 26 november a.s. een Open Dag. Deze vindt plaats van 10.00 u. tot 14.00 u. in het gebouw van de HBO-Verpleegkunde, Edison- weg 4 te Vlissingen. Informatie rondes vinden plaats om 10.00 u., 11.00 u., 12.00 u. en 13.00 u. Tijdens deze Open Dag geven personeelsleden en studenten informatie over de Hogere Beroepsopleiding tot Verpleeg kundige, over de deeltijd HBO-V en de Managementopleiding voor Middenkaderfunctionaris- zen en daarover te schrijven. Carolijn Visser schrijft vooral over gewone mensen in min of meer gewone omstandigheden en is minder geïnteresseerd in brandhaarden. Over de brand haarden wordt al genoeg geschreven, vindt ze. Enkele van haar verslagen in boekvorm hebben China tot onderwerp. Ook verbleef ze een half jaar tussen goudzoekers in Cpsta Rica. Carolijn Visser is behalve in de reeds genoemde landen, onder meer in Mongolië, Armenië, Thailand en Nicaragua geweest. In maart 1991 ver scheen De koude heuvels van Mongolië. In 1992 verbleef Caro lijn Visser vijf maanden in Viet nam, het land dat zij uit haar jeugd kende van de tv-beelden van de oorlog. Wat zij aantrof beschreef ze in Hoge bomen in Hanoi (1993). Dit boek werd in dag- en weekbladpers alsmede in de vakpers lovend besproken. Weken stond het boek op de eer ste plaats van de reisboeken- top-10. VERBURG hele gezin De schrijfster Carolijn Visser geeft dinsdagavond 29 novem ber een lezing in de bibliotheek te Heinkenszand. Kaarten zijn vanaf heden tot en met 25 november verkrijgbaar bij de bibliotheek aan het Stengeplein en te 's-Gravenpolder op het adres Magnoliastraat 10. Kaar ten kosten vijf gulden, inclusief koffie of thee. De avond begint om 20.00 uur. Boekhandel Hoogendoorn is aanwezig met een boekenstand. De bekendste werken van Carolijn Visser zijn daar dan te koop. Dat zijn onder meer "Buigend bamboe" en "Hoge bomen in Hanoi". Carolijn Visser werd in 1956 geboren te Leiden en groeide op in Zeeland. Ze reist al vanaf haar vijftiende. In de schoolvakanties werkte ze in Oost-Europa. Op haar negentiende stuurde ze een verhaal naar het NRC, dat geplaatst werd. Na een tweede verhaal, over haar studie peda gogiek, durfde ze niet meer terug naar de universiteit. Toen zat er niets anders op dan te gaan rei- spel van verfijnde voorgerechten stokbrood en boter 'e wildbouillon met profiterolles stokbrood filets in korstdeeg met een fijne dillesaus of 'biefstuk met bospaddestoelen aardappel- en groentengarnituren Grand dessert Koffie met lekkernijen f 55,- p.p. Kerstdiner 15.30 uur en 20.00 uur Reserveren gewenst •kiek LADESCHOTELS VOOR THUIS n- 26 december vers gemaakt te'betalen bij bestelling alert tussen 14.00 en 11.30 uur

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 25