f 10.000,- KONTANT A. DUINKERKE Prijzen? De I.V.A. strooit met prijzen Weer spectaculaire St. Nicolaasactie PRIJSUITREIKING DIT ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ te Yerseke van maandag 14 november t/m maandag 5 december 1994 DOE NU UW INKOPEN... VOOR DE SNELLE KOPERS... Graag tot ziens in onze I. V.A.-winkelsü 10.000,- KONTANT! U denkt na over de nieuwste FIETS - SNOR- OF BROMFIETS Wij leveren wat bij u past TWEEWIELERS SPAAR OESTERZEGELS BIJ DE VOLGENDE I.V.A. ZAKEN: Hoofdprijs 10.000,- bel.vrij Voor al uw verf, glas, behang, autolak voor Mode en Kwaliteit K/es 14 DE BEVELANDER Deelnemer I. V.A.-aktie de met en Ze zijn er weer: Deze kunnen op een kaart worden geplakt en ver- Peperbollen Gevulde speculaas Zeeuws en gekruide speculaas Overheerlijke roomborstplaat Roomboteramandelstaven Marsepein snijgoed DEELNEMER I.V.A.-AKTIE Damstraat 39 - Yerseke tel. 01131-3564, b.g.g. 1578 BELASTINGVRIJ Doe weer mee en win Kaaistraat 12, Yerseke, tel. 01131-1786 Oesterstraat 3, Yerseke 01131-1283 Fax 3756 Herenmode njn< en met 5 18.00 uur kunnen de van HOOFDPRIJS: 10.000,- KONTANT (belastingvrij) t.w.v. 999,- 699,- 600,- 499,- 405,- 379,- 300,- 300,- 300,- 300,- 200,- Met name de heren Ger Bom en Martin Steketee Op 8 december a.s. in i zich jaarlijks gebouw De Haven. Tot tingen middels de december terzegels die worden gulden I verstrekt bij aankopen prijs, zijn er ook dit jaar zend. Een avond vol de actie bij de deelnemende weer tal van andere aan- verrassingen zaken. Die oesterzegels trekkelijke prijzen. De veel sfeer dus. voorgaande jaren. IVA besteed bedrag van vijf dagavond 8 december, zegels Deze avond begint om 19.30 uur. Als vanouds belooft het weer een avond te worden, waarbij tot het laatste moment geheim wordt gehouden wie in Naast de tienduizend aanmerking komt voor i belastingvrije de tien briefjes van dui- Woensdag 23 november 1994 Goedgekeurd K.v.K. d.d. 29-10-’93 nr 9400832 Winkeliersvereniging IVA tegen Sint weer fors uit. Evenals voor een klinkende vorige jaren wordt door intocht van Sint Nico- de veertien onderne- laas zorgde. Men had I.V.A.-deelnemer zonder actieve vereni- "Met de hoofdprijs van Wat de opzet van deze zijn trouwens het hele winnaars worden uitge- te Yerseke pakt ging die bijvoorbeeld tienduizend r- Nicolaas ook afgelopen zaterdag weet de winnaar of win- Nicolaasactie aangesloten een gran- in handen en ook daar- dioze Sint Nicolaasactie bij werd niet op een gehouden. Er is een paar centen gekeken, prijzenpakket van zo'n 17.000 gulden. En de hoofdprijs daarbij is een houden prijs van tien mille aan bezig met het voorberei- contanten, belasting- den van de activiteiten. vrij. Ger Bom van IVA (Ieders bonnen IVA te Yerseke is een bij- Voordeel Actie) vertelt: worden ingeleverd. "Met de hoofdprijs van I gulden groots opgezette Sint jaar door geldig. Verder nodigd voor de uitrei- betreft, tijdens de Sint Nicolaas- king die, zoals gezegd, nares wat hij of zij in die is gelijk aan die van actie zegels bij ieder plaatsvindt op donder- handen krijgt. We pro- beren van de prijsuitrei- organiseert al weer voor gulden. mers die bij de IVA zijn daar de organisatie van king weer een feestelij- het 34e jaar een derge- ke avond te maken. De lijke actie, waarbij oes- prijsuitreiking is dit jaar terzegels centraal volgens dingen ze mee spannende op een donderdag. staan. naar het grote prijzen- Ook dit jaar krijgt de pakket van de IVA-actie. klant interessante kor- oes- Bij aankoop van elke 5,- ontvangt u een zegel 5 oesterzegels (alleen bij kontante aankopen) 10 zegels 10 oesterzegels op wedstrijd- formuher plakken met uw naam en adres. Op woensdag 23 november extra trekking van 25 ST. BOTERLETTERS Dinsdag 29 november extra trekking van 25 FANTASIE PAKKETTEN L Uw lot doet natuurlijk ook mee voor de volgende trekking(en) behang le prijs: grenen eethoek 2e prijs: dekbed hoes 3e prijs: mosseiservies 4e prijs: herenmode 5e prijs: gebaksservies óe prijs: K.T.V. 7e prijs: fototoestel 8e prijs: elektr. huishoudelijk pakket 9e prijs: textiel pakket 10e prijs: wijnpakket 1 le prijs: extra prijs zilveren oester DUBBEL OESTER- EN AKTIEZEGELS bij kontante aankopen MIENTJES VERFBOETIEK K Paardenmarkt 11Yerseke, tel. 01131-2340 Vrijdag koopavond Grote I.V.A. Sint Nicolaasoktie 1Tweewielers A. Duinkerke Kaaistraat 12, rijwielen en bromfietsen 2. Paauwe's Woninginrichting B.V. Paardenmarkt 17, woninginrichting 3. Installatiebedrijf Van Oeveren B.V. Oude Torenstraat 27, elektr. artikelen, stereo-apparatuur en t.v. 4. K. Priem herenmode Paardenmarkt 11herenmode en vrijetijdskleding 5. Fa. Van der Peijl Lepelstraat 2, boeken, kantoorvak- en fotohandel, drukkerij 6. Wijnhandel-slijterij "De 3 sterren" Lepelstraat 11 wijnen en gedistilleerd - relatiegeschenken HOo'°p— 7. Bakkerij H. Honders Damstraat 39, brood en gebak uit eigen bakkerij 8. Zoeteweij zonwering Industrieweg 2, rolluiken en zonwering 9. Speelgoed De Koeijer IVA-hoofdprijs Yerseke: 10 mille belastingvrij Noordzandstraat 32, speelgoed en hobbyartikelen 10. Fa. Hollestelle Vierstraat 20, modestoffen en textiel 11Schildersbedrijf Steketee Mientje's verf boetiek Oesterstraat 1 12. P.M. van Strien Wijngaardstraat 1 komplete woninginrichting en textiel 13. Schildersbedrijf Dijkwel Burg. Sinkelaan 1glas, verf en Donderdag 8 december om 1 9.30 uur in "De Haven", Dreef 4, Yerseke. Bekendmaking d.m.v. advertentie in "Het Advertentieblad" en bij alle I.V.A.-winkels. Prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking. De trekking zal plaatsvinden op dinsdag 6 december 994 onder toezicht van de rijkspolitie. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 14