WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK Houtland Rijk in nieuw WINTER TIME SPECIALS VAN ZEELAND! Rabobank Noord-Beveland voor de tweede maal Een echte vakantie- video via Foto Back Wij bestaan 50 jaar Bij aankoop van een komplete bril f 50,- korting Painting over Picasso in De Pompe Goes DE LAAGSTE BENZINE-PRDS pand te Heinkenszand 181 199 123 Jongerenbank van de maand Van Dorpsstraat naar Noordzak Postzegelen te Heinkenszand Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST Tweedaagse snuffelmarkt in de Zeelandhallen ris 199,- 98,- VAN WESTEN 229,- 279,- 49,- 75,- 279,- 98,- ƒ59,90 98,- ü&jr Woensdag 23 november 1994 DE BEVELANDER iflfeXtu'euwS ^-44^ SUPER DIESEL MENSWEAR WINKELCENTRUM DIERENARTSEN: VERLOSKUNDIGEN REGENJASSEN KOLBERTS SWEAT-COLL WINTERJASSEN RIBPANTALONS OVERHEMDEN JACKS JEANS DE BUSSEL GOES-ZUID VREDESBURO Intocht Sint in Hansweert Bridgecursus liifi EURO LOODVRIJ H^B per H^B per H^B per I voor 26 en 27 nov. 1994 te -' Sr.» «90 2 voor Foto: Frans Jansen 2 voor LITER LITER r> r- o i i r» o r- i 193X30 3XVW MARCDEREGT kerst? ■•^2 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. 27311. KRUISWERK HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: Op zaterdag 26 november a.s. van 13.30 tot 16.30 uur vindt er in gebouw ”De Stenge” aan het Stengeplein te Heinkenszand een postzegelmiddag plaats, ge organiseerd door ’’Delta West” uit Middelburg. Men kan hier gezellig ruilen of kopen uit de vele boekjes van de vereniging. De toegang is gratis. Zaterdag 26 november a.s. orga niseert Combi Foto Back in haar zaak te Goes een demonstratie in samenwerking met Vivanco. Getoond wordt hoe men van een vakantievideo een echte video film kan maken. Dat gebeurt middels voorlichting over montage en het eventueel Op zaterdag 26 en zondag 27 november a.s. zal in de Zeeland- hallen te Goes een tweedaagse snuffelmarkt worden georgani seerd door Organisatieburo Lins- sen uit Bergen op Zoom. Bezoe kers kunnen terecht in de Zee- landhallen te Goes op zaterdag 26 en zondag 27 november a.s. waarbij de openingstijd is op zak", dan alle sen PER LITER Vanzelfsprekend wordt een pri ma rente over het saldo vergoed. Rabobank "Noord-Beveland" is nu voor de tweede maal acter- een van alle Rabobanken de bank die de meeste nieuwe Jon gerenrekeningen heeft geopend. Dit is niet alleen een compliment waard aan het baliepersoneel. Het is ook een teken dat het pro- dukt aanslaat bij de jeugd op Noord-Beveland. Op de foto het personeel van de bank dat voor dit succes heeft gezorgd. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan- Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. H.J.J. Houg, Van Dusseldorpstraat 5, Goes, tel. 06-527 713 98. zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs voor volwasse nen 4,50 en voor 65+ met pas en kinderen van 6-12 jaar 3,-. Wie graag eens een keer mee wil doen aan een snuffelmarkt kan kontakt opnemen met Orga nisatieburo Linssen, tel: 01640 - 57521. De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Goes en Kloetinge: Van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. B.J.M. Schruer, Patijnweg 30, Goes. Tel. 01100-14373. Van zaterdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17.00-17.30 uur. dr. D.W. Thijssen, Heer Nisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. A.P. v.d. Vlugt, Veerweg 6, Wolphaarts dijk. Tel. 01198-1231. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendljke, Rilland-Bath, Waarde en Kruinlngen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A. Con- standse, Noordweg 14, Krabbendij- ke. Tel. 01134-1444. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. Bakx, Park- laan 1, Kapelle, tel. 01102-41264. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. W.J. Kronenberg, Molenstraat 15, Hoedekenskerke, tel. 01103-1747. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. Lange Vorststraat 98-102 4461 JR Goes 01100-15755 advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur - 16.00 uur. MAATSCHAPPELIJK WERK: «mar Vrijdagavond 25 november a.s. speelt vanaf 22.00 uur "Painting over Picasso" in café De Pompe aan de Grote Markt te Goes. De entree is vrij. Deze band bestaat uit zeven Amerikanen die sinds een jaar in Amsterdam wonen. Ze zijn Indisch maar hun muziek is dat niet persé. Ze haten stereotypen en hokjesgeest. Hun muziek is een delikaat gesponnen draadje van hun zeven verschillende smaken, onverge lijkbaar met enig andere muziekstijl. Ze betrekken het publiek bij hun optreden. Zoals afgelopen zomer op één van de grootste festivals die Nederland rijk is, de lead-zanger regelde een ladder en een paar honderd mensen uit het publiek om mee te doen met de band voor de rest van de show. GEEN 2.07 MAAR GEEN 1.34MAAR EDELSMID ZETTER ONTWERPER DIAMANTEXPERT EDELSTEENKUNDIGE VLASMARKT 10 GOES burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden-en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW..TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. voortreffelijke service en de doe- het-zelvers kunnen er tevens terecht voor vakkundige advie zen. Ook bij Houtland Rijk zal men deze aspekten terugvinden, als mede het op maat zagen van hout- en plaatmateriaal. Ook het laten thuisbezorgen van de grote en zware materialen behoort tot de service. Er is een ruime par keergelegenheid. Men geeft u graag advies bij klussen en klus- problemen. Men kan er terecht voor alle machinale timmerwer ken, o.a. kozijnen, ramen, deu ren e.d. alsmede het afhangen van deuren. Dat is ook weer gebleken bij de traditionele spaarweek in okto ber jl. Het was een drukte van belang op alle kantoren van de bank. Een goede kans dus dat de bank ook over de maand oktober weer hoog scoort. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen vondsJnGoes (Beukenstraat van t’en kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de Klachtenbehandeling dichtstbijzijnde pastor. gezondheidszorg N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op Domburgseweg 49, 4357 NG Dom- donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN" Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- broersweg 82, Hansweert. 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten 01130-83698±dag en nacht, kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- INFORMATIE BURO 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- KONTAKT dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, BORSTKANKERPATIÉNTEN tel. 01198-1186. Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui- 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet- Regj0 Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of _J..: x-, 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur. Tel. 01100- 12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Leger des Hells ZONDAG 27 NOVEMBER: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Verlossings- samenkomst om 18.30 uur o.l.v. de korpsofficieren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor- Adviesburo voor jongeren en ouders, matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tei. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167/C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Inforrhatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope- Op zaterdag 26 november a.s. zal Sinterklaas met enkele van zijn vele assistenten een bezoek brengen aan Hansweert. Rond 14.00 uur zal hij opgewacht wor den door "Scheldegalm" om gezamenlijk een rondrit door het dorp te maken. Dokter Breukers zal, in naam van alle kinderen, de Sint en zijn kornuiten welkom heten in zaal "Zeelandia" om ca. 14.30 uur. De acrobate Pieten van Jo Kaaisteker zijn ook reeds besteld door de Hoofd-Piet.... dus het belooft weer een leuke middag te worden. De toegangs prijs, voor klein en groot, bedraagt 2,50, bij het naar huis gaan ontvangt iedereen een fruitpakketje. ondersteunen van een goed lopende film met muziek en com mentaar. De heer Kreukniet van Back Goes vertelt: "Het is jam mer dat vaak veel films verloren gaan doordat ze niet goed wor den gemonteerd". Men kan komende zaterdag de eigen videocamera meenemen. VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251. CROHN VERENIGING NEDER LAND AFDELING ZEELAND Voor mensen met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn. Kontaktadres- sen: M. Pop-Minderhoud, tel. 01100- 11036. M.v.d. Voorde-ter Bruggen, tel. 01100-13877. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur dan de Alzheimer Stichting. Tele- woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054,4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Kosteloze hulpverlening aan alle Centraal adres op het gebied van de Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES I I de nieuwe zaak van Rijk. Houtland is een keten van doe- het-zelf winkels met ruim 180 vestigingen in Nederland. Door een gezamenlijke inkoop is de consument zeker van scherpe prijzen. De Houtland winkels kenmerken zich door een zeer uitgebreid doe-het-zelf assorti ment, zoals hout- en plaatmateri aal, ijzerwaren, verf, gereed schap, tuinartikelen, verlichting, dakbedekkingsmaterialen en elektra. In de winkel zijn de assortimenten overzichtelijk gegroepeerd en zorgen de ruime looppaden voor een optimaal winkelgemak. Houtland biedt Op 1 december start de bridge club Zuid-Beveland met de bridgecursus van "Start tot Finish" van Sint en Schipper- heyn, deel I. Aanvang 19.30 uur in het Sint-Willibrordcollege te Goes. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Rina van Galen, 01103-1786. Houtland Rijk M te Heinkens zand opent donderdag 24 november, morgen dus, zijn nieuwe vestiging op het bedrijven terrein "Noord- Vanaf kunnen vakmen- en doe- het-zelvers 1 Heinkenszand en wijde omge ving kennis maken met de fraaie, nieuwe doe-het-zelf zaak. Houtland Rijk was gevestigd aan de Dorpsstraat. De nieuwbouw van Houtland Rijk heeft vijf maanden in beslag genomen. Het resultaat mag er alleszins zijn. Want de nieuwe doe-het-zelfzaak biedt méér mogelijkheden dan in de vesti ging aan de Dorpsstraat mogelijk waren. Deze week maken bezoekers tijdens de drie open dagen (donderdag, vrijdag en zaterdag) kans op schitterende prijzen en er zijn diverse ope- ningsaanbiedingen. Er is onder meer een grabbelton en iedere klant ontvangt een leuke attentie. Overigens is het ook zonder deze aanbiedingen de moeite waard om eens rond te kijken in GEEN L90MAAR I rrpn LITER LITE! Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendljke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. B.J. Boer, Schuitweg 1's-Gravenpolder, 01103-3050 Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. M.P.C. Karelse, 's-Heer Hendriks- kinderendijk 118, Goes. Tel. 01100- 20656. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: ”Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob- Vragen over jeugd- en schoolge- by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 zondheidszorg voor kinderen tussen uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of 09.30 uur, 01106-1615. kortgene: vragen over sociale wetgeving, huis- wijkgebouw, w.dag 11.00-12.00 uur, vesting, arbeidszaken, dienstplicht, 01108-1378. sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat NPV THUISZORG 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 01100-33990. uurendond. 19.00-21.00 uur. FIOM ZEELAND MELDPUNT VRIJWILLIGE Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- THUISHULP en gezinsgesprekken, tel. 01180- Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 Rabobank "Noord-Beve land" met het hoofdkantoor in Kamperland en bijkantoren in Wissenkerke, Colijnsplaat en Kortgene is voor de tweede maal Jonge renbank van de maand van de Rabo-organi- satie gewor den. De Rabobank heeft dit jaar haar Jongeren rekening ver nieuwd. Dit houdt o.a. in dat deze reke ning vanaf de geboorte van een kind kan wor den geopend en meegroeit in mogelijkheden met de leeftijd van het kind. Bij opening van een Rabo Jon gerenrekening heeft het kind afhankelijk van de leeftijd keuze uit een aantal welkomstgeschen ken, zoals een videofilm van "The Bodyguard" of "Kuifje", een pluche beer of een schitterende klokradio.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1994 | | pagina 11